DF om nyt EU-budget: Danmark skal ikke betale regningen efter Brexit

DEBAT: EU-Kommissionen lægger op til, at Danmark skal betale endnu mere til EU i kølvandet på Brexit. Det er uacceptabelt, og der er næppe folkelig opbakning til det, skriver Kenneth Kristensen Berth (DF). 

Af Kenneth Kristensen Berth
EU-ordfører, Dansk Folkeparti

Står det til EU-Kommissionen, bliver det dyrere at være medlem af den europæiske klub, når Storbritannien forlader EU. 

I dag betaler EU-landene omtrent en procent af deres bruttonationalindkomst til EU årligt. Et bidrag, som Kommissionen ønsker at hæve til mellem 1,1 procent og 1,2 procent. Med andre ord en stigning på op imod 20 procent. 

Udspillet er resultatet af en række møder blandt EU-kommissærerne forud for det endelige budgetforslag fra Kommissionen i maj.

Det er det første budget efter Brexit, og det er planen, at de tilbageværende medlemslande nu skal dække hullet efter Storbritanniens manglende fremadrettede bidrag.

Brexit betyder nemlig, at EU fremover komme til at mangle omkring 100 rmilliarder kroner hvert år. Derudover har EU siden de sidste budgetforhandlinger fået nye uforudsete udgifter til især flygtninge og forsvar.

Danmark bør ikke betale mere 
Det kan ikke være rigtigt, at lande som Danmark, der i forvejen betaler rigtig meget, nu skal til at betale endnu mere. Det er svært at forestille sig folkelig opbakning til.

Det er endvidere en absurditet, at EU kræver tilbageholdenhed på de enkelte landes budgetter med klare rammer for, hvor meget de kan stige.

Men samtidig lægger op til, at EU's eget budget bare kan stige. Det giver ingen mening.

EU bruger enorme summer på diverse projekter. Omtrent 35 procent af EU's samlede budget afsættes således til fondsmidler.

Det er utroligt mange penge, som går til projekter, de enkelte nationalstater selv burde finansiere. EU kunne derfor passende finde pengene ved at kigge fondsmidlerne efter i sømmene.

I Dansk Folkeparti vil vi derfor heller ikke acceptere, at de rabatordninger, der er knyttet til den britiske rabat bliver fjernet.

Hvis man gør det, vil netop lande som Østrig, Tyskland, Sverige og Danmark komme til at betale forholdsvist endnu mere af den regning, som den britiske udmeldelse medfører.

Storbritanniens udtræden af EU er således en glimrende anledning til, at EU gransker sit budget og revurderer sine kerneprioriteter.

Forrige artikel Margrete Auken: Blindebøger er et elendigt marked at investere i Margrete Auken: Blindebøger er et elendigt marked at investere i Næste artikel Forskningsformand: EU-samarbejdet kan fremme forskningen Forskningsformand: EU-samarbejdet kan fremme forskningen