Marie Krarup: EU nedbryder vores forsvar mod folkevandringens flodbølge

DEBAT: Hvis vi en dag kan se tilbage på et Europa, som afværgede folkevandringens katastrofe og tilkæmpede sig en stabil fred, så kan vi takke nationalstaterne – ikke EU, skriver Marie Krarup (DF).

Af Marie Krarup (DF)
Forsvarsordfører, Dansk Folkeparti

Som man kan læse på Altinget 19. april og 26. april mener jeg, til forskel fra Per Stig Møller, at vi kan takke NATO og ikke EU for, at vi siden Anden Verdenskrig har haft en skrøbelig fred i Europa. Og at vi omsider fik en varig og værdig fred derved, at Vestens militære beredskab med USA som rygrad omsider førte til Sovjetstyrets sammenbrud.

EU har afvæbnet europæerne 
EU har ganske rigtigt med sin liberale og kapitalistiske model tjent som forbillede og støtte for de befriede øst- og centraleuropæiske lande, og det er en af EU's vigtige resultater.

Men over for vor tids største udfordring har EU absolut ikke virket som en faktor for europæisk fred og harmoni. Tværtimod har hele EU-apparatet og dets hær af betalte bureaukrater og frivillige prædikanter og aktivister afvæbnet europæerne, netop nu, hvor europæerne mere end nogensinde har brug for at forsvare den vestlige kultur mod at blive løbet over ende.

Over for folkevandringen har EU-apparatets kommissærer og dommere med fingrene i konventionerne og med trusler om sanktioner forsøgt at tage modet fra de nationalt folkevalgte, som forsøger at beskytte deres befolkninger.

EU har i årtier rundhåndet omfordelt billioner for at virkeliggøre sit projekt; men når regeringerne i Central- og Østeuropa med stærke folkelige mandater afviser at lade sig påtvinge EU's kvoter for migranter, så falder masken, og truslerne kommer på bordet.

Straffeekspedition i Bruxelles 
Jeg tror, at mange EU-borgere havde forventet, at hvis de skulle opgive deres nationale grænser  i Schengen-området, så ville EU vel sørge for en slags bevogtning af de ydre grænser? I stedet så europæerne en sand flodbølge af udvandring fra især islamiske lande skylle ind over deres kontinent.

De ser nu deres stater stå magtesløse over for hundredtusinder af migranter, som åbenbart ikke kan udvises, men flakker rundt som de vil og får tilvant lov og orden til at smuldre, mens de offentlige finanser styrtbløder for at give migranterne samme rettigheder og levestandard som landenes egne borgere.

Og når Ungarns parlament beslutter at internere asylansøgerne, udruster man igen en straffeekspedition i Bruxelles. I september indledte EU-Kommissionen 40 sager imod medlemslandene for ikke at leve op til EU's fælles regler for asyl; godt, at Danmarks forbehold friholder os fra dén EU-spændetrøje!

En lam og ydmygende Tyrkiet-aftale
EU's svar på folkevandringen har været en lam, ydmygende aftale med Tyrkiet – som endda har vist sig virkningsløs i modsætning til de grænser, som flere europæiske lande egenhændigt har rejst, og som har lukket Balkan-ruten.

I stedet har hundredtusinder af nye migranter fra Afrika hobet sig op i Italien og Grækenland. Mange af dem sejlet dertil af skibe, som EU velvilligt stiller til rådighed for både migranterne og smuglerne. Det skal ligne grænsekontrol – men EU praler selv af at have sejlet over 400.000 migranter over Middelhavet til Europa siden 2015.

Mon EU om en snes år, når konfrontationen stiger til et niveau, vi dårligt kan forestille os i dag, vil blive husket og takket som den faktor, der sikrede europæerne fred og harmoni? Jeg tror det næppe.

Forrige artikel Kari: Svaret på EU-krisen findes, men bliver aldrig stemt igennem Kari: Svaret på EU-krisen findes, men bliver aldrig stemt igennem Næste artikel Dansk Erhverv: Tiden er inde til importfremme Dansk Erhverv: Tiden er inde til importfremme
 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Ekstremt egoistiske højre krav mod samling i EU

  Nu ser vi atter de grundliggende årsagers støtter til al uro,krig, samt reelt det skabende politiske element der både nuv og op til samarbejdets sejr med disse nedbremsninger

  Og Igen samt atter manifestere sig med sin egoistiske kynisme med ønskerne , om at stadig med fastholdelsen af egoismens og klasse samfundene reminisenser i vore demokratier.
  Som reelt er ophavet og begrundelserne for vore fortsatte besværligheder, for at både kunne opretholde og fortsat de både fredelige og udviklende demokratiske samfund.
  Som netop dannelsen af først de samarbejdende militære styrker og nu med de civile styrkers fortsatte udbygninger, af vore demokratier i et samarbejdende EU, som indtil disse samarbejder blev skabt ,
  Ikke bare plaget men virkeligt og LIGE så modbydeligt, som de egoistiske mangler på at ville samarbejde,
  Som de kræfters frie spil i vore demokratier kan dét KUNNE og desværre fik fremvist både i EU, og som det tidligere sovjet diktatur som Rusland, desværre endnu med et nærmest kun navne skift er forsat med "den såkaldte stærke mands styre,som jo alt andet lige er et forbryderisk diktatur simpelt og kynisk, mod befolkningen .
  Og desværre med solidaritet fra samme politiske kræfter fra selve NATO og EU områdets egoistiske politiske kræfters frie spil i vore demokratier, og lige så hensynsløse som altid med disse politiske egoisters ønsker, med tilbagevendende til de diktatoriske samfundsformer, som deres samarbejde og med at det skal styres af alles kamp mod alle, således at kun de absolut stærkeste evt stadig tror på at de er dé overlevende i grusomme og egoist styres vanvittige samfundsformer, som vi ser udmøntet i de gentaget grænse bevogtning m.m
  Med bla fastslået FORØGELSER af utrygheden og dermed nedbrydningen af dén SAMMENHÆNGSKRAFT. Som ethvert demokratisk styre er grundlagt af
  Som disse fanatiske og egoister tror er deres redning og helt bevidst politiske tiltag med dé såkaldte reformeringer af alt dér er opbygget og relt sikre alle borgere i vore demokratier, og også nu, var på vej til at samarbejde endnu mere også med andre frie demokratier i EU.
  Og desværre kun grundet i deres ego drømme om et samfund der netop er og var dé samfundsformer som alle var enige med de demokratiske flertal i landene, hvor hver især individuelt var ved at få opbygget til det store fællesskab på samme måde politisk,,, som de alle havde skabt i deres hjemlande, med enorme succesfulde gennemførte ændringer som altid indrog og omfattede alle borgere, også demokratisk med ligestillingen, af de enkelte individer og deres HELT frie færden SOM ALDRIG FØR I HISTORIENS VAR OG ER SKET i disse demokratiske frie nationer .
  Men også omfavnede disse ego strømninger, som forhåbentligt også demokratisk bliver blotlagte med og i al deres indbyggede, dna egoismer som også mere synliggøres af netop dem selv heldigvis.
  Spørgsmålet er kun, om hvor længe flertallet er om at vende sig, mod disse helt ind i hjertekulen vanvittige egoismer, vil være accepteret som en del af demokratiets friheder, som også her misbruges i uhyggelige former og regeringerne dér seriøst har disse egoismer i deres politiske dna, desværre også derfor misbruger til kun egne personlige fortjenester og berigelser som der findes beviser for overalt og umiddelbart med største eks med at skattesvindlere, skattely ikke kun eksistenser, men med forsatte udbygninger og den derfor nedbrydning af skatte opkrævning midlet, som er essensen af og i demokratiernes opretholdelsen, forsat kan ske og foregå.
  Men som ego kræfters frie spil uden reguleringer fra vort demokratiske styre overhovedet med indtil nu opgivet 80 milliarder tab,som desværre med erfaringen fra tidligere, kun er beløbet der ikke kunne skjules indtil videre.

 • Anmeld

  Kim Wittenburg Kolbe · Europæer

  Hvad står der???

  Jeg kan ikke læse volapyk!
  Er det en robottekst?

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  Lirumlarum

  Ovenstående replik fra Marie Krarup graver sig egentlig bare endnu dybere ned i det hul, der blev påbegyndt den 19. april. Nu er hullet blevet så dybt, så det ikke længere er muligt at se over kanten, derfor får vi en lam gentagelse af sædvanlige DF påstande, der ikke bliver rigtigere af at blive gentaget.
  At en militærperson ikke kan se andet, end at det er militær magtudøvelse, der har sikret freden i Europa er sådan set ok. Det fortæller en del om den pågældende. At hun heller ikke er i stand til at opfange og forstå, at EU på trods af problemer med at styre tilvandringen til europa alligevel har været i stand til at opretholde en rimelig standard ift såvel de forpligtende konventioner vi har skrevet under på som behandlingen af de, der er kommet hertil, vil hun selvfølgelig af opportunistiske grunde ikke kunne acceptere, og at aftalen med Tyrkiet ikke har nogen betydning, men kun de landes indsats, der grænser op til har været afgørende, må naturligvis for hende være selvindlysende.
  Uanset disse automatreaktioner, så er virkeligheden, ihvertfald indtil videre, at EU's andel i både freden og håndteringen af flygtningestrømmene betydelig bedre end de rygter Marie Krarup markedsfører sig på, og når engang historien skal skrives om disse år, vil hendes påstande fremstå som uberettigede i et samlet Europa, hvor regionale særheder accepteres inden for rammerne af fælles vedtagne love, vedtaget på demokratisk vis.
  Selv Rusland vil have forstået, at dets drift mod Europa er en nødvendighed.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og bælger

  Vi vælgere kan godt tænke.

  Når en folkevalgt politiker skal finde løsninger og tage beslutninger, så forventer jeg som borger og vælger, at vedkommende bruger sin position uegennyttigt til reelt og sobert at gøre noget KONSTRUKTIVT og BRUGBART ved de problemstillinger, vedkommende mener at kunne se.
  Vælgerne kan sagtens gennemskue brugen af smarte ord og gentagne, voldsomme metaforer. Fri os fra dem !
  *Langt størstedelen af Danmarks befolkning er både ansvarlige, vidende og velovervejede.
  *Som vælger lytter man kritisk og forventer, at den ansvarlige politiker selv lægger en aktiv, samarbejdende arbejdsindsats i at forbedre problemfelterne.
  *Som vælger gør man sig umage med at søge oplysninger og informationer for at kunne tage stilling på et reelt, fornuftigt, informeret grundlag, når man går til valgurnen.
  ....*Det er og vil blive meget vanskeligt "..at løbe os vælgere over ende.....og at afvæbne os."....
  Når borgerne går til valgurnerne, så tænker man sig godt om. Stol på det.

  PS: Der er forskel på emigranter og flygtninge !

 • Anmeld

  Hans-Georg Nielsen

  Nå og javel så....

  Kære fru Krarup
  Din påstand "Tværtimod har hele EU-apparatet og dets hær af betalte bureaukrater og frivillige prædikanter og aktivister afvæbnet europæerne, netop nu, hvor europæerne mere end nogensinde har brug for at forsvare den vestlige kultur mod at blive løbet over ende" kunne - med få justeringer -
  næsten være taget fra salig Alfred Rosenbergs bestseller.

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Robottekster

  4 af de 5 ovenstående indlæg er skrevet af læsere der behersker dansk i skrift og tale. Den øverste, signeret Erik Pedersen, ligner en Google-oversættelse til dansk fra - måske russisk? Er det muligt for Altingets moderator at opfange og bremse sådanne pseudoindlæg med det gode formål at spare alle øvrige læsere for meningsløst tidsspilde?
  På forhånd tak

 • Anmeld

  Christian X

  Krarup har ret igen - men folk husker kun, hvor rasende de selv var, sidst hun sagde noget, de ikke forstod

  Jubel-europæerne forstår stadig ikke, at jo mere EU de laver, jo større bliver modreaktionen. De har selv skabt de kræfter de frygter.

  Så længe EU ikke gør noget effektivt mod indvandring og den overbefolkning, der vil accelerere indvandringen, vil EU stå i vejen for, at andre løser problemerne. Det vil generere et hidtil uset had.

  Jeg vil - som flere og flere -kun stemme på dem, der tør se vor tids største problem i øjnene:

  Overbefolkning og migrantstrømme:

  http://www.telegraph.co.uk/science/2017/05/02/tomorrows-world-returns-bbc-startling-warning-stephen-hawking/

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen. · Pensionist.

  Danmarks exit.

  Atter et af Marie Krarups klare koncise budskaber, burde gå lige ind.
  Der er kun én vej. Ud af dette morads, jo hurtigere, jo bedre.
  Her på Fyn kan ud formuleres således med eet bogstav, nemlig , U.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Marie Krarup evner ikke at skelne imellem EU`s fællesregler og Folketingets egne beslutninger

  Besynderligt som Marie Krarup altid vil pådutte EU alt ondt der times DK. Men det er jo ikke EU der har besluttet hvilke internationale konventioner Folketinget har besluttet at følge, og det er jo ikke EU der i 1983 tvang DK til at indføre den berygtede familiesammenføringslov. Det var derimod hendes kristne fæller i Kristeligt Folkeparti der lagde de afgørende stemmer til det galmandsværk.
  Ligesom en masse andre EU-lande kan Danmark jo også selv regulere hvem der må komme ind her fra lande udenfor EU.
  Men MK og DF har nu engang stirret sig blind på EU som "den store skurk," vel fordi de mener at der er stemmer i den slags populisme.
  De skulle hellere koncentrere sig om sagen og i Folketinget arbejde for at DK kommer fri af alle de tåbelige såkaldte "humanitære" internationale forpligtigelser. Men det tør de jo ikke, for så lægger de sig ud med vennerne i Socialdemokratiet.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger og pens. lærer.

  "Det er altid "de andres" skyld"

  Når man som gårdvagt på en skole skal skille de højtråbende og arme- og benkæmpende gemytter ad, så er de afmægtige, ulykkelige børns første reaktion altid: "Det var X, der begyndte! ...Det er X'es skyld!... Det er X, der gør sådan og sådan.... osv osv". Først, når man har fået dem til at indse, at alle har part i sagen,...så kan fornuften, samværet og trygheden genetableres....
  ....Det kom jeg liiiige til at tænke på, da jeg genlæste MK's indlæg.
  ....
  Folketing og regering har et stort ansvar for beslutningerne om, hvilke egne love, internationale konventioner og samarbejdsaftaler, landet vil følge.
  Det er IKKE "de andres skyld".
  Vælgerne kan godt tænke og reflektere selv og lader sig forhåbentligt ikke forskrække af voldsomme ytringer, store armbevægelser og projektioner.
  Vælgerne er ikke sådan til at "løbe over ende". Stol på det. • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  En lille klumme

  Og alt imens problemstillingerne i forbindelse med EU debatten bør optage Borgens politikere seriøst, så bruges der, jfr Altinget, i onsdags tid på forespørgsler fra DF til undervisningsministeren om, hvorvidt det er rimeligt, at man i Espergærde har forbudt 'blå mandag' for konfirmanderne. Partiet er foruroliget, da man frygter, at næste skridt vil blive, at man afskaffer julen.
  Tja....Der er nok at tage fat på.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  I forlængelse af I.R.Bertelsens præcise iagttagelser........

  .... kan der jo anføres, at "blå mandag" aldrig har været hverken en kirkelig eller verdslig skolefridag, men blot en indsneget kutyme af nyere dato. Den fandtes ikke da jeg blev konfirmeret, om end jeg husker den som en begyndende "pjækkedag."
  Så Marie Krarup bør gemme sine konfrontationer i Folketinget til en bedre sag - det kunne jo være at en fremtidig Radikal undervisningsminister kunne finde på at foreslå afskaffelse af både julen og Dronningens Fødselsdag - og skulle det ske bakker jeg da gerne op om Marie Krarup i en sådan sag.
  Det ville klæde DF om de offentligt erkender EU´s mange fortræffeligheder og går sammen med deres nye venner i Socialdemokratiet om et konstruktivt EU-politisk arbejder, i stedet for at sysselsætte Dansk Politi med helt virkningsløs grænsekontrol.
  Og igen: Det var De Kristelige i Folketinget der i 1983 gennemtvang den katastrofale indvandring med "familiesammenføringspolitikken" så Marie Krarup bør gå i rette med dem og ikke skælde ud på EU.