Nyt Europa: Gå ikke i briternes fodspor

DEBAT: Danmark og andre EU-medlemslande bør droppe al snak om at følge briterne ud af EU. Der er i stedet brug for en debat om, hvad vi vil med det fremtidige EU-samarbejde, skriver Steen Gade, formand for Nyt Europa.

Af Steen Gade
Formand for Nyt Europa

Det er yderst beklageligt for os i hele Europa, at størstedelen af den britiske befolkning har besluttet at forlade EU-samarbejdet.

Det havde været bedst for Europa, at de var blevet. Nu står 500 millioner borgere over for flere års usikre forhandlinger om adskillelsen, og det er svært at se, hvad resultatet kan ende med. Afstemningsresultatet skal naturligvis fuldt ud respekteres, og derfor må det blive briterne, der spiller ud med nye modeller for samarbejde, ikke os.

Det sker samtidig med, at vi i Europa står over for massive aktuelle problemer. Flygtninge og migrationskrisen, forholdet til Rusland efter annekteringen af Krim, risiko for terrorangreb, overvindelse af den økonomiske krise samtidig med grøn klimaomstilling og genopretning af økonomien i Sydeuropa. Alt sammen problemer, som vi kun kan håndtere i fællesskab.

Dertil kan vi lægge en omfattende tillidskrise til det politiske system, der bare fik et hak opad i kampagnen i Storbritannien. Det var jo først og fremmest nationalistiske og nyliberalistiske kræfter, der vandt kampagnen med modstand mod immigration og fremmede som en helt afgørende motor. En helt uhellig alliance, men faktisk den, der præger den nye højrepopulisme overalt i verden. Når den så også forenes med dele af venstrefløjen, står vi som samfund et rigtigt farligt sted.

Kæmpe risiko ved EU-exit
Det er derfor, at al snak om at følge briterne ud bør forstumme, og vi bør bestemt heller ikke følge i det spor, som de nationalistiske og nyliberalistiske kræfter i Storbritannien har sat i debatten. Både Europas opløsning i selvtilstrækkelige nationalstater og en løbende svækkelse af EU er en kæmpe risiko på alle områder.

Nyt Europa vil gerne opfordre alle beslutningsdeltagere og bevægelser her i landet til at se alvoren for et lille land som Danmark i øjnene, besinde sig og anerkende, at vi er i EU. Og at vi – i stedet for den sædvanlige ja eller nej-diskussion – skal diskutere, hvad vi vil i EU-samarbejdet. EU-samarbejdet er jo en politisk kampplads, ligesom Danmark er det, hvor man deler sig efter anskuelser.

Vi får ikke en ærlig og åben debat om vores europæiske samarbejde, hvis vi forsætter retorikken om, at når det går skidt, er det ”dem nede i EU’s” skyld, og når det går godt, er det vores fortjeneste, men derimod også give sejrene til det europæiske samarbejde, som vi er en del af. Det er jo klart, at det er svært at forstå, hvorfor vi skal blive i EU, hvis EU-samarbejdet hele tiden bliver fremstillet som noget, der kun skaber problemer!

Også danske politikere springer gerne på den vogn, når de forsøger sig på enten bortforklaringer eller for at blive populære. Ofte endda i en ren dansk sammenhæng. Skrækeksemplet på at løse interne problemer – ovenikøbet parti-interne problemer – ved at tage EU som gidsel, har vi set i Storbritannien, hvor Cameron for at beholde magten i det konservative parti lovede folkeafstemningen i sin tid, mens ”leave”-kampagnen blev anført af hans hovedmodstander i partiet.

Debat om, hvad vi vil med EU
Resultatet – og ikke mindst den debat, der er ført i Storbritannien – viser, at vi i hele Europa har et voldsomt behov for at få en grundig debat om det EU, vi vil have. En debat, der er befriet for spørgsmålet om ja eller nej til EU, men som handler om alt det, vi som borgere er optaget af: om job, velfærd, økonomi, demokrati, miljø og klima- og flygtningekrisen. Alt sammen i en mere og mere globaliseret verden.

EU-samarbejdet er svagt i forvejen. Det er ikke den enorme mastodont, som modstandere ynder at fremstille det som. Og nu er det yderligere svækket. Især et lille land – men også alle andre – har i stedet brug for stærke institutioner, der har evnen til at gennemføre det, borgere og politikere forventer af EU-samarbejdet. Derfor er dialog og debat mere nødvendig end nogensinde.

Når det så er sagt, må vi jo også tage udgangspunkt i, at der er meget at være kritisk over for i EU-samarbejdet, og at der er udfordringer i selve måden, hvorpå samarbejdet fungerer. Det er dog en altafgørende præmis at forstå og tage udgangspunkt i virkeligheden. At vi lever i en verden, hvor flere og flere problemer er grænseoverskridende, og at de kun kan løses i fællesskab.

Mere åbenhed og inddragelse 
Det er derfor, den politiske kamp handler både om den politik, der skal føres i EU, og om hvordan den besluttes og gennemføres. I Nyt Europa mener vi, at der er brug for et EU, der er mere socialt, satser på jobskabelse overalt i unionen, der satser på bæredygtighed og grøn omstilling, og som fremover sikrer en bedre forankring af demokratiet i de fælles institutioner.

Mere åbenhed, inddragelse og transparens. Vi bliver jo nødt til at stå stærkt sammen og forpligte os mere over for hinanden. Også i forhold til verden uden for EU. Det sker bl.a. gennem stærkere institutioner med mere demokratisk legitimitet.

I Nyt Europa ønsker vi at tage debatten og dialogen om visionerne for Europa nu og hele næste år. Vi satser på helt konkrete visioner, der videreudvikler EU-samarbejdet. Ikke luftkasteller om at bryde alt ned først og tro på Fugl Fønix bagefter.

Forrige artikel Vestager: Viljen til fællesskab er i krise Vestager: Viljen til fællesskab er i krise Næste artikel EL: Stop forhandlinger med Tyrkiet EL: Stop forhandlinger med Tyrkiet
 • Anmeld

  Palle Jensen · Civ. ing.

  ASPEKTRUM debat i EU

  I 2006 inviterede Nyt Europa mig til at mødes med Margot Wallström for at fortælle hende om det debatredskab: ASPEKTRUM jeg havde udviklet med støtte fra Folketingets teknologiråd og ved hjælp af en række europæiske studerende.
  Jeg mener tiden er moden til at give denne ide en chance. Programmet er blevet videreudviklet med støtte fra Miljøstyrelsens pulje for grønne ildsjæle.
  Folkeafstemninger er farlige, men ikke at lytte til befolkningen er også farligt.
  ASPEKTRUM prøver at lægge sig midt imellem ved at brede den politiske debat ud ved hjælp af et program til PC, som potentielt kan bruges af alle i EU

 • Anmeld

  Palle Jensen · Civ. ing.

  ASPEKTRUM mailingliste

  Hvis du ønsker at blive holdt opdateret om ASPEKTRUM, så skriv en mail til prj@ruf.dk

 • Anmeld

  Palle Jensen · Civ. ing.

  ASPEKTRUM mailingliste

  Hvis du ønsker at blive holdt opdateret om ASPEKTRUM, så skriv en mail til prj@ruf.dk

 • Anmeld

  Jørgen Larsen · Orakel

  Konkrete visioner...

  Således kan kun en politiker skrive i håb om at folk hopper på limpinden, men selv 9 års skolegang vil bevirke at man hurtigt kan se gennem denne tågesnak, EU vil gerne, men kan ikke, og det nytter ikke at sende mere magt til EU, for de kan stadig ikke løfte opgaven. EU, er som ide, fin, hvis man blot holder sig til det handelsmæssige, at man blander alt andet ind i det, vil kun ødelægge det, for landene ER forskellige og i mange tilfælde MEGET forskellige og med det mener jeg så forskellige at der ikke kan opnås et brugbart kompromis, man behøver bare at se på arbejdsmarkedet, vi har en tradition for at det er arbejdsmarkedets parter, i de fleste andre lande er det direkte lovgivning og man kan se hvilke uheldige konsekvenser sådan en ensretning har når det gælder huskøb, vores realkredit er temmelig enestående men bliver i EU regi regnet for en Bank og skal leve op til krav som ikke giver nogen mening, altså udenfor EU regi, forstås. Der er tale om rigid ensretning som kun kan beskrives som den ægte Sovjettiske ånd, og det må da fryde en gammel folkesocialist som Steen Gade at disse dogmer atter finder anvendelse...blot må jeg tilføje at de igen vil vise sig at være uendeligt dårlige at bruge, det betyder nedgang. Svaret er, uanset hvor meget man snor sig, at EU må træde et skridt eller 5 tilbage og koncentrere sig om de områder hvor der er folkelig opbakning, dvs. handel og spole resten tilbage og lade de enkelte lande være dét de er, NATIONAL stater der er suveræne, for uanset hvor meget man hører disse EU fantaster, så er deres mål stadig, Europas Forenede Stater og de kan ikke lyve sig fra det.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Økonom

  Nej Steen Gade - kig på tallene og bliv klogere

  "Det var jo først og fremmest nationalistiske og nyliberalistiske kræfter"

  Det var et ikke - det var de gamle arbejdere i Labour kerneland som slog igen. Dem der stemte UD var de gamle - over 65år. Hvorfor Steen Gade har behov for at sparke til de arbejdere som med hårdt arbejde i miner, ved væve og ved stålovnens ulidelige gløder satte deres liv på spil for dagens brød forstår jeg ikke. Måske fordi Steen Gade altid har holdt hof med akademikerne som kun havde behov for arbejderne som stemmekvæg.

  Dem der slog igen var dem som arbejderpartierne har ladt alene. En afsindig form for solidaritet.

 • Anmeld

  Søren Degnbol · Strandskade

  27 nation, går ikke i andres fodspor!

  Jamen hvad kan man så blive enige om, eller hvad er en fællesfaktor for så mange nationer? Det er vel ikke en overdrivelse at selvstændighed, velstand, tryghed i sociale relationer så som jobsikkerhed og uddannelse etc. er betydningsfulde?
  Så altså 27 nationer og folkeslag, samt de enkelte nationers folkevalgte politikere. Indgår i et parløb hvor der gives og tages med direkte og kontant afregning i parlamentariske sammenhæng – ikk? Når så der kommer en tredje part ind i forholdet (Trekants drama – du ved!) så opstår der vanskeligheder. Den udefrakommende bør simpelthen træde varsomt, sætte sine fodspor med stor omtanke! Elementær logik for perlehøns, ikk?
  Efter Maastricht – traktatens ratificering er europæernes gode og tillidsfulde vilje til fællesskabet i EF udviklet sig og forvaltet til et ensidigt politisk projekt og i stigende grad tiltrukket sig ledende aktører, der tramper rundt i både små og store sko! Ikke ejer en døjt vilje til forståelse af det multikulturelle univers som Europa rent faktisk er! I det forløb Ja - har man skabt massiv arbejdsløshed, social dumping udflytning af virksomheder på kryds og tværs - været handlingslammet overfor massiv indvandring etc. og dermed lagt en kim til nationalismen som de ses i Frankrig og i nogen omfang i UK og andre stater! Begærligheden efter at opnå den sublime magt har gjort at disse aktører er blinde og døve overfor det faktum at fællesskabet er til låns!
  Du ridser selv ”bulk” mængden af aktuelle problemer op og det kommenteres derfor ikke. Men dit indlæg rummer nogle alvorlige usandheder og påstande! Bl.a at englændernes motiv for et ”leave” kan henføres til nationalistiske og nyliberalistiske kræfter! Intet er mere forkert, sandheden er ganske enkelt at tredje part i forholdet er blevet luret og den engelske suverænitets følelse og historik har nået sit venlige og tålmodige maksimum overfor det uvæsen som topledelsen i EU står som eksponent for! Jeg lurede lidt på ordet nyliberalistisk, tjekkede og fandt disse citater:
  ”Et meget bredt og internationalt dækkende buzzword for de seneste årtiers kapitalistiske udvikling” Citat slut
  Altså lidt ord-lir med en farlig brod!
  Dertil dette citat: Antologien Dansk nyliberalisme. Antologiens redaktør, Anders Lundkvist.
  ”Han fremhæver, at den grundlæggende forskel mellem nyliberalisme og klassisk liberalisme er, at nyliberalismen nødvendigvis må være en økonomisk og politisk strategi, der forholder sig til et økonomisk-politisk system, hvor den klassiske liberalisme undervejs har 'tabt' til fordel for en økonomi og et politisk system dybt præget af klassekompromis, politisk regulering og keynesiansk præget konjunkturpolitik. Det nye i nyliberalismen er med andre ord, at den har arbejderbevægelsens og demokratiets politiske og institutionelle erobringer som en afgørende og uomgængelig strategisk udfordring” Citat slut.
  Temmelig rammende for EU-toppens adfærd, og den simple grund til et mistillidsvotum og krav om ændringer her og nu og ikke den henslæbende godmodighed som du plæderer for! Sidst det er temmelig uklædeligt at I EU-fanatikere lynhurtigt griber til oversprings forklaringen om ”nationalisme” eller et skarpt for eller imod fællesskabet, intet imellem! EU bliver væltet nu, ansvaret er ikke sunde kritikeres – men de fanatiske nyliberalister og ukritiske - såkaldte ”verdensborgere”!

 • Anmeld

  M.S. Carstens · Realist

  Bak op om Britterne

  Sten Gade skriver:
  " Både Europas opløsning i selvtilstrækkelige nationalstater og en løbende svækkelse af EU er en kæmpe risiko på alle områder."

  Men der burde rettelig have stået:
  " Både Europas opløsning i selvtilstrækkelige "top"politikere og en løbende svækkelse af demokrati og sammenhængskraft er en kæmpe risiko på alle områder."

  Bak op om Britterne og lad os følge snarest muligt !

  Ps.
  Rigtig gode kommentarer, af både Larsen, Sønderkøge og Degnbol.

 • Anmeld

  Flemming Nakinge Nielsen · Skærsliber

  GB vil gå i opløsning og EU bestå

  Tja EU er resultatet af politikerne ikke klæder befolkningen ordentlig på, når det gælder hvordan beslutningsprocessen er forvirrende fordi nogen bevist skaber konspirationer som dem Messerschmidt fremfører mod bedre viden. Var det EU der bestemt, hvorfor så alt den snak om flygtninge eks. Vi vinder kun krigen mod terrorismen og får bremset flygtningestrømmene ved de ydre EU grænser. Jeg har den største respekt for De 28 EU lande der på rimelig kort tid under 1 år har formået at skabe løsninger som bliver bakket op at de 28 regeringsleder, det er 28 forskellige sprog og kulture der skal enes. Det er super godt gået.

 • Anmeld

  Birger Sørensen · Hr.

  Virkeligheden er... ??

  En masse problemer, som ingen gør noget for at løse, og ingen i virkeligheden er interesseret i at gøre noget for at løse, så længe der strømmer Euro og/eller DKr ind på kontoen.
  Politikere der bliver tage i den ene lovovertrædelse og løgne til og om både kolleger og de mennesker de påstår har valgt dem efter den anden - helt uden konsekvenser: Claus Cludder er stadig inhabil Finansminister, Søren Pind inhabil Justitsminister, Lars Løgneren stadig inhabil, løgnagtig, vandaliserende lille storsvindlende Statsminister.
  Han tabte valget stort, hans parti tabte valget stort. Alligevel kalder fjolset sig for folkevalgt....
  Troværdigheden er helt fjernet - "folkestyret" vil da heldigvis blæse folket en lang marsch. Der er ingen troværdige politikere folket kan stemme på længere.
  Det har måske ikke noget med EU at gøre, og det har det så i høj grad alligevel.
  Så længe vores lokale politikere, regerer enevældigt og diktatorisk med løgne og manipulationer, og en gennemsigtighed som en bakke leverpostej, og de politikere/partier der fik de 70% af stemmerne, der er imod det der er forgået lige siden vandalen fik overrakt magten til at ødelægge alt hvad han personligt har en aversion imod, bare sidder og foretager sig absolut ingenting for at stoppe idiotien, bliver EU aldrig mere troværdigt eller ønskværdigt end de politikere, der siger at vi skal blive i EU uanset hvad folket mener.
  Man kan jo være imod EU, uden anden begrundelse end at Lars Løgneren er for EU, og uanset hvad folket mener, skal det ikke ud af EU. Usagligt og ligegyldigt - men Lars Løgneren er præcis det - en løgner - og hvis han støtter EU er EU nok ikke mere troværdigt end ham selv.

  (Operationen lykkedes - men patienten døde. Men pyt - bare der er DKr nok på egne konti, i skattely eller herhjemme, så er prisen det værd - specielt når det bare er folket der skal betale, og ikke politikerne selv.)

  At kalde EU for samarbejde, er nok at trække sandheden lidt længere end den holder.
  13 af 751 stemmer er det vist vi har. Men kun i afstemningerne om hvorvidt det er brugbart eller ej - vi har overhovedet ingen indflydelse på udformningen af regler/love.

  Det politiske diktatur der er blevet udvidet og udvidet, med eller mod folkets ønske og vidende siden Maastricht-traktaten, har INTET med samarbejde at gøre.
  Så uanset hvor meget de KALDER det samarbejde, er lige præcist SAMARBEJDE noget vi kan diskutere og tage stilling til at være FÆLLES MED EU og de øvrige europæiske lande vi har noget at samarbejde med om, når vi er ude af den politiske manege, EUs cirkustelt lige straks falder ned over.
  Hvis vi ellers når at flytte os, inden de er for sent.
  For det handler hverken samarbejde eller demokrati.

 • Anmeld

  L. Jeppesen · Selvstændig

  Lilleputland uden reel indflydelse på lovgivning i EU.

  Det er noget sludder at et lille land som Danmark kan gøre nogen forskel i den europæiske politik som EU fører. Hvordan havde Steen Gade tænkt sig at kunne ændre noget af alt det som den danske befolkning er utilfredse med. Hvor naiv kan Steen Gade dog være, han burde vide bedre. Igen prøver vores egne politikkere at putte blår i befolkningens øjne for deres egne ønsker, for måske et senere job i EU. Nej, vi skal tilbage til 1973 handelsaftalen som vi sammen med England stemte os ind på - og alt andet skal rulles tilbage.

 • Anmeld

  jens Fisker

  der er brug for en dabat om fremtidens landbrug der includerer landbruget -

  FREMTIDENS LANDBRUG
  Hvis man vil et sundt og stærkt landbrug i Danmark, står vi foran et paradigmeskifte, som nødvendigvis må anses for en fælles (national) opgave, som skal behandles sådan - derfor er det mit forslag; at man starter med en statslig styret gældssanering, tilgengæld for en økologisk produktion med statsstøtte i en 2 årig periode - I princippet som da bankpakkerne udløstes og med samme motivation - bankerne er nødvendige præcist som landbruget er for Danmark - Brugene kunne gøres mindre (50-100ha) og flere kunne komme til.Alt på frivillig basis ! Taler vi om 10.000 elo. 100.000 nye arbejdspladser ?
  Dansk Landbrug står i en krise klemt fra mange sider - og en fremtid, der byder på større krav til dyrevelfærd og forbud mod pesticider i drikkevand og et eksportmarked i forandring, med en stadig stigende efterspørgsel på økologiske varer som aldrig før.
  Forbrugerne kræver mere af vores fødevarer end smag - der stilles krav til dyrevelfærd og begrænset anvendelse af vækstfremmende foranstaltninger : penicillin i foderet og fravending af smågrise for tidligt - zink og kobber og højprocentlige proteiner fra Sydamerika -
  Der importeres 2 millioner ton gmo soja om året,til danske stalde, hvilket svarer til et dyrket areal på 1000000ha, svarende til Sjælland og Falster tilsammen.
  Man opererer i et sygdoms domineret og overbelagt staldsystem, som ikke lever op til forbrugernes standarder og krav. Og i takt med at denne viden om fødevareindustriens metoder og vilkår vinder gehør i befolkningen, bliver kravene til etisk i produktionen også større - der er dog fortsat lang vej til dette mål -
  Round Up (aktivstoffet glyphosat) findes i 90% af undersøgte børns urin, og pesticidrester i frugt og grønt skader børns hjerner -(prof.Phillip Grandjean - Syddansk Universitet)
  Vi har fået en landbrugspakke fra Blå blok som tillader yderligere forringelser i produktion og miljø - 8000 tons ekstra gødning, ganske vist med en reduktion på 600 tons, men på frivillig basis - og op til 30 % flere svin i staldene - stressadfærd og haleklip er resultatet - altså mere af samme skuffe, som vil fylde et i forvejen overfyldt marked - et marked med dårlige priser og som konkurrerer med forbrugerkrav i hele Europa om økologiske, giftfrie og sygdomsfrie produkter - 20% af svinekødet i kølemontren er inficeret af MRSACC398(type multiresistent bakterie) - hvilket jo helt givet er et problem, men som sundhedsmyndighederne har valgt at overse eller bagatellisere. Hele sundhedssektoren står overfor snarlige valg, vedrørende behandling af infektioner med multiresistente bakterier - på hospitaler - prænatale afdelinger hvor børn ikke tåler penicillinbehandling og gerontologiske afsnit - o.s.v.
  Der er hele problematikken med det rene drikkevand. Danva (sammenslutningen af vandværker) har lukket vandværker over hele landet p.g.a pesticiders nedsivningen til grundvandet og det oplyses herfra, at det er er en ongoing proces - den foregår døgnets 24 timer år ud og år ind -Stort set alt, hvad man anvender af gift i Danmark, står landbruget for. Man siger 98% - skovbrug og haveejere for resten - så landbruget har et dominerende ansvar for at forgifte samfundets fælles ressourcer
  Kan man drage landbruget til ansvar. Kan man det ? -
  - Er det fair at stille disse krav til enkelt bedrifter, som har det hårdt nok i forvejen eller skal man række en hjælpende hånd fra samfundets side ?
  Hvis man antager, at miljøet og rent drikkevand er et fælles anliggende - og at vi skal ha et landbrug, der kan producere til fremtidens forbrugere - må samfundet træde til og gå radikale, men ikke umulige veje -
  Man siger, at dansk landbrug ikke kan producere økologiske fødevarer nok til hjemme market og til eksport - Det er noget vrøvl - Man kan sagtens gøre Danmark økologisk og have fødevarer nok - Danmarks fødevareproduktion - svarer til 0,2 promille af verdens fødevareproduktion.
  Situationen i landbruget har en enestående mulighed for at blive vendt til det positive med glæde igen ved at være bonde - istedet for at være spændt for dette gældsplagede slid - men forandringer i landbruget kommer ikke af sig selv - det kommer fra samarbejdende miljø -og landbbogrupper, der kan udarbejde fælles retningslinier for produktion -
  Hertil kommer krav om politiske reguleringer, teknologiske landvindinger, og ændrede forbrugsmønstre -
  Ugebrevet Mandag Morgen har spurgt 4000 personer om, hvad de mener om fremtidens landbrug - 100%økologisk - var svaret på en ganske almindelig mandag i maj 2016. - Grib chancen ! Mange fremsynede mennesker i Danmark vender sig mod horisonten og ser en bæredygtig fremtid tegne sig der - en virkelig bæredygtig fremtid uden gift og sygdom i vore fødevarer og med et rent miljø og drikkevand som et produkt af et samarbejde mellem natur og landbrug - med produkter, der kan afsættes til produktionsprisen. Det er jo så enkelt - mennesker i et moderne samfund vil ikke ha gift i drikkevandet og sygdomskim i maden
  jens fisker

 • Anmeld

  Iopafeopt · Aghifodwaesjfwef 5uht5 y 45y45y54 54y64

  Aghifodwaesjfwef 5uht5 y 45y45y54 54y64

  Ugireojfe whfiwehfjwehwhfjehfwefhweh 777uiop fweh iwehf weiohf wieohf iwehf iweyu59tu328hfire iuwfodhqw934785 h3urh9wjfwgut h9wh9889wh98r h4wt93qrj29th2 rj2ghw9tfq.

 • Anmeld

  Xewrtyuoipye · Jfekfjw wkj 875thnjt6u t5y45y5t45y6

  Jfekfjw wkj 875thnjt6u t5y45y5t45y6

  Xighefjeo orj wokwp dkow pwk wodj d hfdgfhgf 4756 5uhtyjur urt45

 • Anmeld

  Zerrokool · Earn more than $1000 monthly: http://1milliondollars.xyz

  Earn more than $1000 monthly: http://1milliondollars.xyz

  Earn more than $1000 monthly, just by helping people: http://1milliondollars.xyz

 • Anmeld

  AlexWong · Appeal to the administration of the site

  Appeal to the administration of the site

  Appeal to the administration of the site

  Hello! With this affiliate program I earn more than $ 7000 per week on their website, so you too can make money on your website: http://1milliondollars.xyz

 • Anmeld

  Niclas Hansen · Marketing assistent

  Brexit or not?

  Jeg synes virkelig det er tåbeligt for UK at forlade brexit, de har så mange koder, men alligevel forstår jeg dem godt begrund af alle de reguleringer der sker fra EU.

  https://find-frisoer.com