Per Stig Møller: EU alene hjemme

DEBAT: Det står lysende klart, hvor sikkerhedspolitisk afhængigt EU er af USA, efter at de amerikanske vælgere gjorde Donald Trump til præsident. Det skriver Per Stig Møller, der efterlyser nye frihandelsforhandlinger.

Af Per Stig Møller
Forhenværende udenrigsminister og formand for Konservative

Hvad skal vi dog stille op med den russiske revanchisme? Hvordan får vi dog indflydelse på udviklingen i Mellemøsten? Som om vi ikke har nok med ikke at kunne finde ud af, hvad vi skal stille op med masseimmigrationen fra den nordafrikanske kyst! EU risikerer at være ”alene hjemme”.

Selv om EU ikke er et forsvarspolitisk fællesskab, har vi dog vedtaget en fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (ESDP), som Danmark ganske vist har forbehold over for, fordi Nato er vores forsvarsfællesskab. Udfordringen fra Putin består bare ikke i, at han sender russiske bataljoner ind over vore grænser, men i provokationer, fordækte operationer og cyberangreb. Her kan Nato ikke træde til.

Men det kan EU ved at stabilisere hinanden og i fællesskab finde de adækvate modsvar. Skulle det derimod komme til væbnede angreb på et EU-land, er vi ganske afhængige af USA og – i fremtiden – briterne. Derfor er det afgørende for EU-landenes sikkerhed, at Natos musketér-ed opretholdes og forbliver så troværdig, at den ikke udfordres. I Nato må vi kunne være uenige om dette eller hint og også utilfredse med det ene eller det andet i et af de andre lande. Men at vi står skulder ved skulder mod enhver indtrængen, må der aldrig opstå tvivl om, for så afprøves de smukke ord.

Blæs på klorkyllingerne 
For at sikre dette er det imidlertid afgørende, at USA fastholdes på sin interesse i Europa. Og dét opnår vi bedst ved økonomisk at binde USA tæt til os. Derfor er det alvorligt, at EU ikke fik færdiggjort frihandelsforhandlingerne med USA, mens Obama var præsident. Nu blæser de i vinden, og den kan blæse alt væk.

Første forudsætning for frihandelsforhandlingerne er, at EU-27 forbliver samlet. Kun derved bliver USA-EU fortsat verdens største marked og økonomi. Hver for sig kan de forskellige medlemslande naturligvis indgå frihandelsaftaler med USA, men de bliver ikke nær så gode, som en fælles aftale kan blive, og de får i hvert fald ingen geostrategisk betydning.

Anden forudsætning er, at den nye, amerikanske administration overbevises om det også for USA formålstjenlige i, at EU ikke går i opløsning. Ingen fornyede opfordringer til ”exit”, tak. Geostrategisk står USA stærkere med et stærkt og samlet EU end med et opløst og opdelt Europa.

Konklusion: Der må gang i frihandelsforhandlingerne igen, og blæs så på de ”klorkyllinger”, for nok kan det ende med, at de kommer på markedet, men ingen tvinger os jo til at købe dem! Offentligheden og Europa-Parlamentet må forstå, at handelspolitik også er sikkerhedspolitik.

Gentænk sikkerhedspolitikken
Men en militær Nato-indsats kan vanskeligt finde sted, hvis der en skønne dag står ”små, grønne mænd” i de baltiske byer. Dem kender Rusland og Putin jo ikke noget til, så han har ikke overskredet nogen grænse. De kan derfor ikke umiddelbart bekæmpes af Nato. Her savner vi et svar.

Politiet har vi naturligvis, men det kan ikke kæmpe mod de ”små, grønne mænd”. Det kan derimod paramilitære styrker, som de f.eks. har i Frankrig. Her kunne EU træde til og sikre oprettelsen af europæiske, paramilitære enheder, der både kan bistå hinanden i kampen mod terror, ”små, grønne mænd” og eventuelle, fremtidige konflikter i forbindelse med den illegale masseimmigration, som kan blive vældigere og måske også voldsommere engang i fremtiden.

Konklusion: EU må gentænke sin konkrete sikkerhedspolitik og sikkerhedsarkitektur – og så må vi danskere finde ud af, om vi vil være med og dermed være solidariske med de udsatte områder i EU! Det kan godt være sjovt ”at være alene hjemme”, men det er ikke risikofrit.

Forrige artikel Løkkegaard: DF fortsætter Europa-slingrekurs Løkkegaard: DF fortsætter Europa-slingrekurs Næste artikel Ny debat om EU's fremtid Ny debat om EU's fremtid
 • Anmeld

  Kristian Lundal Sørensen · Professionsbachelor i offentlig administration

  Nej tak til undergravende frihandelsaftale med USA

  Det bliver et nej tak herfra! Det eneste gode ved Trump i det Hvide Hus er, at den frihandelsaftale forhåbentligt er lagt godt og grundigt i graven nu - i hvert fald de næste 4-8 år. Vi skal ikke have en aftale, hvor det er laveste fællesnævner, der hersker i Danmark ift. lønmodtagerrettigheder og anden arbejdsmarkedspolitik, forbrugerbeskyttelse, miljøkrav, etc.

  Og nej, vi skal især ikke tilslutte os et eller andet oversøisk domstolstribunal, som med storkapitalistiske interesser i baghovedet kan sidde og sige "dur ikke, væk" til demokratisk vedtaget national og unionslovgivning, der måtte stride imod Big Business' interesser. Nej tak! Jeg skal personligt som borger i dette land gøre alt, hvad overhovedet gøres kan for at stikke en kæp hjulet på enhver frihandelsaftale med amerikanerne.

  Desværre begynder man at nå til et punkt, hvor at eneste svar og løsning efterhånden er at rykke sit kryds en ikke uvæsentlig tak længere mod højre, for de etablerede partier og føderalisterne, ja de tager i hvert fald ikke befolkningernes og lønmodtagernes legitime bekymringer alvorligt på trods af adskillige af det, der burde være en brat opvågnen for dem. Nej, de fortsætter med deres evindelige forsøg på at lokke mere og mere national suverænitetsafgivelse ned over nationalstaternes borgere non-stop. Noget så kedeligt og upassende som national selvbestemmelse, retssikkerhed og - Gud forbyde det - forbrugerbeskyttelse, miljøkrav, etc. må vi endelig ikke blive alt for forvænte med i det 21. århundrede, for det strider jo imod storkapitalisternes selvcentrerede handelsinteresser i den postmoderne post-Kolde Krigs verden, storkapitalen, hvis side Per Stig Møller og hans parti til hver en tid har stået på og støttet last og brast op om på den almindelige mands bekostning. Det stopper lige nu og her - nok er nok.

 • Anmeld

  Christian X

  Desværre

  Skal gammelpartierne i EU og i de nationale parlamenter sidde en eller to valgperioder endnu med de eskalerende problemer, de skaber, før befolkningerne er modne til at skifte parnasset ud.

  Liberalismen vil lide samme skæbne som kommunismen og socialismen. Kun i multikulturelle/etniske samfund, vil liberalismen kunne fungere, da ingen her vil dele med eller indordne sig grupper, der ikke ligner en selv.

  Ingen ideologiske systemer kan erstatte en homogen og intelligent befolkning, der er klædt på til livet i den sociale/kulturelle/økonomiske/teknologiske ramme, de lever i (med de relevante kompetencer: erfaring, viden, værdier, fagligheder, vaner, tankemønstre og kommunikation).
  Lidt marginalt øget handel/BNP kan aldrig finansiere den belastning vores samfund og vores befolkning har været udsat for ved liberal indvandring, usundt arbejds- og fritidsliv og tab af vores børns trivsel, sundhed og dannelse samt deres lyst og evne til selv at videreføre slægten - og dermed Danmark.

 • Anmeld

  Henrik Freitag · Socialpædagog

  Fordele og ulemper ved frihandelsaftale

  Selvfølgelig er der fordele og ulemper ved en frihandelsaftale med USA. Men en frihandelsaftale skal ikke indgåes med USA i eu-regi. EU har i den grad udviklet sig til en dødsejler - her tænkes på overdreven embedsvælde, korruption med EU-midler, uhæmmet invasion til EU-landene fra mellemøsten og Afrika, overdreven suverænitetsafgivelse, EU-overformynderi, ældgamle EU-konventioner som medlemslande skal følge og EUs sociale dumping M. M. EU er med andre ord et neoliberalistik embedsvælde som langsomt og sikkert er ifærd med at tage livet af det danske velfærdssamfund. EU er sat i verden, under påskud af at hjælpe de fattige EU-lande ( østlandene), via harmonisering af medlemslandene. Men i virkeligheden er EUs hovedforformål at hjælpe storkapitalen og eliten - EU er ikke folkets projekt. En frihandelsaftale med USA, i EU-regi, vil skabe endnu mere ulighed og fattigdom i Danmark.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen. · Pensionist.

  EU og forsvar.

  Skal vores sikkerhedspolitik gå gennem EU?. Nej, EU har vist hvad de "dur" til. Tænk bare på den vanvittige tilstrømning af migranter som vi har været vidne til igennem det sidste års tid. Jo EU har med sine åbne grænser, på det skammeligste, svigtet vores sikkerhed med terroraktioner til følge.
  Nej lad os udbygge vores forsvar i NATO regi, hvis vi vil være på den sikre side, og gerne i samarbejde med USA. EU bør holdes HELT udenfor. Gerne gå helt i opløsning.

 • Anmeld

  Rune Jensen

  Også nej tak herfra

  Jeg siger nej tak til EU Kalifatet. Det var fint engang, men så besluttede Ayathollah Merkel sig for at lade Europa invadere af isis krigere uden vi, befolkningen, fik noget at skulle have sagt.

  EU er kommunisme iblandet radikal islam.

  Lad os komme hutigst muligt UD af det.