Rina Ronja Kari: Den forenede venstrefløjs gruppe

EU-GUIDE: Mød Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU i denne video, og hør, om hun bare stemmer nej til alle forslag.

Rina Ronja Kari sidder i den mest venstreorienterede gruppe i Europa-Parlamentet, GUE/NGL, der står for Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre.

Gruppen har 52 mandater og er den femtestørste i Parlamentet. Spanien bidrager med 11 medlemmer, hvor fem af dem er fra partiet Podemos. Tyskland har otte medlemmer, hvor syv af dem kommer fra partiet Die Linke.

Til videooversigt