Sådan organiseres magten i Parlamentet

ANSVARSTRAGT: Europa-Parlamentet er ikke bare 751 mænd og kvinder, der stemmer lidt her og der. Der findes en meget organiseret struktur for fordelingen af ansvar. Her kan du følge din stemme helt fra stemmeurnen og op til Europa-Parlamentets formand.

Se oversigt over hele lederskabet i Europa-Parlamentet her.

Europa-Parlamentsvalget
POLITISK ANSVAR: Den øverste myndighed i Europa-Parlamentet er vælgerne. Hvert femte år skal EU's næsten 400.000.000 vælgere bestemme, hvem der skal repræsentere dem i EU's beslutningsproces. Næste valg er i maj 2019. I Danmark var der ved det seneste valg i alt 100 kandidater fra otte partier, der stillede op.

751 parlamentarikere
POLITISK ANSVAR: Når stemmerne er talt op, sammensættes det nye Europa-Parlament. Sammensætningen afgøres efter en fordeling imellem de 28 medlemslande. Det maksimale antal medlemmer, et land kan have, er 99, hvilket blot gælder for Tyskland. Minimumsantallet er 6, hvilket gælder for Malta, Cypern, Luxembourg, Slovenien og Estland. Danmark har 13 medlemmer. Ca. en gang om måneden mødes alle parlamentarikere i Strasbourg for at godkende eller afvise alle aktuelle lovtekster. Dette kaldes ”plenaren”.

8 politiske grupper
POLITISK ANSVAR: Men parlamentarikerne er ikke valgt for at varetage deres landes interesser. I så fald ville Tyskland få langt mest indflydelse. I stedet varetager parlamentarikerne deres politiske overbevisning, ligesom folketingsmedlemmerne i Danmark arbejder for deres parti mere end for den by eller den valgkreds vedkommende blev stillet op i. Efter parlamentarikerne er blevet valgt, fordeler de sig derfor i politiske grupper. De politiske grupper er de vigtigste enheder i Parlamentets arbejde. De to største grupper er den konservative og den socialdemokratiske gruppe.

Læs mere om grupperne

22 udvalg
POLITISK ANSVAR: Når alle ved, hvem der er med i hvilken gruppe, begynder parlamentarikerne deres arbejdsfordeling. Dette er et stort puslespil. I hver politisk gruppe finder man ud af, hvem der skal arbejde med hvilke emner. Alle grupper udvælger personer, der arbejder med miljøspørgsmål – de repræsenterer så deres gruppe i Miljøudvalget. Således gør man også med de øvrige faste 21 udvalg. En parlamentariker kan godt sidde i mere end ét udvalg, og de fleste er desuden stedfortrædere i indtil flere udvalg.  

Udvalgenes rolle er at tage stilling til EU-kommissionens forslag på deres eget område, fx miljø. Her foregår den tekniske og politiske debat. Udvalgets medlemmer kommer med deres ændringsforslag og stemmer om, hvilke ændringer til EU-kommissionens forslag der skal med i den endelige tekst. Hvert forslag håndteres af en ”ordfører” fra et af partierne.

Ca. en gang om måneden samles alle parlamentarikere i ”plenaren” for at vedtage eller forkaste teksterne fra udvalgene.

Læs mere om udvalgene

Udvalgsformandskonferencen
POLITISK OG ADMINISTRATIVT ANSVAR: Alle udvalg har en formand, der fungerer som en slags ordstyrer. Udvalgsformanden har en vis magt i kraft af sin rolle som koordinator og at være den, der prioriterer emnerne. Formændene for alle 22 udvalg samles jævnligt i Udvalgsformandskonferencen (mere kendt som Conference of Committee Chairs, CCC). Her koordinerer man arbejdet i udvalgene. Dette handler særligt om at dele Kommissionens opgaver imellem sig, da mange lovforslag er relevante i mere end ét udvalg. Det kan være et forslag om begrænsning af sprøjtemidler, der er relevant for både Miljøudvalget, Industriudvalget og Landbrugsudvalget. 

Læs mere om Udvalgsformandskonferencen

 

......

 

44 delegationer
POLITISK ANSVAR: Ligesom i udvalgene fordeles parlamentarikerne i tværpolitiske "interparlamentariske delegationer". 44 forskellige delegationer varetager Europa-Parlamentets relationer med andre parlamenter i verden. Det kan både være enkeltlande som USA eller Kina, EU-kandidatlande som Makedonien eller Montenegro, eller det kan være andre tværnationale samarbejder som NATO eller ASEAN. 

Læs mere om delegationerne

Delegationsformandskonferencen
POLITISK OG ADMINISTRATIVT ANSVAR: Alle delegationer har en formand, der fungerer som administrator. Formændene er organiseret i en delegationsformandsonference (Conference of Delegation Chairs), der står for den overordnede koordination af delegationerne.

Læs mere om Delegationsformandskonferencen

Formandskonferencen 
POLITISK OG ADMINISTRATIVT ANSVAR: I toppen af pyramiden (eller i bunden af tragten) samles formændene for de 8 politiske grupper. Både ansvars- og magtmæssigt er denne gruppe den mest betydningsfulde i Europa-Parlamentet. Medlemmernes stemmevægt afgøres af størrelsen af den gruppe, de repræsenterer. Formandskonferencen kan ændre og oprette nye udvalg og delegationer og bestemmer tale og stemmelister til "Plenaren". Den kan desuden give opgaver til både Udvalgs- og Delegationsformandskonferencen. 

Læs mere om Formandskonferencen

Europa-Parlamentets formand
POLITISK OG ADMINISTRATIVT ANSVAR:Den sidste person i Europa-Parlamentets ansvarstragt er hele parlamentets formand. Vedkommendes rolle kan sammenlignes med Folketingets formand og er mere af administrativ end politisk karakter. Vedkommende fungerer som mødeleder på "Plenaren", underskriver lovgivningen og repræsenterer Europa-Parlamentet over for de øvrige EU-institutioner og resten af verden i øvrigt. Personen på posten sidder 2,5 år ad gangen og deles traditionelt imellem de to største grupper EPP og S&D, som sidder hver anden gang.

Læs mere om Parlamentets formand

Præsidiet
ADMINISTRATIVT ANSVAR: Dette er Parlamentets mest magtfulde administrative organ. Præsidiet består af 14 viceformænd, der træder ind som mødeleder, hvis formanden er forhindret. De har hver deres område. Dertil sidder der 5 "kvæstorer" i præsidiet, som repræsentrer alle medlemmernes interesser. 

Præsidiets opgave er at sørge for rammerne for medlemmerne, og for at Parlamentets arbejde fungerer bedst muligt. Det handler om, hvordan tolkningen foregår, hvordan mødelokalerne administreres, men også om bygningernes sikkerhed, institutionstilbud til medlemmernes børn og faciliteter som træningsrum, post, medierum, parkering, kunstudstillinger, restauranter og barer i bygningen.

Alle medlemmer af Præsidiet er folkevalgte medlemmer af Europa-Parlamentet.

Læs mere om Præsidiet

Generalsekretær
ADMINISTRATIVT ANSVAR: Dette er formelt den mest magtfulde ikke-folkevalgte person i Parlamentet. Han (siden 2009 har det været tyske Klaus Welle) har ansvaret for, at Generalsekretariatet fører Præsidiets beslutninger ud i livet. Han assisterer desuden Europa-Parlamentets formand i at forberede møder med Præsidiet og Formandskonferencen mm.

Læs mere om generalsekretæren

Sekretariatet
ADMINISTRATIVT ANSVAR: Dette er Europa-Parlamentets embedsmandskorps. Her forberedes møder, opsættes tale- og stemmelister. Her sidder også fagfolk, som kan assistere Parlamentets medlemmer med viden om de aktuelle forslag til lovgivning. Generalsekretariatet er inddelt i 13 generaldirektorater med hvert deres område. Disse er ligeledes inddelt i mellem 3-6 direktorater afhængig af generaldirektoratets størrelse.

Læs mere om sekretariatet

Personale
ADMINISTRATIVT ANSVAR: Ud over Europa-Parlamentets embedsmænd i sekretariatet findes en stor mængde personale, der er tilknyttet arbejdet. Det drejer sig både om sikkerhedsvagter, rengøringspersonale, chauffører, IT-folk, kokke, tjenere, arkitekter, håndværkere og mange flere. For manges vedkommende er de ansat af private selskaber, der er på kontrakt hos Europa-Parlamentet

 

 

Forrige artikel De bestemmer i EU-parlamentet De bestemmer i EU-parlamentet Næste artikel Sådan er EU-parlamentarikernes magt vokset