SFU: Hvad vil Alternativet egentlig med EU?

DEBAT: Det er uklart, hvad Alternativet vil, hvis de bliver valgt til Europa-Parlamentet til næste sommer. Hvis partiet ikke får formuleret nogen konkret EU-politik, bør de måske undlade at opstille til valget denne gang, mener Kira Marie Peter-Hansen. 

Af Kira Marie Peter-Hansen
Landsledelsesmedlem, SF Ungdom

Alternativet opstiller for første gang til Europaparlamentsvalget, og det giver anledning til spørgsmål. For hvad vil Alternativet egentlig med EU?

Med Uffe Elbæk og andre eks-radikale politikere i partiets spids kan vi sige os selv, at de i hvert fald er pro-EU.

Men i hvilken retning vil de trække Unionen, såfremt de opnår valg til Europa-Parlamentet næste sommer, og hvori består alternativet til de nuværende partier egentlig? 

Konkrete løsninger mangler 
Alternativet skriver på deres hjemmeside, at de ønsker et ”Progressivt Europa”, og at de ønsker at diskutere deres visioner for EU, i stedet for kun ”ja” eller ”nej” til EU.

Men når jeg scroller igennem deres politikprogram, ser jeg dog kun i forvejen eksisterende S-, R-, og SF-politik, hvis eneste ”alternativ” er, at det er mindre konkret og har fået tilføjet ordet ”bæredygtig”.

Hvis man støtter op om EU, skylder man projektet at finde svar på, hvordan man vil udvikle Unionen, og hvad man vil ændre på, som de nuværende partier ikke i forvejen kæmper for.

Dette mangler Alternativet at forklare, og her kommer derfor et opråb til Alternativet med ønsket om svar på, hvad de reelt set vil med Europa, og hvordan de konkret vil nå derhen.

Kære Alternativet, I skriver på jeres hjemmeside, at I gerne vil videreudvikle samarbejdet i EU, og at dette blandt andet sikres ved at styrke Europa-Parlamentet. Helt enig!

Demokratiet i EU er vigtigt og skal forbedres, og det mener de eksisterende danske partier heldigvis allerede. Både SF og De Radikale vil for eksempel give Europa-Parlamentet initiativret til at pålægge Kommissionen at udarbejde lovforslag. 

Hvad tænker I om det? Og hvor står I egentlig i forhold til transnationale lister og en udvidelse af Europa-Parlamentet efter Brexit?

SF Ungdom ønsker fælles minimumsskat
Jeg mangler også svar på, hvad Alternativet vil gøre for det sociale og retfærdige Europa. I skriver, at I vil arbejde for en fælles minimumsskat for selskaber i EU.

Det lyder jo meget retfærdigt og er også noget, vi i SF Ungdom ønsker.

Vi mener dog, at vi skylder den politiske debat at være konkrete, og har derfor fastlagt, at vi synes, det skal være en mindstesats på 25 procent. Alt derunder ville være uretfærdigt.

Vil Alternativet lægge sig fast på et niveau? Og vil I være tilfredse med en minimumsskat på for eksempel 10 procent, eller har I en nedre grænse?

I skriver også, at I ”vil bevare det danske forbehold for en fælles valuta til den dag, hvor den” ... ”prioriterer sociale hensyn og særlige behov i medlemslandene”. Men hvad betyder det helt præcist?

Vil Alternativet have euroen til Danmark, hvis alle lande overholder særlige miljøkrav, og euroen kun bruges til investeringer i grønne tiltag?

Og hvad menes der egentlig med særlige behov i medlemslandene? Hvor langt mener I desuden, vi er i den udvikling?

Privilegieblindheden er tydelig 
Hvis jeg må være lidt direkte, lider jeres EU-politik desværre også under en typisk socialliberal privilegieblindhed, hvor feel-good-fornemmelser er vigtigere end konkrete og realistiske handlingsforslag.

I skriver eksempelvis, at I vil arbejde for at give udviklingslandes produkter adgang til de europæiske markeder, men at landene samtidig skal respektere vores sundheds- og miljøstandarder, og at EU på den måde kan være med til at højne standarderne i udviklingslandene.

Det lyder jo alt sammen meget godt, men jeg søger dog svar på, hvordan EU helt præcist skal sikre dette?

Hvis Alternativet kun vil lukke økologiske CO2-neutrale produkter ind på vores markeder, hvordan vil I så sikre, at udviklingslandene får den nødvendige støtte og teknologi til at omstille sig inden for den nærmeste fremtid?

I SF Ungdom ønsker vi blandt andet et opgør med europæiske toldsatser og en afskaffelse af landbrugsstøtten – det, tror vi, er noget af det, der kan gøre det lettere for udviklingslandene at træde ind på det internationale handelsmarked.  

Giv os noget konkret EU-politik
Spørgsmålene om jeres EU-politik er mange og vil unægteligt hobe sig op, som vi når tættere på Europa-Parlamentsvalget i 2019.

Jeg håber derfor, at Alternativet skynder sig at få igangsat sine politiske værksteder, der kan munde ud i noget konkret EU-politik, så I kan leve op til jeres eget udsagn om, at I ønsker at diskutere jeres visioner for EU.

Ellers bør I undlade at opstille til valget denne gang.

Europas fremtid er simpelthen for vigtig til ukonkrete feel-good-løsninger og partier, hvis eneste kriterie for politik er, at det indeholder ordene ”bæredygtighed” og ”økologi”.

Forrige artikel Marie Krarup: Hvis vi kan tale med Saudi-Arabien, kan vi også tale med Rusland Marie Krarup: Hvis vi kan tale med Saudi-Arabien, kan vi også tale med Rusland Næste artikel EL: Velfærdskroner går til kugler og kampfly EL: Velfærdskroner går til kugler og kampfly
 • Anmeld

  HC Molbech · Folketingskandidat

  Vi er i fuld gang

  Tak for indsparket med meget relevante spørgsmål. Jeg vil bare lige sige at vi er i fuld gang med at udvikle mere konkret politik. Jeg har selv deltaget i et rigtig godt politisk laboratorium om EU for nylig, og ved at der arbejdes på højtryk for at få en samlet EU-politik klar inden EP-valget. Så det er på vej!

 • Anmeld

  Lars Pallesen · Folketingskandidat, Alternativet i Østjylland

  Kære Kira Marie Peter-Hansen

  Jeg står lidt undrende overfor denne udmelding fra SFU. Din første anklage mod Alternativet går på, at vi ikke skulle have en konkret EU-politik - hvorefter du siger at du kun ser eksisterende S, SF og R-politik i vores partiprogram. Hvis du finder S, SF's og Radikales EU-politik ukonkret, så må vi dog siges at være i godt selskab, hvad det angår. Ifølge dig selv svarer vores EU-politik altså til den eksisterende EU-politik i dit eget parti, SF. Kritikken er altså ikke længere, at Alternativet ikke har nogen konkret EU-politik, men at vores EU-politik skulle være identisk med S, SF og R's politik.

  Men blot få linjer senere i dit indlæg går kritikken istedet på de punkter, hvor Alternativets EU-politik adskiller sig fra de førnævnte partiers. Nu går din kritik istedet på, at Alternativet f.eks. vil bevare det danske forbehold for en fælles valuta til den dag, hvor den prioriterer sociale hensyn og særlige behov i medlemslandene. På samme måde kritiserer du Alternativets udmelding om, at vi vil arbejde for at give udviklingslandes produkter adgang til de europæiske markeder, men at landene samtidig skal respektere vores sundheds- og miljøstandarder.

  Kritik er velkommen, men jeg står lidt undrende overfor hvad du egentlig vil med din kritik af Alternativets EU-politik? Tilsyneladende er du heller ikke selv helt sikker på, hvad det egentlig er du kritiserer. For det er vel ikke bare en frygt for at det nye parti Alternativet vil tage stemmer fra SF til Europaparlamentsvalget, vel? ...

 • Anmeld

  Poul Brandrup · Seniorrådgiver

  Alternativet har en klar EU-politik betydeligt klarere end SFs

  Det ville klæde klummeskribenten at forholde sig til virkeligheden og læse op på lektien før hun postulerer konklusioner. Alternativet arbejder meget aktivt med EU spørgsmål hvor mange medlemmer og andre interesserede løbende tager del. Derudover deltager Alternativet i udviklingen af en tværeuropæisk EU politisk platform. Jeg tvivler stærkt på at der er nogen andre partier i Danmark (og det gælder også SF) der tager EU og det internationale samarbejde mere alvorligt og bruger flere kræfter derpå end Alternativet. Så i stedet for at mistænkeliggøre Alternativet så sæt dig ind i hvad det faktisk står for også når det drejer sig om EU mv. så vi sammen kan være med til at styrke og løfte debatten i Danmark - det er der stærkt brug for, og det er den største udfordring vi står overfor ved Europarlamentsvalget i 2019.

 • Anmeld

  Jan Kristoffersen · Folketingskandidat, Alternativet

  Kære Kira Marie Peter-Hansen

  Tak for dine kommentarer og spørgsmål.

  Jeg mener bestemt ikke vores vision er så uklar, at vi bør afholde os fra at stille op. Jeg indrømmer dog, at jeg er farvet og bruger lejligheden til at ridse den overordnede vision op fra vores EU-politik:

  Alternativets grundlæggende vision for samarbejdet er at videreudvikle samarbejdet så det bliver mere grønt, socialt balanceret og demokratisk. Vi vil arbejde på at bringe EU tættere på den danske befolkning, og vi vil insistere på gennemsigtighed i den danske EU-politik og det europæiske samarbejde.

  Jeg mener faktisk det er så konkret, som en politisk vision kan blive. I min verden er en vision nemlig den stjerne, vi som parti skal sejle efter når bølgerne af dilemmaer og modstridende hensyn står så højt, at vi har svært ved at se.

  Når vi skriver, at vi gerne vil styrke Europaparlamentet, kan jeg ikke tolke det anderledes, end at vi vil være meget åbne overfor at Europaparlamentet skal have lovgivningsinitiativ.

  Hvordan lovgivningsinitiativet helt konkret skal se ud, mener jeg så hører til i en overordnet debat om EU-Kommissionen, Ministerrådet og EU-parlamentets interne magtfordeling og det er måske på tide, vi starter en debat der og om en egentlig tredeling af magten i EU? Hvad tænker SF om det?

  Jeg mener det er grundlæggende positivt, at vi er enige om minimumssatser for selskabsskat. Vi har bevidst ikke sat en fast procent på, da det meget nemt kan afspore en debat. Du skriver f.eks at alt under 25% vil være uretfærdigt, og jeg spørger så hvorfor en sats på 24% er uretfærdig, imens en sats på 25% er retfærdig?

  Er grænsen mellem ret og uret virkelig 1%?

  Jeg vil også gerne aflive flosklen om, at vi hos Alternativet skulle lide af en særlig form for socialliberal privilegieblindhed og naivitet. Vi har ligesom alle andre mennesker blinde vinkler, og dem skal vi have hjælp til. Intet særligt ved det. Ligesom andre partier selvfølgelig også skal hjælp til deres blinde vinkler. Ingen nævnt, ingen glemt.

  Med hensyn til den alternative naivitet tror vi ikke på, at vejen til at sprede europæisk håb går gennem den finanspagt og budgetlov som SF var medansvarlig for. Vi skal have en økonomisk tænkning, hvor økonomien arbejder for og med befolkningerne, og ikke kun for Deutsche Bank og Credit Agricole.

  Vi har allerede meget konkret politik. Faktisk så meget, at det måske er nemmere at tale direkte om, og så kan jeg i øvrigt fortælle, at vi er i fuld gang med at udvikle politik, så vi formentlig har endnu mere at tale om i slutningen af maj måned. Det glæder vi os til.


  Med venlig hilsen,
  Jan Kristoffersen
  Aspirant, Europaparlamentet, Alternativet

 • Anmeld

  Peter Ole Kvint · omnilog

  Neoliberale politik

  Hvis du siger ja til EU, så har du straks forpligtet dig til at føre den storteste Neoliberale politik. Da dette indgår i de aftaler som vi har lavet med EU.

  De politiske valgmuligheder forsvinder ved EU-medlemskabet, og landet bliver en form for et partistat, hvor der føres den same politik uanset folketingsflertallet og regeringens sammensætning. Politikere leden vokser og vokser. Tilsidst eksplodere liden i vrede. Og hvad har du som politikere opnået hvis du hænger i en lygtepæl?

  Et mere demokratisk EU hjælper ikke, da flertallet i befolkningen i Danmark ligger til venstre for flertallet i EU.