Steen Gade: Regeringen bør diskutere EU's indhold fremfor størrelse

KRONIK: Diskussionen om EU's budget bør i langt højere grad handle om samarbejdets indhold. Budgetforslaget er nemlig en mægtig god anledning til for alvor at få diskuteret EU's fremtid efter Brexit, skriver Steen Gade.

Af Steen Gade
Formand, Nyt Europa

Der findes dage, hvor man tænker: Hvor dum kan man være.

Sådan en oplevede jeg det forleden, da den danske regering kom med sin første udmelding, efter af EU- Kommissionen havde fremlagt sit forslag til EU’s flerårige finansielle ramme for syv års perioden 2021-2027.

Finansministeren trådte frem på skærmen med budskabet om, at Danmark ikke vil være med til et større fælles budget, selv om UK forlader EU, og de fælles udfordringer for os, der lever på det her hjørne af kloden, står i kø.

Danmark skal ikke betale mere, var det eneste budskab!

Det var jo lige netop samme budskab, som drev den britiske befolkning direkte i armene på Brexit, som de nu er ved at forstå er både dumt og dyrt.

For selv om UK betalte en stor andel af budgettet, er det samlede regnestykke for UK jo helt anderledes. Samarbejdet er en stor fordel for UK som for alle andre EU-lande - særligt økonomisk. Man skulle derfor tro, at sporene fra UK skræmte.

Dertil kommer, at et langtidsbudget, som det vi vedtager i EU, burde være anledning til den store debat om, hvad vi vil med det samarbejde, vi indgår i. Altså om indholdet i stedet for størrelsen.

Budgettet skal jo hænge helt sammen med vores overordnede prioriteter. Det burde være netop her, vi begynder diskussionen. Så den kan komme til at handle om de ting, der faktisk er en del af forslaget.

Lad os se på indholdet 
I virkeligheden er budgetforslaget en mægtig god anledning til for alvor at få diskuteret alle de tanker, der er om EU- samarbejdets fremtid efter Brexit, da budgetrammen næppe bliver vedtaget for 2020. Blandt andet de dagsordener, som statscheferne allerede har forpligtet sig til at drøfte.

Nemlig en forstærket og effektiv immigrations- og flygtningepolitik, øget terrorbekæmpelse, et begyndende forsvarssamarbejde og et tættere økonomisk samarbejde.

Og tænk hvilken demokratisk chance vi vil kunne få som borgere for at kunne deltage i en debat, der for en gangs skyld er langsigtet, som de fleste beslutninger, vi tager i fællesskab i Europa, jo er. Og om prioriteringer. Er det ikke netop det, som mange borgere siger, at de savner?

Her bare nogle eksempler set fra mit synspunkt. Skal forskning i atomkraft stadig være på budgettet? I Nyt Europa mener vi, at det burde afvikles til fordel for udviklingen af vedvarende energi og et sammenhængende energinet baseret på vedvarende energi for hele Europa.

Landbrugsbudgettet skæres med fem procent i forslaget. Vi mener, at det bør skæres endnu mere, og at miljø, klima, biodiversitet, dyrevelfærd og sunde fødevarer bør opprioriteres. Migration og grænsekontrol øges voldsomt.

Det er fornuftigt, for vi kan kun løse migrations – og flygtningeudfordringerne i fællesskab i Europa. Og så burde der være lagt an til en markant ”Marshall”- lignende udviklingsindsats i Afrika. Altså meget mere.

Ungdomsudveksling for studerende øges kraftigt. Fornuftigt, så vi også kan få de unge på de tekniske skoler med i Erasmusprogrammerne for alvor. Og forskning samt udvikling af fælles infrastruktur på alle områder fra det digitale til jernbaner burde have en topprioritet – også for at fastholde høj levestandard i vores verdensdel.

EU's sociale forpligtelser skal udvides 
I Nyt Europa kan vi ikke se fornuften i at skære ned på støtten til de områder, der er hårdest ramt af ungdomsarbejdsløshed og udkantsproblemer. Tvært imod.

EU-samarbejdet skal efter vores opfattelse også udvikle sine sociale forpligtelser og for alvor fremme den grønne omstilling. Og der mangler helt at se, hvordan vi i EU- samarbejdet kan leve op til FN’s verdensmål for 2030.

Andre har andre prioriteter, og vi skal diskutere dem samt andre mål. Mine prioriteringer er nævnt for at vise, hvad jeg håber budgetforslaget kan blive brugt til, hvis man forlader den meget snævre – og desværre også indsnævrende – vinkel med kun at måle på, om vi seks millioner danskere skal betale lidt mere i kontingent.

Jeg håber, at regeringens udmelding bliver ændret, når statsministeren i dag starter debatten om EU’s fremtid, som alle lande jo har forpligtet sig til.

Jeg er i hvert fald sikker på, at store del af civilsamfundet i Danmark og i resten af EU vil tage den diskussion og knytte den sammen med budgettet. Det er jo en demokratisk chance og en rigtig god optakt til Europaparlamentsvalget i 2019.

Forrige artikel Forsker: Nej til russisk gasledning er at skyde os selv i foden Forsker: Nej til russisk gasledning er at skyde os selv i foden Næste artikel Stine Bosse: Danmark skal kæmpe for europæiske værdier uden forbehold Stine Bosse: Danmark skal kæmpe for europæiske værdier uden forbehold
 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Det går ikke Steen Gade

  Når der er usikkerhed om rammerne giver det hele ingen mening før de er på plads. Enhver kan vist forstå at det er et helt forskelligt fællesksab afhængig af hvorvidt det indeholder et militærpotentiale eller ej.

  Der er lagt op til afgørende ændringer af den økonomiske struktur. Det skal ske nu hvor Jens Weidmann skal til Frankfurt og Olaf Scholz regerer i Berlin. Den konstellation må ikke misses og vil heller ikke blive det. Det er grundlaget for den tyske koalition. Det enstrengede EU følger tæt i hælene herpå.

 • Anmeld

  Christian X

  Tættekam og aflusning

  før budget aftales, burde være krav fra ansvarlige lande.
  Så er spørgsmålet om, der er ansvalige lande tilbage i EU?

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Thucydides OM DEN DEMOKRATISKE CHANCE:

  "Retfærdighed kommer ikke til Athen, før de, der ikke er sårede, er lige så indignerede som de, der er sårede"


  Hvordan kan EU omtales som demokrati, når formandsskabet supplerer sig selv?

  Vær nu ærlige:

  Offentlige penge kastes ned i et hul fyldt af umætteligee hajer, der leder efter de største hvaler at æde.

  Private interesser er blevet gjort offentlige af deres politiske lakajer.

  Det er EU.

  Debatter om EU er til for at legitimere EU, ikke for at gøre EU folkestyret!

 • Anmeld

  Ib Christensen · Fhv. MEP & MF

  EU-staten

  Nyt Europa er hæmningsløst, når det gælder udbygning af EU. Så selvfølgelig går man også ind for den sociale union, at EU skal overtage arbejdsmarkeds- og socialpolitikken, og der skal permanent overføres store summer årligt fra de rige til de fattige EU-lande, også for at få euroen til at fungere.

 • Anmeld

  HC Hansen

  Hvad vil vi med EU?

  Jeg synes, at det er påfaldende, hvor få har svaret på Sten Gade’s indlæg. Hans pointe er jo vigtig. I Danmark - som i andre EU lande - har vi jo ikke haft en levende debat om EU og hvad vi vil med samarbejdet. Bortset fra die hard modstandere og ligeså tilhængere, som blot smidder mudder på hinanden, har vi ikke haft en “samtale” om, hvad vi vil at EU skal gøre.

  Den samtale kunne være utrolig nyttig, hvis den ikke dør på det ørkesløse alter om “mere v. mindre EU”, “EU v. nationalstaten” - som om det er nulsums-spil, hvor den ene taber hvis den anden vinder.

  Og EU’s budget og den debat, som nu lanceres om hvad vi vil med EU, bør gribes. Det er en chance, en mulighed, for en mere tænksom debat. Det er også en mulighed for at influere på, hvad EU skal foretage sig de næste 7 år - og jeg mener, at det er meget bedre end at have folkeafstemninger om EU, hvor teksten allerede er skrevet og man blot skal sige “ja eller nej”.

  Så Sten Gade har ret. Regeringens umiddelbare melding var ikke god, fordi den netop inspirerer til en steril debat om “mere eller mindre EU” i stedet for hvad EU skal lave for os allesammen.

  Jeg er så ikke helt enig i alle Sten Gade‘s egne prioriteter for EU. Men det er jo helt i orden - det er hvor debatten skal være.

  Så kom nu venner. Der er et forslag til et nyt EU budget, som jo definerer hvad EU skal prioritere de næste 7 år. En debat er også lanceret i alle EU lande om, hvad vi vil med EU. Se på det, følg med i debatten, tænk over det, engager jer, tag stilling på et informeret grundlag. Og stem til EP valget næste år i overensstemmelse med jeres overbevisning - lad jeres stemme tælle

 • Anmeld

  steen gade · formand nyt europa

  Kommentar fra Steen Gade

  Tak for kommentarer.
  Og ja til Claus Sønderkøge. Det er vigtige diskussioner. Derfor min pointe om ikke at falde i det "hul" at undlade at diskutere de afgørende økonomiske rammer for det samarbejde, der som noget af det eneste i vort land er karakteriseret ved at være langsigtet.
  Og til H.C. Hansen kun den bemærkning, at det desværre fortsat ser ud til, at regeringen ikke har andet på tapetet, end den - må jeg kalde det - ret ubegavede melding om at budgettet skal være mindre.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Indexreguleret kontingent.

  - stigning hen over årene svarer vel egentligt kun til de stigninger vi alle får på diverse indexregulerede kontingenter, til fagforeninger, sygekasser og hvad som helst. Og medlemskab af EU er vel underlagt samme mekanismer, så hvad i alverden er problemet ??

  Artiklen er en typisk fejlinformation fra en uvederhæftig (doven) gammel politiker der ikke har gidet (evnet ?) at sætte sig ordentligt ind i tingene og stå ved sine holdninger.

  Så i finansloven er denne post aldeles uinteressant som andet end politisk propaganda.