Ungarns ambassadør: EU risikerer at gå ud over sine beføjelser

DEBAT: EU-Kommissionen har foreslået at tage støtten fra medlemslande, der ikke overholder retsstatsprincipperne. Men med forslaget risikerer EU selv at overtræde de fælles EU-regler, skriver Kristóf Altusz, Ungarns ambassadør i Danmark.

Af Kristóf Altusz
Ungarns ambassadør i Danmark

Kære læser

Først og fremmest vil jeg takke redaktionen på Altinget for at åbne en debat, hvor de ”ramte” medlemslande kan komme til orde. Ironisk nok er det ikke altid, at det berørte land får mulighed for at tage til genmæle, når der bliver diskuteret emner som retsstat, ytringsfrihed og fri presse.

Vi ungarere og den ungarske regering er altid parat til at diskutere, hvis der er tale om en saglig, upartisk debat uden en fornemmelse af dobbeltmoral. Som ambassadør i Danmark er det min særlige pligt at forklare det, som er blevet forplumret i nogle af mainstreammedierne.

EU-midler er ikke velgørenhed fra Vesten
Efter at Ungarn blev optaget i Den Europæiske Union i 2004, har vi oplevet, at hver gang det flerårige rammebudget forhandles, så tager debatten om EU-midler til i styrke. Ikke desto mindre er det vigtigt at gøre en ting klart: EU-midler er ikke en venlig gestus, men det er midler, der fordeles, som traktaterne foreskriver.

Derfor må den opfattelse, at EU-midler er en slags humanitær bistand eller velgørenhed fra Vesten, helt oplagt forkastes fra et ungarsk synspunkt. 

Eftersom Europa-Kommissionen er forpligtet på at beskytte de grundlæggende værdier, som Den Europæiske Union er baseret på, er Ungarn helt indforstået med de skridt, som EU har taget for at beskytte sine økonomiske interesser mod medlemslande, der bryder med retsstatsprincipperne.

Men Europa-Kommissionens forslag, der blev fremlagt i maj 2018, giver udtryk for betingelser, som vil række ud over EU-traktaten, og som risikerer at skabe parallelle mekanismer til artikel 7 (suspension af visse rettigheder, der følger af medlemskab af Unionen, red.).

Opfylde politiske ambitioner
Man kunne indvende, at det ovenfor nævnte initiativ ville opfylde de politiske ambitioner, der til stadighed bliver markeret fra medlemmer af Europa-Kommissionen, men spørgsmålet er ikke alene blevet rejst af en række medlemslande, men også af Rådets juridiske tjeneste.

Sidstnævnte påpeger i sit positionspapir, at de foreslåede bestemmelser ikke har klare og specifikke kriterier, der definerer, hvad der kan siges at være generelle mangler i forhold til retsstatsprincipperne.

Hvis vi derudover må gå ud fra, at reglerne sigter mod at beskytte EU-budgettet, så er det værd at sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor sanktionsskalaen måles op mod mangel på retsstatsprincipper og ikke op mod brud på økonomiske interesser.    

Dette bekræfter den ungarske regerings overbevisning om, at Europa-Kommissionens hensigt – ud over de foreslåede regler – ikke er at beskytte budgettet, men de tjener til at disciplinere medlemslande med tydelig politisk interesse. Således risikerer Den Europæiske Union ikke blot at gå ud over sine beføjelser, men skaber en paradoksal situation, når EU for at skabe mekanismer, der sikrer retsstatsprincipperne, overtræder de fælles EU-regler.

Menneske- og frihedsrettigheder
Den institutionelle konflikt har kun vokset sig større, idet Europa-Parlamentet blandede sig og stemte for forslaget. Ikke desto mindre værdsætter Ungarn EU’s forfatningsmæssige forankring og har stærk tiltro til, at beslutninger vedrørende formodet overtrædelse af retsstatsprincipper skal træffes inden for rammerne af Rådet.      

I diskussionen om forsøg på at svække retsstatsprincipper i enkelte medlemslande er det værd at notere sig, at mens dette debatindlæg bliver formuleret, så bliver der i Genève overrakt en fælleserklæring fra Rule of Law-gruppen med ungarsk støtte.

Som medlem af FN’s Menneskerettighedsråd tror Ungarn på, at implementering af retsstatsprincipper udført af nationale regeringer er essentielt for at fremme og beskytte menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

---------

Oversat af Maria Bierbaum Oehlenschläger

Forrige artikel K-spidskandidat efter suspendering af Orbán: V, R og S skal også tage opgør K-spidskandidat efter suspendering af Orbán: V, R og S skal også tage opgør Næste artikel NNF, L&F og DI: Vi må ikke undervurdere EP-valgets betydning NNF, L&F og DI: Vi må ikke undervurdere EP-valgets betydning