Løkkegaard: EU må ikke drukne i skattekroner

DEBAT: Med Brexit i baghovedet er tiden inde til at skabe et slankere EU. Stærke kræfter truer dog med at trække EU i den modsatte retning og skabe en europæisk superstat, hvor medlemslandene reduceres til vasaller, skriver Morten Løkkegaard.

Af Morten Løkkegaard (V)
Medlem af Europa-Parlamentet

Diskussionen om EU’s fremtidige syvårsbudget er i fuld gang, og det er en kærkommen lejlighed til at give systemet en ordentlig overhaling.

Hul i kassen på 90 milliarder
Brexit - og de heraf manglende 90 milliarder kroner i EU-kassen årligt - sætter ekstra pres på forhandlingerne om 2020-2026-budgettet. Forhandlinger, som indledes dette forår, hvor budget-kommissær Günther Oettinger fremlægger Kommissionens bud. Håbet er at blive enige inden Europa-Parlamentsvalget i maj 2019. 

Man kunne jo passende begynde med at droppe syvårsperioden, som giver mindelser om Sovjet-tiden. Selv her nøjedes man med femårsplaner. Ingen parlamenter i denne verden opererer med den slags forløb.

Hvem ved, hvad der skal bruges penge til i 2025? Andre taler om, at EU’s budget er noget særligt på grund af de mange, længerevarende programmer, som kræver budget-ro, hvis de skal virke.  

Men fem år burde man kunne blive enige om.

EU skal vise sit værd
Første og største udfordring er ellers Brexit. Flertallet i Bruxelles synes at mene, at EU skal fortsætte med at løse de opgaver, de løser i dag – og med samme intensitet.  

Men med det årlige hul i budgettet på knap 90 milliarder er det ganske enkelt umuligt. Fra Venstre er meldingen klar: Det skal i udgangspunktet ikke koste danskerne mere, at Storbritannien forlader samarbejdet.  

Den anden udfordring er, at EU faktisk skal opruste betydeligt på helt bestemte områder. Det er den fælles grænsekontrol, migrationsindsatsen, forskning og mobilitet samt forsvar og sikkerhed (fælles bekæmpelse af terror og kriminalitet).

Det er her, det europæiske samarbejde virkelig skal vise sit værd, og det skal selvfølgelig finansieres ordentligt. Med et mindre budget giver det selvfølgelig anledning til nogle hårde prioriteringer på andre områder.

Sprængfarlige principper
Kommissær Oettingers udgangspunkt er et andet: Vi skal alle enten til lommerne og sikre finansieringen via øgede bidrag fra medlemsstaterne, eller – i hans optik endnu bedre – give EU ret til at opkræver skatter og afgifter. Ingen af delene lyder attraktivt i Venstre-ører. 

I sin anbefaling læner kommissæren sig op ad rapporter fra notabiliteter som den tidligere chef for den Europæiske Centralbank Mario Monti, der anbefaler netop “egne ressourcer” som en farbar vej.

Ikke overraskende har Oettinger også nået partifællen Angela Merkels øre i sådan en grad, at hun også har promoveret tanken for den føderalt indstillede præsident Macron i Frankrig.

Og det er så her, at det begynder at stramme til for Danmark – for når Frankrig og Tyskland er enige i europæisk politik, ja, så siger erfaringen, at ting sker – og endda meget hurtigt.

Disse “egne ressourcer, eller rettere EU-skatter, dækker over et hav af idéer: Fra den handelshæmmende skat på finansielle transaktioner, over miljøafgifter fra salg af brændstof og elektricitet, til afgifter fra handel med CO2-kvoter.

Så sent som for et par uger siden lancerede Oettinger endda idéen om en skat på plastik, hvor han samtidig forsøgte at knæsætte det sprængfarlige princip, at ”når lovgivningen kommer fra EU, så burde skatterne jo også tilfalde EU”.

For Venstre er udgangspunktet klart: EU er et godt og givtigt samarbejde mellem nationalstater. EU er ikke, og skal ikke udvikle sig til en europæisk superstat, hvor medlemsstaterne er rene vasaller.

Magten til at opkræve skat tilfalder den suveræne stat, og den status skal EU ikke have.

Uholdbare pengestrømme
Når det er sagt, kan det godt give mening, at administrations-indtægter fra de tjenester, EU varetager på medlemsstaternes vegne, går direkte til EU. Her kan for eksempel indtægterne fra det nye fælles adgangs-registrerings-system til EU (ETIAS) eller afgifterne fra CO2-kvotehandlerne måske være værd at se på. 

Men én ting er diskussionen om indtægterne. Noget andet er selve måden, pengene bliver brugt på.

EU’s syvårsbudget er basalt set et omfattende omfordelingssystem, hvor penge først sendes til Bruxelles – for derefter at blive sendt retur til medlemslandene.

Det er der (ofte gode) historiske grunde til. Men undervejs har der sneget sig mange rabatordninger og andre undtagelser ind, og i dag er budgettet derfor fuldstændig uoverskueligt.

Forhandlere taler om et særligt “alternativt univers” af mere eller mindre skjulte rabatter og kompenserende pengestrømme. Det er selvfølgelig uholdbart og bør laves om.

Landbrugsstøtte hører fortiden til
Læg dertil mange knopskydninger og nye programmer, som måske engang gav mening, men som med tiden ikke synes at have en klar europæisk merværdi. Nu er de så bare pludselig umulige at lukke igen.

Det er helt hul i hovedet, og det skal vi have gjort op med. EU’s budget skal i højere grad bruges på programmer, der styrker EU's konkurrenceevne og evne til at møde de globale udfordringer.

Brexit giver os en helt enestående lejlighed til at tage et kritisk kig på, hvad EU’s penge bruges til. Og der er nok at tage fat på. Budgettet indeholder et hav af programmer, som det er på tide at genoverveje.

De tungeste poster på EU-budgettet er landbrugsprogrammet og struktur- og samhørigheds-fondene på henholdsvis 37 og 34 procent af budgettet.

Landbrugsprogrammet har i mange år været under pres, fordi landbrugsstøtte nærmest per definition er noget, der burde høre fortiden til.

Korruption og spøgelseslufthavne
Støtten fylder da også mindre og mindre, og der vil blive kigget kritisk på støtten – også denne gang. Macron har som den første franske præsident nogensinde åbnet for drøftelser om den.  

Dansk landbrug har heldigvis længe taget højde for udviklingen og arbejder aktivt for en omlægning af støtten.

For Venstre er det afgørende, at man ikke forfalder til populisme i spørgsmålet, men får moderniseret landbrugsstøtten, så den fremadrettet gives til for eksempel landmænd, der anvender ny teknologi og følger klimamålene.

Også strukturfondsbudgettet er under et legitimt pres. Fondene har i de sidste årtier stået for en stor del af det nødvendige løft, som særligt de nye EU-lande har fået.

Men i de senere år har der være flere og flere rapporter, der har sået tvivl om fondenes reelle effekt. Historier om for eksempel EU-finansierede spøgelseslufthavne i Italien og om omfattende korruption med midlerne har også givet programmerne et blakket ry.

Kriterierne skal ses efter i sømmene, og så er det måske også på tide, at der stilles krav om, at modtagerlandene skal overholde EU’s regelsæt, også reelt, for at kunne opnå støtte. Det er kun rimeligt.

Hellere folkeskoler end interrail
Endelig er der fonde, som har overlevet sig selv og bør lukkes. Det gælder for eksempel den såkaldte Europæisk Globaliseringstilpasningsfond (EGF), som blev oprettet af daværende kommissionsformand Barosso under finanskrisen for at hjælpe arbejdsløse, som medlemslandene ikke selv formåede at hjælpe. 

I dag fungerer fonden mest af alt som en ekstra tilskudsgiver til store virksomheder, som lukker i et EU-land og flytter produktionen til et andet.

EU skal i det hele taget holde op med at bruge borgernes penge på symbolpolitik.

Her tænker jeg for eksempel på idéen om at betale interrail-billetter for unge, der fylder 18 år.

I første omgang er der i 2018-budgettet afsat knap 90 millioner kroner af til projektet, men hvis det skal udvides efter kommissionsformand Junckers intention, så ventes beløbet at stige til astronomiske 11 milliarder kroner. Til sammenligning kan vi for det beløb i Danmark undervise en tredjedel af vores folkeskoleelever i et helt år.

Nej tak til EU-net
Det samme gælder Junckers prestigeprojekt, der handler om at opsætte gratis wi-fi-hotspots i alle Europas større byer inden år 2020, hvortil der nu er afsat knap 900 millioner kroner. 

Er det EU’s opgave at levere lokal infrastruktur, det skævvrider også de lokale markedsvilkår? Og skal EU nu til evig tid stå for driften af dette netværk? Nej tak!

Det sidste punkt, jeg vil nævne, burde faktisk give sig selv. For når klubben bliver mindre, må al logik jo også tilsige, at det samme må administrationen.

EU’s administration skal selvfølgelig på skrump for at svare til det antal medlemmer, vi har fremover. Det gælder for hele programpakken, men også for antallet og størrelsen af EU-Kommissionen, EU-agenturerne, ja også for EU-Parlamentet.

Det er blandt andet derfor, jeg har foreslået at droppe de 73 pladser, mine britiske kolleger efterlader.

Hvis slagordene og skåltalerne om et slankere og mere fokuseret EU skal holde, er det med andre ord nødvendigt at tage hårde budgetvalg og vise politisk mod. Venstre er parat til at gøre det.

Også selvom vi – man kunne fristes til at sige som sædvanligt – ser ud til at være i mindretal, når det handler om at spare og prioritere.

Forrige artikel L&F: Hvad er alternativet til landbrugsstøtten? L&F: Hvad er alternativet til landbrugsstøtten? Næste artikel Marie Krarup: Islamister og cyber-angreb er de største trusler mod Danmark Marie Krarup: Islamister og cyber-angreb er de største trusler mod Danmark
 • Anmeld

  Henrik Fugmann · fhv.afdelingschef

  Fejl og pop

  For det første har Mario Monti aldrig været i ECB. For det andet er det ynkeligt at kalde medlemsstater i en føderation for "vassaller". Hvad bliver vi så, når vi kommer til at stå endnu mere uden for EU-samarbejdet? Hvad er det for en selvstændighed til hvad, som vi bevarer?
  Det må være på tide, at Venstre er sig sit ansvar bevidst og seriøst drøfter, hvad Danmark skal gøre, når Frankrig og Tyskland kommer med deres forslag. Der er rigeligt af partier, der vil hyle med på Løkkegaards toner.

 • Anmeld

  Jörgen Lindhagen · Folkepensionist og Populist

  2 x plader = först Morten Lykkegaard, dernäst Henrik Fugman

  Den sidste er helt indoktrineret EU tilhänger, men Morten er helinvodveret gyldigt Medlem af EU Parlamentet = hele Mortens opläg her er engang plader og vasken händer og modsigelser, = at Morten vejen igennem fremhäver fra punkt til punkt alle de forfärdelige ting de stärke EU parlamentarikere forsöger at gennemföre inden for udgangen af 2019. =

  Men men —— den måde Morten beskriver alle de forfärdelige ting , der måske er ved at ske lader han, som om han ikke er enig det de Stärke kräfter i EU Parlamentet har gang i = og vasker händer ligesom den BIBELSKE historie hvor Herodes sender Jesus til Pilatus, hvilket sker flere gange frem og tilbage, Hvorefter afgörelsen om Jesus skyldighed overdrages til de SKRIFTKLOGE, Datidens AKADEMIKERE, der DÖMMER JESUS TIL DÖDEN= kan sammenlignes med nutidens AKADEMIKERES OG JURISTERNES PARADIS nede i BRYSSEL, der idag har fuld HOVED og HALS RET over 510 milioner Europäeres tilvärelser, styret af nogle ganske få Kommisärer, der får instrukser fra Tyskland og Frankrig, hvorefter de finder på nogle lovudkast, som de sender videre til alle deres venner til AFSTAMNING i deres eget parlament, der for störste partens vedkommende udgöres af de, STÄRKE KRÄFTER, som Morten Lykkegaard i sit over smarte beskrevne OPLÄG her, vasker sine händer for her og nu, men men— — — =

  Når sandheden skal frem, så er Morten Lykkegaard = sammensvoren, med de STÄRKE KRÄFTER kräfter i akademikerne og Juristernes Paradisès Parlament, og dermed tvungen til at stemme ja til alt de skidt =. De såkaldt
  STÄRKE KRÄFTER er ved, at genemföre = sammen med Morten Lykkegaard, så Morten er en hykler af värste skuffe.

  Hvad Henrik Fugmann, har gang i , er bestillings arbejde til en indoktrineret EU medlöber fra den danske EU TÄNKETANK = Dem er fer 26 flere af , der tilsammen arbejder på at indoktrinere 510 milioner Europäere.

 • Anmeld

  Torben Bach Sørensen · Jordnær debattør

  VENSTRE FØLGER MERKEL: BASTA

  Kære Morten

  Det er et godt forsøg på at lade som om Danmarks stemme betyder noget som helst.

  Nu snupper Merkel vistnok 5 år mere og Venstre efteraber jo altid Merkel og tør ikke andet. Slapt.

  Macron gør det samme, men har dog det højere mål at skjule Frankrigs økonomiske situation.

  Det burde være glasklart at med Brexit reduceres både antal parlamentarikere, bureaukrater og budget forholdsmæssigt svarende til det antal englændere der forlader EU.

  DET BØR VÆRE ET MINIMUMS KRAV FRA VENSTRE OG DANMARK.

  Men AK. Det sker ikke.....

  VI ER NIKKEDUKKER, DER ACCEPTERER AT VORES SELVSTÆNDIGHED OG KULTUR MASES AF EUs BUREAUKRATI.

 • Anmeld

  Benny Burhøj Olesen · Efterlønner & Egenpensionist (ældrebyrde)

  Ja færre - gerne en ren diarré kur

  Troede aldrig det skulle ske - men jeg må give en franskmand ret - her er det Charles de Gaulle - i en sen kommentar sagde han at EF var på vej i en gal mands retning og at de "idioter" har glemt at projektet dør, når "Nationernes Europa" ikke respekteres.
  Så kære Morten - fjern budgettet så meget som muligt og arbejd for at vi får et frit marked - ingen union - ingen fri bevægelighed for arbejdskraft.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Samarbejde

  Tak for orienteringen og refleksionerne, Morten Løkkegaard.
  Set her fra sofahjørnet i DK:
  Forhåbentligt samarbejder I, der er vores repræsentanter i EU rigtigt godt tværpolitisk til glæde for både Danmark og for samarbejdet i EU.
  Go´' vind.... :-)

 • Anmeld

  Gert Johansen · Arkitekt

  For sent ude

  Morten er alt for sentn på den. Det forenede Europa eksisterer. Det opstod da Lissabon traktaten blev underskrevet. Med den blev Parlamentet et rigtigt parlament med magt og Ministerrådet mistede sin tidligere magtfulde stilling. Kommissionen blev transformeret til en "folkevalgt" regering - valgt af Parlamentet. Og det ved Morten Løkkegård også godt.

  Dette så UK blot for sent og defror blev Brexit konsekvensen. Den mulighed har Danmark imidlertid ikke råd til, så lads os da gå positivt ind i det videre arbejde med at udvikle også den sociale dimention i EU. Ellers bliver den den tysk/franske sociale model, men den er selvfølgelig heller ikke dårlig.

  Arbejd samtidig på at få Schengen til at fungere og hjælp det "fattige" Sydeuropa med den ydre grænse, frem for at lade de enkelte lande sejle deres egen sø. Se det ville klæde Venstre.

 • Anmeld

  A. Hansen

  Danmark ud af EU

  Danmark skal forlade EU hurtigst muligt, inden det løber fuldstændigt amok.
  Danmark har allerede afgivet alt for meget suverænitet, og nu vil EU også opkræve skatter i Danmark!?
  Flere af de "politikere" og kommissærer, der er beskæftiget i EU er ikke folkevalgte, hvilket er endnu et skråplan, der kun giver mere EU lede.
  Hvis Venstre og andre EU tilhænger partier, har bare en lille smule anstændighed, så vil disse udskrive et EU valg, så borgerne i Danmark kan få lov til, at vælge om vi fortsat skal være med i den forrykte union, eller om vi skal stå på egne ben, sammen med Britterne, og spare mange milliarder af kroner fremtiden, og få vores selvbestemmelse tilbage.
  Jeg er overbevist om, at Danmark sagtens kan klare sig, udenfor det EU vi ser idag, og hvis EU fortsætter ad den kurs, som har været lagt de seneste år, så falder EU fra hinanden, og britterne vil ikke være de eneste, der forlader EU.

 • Anmeld

  Peder Kruse

  Tid til gentænkning

  Indtil nu har vore ja-til-EUPartier ivrigt overimplementeret al unionslovgivning, en stor del på embedsniveau uden involvering af politisk demokratisk kontrol. I fremtiden skal i neddrosle magtoverdragelsen til unionen og begynde at hjemtage suverænitet efter salamimetoden, som et effektivt værktøj i unionssammenhæng. EU er på vej mod det mareridtsscenarie, som fantasterne altid har afvist som skrækpropaganda i forbindelse med diverse folkeafstemninger. Den retspolitiske militære union med central lovgivning på praktisk talt alle områder ligger lige om hjørnet, og vores mulighed for at være medbestemmende svinder hurtigt ind og er i virkeligheden allerede kun teoretisk. EU medlemskabet har medført nye selvvalgte kriser og konflikter med tidligere venner og samarbejdspartnere til ingen verdens nytte. Jeg ønsker ikke at bidrage til EUs konflikt med Storbritannien. Lad os vælge rigtig side i god tid denne gang.

 • Anmeld

  Torben Bach Sørensen · Jordnær debattør

  ENIG MED KRUSE

  Gør det til en SEJR hvergang Danmark generobrer en tidligere suverænitetsafgivelse.

  Det danske folketing og vore EU parlamentariker, bør være vågne og skeptiske, hver eneste gang Juncher og Tusk foreslår nye centralistiske EU tiltag.

  Danskerne vil gerne EU samarbejde, men vi skal ikke afgive mere suverænitet til Brussel, tværtimod.

  Vi vil bevare vor kultur og nationalstat, selvom det skulle betyde lidt færre penge i kassen.

 • Anmeld

  Ronnie Hofs · Dir

  Også enig med Kruse

  Desværre er EU modellen, hvor Danmark har afgivet suverænitet bare en fortsættelse af Den Danske Model, hvor borgere og virksomheder har afgivet suverænitet til eliten i Danmark.
  Vi skal ud af EU, så vores suverænitet tages tilbage til Danmark, og derefter skal vi skridtet videre, så borgere og virksomheder kan få deres suverænitet tilbage.
  Kommunistisk og socialistisk ideologi har gennemsyret Danmark så Eliten idag bestemmer over alle værdier og aktiviteter i en grad der gør os til slaver at eliten. Skat står for udplyndringen, og embedsværket står for det finmaskede net, som ingen kan komme ud af.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Morten og manglerne.

  Først skal du have en tak Morten Løkkegård,for et indblik i hvad venstre som vanligt ,ikke tager ansvar for.
  Og slet ikke også med en halvtids statsminister.

  Men bortset fra alt det blålys både du og dit parti samemen med mange af kommentarene viser , det stadig er pillen i egen næse og drøftrelser af affaldet,frem for at løfte blikke. og både være seriøse og fremad stræbende, og ikke bagstrævere smat bagsræveriske
  Som venstre og df er, både i Danmark og EU .
  Men en ting hvis du ellers tør det M.L ,siden der påstås at EU mister 90 milliarder ,når brexit bliver FULDT gældende,,, er der så ikke et samlet tilskud og betaling, som både TAHCER og df især herhjemme og nu også venstre intet oplyser om ang. konsekvenserne af og fra, da briterne er ca 60 millioner mennesker og det er da ikke UK ,der har fået det mindste tilskud fra EU kasserne ,,,som bla din navne bror,, fra dansk folkebedrag forening viser med hvilken iver han bedrager EU.
  OG DANMARKS BEFOLKNING DESVÆRRE NU OGSÅ INKL HELE EU s BEFOLKNINGER på ca inkl DK s på ca 500 mill,sióm err bedraget bevidst af DF ,bådesom parti og individer i df regi.
  Men hvad med det tilskud der ikke mere skal betales til UK,, er det helt forsvundet, bare som almindelig fornuft i al debaten ang mistede indbetalinger fra Uk ????.

  Det er ellers nogenlunde normalt at det sparede også udgør en anselig sum i den samlede , total sum,,, hvorfor omtaler du ikke dette faktum.

  Og samtidgt med den danske kommisær som alle borgere,, eller ca 3/ 4 af de stemme beretigede danskerne,,, som ønsker hun skal fortsætte, alt det gode arbejde hun har iværksat og selv har meldt ud ,så OGSÅ vi vælgere ved hvad at hun dermed glædeligt og vil gerne fortsætte ,det gode arbejde som hyldes af alle andre end de staffede og anklagede, og nu også bette lars fra grædsted ermed af IDELOGISKE GRUNDE ,modsat de mange både danske og EU borgernes ønsker kun begrundet i idelogi ,og sompåstår at han er halvtids ansat,hvor får han så tiden til dette IGEN idiotiske. ideologiske egoist vrøvl,og inte herje+ken fagligt eller sagligt ogendda med 500 millioners tilværekser som indsatnsen fro hans ideologiske idoti

  Mens samtidgt,, din egen guru bette LARS LØKKE RASMUSSEN, af politiske ideologiske grunde, vil haveMARGRETHE VESTAGER udskiftet,og når sandheden også fremkommer ang,, + - omkring total summen størrelse fra og til UK , bliver sandfærdigt fremført
  .
  Så er det mere vigtigt at vi har en kommisær der relt arbejder for idelogien og ikke for befolkningerne og som din guru/formand absoluit ikke gør og NU også ved at FORSØGE at skebe mulighderne froat fjerne MAGRETHE VESTAGER áf og med jeres, altså venstres politisk idelogiske egoist normer og grunde.
  Og slet ikke igen af grunde for Danmark og befolkningen i Danmark, samt alle befolkningerne i hele EU og de 27 medlems lande ,der fortsætter i det samrbejde ,,,der både har stabiliseret HELE EUROPA samt den danske krone og direkte på den økonomiske side forbedret alle lande i EU,,,jae selv grækerne mfl,har store fordele og enorme begunstigelser af og i EU samarbejdet,,, også med at KUNNE stabiliser deres samfund, efter ligeså bedrageriske politkkeres VIRKE ,,, trods både Merkels og venstres egoist og modstands idelogier af fælleskabet ,som i og for EU ,,er de absolutte største bremser i og af fælleskabets fortsatte og positive udvikling for hele EU.
  OG Med resten af verden også.

  Som UK s befolkning også begynder at forstå de katastrofale virkninger for deres før,, rimeligt stabile tilværelser og med udsigt til forsat udvikling også positivt hvis de bliver i EU samarbejdet.

  SÅEE i kære modstendere ,,,Hvor meget er pundet allerede nedskrevet med,,,,, bare på forventningen om KUN yderligere forværringer,,,som ses af finans rotterenes panik ALLEREDE er i gang,, ,,,og det i lang lang tid ,inden vilkårene er overhovedet påbegyndt at være aftalte og ramme satte .

  Så Morten skærp dig nu og seriøst,, tag hele helheden ,,, med i dine profetier,,alt andet er kun vanlig blålys manipulering og bedrag ,..

  Er DU nu også som soc ,,med på Df toget,,, som endda trækkes både af de helt sorte kul-fyringerne og fossil brændstofernes forureninger inkl temperatur stgninger både relt og af skrækken ,,,indtil disse indtil domme fra EU fældes og stadfæstes,,,på helt og fuldt demokratisk vis,,,, AKKURAT som i ethvert demokratisk .retsamfund ,som også EU er skabt med og fuldføre mod bedragere og svindlere m.m.

 • Anmeld

  Jörgen Lindhagen · Folkepensionist og POPULIST

  Sikken en masse vås du får

  Bräkket af dig Erik Pedersen, fra start til slut = Du aner overhovedet hvad det handler om. = vores allesammens problem er, at en Tysker ved navn KONRAD ARDENAUER oplevede det Tyske nederlag i 2. Verdenskrig som en Katastrofe Ardenauers konklusion var , At Tyskland alene havde troet at de kunne Erobre hele VERDEN, så Konrad fik en ny ide, velvidende, at hvis hans plan skulle gennemföres med Tysk overherredømme dömme, så var Tyskland nöd til at gå langsomt frem på fredelig vis = at erobre Verden var helt klart umuligt for Tyskland alene, så först opfandt Konrad BONTRAKTATEN = ideen om Europas forenede Stater, men men toppolitikerne i Europa gjorde det klart for Konrad, at planen var god, men at de alle nok ville blive bedömt, som landsforrädere = i starten af 1950 èrne, hvis de fremkom med en Bontraktat, fra Tyskland så få år efter 2. Verdens krig, der for ikke mange år siden havde kostet over 50 milioner menneskeliv.

  Samarbejdet med Tyskeren Ardenauer, blev derfor flyttet til ROM, hvor de i 1957 havde Omdöbt BONNTRAKTATEN til ROMTRAKTATEN = lidt mere spiseligt navn for Europäerne, der var blevet fodret af nyhedsmedierne igennem et par år om alt det gode Europas toppolitikere havde i stöbeskeen, sammen med Tyskeren Konrad Ardenauer, der var far til ideen.

  Men men. Det gik hurtigt op for kompanerne, at de var alt for tidligt ude, men de opgav aldrig = i 1972 fik de på bedragerisk vis ved trusler om hvor galt det ville gå hvis vi ikke fik oprettet en frihandels aftale klub ved navn EF, som omfattede en hel del lande i Europa, men som vi nu kan konstatere er blevet, til EU Unionen, der nästen her og nu har fået frataget 510 milioner Europäere deres Demokratiske rettigheder og hvor der er meningen, at Alle EUs 27 lande skal nedlägges og indlemmes i Europas forenede Stater , hvilket ganske få Europäiske topfanatister inden for den politiske verden, toldmodigt, har samarbejdet på, siden afslutningen på 2. Verdenskrig = i starten dulgt og skjult for Europäerne, men senere er fanatisternes magt öget i en sådan grad, at vejen til bage bliver uendelig svär, hvis den i de hele taget kan lade sig göre = modstanden er i virkelighedens verden imod EU FANATISTERNE vokser og vokser = som modvägt, har over halvdelen af Europäerne begyndt at opbygge en indre tvärpolitisk populisme i modvägt til fanatisternes konstante overgreb mod 510 milioner Europäere .