Juridisk stærk vicedirektør til Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Er du vores nye juridisk velfunderede vicedirektør, som har talent for topledelse og organisationsudvikling og kan bidrage til fortsat styrkelse af vores sagsbehandling af ansøgninger fra tredjelands arbejdstagere, studerende og EU-borgere? Så er der måske en nyoprettet plads til dig i vores direktion.

Hvad kan vi tilbyde Vi er en ung, dynamisk styrelse i vækst, hvor vi altid gør os umage for at have vores brugere i fokus. Vi er ca. 450 medarbejdere, hvoraf næsten en tredjedel er kommet til inden for det sidste årstid. Vi har en ledergruppe, som er oprigtigt optaget af nærværende ledelse og fokus på fagligt stærke resultater. Vi tror på "holdspil", og vores medarbejdere har det sidste årstid i den grad vist, at fleksibilitet på en arbejdsplads går begge veje. Work-Life balance og mulighed for hjemmearbejde på lange stræk, men også viljen til at træde til og yde en ekstra indsats, når der er behov. I Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har vi to hovedopgaver. For det første skal SIRI understøtte, at virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan rekruttere velkvalificerede udlændinge som medarbejdere og studerende, ligesom SIRI udsteder opholdsdokumenter for EU-borgere og deres familiemedlemmer. For det andet skal SIRI understøtte en effektiv integrationsindsats, så kommuner og andre aktører lykkes med at integrere udlændinge på arbejdsmarkedet og gøre dem til aktive medborgere. Som vicedirektør i en nyoprettet stilling vil du få et særligt ansvar for den første hovedopgave, hvor du understøtter og sætte retning for de kontorer, som har ansvaret for SIRIs sagsbehandling inden for international rekruttering og EU med fokus på effektiv drift og høj juridisk kvalitet. Du vil samtidig - sammen med direktøren og den anden vicedirektør - bidrage til den fortsatte udvikling og strategisk ledelse af hele styrelsen og understøtte tværgående samarbejde både internt i styrelsen og med resten af koncernen, andre myndigheder og eksterne interessenter. Vores forventninger til dig Vi forventer, at du med afsæt som cand.jur. eller en anden relevant akademisk uddannelse har opnået en betydelig ledelseserfaring på et strategisk niveau, gerne i en politisk styret organisation med et vist driftselement. Det er en fordel, hvis du har erfaring med organisationsudvikling fra andre større organisationer. Du skal have lyst til at varetage den overordnede udvikling og ledelse af en styrelse med særligt blik på styrelsens juridiske praksis og sagsbehandling. Derudover forventer vi, at:
 • Du har evnen til hurtigt at sætte dig ind i komplekse opgaveområder og er analytisk stærk,
 • Du udviser strategisk overblik, handlekraft og synligt lederskab baseret på et værdisæt, som er kendetegnet ved ærlighed og ordentlighed,
 • Du har god evne til at føre politiske beslutninger ud i praksis,
 • Du har gode samarbejdsevner og forstår at skabe gode relationer,
 • Du er en stærk kommunikator og evner at skabe relationer både i og uden for organisationen
Yderligere information SIRI ligger i Valby, men har en række mindre borgercentre rundt om i landet. I Valby bor vi i en gammel industribygning fra starten af 1900-tallet, der er nyrenoveret og ombygget til kontorarbejde tæt på Ny Ellebjerg Station. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten med indplacering i løngruppe 2. Stillingen besættes som udgangspunkt på åremål på overenskomstvilkår. Hvis du i forvejen er tjenestemand, vil ansættelse som tjenestemand efter en konkret og individuel vurdering kunne finde sted i lønramme 38. Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen. Det er en forudsætning for stillingen, at du kan opnå sikkerhedsgodkendelse til HEMMELIGT, og at du kan opretholde godkendelsen under hele din ansættelse. Du kan læse om, hvordan vi behandler dine persondata her. Har du spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte direktør Trine Rask Thygesen på telefonnummer 5087 6594 eller på e-mail: trth@siri.dk. Du kan også læse mere på www.siri.dk Søg stillingen Upload din ansøgning, cv og eksamensbevis mv. senest onsdag den 26. oktober 2022 kl. 22.00. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Hvis du er tjenestemand, skal ansøgningen stiles til Dronningen. Vi forventer at holde den første samtalerunde i uge 43 og anden samtalerunde i uge 45. Der vil være et testforløb med bistand fra Statens Center for Rekrutteringstest mellem 1. og 2. samtale. Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Lige Adgang - Uddannelse, job og fællesskaber for alle.
  Udlændinge- og Integrationsministeriet har overordnet to politikområder: Hvem må indrejse og opholde sig i landet – og hvordan sikrer vi, at udlændinge bidrager til og tager del i samfundet?

  Ministeriet har ca. 1500 medarbejdere fordelt på Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Udlændingestyrelsen og departementet samt Hjemrejsestyrelsen - herunder Nationalt ID-center, Udlændingenævnets sekretariat og Flygtningenævnets sekretariat.

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen