Ny standardiseringsdirektør til Fonden Dansk Standard
Vil du være med til at påvirke danske virksomheders vækst- og handelsmuligheder og bidrage til en bæredygtig omstilling i Danmark og internationalt? Så er stillingen som standardiseringsdirektør i Fonden Dansk Standard måske relevant for dig.

Fonden Dansk Standard er Danmarks nationale standardiseringsorganisation og en erhvervsdrivende fond med 190 medarbejdere. Via medlemskab i de internationale standardiseringsorganisationer sikrer Fonden Dansk Standard, at danske interesser varetages, når virksomheder, brancheorganisationer, forbrugerorganisationer, myndigheder og forskere mv. udvikler europæiske og internationale standarder for alt fra Power-to-X til ledelsessystemer. Fonden Dansk Standard omfatter også Miljømærkning Danmark, der har ansvaret for de to officielle miljømærker, EU-Blomsten og Svanemærket i Danmark, og ETA- Danmark, som er et uvildigt organ, der godkender byggevarer. Som standardiseringsdirektør refererer du til den adm. direktør og har en central position i Fonden Dansk Standards øverste ledergruppe som ansvarlig for organisationens største forretningsområde, nemlig standardiseringsområdet, der også omfatter kurser, rådgivning, salg, forlag, kundeservice og marketing og kommunikation. Din hovedopgave er at sikre daglig drift samt ikke mindst kontinuerlig udvikling af standardiseringsområdets strategi og forretning i tæt samarbejde med områdets chefgruppe, herunder:
  • Styrkelse af Fonden Dansk Standards markedsposition, forretningsudvikling samt udbredelse af kendskabet til standarder og deres potentiale
  • Sikre at Fonden Dansk Standard bidrager til at styrke dansk erhvervsliv og fremme danske styrkepositioner internationalt gennem udvikling og salg af europæiske og internationale standarder, rådgivning og kurser
  • Sikre at Fonden Dansk Standard bidrager til den grønne omstilling i Danmark og internationalt via udvikling af standarder, som støtter virksomhederne i deres arbejde med skalering af bæredygtige løsninger
Fonden Dansk Standards interessentlandskab er så mangfoldigt, som det kan blive: Virksomheder, branche- og interesseorganisationer, nationale og internationale myndigheder, internationale standardiseringsorganisationer mm. - og naturligvis også borgerne i Danmark, som, uden at tænke nærmere over det, hver eneste dag har glæde af standarder, der er udviklet i Fonden Dansk Standard. Som standardiseringsdirektør har du en central rolle i organisationen og er med til at skabe rammerne for afsætning af danske produkter og services både i og uden for Danmark. Vi tror, at du har:
  • Erfaring med ledelse af et selvstændigt forretningsområde eller funktion - det kan være en division, et marked eller endda et produkt/en produktportefølje - som opererer i krydsfeltet mellem det politiske, det offentlige og det private
  • Erfaring med ledelse og forretningsudvikling på strategisk niveau; erfaring med strategiudvikling og -implementering; gerne erfaring med ledelse af ledere
  • God politisk forståelse og interesse for at navigere i krydsfeltet mellem offentlig/privat og centraladministrationen; forståelse for de politiske retninger, som udstikkes af EU, og som influerer på reguleringen i Danmark
  • En anerkendende, tillidsbaseret og motiverende ledelsesstil; lyst til at samarbejde med mange forskellige interessenter og til at dele ud af din viden, både internt og eksternt
  • Gode kommunikationsevner og en smittende trang til at lykkes
Til gengæld tilbyder Fonden Dansk Standard en vigtig rolle i en engageret organisation bestående af dygtige og vidende kolleger, som har en væsentlig samfundsmæssig funktion og fokus på bæredygtig udvikling - en helt særlig platform at påvirke danske virksomheders konkurrencekraft og vækstmuligheder samt varetage grønne interesser fra. Hos Fonden Dansk Standard er kulturen præget af holdånd, tillid, frihed under ansvar og respekt for den enkelte medarbejder, ligesom der lægges vægt på, at medarbejdere og ledere har mulighed for at balancere arbejde med familie- og fritidsliv. Human Capital Group assisterer Fonden Dansk Standard I søgningen efter den kommende standardiseringsdirektør. Hvis du er interesseret i stillingen, så send din ansøgning og dit CV til Consultant Caroline Nedergaard. Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden. Vær opmærksom på, at ansøgere løbende inviteres til samtale. I tilfælde af spørgsmål kan Caroline træffes på tlf. 2532 5145.
Dansk Standard sælger standarder, miljømærker, kurser og konsulentydelser, og vi fremmer viden om standarder og miljømærker - og deres værdi. Alle interesserede kan deltage i udviklingen af standarder gennem vores mere end 220 standardiseringsudvalg.

Miljømærkning Danmark, der er en del af Dansk Standard, har ansvaret for Svanemærket og EU-Blomsten i Danmark og arbejder for en grøn omstilling hos forbrugere, virksomheder og indkøbere..

ETA Danmark er en selvstændig enhed, der sælger frivillige godkendelser af byggeprodukter.

Samlet er vi ca. 200 medarbejdere, og vores vision er at skabe vækst i erhvervslivet og kvalitet i samfundet.

Dansk Standard er en erhvervsdrivende fond.

www.ds.dk


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00