Udviklingschef
Vi søger en visionær og strategisk orienteret chef med stærke lederkompetencer, som har udviklings-og forandringsaktiviteter og et godt arbejdsmiljø højt på dagsordenen

HK er landets næststørste fagforbund og arbejder for at sikre gode overenskomster og sunde, sikre arbejdsforhold og yder støtte og rådgivning i forhold til job og karriere for medlemmerne. Opgaven HK har et højt ambitionsniveau i forhold til at tænke i digitale løsninger, der skaber værdi for medlemmerne, og samtidig få optimeret driften og udviklingen af de platforme og systemer, vi anvender. Et af virkemidlerne er at bringe medarbejdere sammen på tværs af fagligheder og organisatoriske enheder. Det bliver en central opgave for den nye udviklingschef at udvikle den måde, vi bedriver udvikling på i HK, så den tager udgangspunkt i medlemmernes behov og i værdierne og kulturen i HK. Du skal med et strategisk perspektiv sætte en fælles retning for udviklingsafdelingen og samtidig arbejde på at definere afdelingens faglige identitet. Som et element i dette skal ud-viklingsafdelingen arbejde videre med mission og vision for HKs digitale og forening-/forretningsmæssige udvikling. Afdelingen har pt. 12 engagerede medarbejdere (og et antal vakante stillinger) fordelt på tre medarbejdergrupper; IT-projektledere, udviklingskonsulenter og robotics-udviklere. Du skal sikre et godt arbejdsmiljø og skabe psykologisk tryghed i en relativ ny afdeling i udvikling. Du bliver en del af forbundets ledergruppe. Kompetencer Du skal have stærke ledelsesmæssige kompetencer og erfaring med forskellige ledelsesdiscipliner, herunder især med personaleledelse og forandringsledelse. Du skal kunne lede digitale transformationsprocesser og skabe sammenhold og fællesskab i en afdeling i udvikling og samtidig kunne navigere i en kompleks organisation. En veludbygget værktøjskasse er vigtig for, at du kan lede vigtige og forskellige strategi- og forandringsprocesser, ligesom det også forventes, at du kan implementere beslutninger. Derfor skal du have viden om og erfaring med at lede og gennemføre forskellige typer af processer og projekter. Det forventes endvidere, at chefen har en tydelig personlig og faglig integritet og fremstår robust og velovervejet i vanskelige og til tider dilemmafyldte situationer. Du har formentlig erfaring fra - og lyst til at arbejde i - en politisk og/eller medlemsstyret orga-nisation, ligesom det er en selvfølge, at du deler værdier med HK. Personlige egenskaber Vi forventer, at du er en empatisk og rummelig leder med stærke sociale og relationelle kompetencer, som har en nysgerrig og tillidsfuld tilgang til medarbejderne og organisationen. Du prioriterer samarbejdet og har en anerkendende og åben ledelsesstil, ligesom du evner at lede medarbejdere med forskellige fagligheder og ledelsesbehov. Dine indsatser skal præges af autenticitet, ordentlighed og pragmatisme som grundlag for at opnå den nødvendige legitimitet og respekt. Andet Læs mere om stillingen på www.muusmann.com. Her kan stillings- og personprofilen ses. Tiltrædelse: 1. august 2023. Ansøgningsfrist: Søndag den 18. juni 2023. Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden. Kontakt gerne forbundssekretær Marianne Heide, tlf. 2040 8803, administrationschef Rasmus Darling tlf. 2710 0223 eller Lars Muusmann fra MUUSMANN, tlf. 4076 7227.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00