4. januar 2023 - 25. januar 2023 09:00 - 15:00
Bispevalg i Fyens Stift 2022/2023

Den nuværende biskop i Fyens Stift, Tine Lindhardt, fratræder sin stilling med udgangen af januar 2023. Der skal derfor indsættes en ny biskop over Fyens Stift. Første valgrunde løber fra 4. til 25. januar 2023.

Kirkeministeriet har udskrevet bispevalg i Fyens Stift.

Bispevalget afgør, hvem der skal indsættes som ny biskop over Fyens Stift ved den officielle bispevielse i Odense Domkirke søndag 2. april 2023.

Den nye biskop vælges af menighedsrådsmedlemmer, præster og valgmenighedsrepræsentanter i stiftet, som er de eneste med stemmeret til bispevalget.

Kandidater til bispevalget skal have bestået den teologiske kandidateksamen fra et dansk universitet og skal opfylde betingelserne for at kunne blive ansat som præst i folkekirken.

Kandidater skal anmeldes senest tirsdag 15. november 2022 og skal støttes af mindst 75 stemmeberettigede stillere for at kunne stille op.

Første valgrunde løber fra 4. til 25. januar 2023.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Tine Lindhardt

Afgående biskop, Fyens Stift (31/1-23)
cand.theol. (Aarhus Uni.)