NOAH


Noah: Stop EU's investeringer i klimaødelæggende projekter

Noah: Stop EU's investeringer i klimaødelæggende projekter

DEBAT: Det er inkonsekvent og økonomisk meningsløst, at Den Europæiske Investeringsbank vil stoppe investeringer i fossile energiprojekter, men fortsætter med at poste penge i klimaødelæggende projekter, skriver Jacob Sørensen.

Noah: EU’s landbrugsudspil underminerer klima, miljø og jobs

Noah: EU’s landbrugsudspil underminerer klima, miljø og jobs

KRONIK: EU er ved at forhandle sin fælles landbrugspolitik, CAP, men klimaet negligeres i Kommissionens landbrugsudspil. EU’s revisionsret har for nylig medgivet, at CAP-forslaget hverken lægger op til en mere grøn politik, eller at regeringer vil kunne stilles tilstrækkeligt til ansvar, skriver Natalia Lehrmann.

Kræver adgang til Altinget | EU" 1
Noah til Kommissionen: Handelsaftaler øger ulighed mellem lande

Noah til Kommissionen: Handelsaftaler øger ulighed mellem lande

REPLIK: Frihandel er ikke positivt for alle lande. Handelsaftaler fører til miljøbelastning og rovdrift på ressourcer i Afrika, hvilket store EU-virksomheder udnytter. Handelsaftaler øger ulighed, men udviklingslandene er tvunget til at skrive under, skriver Noah.