NOAH


Noah: EU’s landbrugsudspil underminerer klima, miljø og jobs

Noah: EU’s landbrugsudspil underminerer klima, miljø og jobs

KRONIK: EU er ved at forhandle sin fælles landbrugspolitik, CAP, men klimaet negligeres i Kommissionens landbrugsudspil. EU’s revisionsret har for nylig medgivet, at CAP-forslaget hverken lægger op til en mere grøn politik, eller at regeringer vil kunne stilles tilstrækkeligt til ansvar, skriver Natalia Lehrmann.

Kræver adgang til Altinget | EU" 1
Noah til Kommissionen: Handelsaftaler øger ulighed mellem lande

Noah til Kommissionen: Handelsaftaler øger ulighed mellem lande

REPLIK: Frihandel er ikke positivt for alle lande. Handelsaftaler fører til miljøbelastning og rovdrift på ressourcer i Afrika, hvilket store EU-virksomheder udnytter. Handelsaftaler øger ulighed, men udviklingslandene er tvunget til at skrive under, skriver Noah.

Ngo: Debatten om CETA er kun lige begyndt

Ngo: Debatten om CETA er kun lige begyndt

DEBAT: Folketinget sagde ja til CETA uden at kende det fulde omfang. Handelshensyn kan komme til at trumfe hensyn til miljø og mennesker, skriver Nanna Clifforth fra NOAH.