Udvidelse


Løsning på tre årtiers navnestrid hænger i limbo

Løsning på tre årtiers navnestrid hænger i limbo

NORDMAKEDONIEN: En folkeafstemning om et nyt navn skulle have banet vejen for makedonsk medlemskab af EU og Nato. Men lavt stemmetal sender i stedet landet ud i politisk krise.

Kræver adgang til Altinget | EU"
Danske politikere: Vestbalkan skal rydde op, før de kan blive EU-medlemmer

Danske politikere: Vestbalkan skal rydde op, før de kan blive EU-medlemmer

UDVIDELSE: Ved et topmøde mellem EU's statsledere og Vestbalkan-landene skal man diskutere, hvorvidt EU skal række hånden ud til Balkan. En række af Folketingets partier er åbne for, at landene potentielt kan gå hele vejen og blive medlemmer af EU, men det kræver reformer i de eksjugoslaviske lande.

Kræver adgang til Altinget | EU"