Artikel

Danmark får opbakning i strid om cabotagekørsel

Danmark får opbakning i strid om cabotagekørsel

RETSSAG: EU-domstolens generaladvokat anbefaler, at Danmark frifindes i EU-retssag om fortolkning af regler for udenlandske lastvognschauffører. Branchen håber nu på, at ny lovgivning vil skabe klarhed.

Kræver adgang til Altinget | EU