Klummer


Christine Nissen: Flygtninge har forvandlet EU fra fredsprojekt til fort Europa

Christine Nissen: Flygtninge har forvandlet EU fra fredsprojekt til fort Europa

KOMMENTAR: Flygtningekrisen er blevet EU’s 9/11, som den bulgarske samfundstænker Ivan Krastev har formuleret det. Den har ført til en normalisering af ideen om ’fort Europa’ og EU som et sikkerhedsprojekt, der for få år siden var i modstrid med EU’s egen selvopfattelse.

Kræver adgang til Altinget | EU 22