3F: Fri bevægelighed skal også være fair bevægelighed

DEBAT: En social protokol i EU og en styrket myndighedsindsats i Danmark kan være med til at sikre lønmodtagerne lige løn for lige arbejde. Nu mangler vi bare opbakning fra Venstre og Dansk Folkeparti, skriver 3F.

Af Tina Christensen og Henning Overgaard
Hhv. næstformand og forbundssekretær i 3F

Elendige arbejdsvilkår. Til en ussel løn. Det er desværre ofte bagsiden af den europæiske drøm om arbejdskraftens fri bevægelighed.

Intentionerne er jo ellers gode nok: Frit at kunne rejse og arbejde i EU. Til dér, hvor man vil, til dér, hvor der er brug for en.

Men virkeligheden er bare ofte en anden. Vi oplever alt for mange tilfælde af, at skruppelløse arbejdsgivere udnytter og underbetaler lønmodtagere, der falder i kløerne på dem. De er fuldstændig ligeglade med, hvad de ansatte udsættes for af farlige situationer i løbet af arbejdsdagen. Hyrer dem og fyrer dem, uden at de har skyggen af rettigheder.   

Borgerlig logik
I fagbevægelsen har vi kæmpet en stædig kamp mod social dumping i mange år. Fordi det er vores pligt at værne om et velfungerende arbejdsmarked, styret af arbejdsgivere og arbejdstagere i den danske models fællesskab. Og fordi snyd med løn, moms og skat både betyder, at useriøse firmaer kan udkonkurrere de seriøse for at få opgaverne, og at det danske samfund går glip af meget store indtægter.

Den borgerlige regerings svar har hidtil været at sætte bevillingerne til kontrollen ned. Vi har svært ved at se logikken i det.  

Skattekontrollen med især udenlandske firmaer er nemlig en meget god forretning for samfundet. Alene siden 2015 er der kommet 547 millioner kroner i statskassen. Det er da logik for perlehøns, at vi naturligvis skal fortsætte den indsats. At sikre en effektiv kontrolindsats af social dumping, og de nødvendige midler hertil, er afgørende for at få bugt med de brodne kar i Danmark.

Et andet vigtigt skridt for at styrke en fælles europæisk løsning er EU’s sociale protokol.

Den sociale protokol vil sikre, at lønmodtagerens sociale rettigheder ikke undermineres af de økonomiske interesser. Og den er netop kittet, som kan sikre en større social sammenhængskraft i EU. Det er den sikkerhed, der er omdrejningspunktet for den europæiske befolknings tro på – eller mistro til - EU-projektet. Det er også læren fra Brexit.

Hvis vi får en social protokol i EU og en styrket myndighedsindsats i Danmark, er vi nået et langt stykke i forhold til at sikre lige løn for lige arbejde på samme arbejdssted.

3F i Bruxelles
Men vores ønskeliste med bedre håndtag til at forhindre social dumping, respekt for den danske model og bedre vilkår for 3F’erne er fortsat lang.

Medlemmerne har bedt os tage udfordringerne fra EU alvorligt, så vi er der, hvor lovgivning og tanker fødes. Derfor etablerer 3F nu et EU-kontor i Bruxelles, så vi kan kæmpe vores medlemmers sag helt tæt på der, hvor beslutningerne bliver truffet.  

Flere europæiske lønmodtagere oplever nemlig i disse år et pres på deres lønninger og arbejdsvilkår. Et ræs mod bunden for den arbejdskraft, der bevæger sig rundt i EU. Det skaber en enorm frustration. Og det skaber ulighed.

Derfor er vi i 3F vældig tilfredse med Socialdemokratiets udmelding om, at den frie bevægelighed også bør være en fair bevægelighed. At en egentlig social protokol kan være vejen frem. En social protokol, som understøtter og legitimerer fagbevægelsens kamp mod social dumping og støtter op om fagbevægelsens ret til at kæmpe for lige vilkår for alle.

Et bedre EU
Vi noterer dog også, at højre side af Folketingssalen er noget mere valne i deres holdning til samme. Her træder man vande og mumler noget om, at en social protokol nok kan komme til at betyde ”mere EU”. Og det vil man ikke have.

Sikke noget sludder. Vi skal da bruge alle tænkelige midler mod useriøse virksomheder, der udkonkurrer dem, som opfører sig ordentligt. Det giver ikke mere EU, men et bedre EU.

Et EU, hvor der ikke kun er plads til virksomhederne, men også til lønmodtagerne. Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet står skulder ved skulder med Socialdemokratiet i kampen for en social protokol og mod social dumping. Nu mangler vi bare, at Venstre og Dansk Folkeparti melder sig ind i kampen.

Hvad venter de på? Det burde da være en oplagt mulighed for Dansk Folkeparti at vise sin støtte til den danske model i en tid, hvor de ynder at kalde sig selv for et arbejderparti. Og det ville klæde en regering, der konstant slår sig op på at ville erhvervslivet det bedste, at sætte alle sejl til for at beskytte samme erhvervsliv mod uretfærdig og urimelig konkurrence.

I 3F mener vi, at vi har brug for løsninger: At myndighedernes indsats mod social dumping skal gøres permanent og reguleres i takt med udviklingen i udenlandsk arbejdskraft; at vi skal have en social protokol i EU, der kan sikre at de sociale og kollektive rettigheder ligestilles med de økonomiske. Nu skal det være lønmodtagernes tur i Danmark og i resten af EU.

Virksomhederne skal beskyttes mod unfair konkurrence, og vi skal have simpelthen have ordentlige forhold på det danske arbejdsmarked.

Fri bevægelighed skal nemlig også være fair bevægelighed. Det vinder vi på. Alle sammen.

Forrige artikel S: Jens Rohdes stemmeafgivning åbner for social dumping S: Jens Rohdes stemmeafgivning åbner for social dumping Næste artikel K-kandidat: EU-debatten skal væk fra populisme og ned i øjenhøjde K-kandidat: EU-debatten skal væk fra populisme og ned i øjenhøjde
 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Svært at få øje på ammenhængskraft og sokidaritey

  Der skrives at et socialt protokol for lønmodtagere i EU vil styrke sammenhængskraften og forståelsen for EU.
  Det er som om forfatterne glemmér, at de sociale ordningen i EU er etter mod lønmodtagere og ikke for de grupper uden for det ordinære arbejdsmarked.
  Det forekommet at forfatterne og de nævnte partiet tilsyneladende glemmer eller solidariteten med de ledige, kontanthjælpsmodtagere og andre gruppe, der får overførselsindkomster er fuldstændig fraværende.
  Velfærdsstatsideologien tilhører ikke af EU s kerne værdier
  Hvis udviklingen går og som der er noget det desværre tyder på,,bliver en stor gruppe mennesker skubbet længere ud i sociale deroute - og forståelsen får velfærdsstaten ville smuldre
  Det bliver svære og sværer at få øje på nogle varetager også denne gruppes interssesrer - og det er problematisk hvis man mener noget mer solidaritet., socialt ansvarlighed og socialisme

 • Anmeld

  Martinus Markussen · Modelsnedker

  Et hul i logikken

  Intentionen med den sociale protokol kan jeg sagtens følge. Der hvor kæden hopper af for mig, er 3f's modstand mod at få indført lovmæssig mindsteløn, som der blev foreslået i forbindelse med EU's sociale søjler.
  Argumentet skulle være at det ville være et brud på den danske model. Dette argument er helt ved siden af, da der blev lagt op til at man kunne sætte den lovmæssige mindsteløn, så den fulgte de satser som er aftalt af arbejdsmarkedets parter.
  Indførelsen af lovmæssig mindsteløn ville for det første give en minimums sikring af alle lønmodtagere i DK. (pt er der mellem 700000-800000 som ikke er dækket af en overenskomst i DK) der ud over ville det forhindre social dumping fra ind og udenlandske firmaer, da en sådan lov ville gælde alle der arbejder i DK. Real lønnen vil ikke blive påvirket, da den i forvejen ligger langt over mindstelønnen, derimod vil det give en reel lønstigning for nogle af de mange der ikke er sikret af en overenskomst.
  Så lad os se på forslaget om den sociale protokol, men samtidigt få indført lovmæssig mindsteløn. Det vil være med til hurtigt og effektivt at bremse den sociale dumping og samtidigt beskytte alle på det danske arbejdsmarked.
  For målet for alle fagbevægelser må vel være at beskytte alle arbejdere og ikke kun egne medlemmer

 • Anmeld

  Peder Kruse

  3F i Bruxelles

  Først kastrerer unionen dansk fagbevægelse med anarkistisk fri bevægelighed for arbejdskraft, profit og beskatning . Nu er det så tid for føderationen at fortære resterne af arbejderbevægelsen ved at lokke med et letgennemskueligt eventyr omkring medbestemmelse i en centralistisk såkaldt social protokol.

  Første prioritet for den europæiske union er unionen her efter Brexit, som fastholder hele bureaukratiet fokuseret på at brede så mange områder som muligt ud over Europa for at gøre det tættere på umuligt for medlemmerne at gå fra borde på Titanic.

  You can checkout anytime you like but you can never leave.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Meget rammende

  Kære Peder

  Meget rammende beskrevet

 • Anmeld

  Peder Kruse

  Louis Pio lukker og slukker

  "Den sociale protokol vil sikre, at lønmodtagerens sociale rettigheder ikke undermineres af de økonomiske interesser. Og den er netop kittet, som kan sikre en større social sammenhængskraft i EU. Det er den sikkerhed, der er omdrejningspunktet for den europæiske befolknings tro på – eller mistro til - EU-projektet. Det er også læren fra Brexit"

  Nosseløse kyllinger, rædselsslagne under EUs velkendte skrækkampagne i forlængelse af Englands brud med centralismen. I redder på ingen måde æren med endnu et fint kontor i Bruxelles.

 • Anmeld

  Rene rafn · Formand

  Lønnen er ikke det eneste problem

  Lønnen er ikke det eneste problem Alle de store byggefirmaer er vilde med østeuropæisk arbejdskraft. Det er typisk ufaglærte arbejdere der laver faglært arbejde. Når de så fakturere kommune og stats er det fuld skrue -men hallo. Der bliver mange gange ikke betalt pension og feriepenge -ATP AUD skal ikke betales. Feriepengene er 12,5 %. Kigger på så på A skatten bliver der max betalt 10% af de samlede 130 milliarder der bliver ført ud af landet. Lønnen er ikke det eneste problem . Vi er med til at tilfører de store byggefirmaer enorme summer -de har mindst en fortjeneste på 240 kr pr time på en østeuropæer. Ser man så på det social kompas er det helt hen i hegnet. er en by i Rusland og