Alternativet: Krav om EU-demokrati kræver handling

DEBAT: Hvis EU's udfordringer skal løses, kræver det et langt sejt træk med opfindsomhed og kreativitet. Kortsigtede nationale hensyn er ikke vejen frem, skriver Rasmus Nordqvist (ALT).

Placeholder image
Foto: Folketinget
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Rasmus Nordqvist (ALT)
EU-ordfører

Vi – der tror på og arbejder for et bedre og mere demokratisk EU - skal i langt højere grad tage ansvar for, at ord bliver til handling.

En ny EU-politisk sæson står for døren, og der bliver mange og store politiske emner, som vi skal tage stilling til. En problemstilling, som vi politikere endnu ikke har formået at løse, er den voksende bekymring og skepsis for det europæiske samarbejde, som der er i den europæiske befolkning. En skepsis, der desværre næres af den udeblivende reform af vores europæiske samarbejde.

Der er et skel mellem det, politikerne taler om, og den opfattelse, der er i store dele af befolkningerne i Europa. Vi så det tydeligt med afstemningen om retsforholdet herhjemme i december sidste år og i forbindelse med Brexit-afstemningen i Storbritannien i sommer. Størstedelen af befolkningerne stemmer ikke det, deres politiske repræsentanter anbefaler.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til debat@altinget.dk

Et smallere EU?
Budene på en adressering af befolkningernes voksende bekymring har fra flere sider lydt på, at vi skal have et smallere og mere fokuseret EU.

Et samarbejde, hvor der i højere grad skal fokuseres på de områder, hvor der er nationale økonomiske gevinster at hente. Jeg er meget enig i, at EU i højere grad skal fokusere på grænseoverskridende problemer, hvor vi har behov for fælles løsninger.

Det er nødvendigt, at vi har modet og lysten til at turde at tage den EU-politiske diskussion med befolkningen. Også i tiden mellem EU-afstemninger.

Rasmus Nordqvist (ALT), EU-ordfører

Jeg er dog bekymret for, at vi med disse relative, luftige politiske erklæringer om et smallere EU med større økonomisk fokus ikke formår at adressere befolkningernes bekymringer ordenligt og samtidig finde holdbare og bæredygtige løsninger på grænseoverskridende udfordringer. Vi kan og må ikke basere vores EU-politik på kortsigtede nationale hensyn.

Naturligvis kan vi ikke eksportere opgaven med at demokratisere og forbedre EU til Bruxelles. Alle regeringer og de nationale politikere er med til at påvirke og forme de beslutninger, der træffes i Bruxelles. Men netop derfor er det os folkevalgte politikere, der har ansvaret for at følge problemerne til dørs.

EU er altså et produkt af vores beslutninger, og vi bliver nødt til at blive markant bedre til at lytte til befolkningen, når både de højprofilerede europæiske sager, såsom frihandelsaftalen med USA (TTIP), og mindre kendte, men ikke uvæsentlige, europæiske tiltag, såsom en revidering af udstationeringsdirektivet, besluttes.

Drop snævre nationale hensyn
For det andet tror jeg ikke, at et større fokus på nationale økonomiske gevinster i det europæiske samarbejde vil betyde, at befolkningen vil få en mere positiv indstilling til det europæiske samarbejde.

Vi politikere kan komme med nok så mange analyser af, at det indre marked på bundlinjen har været en rigtig god forretning for Danmark og har givet sorte tal på specielt den økonomiske bundlinje. Men det hjælper altså ikke de arbejdere, der frygter, at andre EU-borgere kan komme og måske tage deres job.

Vi er nødt til at blive bedre til at få de langsigtede gevinster ved et tæt og demokratisk samarbejde frem i lyset. EU-debatten må ikke strande, fordi vi lader kortsigtede snævre, økonomiske hensyn dominere.

Hvis vi skal gøre noget ved den store udfordring, som skellet mellem behovet for internationalt samarbejde og det manglende ønske til at deltage i det forpligtigede samarbejde, der ligger i EU, er, skal vi se på hvordan vi samarbejder.

Et demokratisk EU
Det er helt afgørende, at vi får skabt et meget mere demokratisk og gennemsigtigt EU, hvor beslutninger ikke træffes i lukkede kredse, men hvor EU går foran i forhold til at skabe inddragelse. Vi skal se på, hvordan de nationale, regionale og ja, lokale politiske institutioner kan blive del af EU-systemet. Det er ikke små lette løsninger, men et langt sejt træk, der vil kræve opfindsomhed og kreativitet, hvis vi skal løse de udfordringer, EU står overfor.

Vi politikere må derfor ikke forfalde til den nemme løsning, hvor vi kommer med luftige udmeldinger, som på papiret kan lyde rigtig gode, men som i virkeligheden ikke adresserer de reelle problemer, der optager europæerne.

Vi kan ikke kaste om os med ønsket om internationalt samarbejde uden at ville gøre det forpligtende, som EU er på grund af sine også overstatslige konstruktioner, eller tro, at et udelukkende økonomisk markedet vil løse alt, for EU handler om mennesker.

Derfor er det nødvendigt, at vi har modet og lysten til at turde tage den EU-politiske diskussion med befolkningen. Også i tiden mellem EU-afstemninger, så vi sammen kan styrke en forandringsskabende dagsorden i EU.

Omtalte personer

Rasmus Nordqvist

MF (SF), (tidl. løsgænger, tidl. Alternativet)
designer (Danmarks Designskole 1999)

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser