Bendtsen: Lad os ikke kvæle landbruget

DEBAT: Regeringen vil sænke landbrugets ammoniak-udledning med 24 procent inden 2020. Det ser sikkert rigtigt godt ud på papiret, men for de danske landmænd, der er i konkurrence med udlandet, er det direkte skadeligt, skriver Bendt Bendtsen (K).

Af Bendt Bendtsen (K)
Medlem af Europa-Parlamentet

Som sædvanlig – fristes jeg til at sige – har regeringen lukket øjnene for den hårde konkurrence fra udlandet, som dansk landbrug lever under.

Det handler om direktivet om nationale emissionslofter, der bliver revideret i Europa-Parlamentets miljøudvalg i disse uger. Formålet med direktivet, herunder kravene til landbrugets udledning af ammoniak, er naturligvis at forbedre luftkvaliteten i Europa. Det er i sig selv et fornuftigt tiltag.

Skadeligt for dansk landbrug
Men i sin iver for at demonstrere, at Danmark er duksen i miljøklassen, har regeringen frejdigt meldt ind til sine kollegaer i Ministerrådet, at danske landmænd da sagtens kan sænke udledningen af ammoniak med 24 procent frem til 2020.

Det ser sikkert rigtig godt ud på papiret i Miljøministeriet, men for de danske landmænd, der ligger i direkte konkurrence med tyske landmænd på den anden side af grænsen, er det direkte skadeligt.

Hvorfor? Fordi Tyskland blot kræver af sine landmænd, at de mindsker udledningen med fem procent.

Man behøver derfor ikke at hive den store regnemaskine frem for at se, at det er helt skævt. Dansk enegang vil også på dette område være til skade for danske landmænd. Og andre lande vil kun mindske udledningerne med mellem en og tre procent. Det vil koste danske job. Dertil kommer, at dansk landbrug nærmest i forvejen har verdensrekord i at nedbringe ammoniak-udledningerne.

I denne sag kan vi ikke bare pege fingre ad EU eller vores naboer. Det er den danske regerings ansvar. Jeg har en fornemmelse af, at regeringen ikke helt forstår vigtigheden af arbejdspladser i dansk landbrug. Ét job i landbruget skaber masser af afledte job i andre erhverv. Derfor er regeringens indspil om en ambitiøs dansk enegang ikke bare en direkte trussel mod landbruget – den er også en indirekte trussel mod arbejdspladserne i de tilstødende sektorer som for eksempel danske slagterier og mejerier.

Undgå dansk enegang
Det er klart, at direktivet ikke kan revideres, sådan som det er foreslået. Jeg har derfor allerede stillet ændringsforslag her i Europa-Parlamentet om helt at skrotte reduktionsmålene for 2020. Jeg har også foreslået, at de reduktionsmål, vi sætter op for 2030, bliver mere ligelige - over en bred kam i Europa. Vi skal begrænse udledningerne af ammoniak i fællesskab i Europa, men vi skal ikke gå hovedløs dansk enegang.

Vi skal have ensrettede regler, men også samtidig sørge for, at de største ambitioner ligger i de lande, der endnu ikke har gjort en stor indsats for at nedbringe udledningerne. Så, hvis regeringen er så optaget af at gøre noget for vores fælles miljø i Europa, kunne den jo i første omgang se til, at indsatsen for renere luft starter dér, hvor indsatsen er nemmest og billigst – nemlig i udlandet.

Regeringen bør indrømme sine fodfejl i denne sag og skal være klar til at justere de danske ambitioner. Og så må det være en klar opgave for en kommende regering at stoppe den kedelige danske tendens til at løfte fanen så højt, at vi ikke længere er i kontakt med jorden. Vi skal ikke sende flere danske arbejdspladser ud af landet.

Forrige artikel EL: Tørnæs viger uden om frihandelskritik EL: Tørnæs viger uden om frihandelskritik Næste artikel Mogens Jensen: Vi lytter til kritik af frihandelsaftale Mogens Jensen: Vi lytter til kritik af frihandelsaftale
  • Anmeld

    Størup / Naturbeskyttelse.dk

    Måske er det ikke landbruget som er ved at blive kvalt, men naturen?

    Det synes at være forbigået Bendt Bendtsen opmærksomhed, at landbrugserhvervet gennem de seneste årtier har været i en voldsom vækst, både i produktionsmængde og omsætning, men at naturen og dens arter i den samme periode, har været i markant tilbagegang - det står nu så slemt til, at 90 procent af naturtyperne og 39 procent af arterne under EU’s Habitatdirektiv har ugunstig bevaringsstatus, altså de arter vi har en særlig forpligtelse til at beskytte. Måske er det ikke landbruget som er ved at blive kvalt, men naturen?