Bendt Bendtsen: EU vil volde mest mulig smerte i handelskrig mod Trump

DEBAT: EU er klar til at give igen, hvis det kommer til handelskrig med USA. For i krig gælder det om at volde mest mulig smerte. Men lad os håbe, det ikke kommer dertil, skriver Bendt Bendtsen (K). 

Af Bendt Bendtsen (K)
Medlem af Europa-Parlamentet

Trump var knapt nok trådt ud af mødet med den amerikanske stålindustri, da han i sidste uge præsenterede sine planer om at hæve tolden på import af stål og aluminium med henholdsvis 25 og 10 procent.

Formålet skulle være at reducere den amerikanske afhængighed af udenlandske og muligvis fjendtlige producenter af råmateriale, der er kritisk for nationalt forsvar og sikkerhed.

Men den begrundelse er der ikke mange, der køber. Man peger i stedet på, at begrundelsen blot er et figenblad, der dækker over nøgen protektionisme.

USA's præsident Trump skulle efter sigende være klar til at droppe de nyligt annoncerede toldstigninger, hvis EU giver en række indrømmelser på amerikanske produkter. Men en sådan løsning hører kun hjemme i det vilde vesten.

Trump får også svært ved at retfærdiggøre begrundelsen i WTO. Det er i princippet muligt inden for WTO-regelsættet fra 1947. Problemet er, at vi ikke er i krig, og Trump får svært ved at retfærdiggøre begrundelsen – også fordi toldøgningerne vil påvirke traditionelt amerikansk allierede lande.

EU giver igen
EU er klar til at give igen. EU-landene eksporter samlet for cirka 5,3 milliarder euro stål og aluminium til USA. Kommissionen har lavet et udkast til en liste med amerikanske produktkategorier, man vil øge tolden på, som modsvar. Blandt dem er Harley Davidson-motorcykler, Bourbon, peanutbutter, jeans og læbestift. En bred vifte af varer med en samlet værdi af cirka 2,8 milliarder euro. Listen er ikke tilfældigt sammensat – det er produkter, der primært kommer fra stater, hvor det vil gøre ondt for republikanerne. For i krig gælder det om at volde mest mulig smerte.

Strategien er en tretrinnet raket, der peger lige mod det republikanske hjerteland. EU's medlemslande skal blot nikke til Kommissionens liste, før den bliver til virkelighed.

Dernæst vil følge et opgør ved WTO's domstol: Europa taler allerede med flere andre ligesindede om et fælles sagsanlæg mod Trumps toldstigning. Vi er ganske sikre på at vinde den. 

Slutteligt er Europa nødt til at undersøge, om et overskud af stål og aluminium i verdensmarkedet vil skade vores egne producenter nok til, at vi er nødt til at 'rebalancere' og selv hæve tolden på stål og aluminium fra Kina – inden for de gældende regler.

Lad os håbe på, at det ikke kommer dertil. I 2002 havde Bush også planlagt at hæve toldsatserne på stål, men endte med at droppe det. Det er ikke sikkert, at Trump vil kunne få sin vilje igennem ved Kongressen. Der er også en del andre amerikanske industrisektorer, der protesterer.

Det er hensigten, at toldstigningerne skal træde i kraft om blot to uger, men indtil videre er der stor uklarhed om, hvordan det bliver udformet.

Trump kan skabe præcedens
Lige nu forsøger man at finde ud af, om Trump vil undtage Europa, der trods alt primært består af ligesindede og allierede. Trump har allerede signaleret, at han vil undtage Mexico og Canada, hvis han får tilpas mange indrømmelser på andre områder i de kommende Nafta-forhandlinger.

Over weekenden optrappede Trump dog retorikken. Han skulle i skrivende stund efter sigende være villig til ikke at hæve tolden, hvis EU vil tillade at give amerikanske produkter en langt mere favorable adgang – ellers vil han nu også gå efter tysk producerede biler.

Problemet for Europa er sådan set ikke, om vi vinder sagen. Det er heller ikke, at vi ikke vil kunne hævne os umiddelbart og hårdt.

Problemet for os og resten af verden er, at andre WTO-medlemmer vil kunne finde på at påberåbe sig national sikkerhed med et lige så vagt grundlag, som Trump har gjort.

Hvis Trump opretholder toldstigningerne, vil det skabe præcedens. Det vil skabe mindre respekt for de fælles regler, vi ellers er blevet enige om i WTO. Det vil gøre international handel og globale værdikæder mindre forudsigelige.

I sidste ende er det dårlig nyt – også for både arbejdstagere og forbrugere på begge sider af Atlanten.

Forrige artikel EL: Velfærdskroner går til kugler og kampfly EL: Velfærdskroner går til kugler og kampfly Næste artikel SFU: Hvad vil Alternativet egentlig med EU? SFU: Hvad vil Alternativet egentlig med EU?
 • Anmeld

  Henning Bo Madsen · Aktiv i NOAH og Alliancen for Community Power i Danmark

  Handelspolitik og forsyningssikkerhed

  Handlingerne fra USA´s regering viser vigtigheden af at Danmark og EU gør sig uafhængig af importerede råstoffer til energiproduktion. EU´s og Danmarks import af olie, gas, kul, uran og biomasse kan blive blokeret eller gjort meget dyrere af politiske årsager. Store landes "nationale interesser" vægtes højere end europæiske borgeres forsyningssikkerhed. Energiråstoffer kan meget vel blive inddraget i en "handelskrig".
  EU og den danske regering burde fjerne bremseklodserne for omstilling til vedvarende energi. Den ensidige hetz mod støtte til sol og vind må ophøre og prioriteringen af støtte til infrastruktur, der understøtter import (gasledninger, havne m.v.) frem for støtte til energibesparelser og effektiv energiforsyning må ændres.

 • Anmeld

  Christian X

  Trump bliver ved med at overraske

  Det der er overraskende er, at hverken medier eller visse borgerlige politikere begynder at tænke efter, når deres forudsigelser gang på gang rammer skævt.

  Det liberale syn har gennemsyret de fleste demokratier (ikke fordi det er entydigt rigtigt, men fordi det er mere opportunt at tilbyde folk friheder fremfor begrænsninger). Selv dem der burde være konservative, som Bendt Bendtsen har påført os liberale ulykker (f.eks. dyr og skadelig indvandring samt skattelettelser, afdragsfrie lån og andre vækst stimulanser midt i en højkonjunktur - med kollapset på boligmarkedet til følge).

  Hvis det der skrives om Trump skulle tages for troende, var manden aldrig blevet multimillionær og slet ikke i flere forskellige brancher, han skulle have haft flere domme og var aldrig valgt til noget offentligt embede. Alt hvad han rører ved er en katastrofe, kriminelt eller det der er værre.

  USA er verdens største økonomi. USA kører med kronisk voksende underskud. Det finansieres især af Kina, der køber amerikanske statsobligationer med deres handelsoverskud med USA og andre. Det kan ikke vare ved og hvad sker der så???

  Enhver ansvarlig statsleder i USA må søge at skabe balance i det.
  Men det kan rettroende liberale ikke forstå. Deres dogme teorier hylder alene frihandel - uden nuancer.

  Den globale konkurrence og den teknologiske udvikling presser mennesker på en måde, som ingen er gearet til, derfor ser vi en eksplosion i stress-relaterede sygdomme, mistrivsel og mistillid til politikere. Det er heller ikke holdbart.

  En lille (ikke for stor) aftalt told mellem handelsregioner ville forebygge mange problemer uden at ødelægge konkurrencen og vareudveksling med de fordele det har. En mindre told ville gavne regional produktion og dermed forebygge både nogle klima/miljøproblemer og hensygnende lokalsamfund. Det ville også forebygge, at et barn der arbejder i farligt arbejdsmiljø i Østen, udkonkurrer en familiefar i Vesten - og forebygger dermed også nedslidning af mennesker. • Anmeld

  Ib Christensen · fhv. MEP & MF

  Tåbelig handelskrig

  USA skader sig selv mest ved den tåbelige told på stål og aluminium. EU bør ikke reagere så hovedløst, som Kommissionen lægger op til med sine forslag om straftold, der skader EU´s egne forbrugere og virksomheder og staret en handelskrig. EU bør alene holde sig til reglerne og klage til WTO.

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  Jeg skal da lige love for at præsident Trump har fået rusket op i ......

  ....verdens, gennem 30-40 år, hensovende og uden handlekraft politiske ledere, og deres slæng af følgagtige (for egen vinding skyld) svage politiske ledelser.
  Se blot på det bovlamme EU, som pensionistkandidat Bendt Bentsen 'tror' kan gøre ting bedre end f. eks Schengen sagen. Bevar mig vel! Som iagttagende pensionist har jeg bestemt ikke et godt indtryk at de, indtil Trump, koksede sager.
  Er det ikke ganske korrekt at rigtig mange nationer har villet snyde USA, med held i mange år, men som ellers har stået for at rage mange kastanjer ud af ilden ude omkring i verden? Jeg spurgte bare.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Ib Christensen · fhv. MEP & MF ::: PLUDSELIGE kovending

  Nu skal EU så PLUDSELIG redde Europa iflg;;; Ib Christensen · fhv. MEP & MF.

  Trods han store modstand mod EU samarbejdet,,,,jae hvilken troværdighed ,og værdighed ,samt sandhed og troværdighed ,,er DESVÆRRE ikke noget den kære IB beskæftiger sig med,,,de ,, OG,, VI har bare at gøre som han forlanger,ikke sandt IB.

  Men hvad er forskellen så på det Trump kræver og du sørme også gør,,,
  JOW såmænd IB , at TRUMP styre verdens største økonomi,og uanset hvor meget du ellers forlanger dansk suverænitets hævdelse osv ,så har hverken du eller Danmark,,,, selv endda hvis vi alle i hele Danmark var enige og ikke demokratiske, og lever i et demokrati.

  Hvor Trumps udgave er mere udemokratisk ,som han selv levere beviserne for ,med ca 30 - 50 af de ca 300 millioner borger ,lever under fattigdoms grænsen I USA the one and only ,,,,som iøvrigt er slettet i Danmark af samme politikere ,som Trump, ,,og er enige om i deres idelogier.

  Som vi i danmatrk nu oplever er genopstået i fattigdom udbreldesne nu med ca 10. 000 børn der vokser op i ren FATTIGDOm i et af vedrens rigeste ,og hvor vi lyk,, nåeee nej LØKKLIGE dansker der var engang nu er gledet ned på kun at være de trejde >LØKKELIGSTE ,og med at fattigdomen vokser overalt både økonomisk og mentalt.fro borgerne,,, TRODS modersnisreings styrlesern stærke forsøg på at accelere den og de årsgare der skaber alnee denne tilbagegang,, da det GØR S Å GODT I DANMARK iflg den HALVTIDS ARBEJDENDE sørme også travle stats minister ,forvirringen er bare meget stor om det er i de lånte sommerhuse eller i børne kolonien,han tæller penege stadig fuldtids løsnnet som statsminister,

  Men kære IB , hvor er dit alternativ og iøvrigt alle modstanders,, og NU,,,, hvor i har ÈN HELT ENESTÅENDE chance for at bevise jeres værd,,,

  MÅSKE ER det derfor i alle er så tavse NU.

  Men hvad er EU for alle medlemslandende , skabt for og til blandt meget andet .

  Hvor ville Danmark kunne medvirke overhovedet,, hvis vi ikke var medlem af EU ,

  Mod den egoisme og proteksionisme som Trump nu LEVERE ,,,,som alle LIBERALE ønsker,,, inkl ENHEDSLISTEN ,MODSTANDER LISTEN, og sørme også Ib Christensen · fhv. MEP & MF HAR VÆRET.
  Men nu pludselig ikke mere er, hvorfor mon ,err det en ny med et brugt det LØKKE ordsprog;;; GÅR DET SÅ GÅR DET

  Jae sådan er der så meget bla en der hedder Ib Christensen · fhv. MEP & MF.
  Han er også en af vendekåberne.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Bendt Bendtsen

  At B: B bliver eller frygter at blive ramt af samme idelogi ,af begærlighed og egoisme.viser hvor langt al fælles aksn´b og fornuft er drevet af og me de så kaldte friheder som liberale altid benytter uden andet hensyn end profit og så meget som overhovedet muligt , på så kort en tid som mulæigt og vi nu ser hans idelogiske bror forsøge sig med.
  Og at B:B så tiltror og dermed dette håber hævntogt ,kan han påvirke og kan få Eu at også vil benytte,endda som demokratisk ,mod hans egen idelogi.

  Viser forvirringen eller rettere manipuleringens størelse og udførsler blandt alle blå egoister.

  Fremfor at vi netop benytter fælleskabet visdom ,og adfærd med og via demokratiets dialog, og så åben som muligt,.både for at overvinde egoisternes ,og for at VI befolkningene både i EU og USA ,reelt kanse med hvilke midleres f grusomme adfærd,som udløste den hidtil mest omfattende krig på og i klodens eksistens,skabt af mennesker

 • Anmeld

  T.J.U. Bang

  Bendt Bendtsens lobbyist-penge i fare

  Mon han har gennemtænkt konsekvenserne for ham selv, hvor han nu har en toppladsering blandt de ti mest indtjenende lobbyister i EU - og det blandt 753 Abgeordneten - godt gået, men vel kun set fra hans egen pengepung.

  Hvad den mand tror og mener (og arbejder?) er kort og godt utroværdigt.

 • Anmeld

  Thorvald Stauning · Stop underlødige indlæg

  Hvad sker der debattører?

  Halvdelen af debatindlæggene her er jo det rene nonsens at læse. De der ikke har noget fornuftigt, gennemtænkt at sige bør lade være med at spilde alle andres tid ved at fylde deabtsiden op med uforståeligt sludder. Stop

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  ORDSKVALER

  Thorvald viser selvfølgeligt hvordan et fuldstændigt meningsløst tomt, samt helt uden for ikke bare rammen, men uden for alle rammer, og emner, sååee idiotien sprænges totalt af ham, der selvfølgeligt ikke tør tilkendegive hvem vedkommende er, simpelt og kynisk som alle liberale er, og bb netop ikke selv ønsker han bliver udsat for af en ideologisk overmand, med den magt som bb aldrig får, til at ødelægge ikke kun individuelle men destruere som i 1929 hele den civilisation, som var ved at bryde egoismens utålige vilkår for de store flertal,,, men en anden idiot med samme ideologiske dog under falske betegnelser, forsøgte sig atter engang, men her viste igen de fælles tiltag også at overvinde denne idiot forsøg på at være både hersker og hans tjenerne, som han gav tiltlen "HERREFOLK" over alle andre, for fanden se dog idiotien, den er hele kilden til blålyset.