Bertel Haarder: EU-forbehold er skyld i utålelig dansk koloni-status

DEBAT: På grund af EU-forbeholdene er Danmark ikke med ved forhandlingsbordet, når kursen skal udstikkes på kerneområder i det fremtidige europæiske samarbejde. Hvornår gør vi op med denne selvvalgte koloni-status, spørger Bertel Haarder.

Af Bertel Haarder
Medlem af Folketinget, Venstre

Forbeholdene vokser og vokser, fordi de præcist rammer de områder, der får større og større betydning: Det retlige, forsvarssamarbejdet og eurosamarbejdet.

Det retlige forbehold vokser, fordi de kriminelle netværk bliver mere internationale og lever højt på uønsket migration og flygtningestrømme.

Det forsvarsmæssige, fordi Trump og Putin har skabt en situation, hvor EU må kunne passe bedre på sig selv, inklusive de baltiske lande.

Og eurosamarbejdet, fordi traumet efter finanskrisen er i lyslevende erindring.

Tragikomisk situation
SF's leder Holger K. Nielsen ramte plet, da han efter nej'et til Maastricht-traktaten i 1992 opfandt de fire forbehold (der reelt kun var tre).

Gad vide, hvad han i dag tænker om den lammelse, han påførte Danmarks muligheder for at påvirke Europas skæbne – og vor egen. Han er  jo i mellemtiden blevet EU-tilhænger!

Det var tragisk, at vi ikke fik den tilslutning til det retlige samarbejde, der faldt ved folkeafstemningen for nogle år siden. Den gav jo Danmark mulighed for at vælge og vrage, hvad vi ville være med i.

Nu skal dansk politi hver gang bruge tid på at anmode om indsigt i Europols forbryderregistre. Og vi risikerer, at vi ikke længere kan sende asylsøgere tilbage til det ”første asylland”.

Tragisk er det ikke, men tragikomisk, at de andre nordiske lande kan være med i EU's forsvarsaktioner og ikke Danmark! Det er absurd i betragtning af den folkelige opbakning, der har været til Danmarks deltagelse i internationale aktioner, inklusive de farlige.

Vi skal turde at være med, hvor det gælder
Hvis vi var med i euro-samarbejdet, er jeg overbevist om, at nationalbankchef Bodil Nyboe Andersen kunne være blevet leder af den fælles bank.

Euro-forbeholdet giver os ikke en eneste fordel. Vi opfylder til punkt og prikke alle reglerne for samarbejdet og følger euroen i et og alt. Men vi vil ikke være med i ledelsen. Vi foretrækker ”kolonistatus” ligesom Norge.

Fordi vi ikke tror på, at vi kan gøre fra eller til.

Det er netop problemet: Danskerne tror ikke på, at vi kan påvirke udviklingen i Europa. Det sidder dybt i de fleste, at Danmark er en småstat, der kommer til skade, hvis vi spiser kirsebær med de store.

Sådan var det i 500 år, men sådan er det jo ikke mere. Se blot den danske kommissær Margrethe Vestager (R), der tumler med alverdens giganter og straffer dem, når de misbruger deres dominerende indflydelse.

Og se på den enorme indflydelse, vi har haft på det indre marked og en stribe EU-regler om miljø, fødevaresikkerhed, naturbeskyttelse, legetøjssikkerhed og så videre.

De berømte agurkeregler blev som bekendt indført på dansk foranledning – og blev derefter afskaffet igen af den danske kommissær Mariann Fischer Boel (V).

Slagkraftige Danmark
Obama havde jo ret, når han om Danmark sagde, at vi ”punch above our weight”.

Hvis vi tog os sammen til at samarbejde langt tættere med de andre nordiske lande, så kunne vi tilsammen få indflydelse på linje med de største magter i Europa. Vores samlede BNP er større end Ruslands. Vi har verdens største handelsflåde.

Hvis vi lagde kræfterne sammen, så kunne vi have fået det vigtige Lægemiddelagentur EMA, der smuttede, fordi de nordiske lande overhovedet ikke talte sammen. Det kunne have ligget i Skåne, om ikke i København.

Det hele er en trist historie om lande, der gør sig mindre, end de er, og ikke får den indflydelse, de kunne have fået. Hvornår gør vi op med vores selvvalgte koloni-status?

Forrige artikel Schaldemose: EU har ikke et demokratisk underskud Schaldemose: EU har ikke et demokratisk underskud Næste artikel Bendt Bendtsen: Anti-demokratiske tilstande i EU bør straffes økonomisk Bendt Bendtsen: Anti-demokratiske tilstande i EU bør straffes økonomisk
 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand.jur.

  Forbehold og demokrati

  Det er besynderligt den retorik EU - tilhængere benytter, over for, dem, der ikke deler den meget EU Positive holdninger -.f.eks.at nej siger ikke har forstået noget som helst om EU, at de er tilfals for populismen,eller er følelsesmæssigvrageosv.
  Nu er det de EU -.kritiske skyld , at Danmark er blevet en koloni stat.
  Dette skydes Danmarks forbehold over for bl.a. forsvarssamarbejde, ømuen og på retsområdet
  Dette argument kunne man vende om,.
  befolkningens indflydelse på den øknomiske politik - herunder fordelingspolitikken er lige nul,, dels på grund af at der er traktatsfæstede en bestemt øknomisk politik, dels på grund af Danmarks tilslutning til finanspakken. Det har fået den absurde konsekvens at partier,, der efter eget selvopfattelse er socialister har ført og fører en borgerlig - liberal økonomisk politik.
  Argumentet om at afskaffe forsvarsforbeholdet er, at der er et flertal i Danmarkn der har støttet deltagelse i krige.
  Derfor skulle det ikke være noget til at hindre for at overlade beslutning om krigsdeltagelse til EU.
  Det ville sige en beslutning helt uden om vores folkestyre
  Der er ikke behov for flere militær supermagter i vores verdenen
  Når Bertil Harder taler om indflydelsen på beslutninger, der træffes af og i EU,, så kan man komme i tvivl om holdbarheden, når nogle tilhængere af EU i medierne underholder med, at det er Frankrig og Tyskland,, der i sidste ende bestemmer hvilken retning EU skal bevæge sig i
  Det forklare måske hvorfor Tyskland og især Frankrig ønsker en endnu mere dybere integration af lande i EU - selvom der ikke ser ud til at store dele af befolkningerne deler dette ønske -
  Det er på en måde utålelige, hvor lidt respekt der har været for forbeholdene fra bl.a. Bertel Harders side , og dybest set for demokratiet

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  Mit svar på

  Det gør vi ikke på noget tidspunkt!
  Den kulturradikale salonkommunist, forfatteren Klaus Rifbjerg oplyste, at der kun er ca. 2000 begavede mennesker i Danmark.
  https://www.bt.dk/danmark/rifbjerg-langer-ud-der-er-kun-2000-begavede-mennesker-i-danmark-resten-er-dumme
  Dem hører jeg ifølge hans liste ikke til. Margrethe Auken står sikkert nok på listen. Og du Bertel Haarder, som JEG har rigtig stor respekt for, er sikkert med på listen. Sammen med Clement Kjersgaard m.fl. Er det ikke 'sådan at det er'?
  Har vi ikke 13 repræsentanter i EU , hvoraf sidder nogle sidder der, fordi det er retræteposter til politikere, som - når de vender hjem - går direkte på pension? Af de tretten er de 6 eurofile. Så er der kun 0,5% af MEP's medlemmer tilbage (som ikke er på Rifbjerglisten), og de kan kun sige ja/nej til det, som de andre 99,5 % beslutter. Det er ikke indflydelse! Ja, Margrethe Vestager er en ener.
  Spændende om hun ad åre, når hun vender hjem, kan finde ro i det lille Radikale Venstre parti?
  EU er, mener jeg, et uundværligt forum, hvor man i fællesskab, kan træffe beslutninger, der er europæernes tarv. (eksempel: ENERGI spørgsmål). Agurker eller ULVE. EU blander sig, så der næsten bliver borgerkrig i Danmark . Hvad bilder de sig ind?
  Folketinget består stadigvæk af 179 pladser, trods de mange opgaver som EU løser. Det kommer ALDRIG ned på 50 pladser. Det er erhvervsstillinger generelt for moderne politikere unge politikere.
  Var det ikke Asger Aamund der udtrykte, at der - også - er mange 'kålhoveder' i Folketinget?
  Danmark er særegent i forhold til de andre ikke nordeuropæiske lande?
  Om få år har vi 42 ministre. Det går den forkerte vej!
  Ved fotoet stod der: Danskerne tror ikke på, at vi kan påvirke udviklingen i Europa, men det er forkert, skriver Bertel Haarder.
  Dem hører jeg til! Er det utåleligt? Tak fordi jeg må deltage i denne debat.

 • Anmeld

  Claus Strøeh · CTO, Civilingeniør

  Det bøvlede demokrati

  "Obama havde jo ret, når han om Danmark sagde, at vi ”punch above our weight”." - Så vidt jeg husker, sagde Obama nøjagtig det samme på besøg i andre mindre lande, så vi skal nok ikke lægge for meget i det.

  Om Euro'en havde været en fordel er svært at sige. Vi står udenfor men har reelt ikke mulighed for at føre en selvstændig penge-politik. Desuden skal vi opretholde en stor valutareserve, som koster os.

  Med hensyn til retsforbeholdet tog befolkningen den rigtige beslutning. Vores politikere forsøgte at sælge en ophævelse ved at henvise til Europol, som alle støtter, men forsøgte at gemme de ubehagelige elementer væk - den internationale arrestordre. Der er EU nogle ubehagelige tendenser mod meningskontrol, som vi skal holde ude af Danmark for enhver pris.

  Mht forsvarforbeholdet: den eneste fungerende organisation er NATO.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Men så afskaf dog forbeholdene, Haarder.

  Så længe der ikke er tale om afgivelse af suverænitet, kan Folketinget gøre som man ønsker og skal slet ikke høre vælgerne. Haarder må da vide, at Grundloven slet ikke tillader folkeafstemninger om spørgsmål der ikke vedrører afgivelse af suverænitet, § 20 eller lovforslag efter § 42.

  Det har naturligvis aldrig været meningen, at EF/EU-samarbejdet skulle være overstatsligt men derimod, alene, et mellemstatsligt samarbejde. Det er på dette punkt Europas politikere har svigtet og ladet EU vokse til en uregerlig og farlig størrelse. Man har helt enkelt forrådt det nationale folkestyre.

  Man kan for Danmarks vedkommende desuden konstatere, at det slet ikke er en legal mulighed for os, at deltage i et overstatsligt samarbejde. Dette fremgår af forarbejderne til 1953-års Grundloven. Grundlovskommissionen slog her fast, i forbindelse med behandlingen af § 20 at; "der i kommissionen har været enighed om, at såfremt en suverænitetsbeføjelse, som rigsdagen tidligere har overdraget til en mellemfolkelig myndighed, ønskes taget tilbage, vil et lovforslag herom kunne vedtages efter den almindelige regel ved simpelt flertal".

  Desuden er det utænkeligt, at danskerne i 1953 - 8 år efter besættelsesmagtens kapitulation ville stemme for en grundlovsændring der gav, af alle, tyskerne ret til at bestemme om danske forhold. Danskerne stemte for grundlovsændringen men ikke for, at folket ikke længere gennem deres sammensætning af Folketinget kunne ændre i bestående lovgivning og aftaler. Vi må tilbage til det mellemstatslige samarbejde for det overstatslige er en tikkende bombe, der udløses når nationalbefolkningerne, så at sige, har fået nok.

 • Anmeld

  Ib Christensen · fhv. MEP & MF

  Et selvstændigt Danmark

  Haarder glemmer helt NATO. Det er NATO, ikke EU, der har sendt tropper til Baltikum. Så er det iøvrigt uforskammet at trække en parallel mellem Putin og Trump. Haarder overser også, at euro-zonen blev ramt langt hårdere af finanskrisen. Han har heller ikke observeret, at Danmark har fået en samarbejdsaftale med Europol, som fungerer lige så godt som om vi var medlem. Ja, vi har bevaret det danske statsborgerskab, men reelt bestemmer EU i stigende omfang de statsborgerlige rettigheder. "Vi følger euroen i et og alt": Ja, EU-partierne respekterer ikke, at vi stemte nej til euroen i 1992, 1993 og i 2000. Og så er det noget vrøvl, at Norge har "kolonistatus". Norge er - modsat Danmark - et frit og selvstændigt land. De deltager i det indre marked, men bestemmer selv, hvad de vil følge. Paradoksalt nok slutter Haarder med tale om nordisk smarbejde. Men det er jo ikke muligt på ret mange områder, når Danmark, Sverige og Finland er underkastet EU.

 • Anmeld

  Søren Degnbol Pedersen · Strandskade

  Hvis noget er utålelig!

  Er det at læse den ene EU agitator efter den anden fremføre, utålelige gentagelser af det ene mere bovlamme argument efter den anden!
  Besynderligt nok, er der alligevel, en eller anden form for sammenhæng eller virkelighedsnær rød tråd i argumentationerne hhv fra debattører der går ind for og de der er imod eller bare kritiske i relation til EU - i dets nuværende form!
  Jeg mener: Hvis Hr. Bertel Haarder mener at vores forbehold er så utålelige som beskrevet – ja så deler han vel i yderste konsekvens – vi kritikere/modstanderes holdning! Nemlig, et fromt ønske om et dansk exit-valg – all inclusive!?
  Nuvel, man rider ikke samme dag der sadles på borgen!
  Derfor når vi sikkert igennem den kommende ”Election-brexit” 2019 og får smidt Juncker og hans slæng ud på røv og albuer!
  Inden en dansk afstemning!
  Men at afvente et dansk valg til efter Election -brexit 2019, er at lege med ilden for de danske klakører – da Election –brexit 2019 bliver en gyser for unionisternes EU!
  Hvilket jeg postulerer – jeg åbenbart ser tydeligere end klakørerne! :)
  Kan i øvrigt tilslutte mig diverse kommentarer i denne tråd – måske særligt - de herrer @ Kim Nielsen / @ Krister Meyersahm/ @ Ib Christensen

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Haarder afslører med sin snak om lægemiddeldiktaturet,


  at EU/CIA ikke handler om samarbejde,

  men om ,at isolere sine modstandere og udspille dem til fordel for sig selv.

  Proppen er gået agendaen.

  Vi ved I lyver og I ved det, men det BETYDER INTET MERE.

  Alle danske aviser (bortset fra Arbejderen), alle journalister Puk Damsgaard, Nagieb Khaja, Haifa Awad arbejder sm. med Al Qaeda, Al Nusra osv.

  Bare til orientering.


  Logikken i virkelighedens verden:

  CIA har skabt virkeligheden i 70 år, så du kan godt være 70 år gammel og ingenting vide.

 • Anmeld

  J.Larsen

  Man tror sgu det er løgn..

  Men den er god nok, Bertel er blevet bims, andre forklaringer er der ikke, for dette indlæg er fyldt sludder og ikke bare løgne men hele og de kommer i en lind strøm. Jeg foragter en mand som i den grad udviser en ringeagt for den danske befolkning som ved gentagne lejligheder har sagt NEJ til mere EU og NEJ til at blive annekteret som en anden provins i den superstat som man er i færd med at opbygge. For at starte med det retslige forbehold, så var det IKKE sådan at vi bare selv kunne vælge, det var "take it or leave it" havde vi først sagt ja, kunne vi ikke senere træde ud af et område. Dernæst var vi tvunget til at udlevere danske statsborgere til andre lande som krævede dem udleveret, selvom de blot havde gjort noget som er fuldt lovligt her i landet. Og vi er end ikke færdig endnu, politiet var derved også tvunget til at ransage huse, på foranledning af andre landes retsvæsen som ifølge alle opgørelser er stemplet som dybt korrupt. lande som Rumænien og Bulgarien ligger lavere på listen over retskafne lande end Rwanda og Burundi!!! Betals vrøvlerier omkring Europol er just for nylig blevet blotlagt som det rene vås, der er INGEN, forskal fra før og til nu, INGEN.
  problemet med den voksende kriminalitet er EU og den handlingslammelse der er kommet ud af at EU vil styre det.. det virkede før med nationale politistyrker og INTERPOL, EU har kun formået at ødelægge det og det skal man ikke lovprise, tværtimod.
  Hvad angår asyl "samarbejdet" tja, det "samarbejde" som EU ønsker er diktat hvor det er EU der bestemmer hvor mange de enkelte lande skal have, UDEN at de enkelte lande kan sige fra, hvorfor tror man ellers at VISEGRAD landende er så meget imod?
  Hvad angår det forsvars forbeholdet, NATO er og forbliver en hjørnesten i vores forsvar, vi kan ikke forsvare os uden hjælp fra USA, et enkelt blik på hvem der betaler regningen i NATO fortæller alt! At tro, at EU kan stable et lignende militært apparat på benene er ikke bare naivt, det er så tåbeligt som det kan blive. I NATO betaler USA over 80% af udgifterne og selv den beskedne del vi selv skal betale, Europa, vil vi ikke betale... hvordan havde man så tænkt sig at vi skulle kunne betale op til 5 gange så meget??? Ja det skal man vist være både gammel politiker og EU fantast for tro på.
  Hvad angår Euro forbeholdet, tja jeg savner et svar fra Bertel, hvor mange gange man skal sige NEJ før det bliver ikke bare forstået men også respekteret.. vi er ikke med og det har sparet os for at hæfte for 338 mia kr af de penge som er givet til Grækenland, det synes Bertel ikke er noget problem... han er helt væk, ganske enkelt. og hans sætning at at vi "KUNNE" have haft en dansker som bankchef er udtryk for et drømmesyn, det var aldrig sket, dertil sidder Frankrig så hårdt på hele EU apparatet og de slipper ikke styringen, det behøver man ikke ret megen viden om EU for at finde ud af. På et område har Bertel dog ret, delvist, nemlig angående kolonistatus, for det er netop det vi vil få, hvis vi opgiver vores forbehold, for så bliver til en koloni. Tror man ikke på det, så skal man såmænd bare, læse op på hvad Guy Verhofstadt udtalte lige før det Tyske valg, på et spm. om EU´s forenede stater, som, den daværende formand for de tyske socialdemokrater udtalte at det ville han have i en fart. Guy udtalte at det IKKE skulle være en føderation, men at al magt og styring skulle udgå fra Bruxelles... velkommen til kolonistatussen, Bertel!!
  Kort sagt Bertel, du lyver og medmindre du er helt væk, så ved du at du lyver og det gør det kun værre.
  Sagen er vi skal ud og det kan kun gå for langsomt

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  LUXus kolonier i EU´s skørter:

  Schweiz og Norge og Luxembourg klarer sig bedre end EU landene.

  Luxembourg er ganske vist med i EU, men kun som en slags trojansk hest til at suge skattebetalingerne ud af EU til USA og andre steder.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Mere EU er lig med flere krige og varetagelse af flere private "idiotiske" interesser,


  Som f.eks at medierne bliver brugt til at forberede befokiningerne på krig, så våbenproducenter og spekulanter kan få fuldt udbytte af sine aktier og gældsætte staternes fælles husholdning endnu mere.

  Danmark er økonomisk så godt kørende at der spekuleres i at nu har vi råd til at financiere mere krig ved gældssætning.

  Det er den slags private idiotiske interesser EU varetager på bekostning af sine befolkninger og især occidentens befolkninger.