Bosse: Bankunionen handler mindst af alt om banker

DEBAT: Bankunionen er et vigtigt redskab i arbejdet for et godt europæisk bankvæsen. Det sikrer kontrol med bankerne og en sund udvikling af eurolandenes økonomi, skriver Stine Bosse. 

Af Stine Bosse
Formand for Europabevægelsen

I ethvert moderne samfund er bankvæsenet en central del af den logistik, samfundet er 100 procent afhængig af.

Det gælder naturligvis også i EU, der på ryggen af finanskrisen naturligt måtte se sig i spejlet og konstatere, at når det handler om eurozonen, så var det på ingen måder holdbart at have en monetær union uden fælles regler og fælles tilsyn med bankerne og uden fælles afviklingsmodel i tilfælde af, at banker ikke kan fortsætte. 

Dette er en helt naturlig følge af et stadigt tættere samarbejde mellem Eurozonens 19 lande og det faktum, at der er skabt et egentligt fælles bankvæsen, der i størrelse kan matche de største i verden.

Dette er igen en forudsætning for at kunne være bank – for blandt andet de store virksomheder, som i dag er en betydelig del af den økonomi, der danner basis for vores velstand og velfærd i Europa og udviklingen af samme. 

Både myndigheder og politikere kunne naturligvis ikke sidde handlingslammede efter først den finansielle krise og derefter gældskrisen.

Det var tydeligt, at der var et gab mellem den faktiske bankverden og den kontrol, vi som borgere, har en interesse i og er vant til, at politikere, gennem myndighederne, har. Derfor fik man travlt, og derfor blev bankunionen hurtigt en realitet.

Banker skal holdes i snor
De fødte 19 medlemmer er alle eurolande, som, udover det monetære område, nu kan arbejde sammen omkring udformning af regler, som bankerne er omfattet af.

Det betyder enkelhed for de banker, der opererer på tværs i eurolandene, og det betyder over tid gode vækstbetingelser for disse banker, der gennem et større fælles marked, kan udvikle sig, både til glæde for kunder og aktionærer - og ja, være tunge spillere i den logistik, der skal servicere udviklingen i landenes økonomi. 

Virkeligheden har vist, at banker skal holdes i snor. Den finansielle sektor er under tilsyn. Det er fordi, den er vigtig for samfundet, og fordi politikere naturligvis vil holde øje med, at pengene passer.

De store banker, der i dag findes, og som nævnt er en forudsætning for udvikling af store virksomheder, skal også kontrolleres.

Dette kan ikke ske ukoordineret og alene gennem nationale tilsyn. Det viste krisen, og det tilsiger almindelig sund logik. Nej, her skal der være lokalt tilsyn, suppleret med et tværgående tilsyn, som på den måde kan kontrollere bankerne, og så langt det rækker være vore garant.

Det vil være utopisk at tro, at banker aldrig mere vil komme i problemer. Tværtimod, så peger alt på at kriser som finanskrisen vil ramme, forhåbentligt ikke så hårdt eller på samme måde, men store banker vil komme til at fejle, og der bliver brug for genopretning eller afvikling.

For at mindske de chokbølger og eftervirkninger dette kan have på os alle, er det vigtigt med fælles modeller og regler.

Bankunionen sikrer, at spillereglerne er ens og nok så vigtigt, at det er ejere og investorer, der skal bære tabene i nødlidende banker. Bail-in er nu et fast princip, og noget der vil stabilisere sektoren fremadrettet.

Ikke bare var fælles regler pludselig efterspurgt, men deres implementering er også gået ganske raskt, og de første konsekvenser er begyndt at vise sig. For eksempel da Nordea for nylig valgte København og Stockholm fra, fordi regler, tilsyn og kapital afklaring, man kunne opnå i Helsinki, Finland, var bedre for banken. 

For ikke-eurolande er bankunionen en mulighed. En endog særdeles interessant mulighed, som altså er noget, man kan tilslutte sig eller lade være. Mere om Danmarks interesser næste gang.

Forrige artikel Europæisk Ungdom: Brexit-regningen er ikke en straf Europæisk Ungdom: Brexit-regningen er ikke en straf Næste artikel PostNord-ansatte: Lad os få de fyresedler, Vestager! PostNord-ansatte: Lad os få de fyresedler, Vestager!
 • Anmeld

  Jens Voldby Crumlin

  Slappe krav sender regningen til skatteyderne

  Vi er med stor sandsynlighed på vej mod en ny finansiel krise som ikke bliver mindre end den foregående. Den internationale kapital spekulerer idag i et gigantisk pyramidespil med kunstigt oppustede bobler i bl.a aktier og fast ejendom. Samtidig kører seddelpressen og den gigantiske statsgæld i mange lande bare vokser og vokser , bl.a påført landende af redningspakker til banksektoren efter sidste finanskrise, . Det er en systemisk krise hvor det kapitalistiske system ikke grundlæggende kan løse dets indre modsætninger men kun flytte rundt på problemet.
  Stine Bosse skriver at bankunionen sikrer at det er ejere og investorer, der skal bære tabene i nødlidende banker. Det er store ord når det der er vedtaget er et krav om afviklingsfonde som senest i 2025
  skal være nået op på mindst 1 % af det dækkede indskud for alle kreditinstitutter, der driver virksomhed i det pågældende land.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Bank union

  Uanset politisk stå sted,sålænge den er for og udføre demokratiske handlinger for og med alle demokratiske rammer og retigheder for individet.
  dette er desværre det "skuespil for folket og netop ikke til folket ".
  og her liger alle besværligheder og især når de flles vedtagne reglere og f reguleringer hverken efterfølges og efterleves af ,de såkaldte påståede demokrater.
  Som disse skattely lande og de der ike vil deltage i unioenen for alt og andre end bakerne som skal følæge disse ,men sjældent gør det reelt som vi Danmark har en meget stor bank der absolut ikke gør,og desværre med den nuv . reg fulde accept,trods der påståede aktiviteter for at indramme netop denne slags.
  Som netop ved deres TOTALT manglende virkning, viser formålene med disse med vedtagelser af de flertal der både er i DK og EU.
  Og som Bosse desværre også fortsætter med.
  Trods hendes rigtige konstateringer af deres totale mangel og mangler .
  Også set i og forfremtiden nu igwen nærmere sig en en af de mange "finanskriser" .'Som gang på gang viser hvor stort behovet er fr fællesregler og kontrol,smat med beskatning af disse fians "elementer" i vore smafund og i hele EU samlet .
  Og af modstanderne af EU unionen, aldrig er anvendt som argument bla da der i UK egoismen,,, trods alt er indført en "finans skat " .
  Og at de nu mister den også ved ders udtræden.
  Hvis de stadig ,vil forsøge at bevare bare lidt af den velfærd og civilisation ,de endnú kan og nyder ,men som står fotr kraftig for ikke at direkte fald,
  Hvis de alene skal klare sig i verden ,nu og fremover,som et velfungernde demokratisk samfund , også med beskyttelsen af både hele landet og de individuelle borgere i dette ,misk mas af en nation,der vil fremkomme ved at stå og gå alene i verdens globale samhandel og demokratiske vilkår med rettigheder osv.

 • Anmeld

  Morten Holgersen , Nye Borgerlige, · Entreprenør

  Sæt dine penge i bitcoins eller andet Big Money ikke kan få fat i

  aldrig fortæl dem noget, aldrig tro på dem.
  De lever af dig.
  Fremtiden er ikke slaveri og 30 år, pas på, kejseren er sulten.
  mvh

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Snylteriet af de der har mere end rigeligt

  Men saveriet forsøges på mange måder at fastholdes, hvor er den frihed teknikken skulle give/skabe til os alle,bla via den politiske fordeling af "overskuddet,som vi fælles fremskaffer.
  Men er indtilvidere endt op i og med ræset og brugen af endnu flere desperate og endnu værre bedrag, mod helheden,for at udnslippe det at betale sin del af det resten og andre har produceret,og køber ,
  Hvor fortjensen fordeles helt BEVIDST skævt ,så det ikke kun er enkelt individerne der afholdes fra den.
  Men hele samfundet= fælleskabet nedbrydes, via denefetrhånden desperate flugt fra forplitigelserne til også at yde og ikke kun nyde og udnytte,og især af den og det mindretal, der oveni høster mest af alle

 • Anmeld

  Per H. Jensen · webansvarlig

  Ingen bankunion ingen stabil Eurozone

  Tiltagende som bankunionen lægger op til, burde have været implementeret for lang tid siden inden for særligt Eurozonen, men også som gældende for alle 28 EU-lande. Vi kan simpelthen ikke have et så økonomisk integreret 'net' af lande (Særligt ikke som deler samme valuta!) Uden at der finder en form for centreret bankstyring sted, på højere niveau end blot nationalstaterne. Desuden vil et EMF være et udmærket alternativ til IMF, hvor Europa alene sidder med beslutningsmagten. Vi skal styrke os som Union, for at kunne modstå fremtidens udfordringer.
  - Per, Fra
  https://monsar.com/