Dansk Metal: Den gode, den onde og den grusomme model for en europæisk mindsteløn

DEBAT: Hvis det ender med et direktiv om mindsteløn fra EU-Kommissionen vil det gribe direkte ind i den danske aftalemodel. I stedet kunne EU tage fat i nogle af de problemer, der skaber dårlige lønninger for mange lønmodtagere i unionen - uden at gribe til lovgivning, skriver Johan Moesgaard og Astrid Bisgaard Schmidt.

Af Johan Moesgaard og Astrid Bisgaard Schmidt
Hhv. EU-chef og EU-konsulent i Dansk Metal

De fleste kender spaghettiwesternen 'Den gode, den onde og den grusomme'. Det er en af de bedste europæiske westernfilm nogensinde. Den har alt, hvad en god western skal have: pistoler, guld og konflikter. Til sidst i filmen, er der tre scenarier for, hvem der løber af med guldet: den gode, den onde eller den grusomme.

På samme måde kan man bedst beskrive de tre modeller for, hvordan fortællingen om Europa-Kommissionens europæiske, lovbestemte mindsteløn kan ende. Der er også en god, en ond og en grusom model.

Danmark har en stærk tradition for, at fagforeninger og arbejdsgivere mødes til forhandlinger og indgår overenskomstaftaler. Det er sådan vilkårene på arbejdsmarkedet fastsættes. Det giver ro på arbejdsmarkedet og ordentlige løn- og arbejdsvilkår for lønmodtagerne. Og det skal vi værne om.

Indgriben i den danske model
Danmark og Sverige havde heldigvis for år tilbage forudset, at man skulle sikre sig, at EU ikke kunne lovgive om overenskomstforhold. Derfor blev det skrevet ind i EU-traktaten, at EU ikke må lovgive om blandt andet lønforhold. Her opstår problemet med en europæisk mindsteløn.

For Europa-Kommissionen vil alligevel lave et direktiv om en europæisk mindsteløn. Dét er den grusomme model, som betyder, at EU får kompetence til at kunne regulere løn i Danmark.

Med et direktiv om mindsteløn griber man direkte ind i den danske aftalemodel. Grundstenen i den danske model er nemlig, at lovgivere ikke blander sig i fastsættelsen af lønnen på arbejdsmarkedet. Og har EU’s medlemslande først accepteret et direktiv om mindsteløn, så kan EU til enhver tid ændre i det, uden at Danmark vil kunne blokere for beslutningen. Det vil give EU en stor magt på de europæiske arbejdsmarkeder og over alle lønmodtagernes løn.

En opfordring fra EU
Den onde model er en rådshenstilling. Den er ved første øjekast et mindre problem for den danske model, fordi det er en opfordring til EU’s medlemslande om at indføre lovgivning om mindsteløn, men Danmark vil ikke være bundet til at gøre det.

Det lyder jo meget godt. Men det onde i en henstilling er, at det bagefter med stor sandsynlighed vil være muligt at vedtage et direktiv om mindsteløn. I det øjeblik, rådshenstillingen er vedtaget, har medlemslandene nemlig accepteret, at undtagelsen i EU-traktaten om, at EU ikke må lovgive om lønforhold, ikke længere gælder.

Så har EU fået kompetence til at lovgive om lønforhold – hvad enten det er i form af henstillinger eller direktiver.

De andre problemer
Det ligner umiddelbart ikke gode slutninger for den europæiske mindsteløn, men der findes heldigvis også den gode model, hvor EU dropper planerne om at lovgive om alt, der handler om løn. Det vil betyde, at lønnen fastsættes efter medlemslandenes nationale traditioner. Præcis som vi kender det i dag.

I stedet kan Europa-Kommissionen tage fat i nogle af de problemer, der er med til at skabe dårlige lønninger for mange europæiske lønmodtagere. EU bør understøtte medlemslandene i at skabe rammerne for et organiseret arbejdsmarked og mulighederne for at forhandle og indgå overenskomster. Men det skal ske uden lovgivning.

Forhåbentlig bliver enden på fortællingen om europæisk, lovbestemt mindsteløn god. I Dansk Metal kæmper vi til det sidste for, at hverken et direktiv eller en henstilling bliver til virkelighed, så den danske model fortsat er stærk og kan sikre et stabilt arbejdsmarked til gavn for både lønmodtagere og deres arbejdsgivere.

Forrige artikel Kommunaldirektør: Udbudsloven overimplementerer EU-direktivet Kommunaldirektør: Udbudsloven overimplementerer EU-direktivet Næste artikel Stine Bosse til Stine Bosse til "naiv" Peter Seier: EU handler om fred og penge