Debat: Tyrkiet-aftale koster menneskeliv

DEBAT: Flygtningeaftalen mellem EU og Tyrkiet har forhindret syriske flygtninge i at forlade landet. Vi ved ikke, hvor mange menneskeliv det har kostet, men det er alvorligt, skriver Morten Kjærum, direktør for Raoul Wallenberg Instituttet.

Af Morten Kjærum
Direktør ved Raoul Wallenberg Instituttet

Red liv er det absolutte udgangspunkt for flygtningearbejdet og FN’s Flygtningekonvention.

Og her ligger kerne-problemet med EU’s flygtningeaftale med Tyrkiet. Aftalen fik som effekt, at den sidste sten blev lagt i muren mellem Tyrkiet og Syrien, så i dag er det næsten umuligt at forlade de daglige rædsler i Syrien.

Vi ved ikke, hvor mange menneskeliv, det har kostet, men det er alvorligt. De samme konsekvenser så vi under krigen i Jugoslavien, da europæiske lande med visumordninger forhindrede bosniske flygtninge i at forlade Kroatien.

Følg op med genbosætning
Tyrkiet-aftalen skulle have været fulgt op med effektive genbosætningsaftaler med EU og andre lande. Få lande kan købes med økonomisk støtte til at acceptere, at antallet af flygtninge kun stiger, uden at nogen rejser videre. Derfor skal økonomisk hjælp i nærområderne ofte kombineres med genbosætningsprogrammer, hvis mennesker på flugt skal sikres retten til liv.

I forbindelse med flygtningesituationen i 2014-15 i Europa er det ofte sagt, at Europa blev taget på sengen. Jeg har siddet med i møder fra 2010 og fremefter med EU’s flygtningeministre, hvor Højkommissæren for Flygtninge og andre har tryglet om øget økonomisk støtte og hjælp til genbosætninger. Tavsheden var larmende og støtten minimal. Så der har været tidlig varsling, men en manglende kapacitet til at lytte. Det må gøres bedre i fremtiden.

Utilstrækkelig fødevareforsyning og manglende dækning af andre basale behov i nabolandene var hovedårsagerne til, at flygtningene flyttede sig. Men også den manglende skolegang for børnene. Omkring 700.000 børn har været udenfor uddannelsessystemet i adskillige år. Det får ansvarlige forældre til at flytte sig for at sikre en fremtid for deres børn.

Mod et normalt liv
Fremadrettet må flygtningeindsatsen bygge på, at flygtningene skal leve et så normalt liv som muligt i eksilet. Det må sikres, at flygtningebørnene ikke mister adskillige år i deres skolegang, og dermed retten til en fremtid. Derudover må der tages inspiration fra eksperimenter med at stimulere private virksomheder til at etablere sig i de områder, der er berørt af flygtningekriser.

Den jordanske regering forsøger med skattelettelser at tiltrække virksomheder, der kan skabe arbejdspladser til flygtninge og lokalbefolkningen. Raoul Wallenberg Instituttet er i færd med at udvikle et universitetsprogram for de unge syrere i Jordan, Tyrkiet og Libanon. Det involverer også de professorer, der er flygtede fra Syrien. Målet med disse og andre initiativer er at undgå, at flygtninge i årevis kommer på passiv forsørgelse.

EU har et ansvar
Men selvom alt dette måtte lykkes, er der stadig et ansvar for Europa. EU må være solidarisk udadtil og med hinanden, ikke kun i forhold til økonomien, men også med at genbosætte flygtninge. Ingen – bortset fra menneskesmuglerne - er tjent med et system, der baserer sig på, at flygtningene skal kaste sig ud i livsfarlige rejser.

For den enkelte er det gambling med livet som indsats, og for det modtagende samfund er det umuligt at forberede en ordentlig modtagelse. Så det er en win-win situation at skabe flere legale veje til Europa for flygtninge. Det kan ske med udstedelse af humanitære visa for personer i akut nød inde i et konfliktområde, som f.eks Syrien. Det gjorde Raoul Wallenberg i forhold til jøderne i Ungarn i 1944/45. Men det kan også være til flygtninge i nabolandene. Man kan udvide familiesammenføringen eller udstede særlige studie- eller arbejdsvisa etc. Derudover skal det veletablerede internationale kvotesystem udbygges.

Vi kender elementerne i en fremtidig europæisk flygtningepolitik, og vi ved, at det kan virke, så nu kræver det bare politisk vilje og lederskab. Det handler om retten til liv og retten til en fremtid.

Forrige artikel DF: For eliten kommer migranterne altid i første række DF: For eliten kommer migranterne altid i første række Næste artikel Pfizer-direktør: Fokuser på, hvad Danmark kan gøre for EMA Pfizer-direktør: Fokuser på, hvad Danmark kan gøre for EMA
 • Anmeld

  Emil Eiberg-Jensen

  Stigende befolkningstals betydning for flygtningenes antal bør undersøges

  Det er bekymrende at juristen Morten Kjærum som Direktør ved Raoul Wallenberg Instituttet for menneskerettigheder, ikke undersøger hvad de stigende befolkningstals betyder for flygtningenes antal.

  Det er ellers selv ved overfladiske studier af de stigende befolkningstal, ret tydeligt at se, at kraftigt stigende befolkningstal er hovedårsagen til skabelse af de konflikter og krige, som tvinger folk til at flygte.

  I det år hvor direktør for Wallenberg Instituttet Morten Kjærum blev jurist, - i 1984, var det stigende befolkningstal i Syrien oppe på 10.3 millioner.

  Da den Syriske borgerkrig brød ud 26 år efter, - i 2011, var Syriens befolkningstal steget til det dobbelte, til 20.5 millioner.

  Så hvis Morten Kjærum og Wallenberg Instituttet for menneskerettigheder ønsker at finde ud af, hvor flygtninge konflikter som følge af overbefolkning næste gang vil bryde ud, er her nogle bekymrende tal at kigge på:

  Egypten i 1984: 48.0 millioner
  Egypten i 2016: 95,1 millioner

  Tyrkiet i 1984: 48.1 millioner
  Tyrkiet i 2016: 80,3 millioner

  Det kan ikke lade sig gøre at slukke ild i huse ved at sprøjte vand på røgen. Vandet skal som bekendt rettes mod ilden.

  Borgerne i overbefolknings truede lande, kan kun beskyttes mod konflikter, krige og flygtningestrømme, hvis de oplyses om at deres personlige familieplanlægnings adfærd, har betydning for deres langsigtede nationale sikkerhed.

 • Anmeld

  Emil Eiberg-Jensen

  Verdens befolknings oversigt

  Se den historiske befolknings statistik for fx Syrien, Egypten og Tyrkiet i World Population Review:
  http://worldpopulationreview.com/countries/

 • Anmeld

  Lis · Xx

  Utopi

  Med den kæmpe befolkningsvækst i Mellemøsten og Tyrkiet er det Utopi at tro at de europæiske lande kan genhuse alle disse flygtninge der kommer herfra. Samtidig med Afrikanere der flygter fra fattigdom, Nigeria og flere andre lande med hungersnød hvor mennesker dør af sult. Vi i Danmark lever i et lille land, vi kan IKKE redde hele verden

 • Anmeld

  M.S. Carstens · Realist

  Oplysning og konsekvens er eneste vej for de "ramte".

  Det er på allerhøjeste tid, at man stopper den sanseløse overlevelseshjælp til muslimske hunger-og krigshærgede lande og begynder en aldeles intensiv oplysning om børnebegrænsning, med alle dertil tilhørende midler.
  Og vil nogen, af religiøse/ideologiske årsager ikke rette ind efter det, så må de SELV tage konsekvenserne og stå til ansvar for deres egne.

  Siden vi begyndte at hjælpe de små sultne børn i Afrika for mere en 50 år siden, er problemer kun steget. De eneste der profitere af det, er de lønnede NGOére og deres fortsatte produktion af fremtidigt arbejde.

  Det er hårde beslutninger der skal tages, men for hver generation hvor beslutningerne undlades, stiger problemerne proportionelt såvel der som her.

 • Anmeld

  Ole Gerstrøm · Økonom, Tidl. MF

  Muslimer, der flygter fra muslimer

  Det er uden forbindelse med virkeligheden at sammenligne jøder, der flygtede fra nazisterne med muslimer, der flygter fra muslimer. Millionerne der strømmer nordpå fra Mellemøsten og Nordafrika kan ikke assimileres ind i europæisk kultur. De burde tage et ansvar og opbygge deres egne lande. Men det vil nok kræve, at de begraver islamisk sharialov på historiens losseplads.

 • Anmeld

  knud vilby

  børnebegrænsning

  Blot en stilfærdig kommentar til kommentatorerne. Blandt de mange internationale indsatser, Danmark har skåret voldsomt ned på, er også støtten til familieplanlægning og reproduktiv sundhed og rettigheder i det hele taget.

 • Anmeld

  Christian X

  Overbefolkning har altid kostet liv

  Enhver population i verdenshistorien, dyr som mennesker, har måtte tilpasse sig omgivelserne eller uddø.

  Den "oplyste" del af verden tror, at vi lever i en Disney verden.

  Vi betaler for at uddanne teoretiske humanister og deres ansættelser i skattefinansierede organisationer med 2 formål:
  1. Bruge skattepenge på at finansiere yderligere overbefolkning
  2. Skaffe flere midler til formål 1 ved skattefinansierede kampagner og varmlufts taler.

  Resultatet er ved at være synligt for selv den mest abstrakt tænkende:

  Europæiske skatteydere har ageret katalysatorer for en overbefolkning, der truer hele det afrikanske kontinent og dele af Asien med resursemangel, miljø- og sundhedsproblemer samt krigslignende konflikter.

  For et normalt begavet menneske burde det været et basalt rationale at erkende, at de problemer også er på vej til at true hele den vestlige verden - og Europa i særdeleshed.

  Havde de abstrakte tænkende vestlige korsfarer ladet små samfund være små - og støttet de nødvendige børnebegrænsninger i stedet, havde vi ikke stået overfor den Tsunami, vi står overfor.

  NU er vi nødt til at lukke sluserne. Flodbølger løses ikke ved at åbne sluserne - men ved at lukke dem.

 • Anmeld

  Peter Poulsen · Ingeniør

  Vil Morten Kjærum så....

  Vil Morten Kjærum så, når han mener at syrere skal kunne flygte fra "krigens rædsler", slå til kamp for at danskerne skal have samme ret ?
  I Danmarks riges grundlov kræves nemlig at raske mænd skal blive og forsvare fædrelandet.
  § 81
  Enhver våbenfør mand er forpligtiget til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver.

  Ja, der sker forfærdelige ting, og mennesker dør. Det flyttes desværre med til Europa, hvor der allerede er talrige uskyldige ofre, nogo-zoner hvor lands lov og ret ikke kan opretholdes eller områder, hvor religiøse love effektueres snarere end landets egne.
  Hvilken risiko skal mine børn løbe for at redde mennesker, som ikke vil forsvare deres eget land, eller ønsker middelalderlige tilstande indført i Europa ?

 • Anmeld

  M.S. Carstens · Realist

  @ knud vilby

  Ja, som jeg skrev; for hver generation hvor beslutningerne undlades, stiger problemerne proportionelt såvel der som her.
  Nu bliver en del af flytningene forgyldt her i landet, for penge som kunne have været anvendt betydelig bedre andre steder.
  Men så er der jo også sikret arbejde for godhedsindustriens fremtid herhjemme.
  I øvrigt skal familieplanlægningen gribes helt anderledes konsekvent an (som jeg tidligere har beskrevet her på Altinget), hvis noget fremover skal nytte i de muslimske hunger-og krigshærgede egne.

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist

  @Emil Eiberg-Jensen

  Tak !