DF: EU’s CO2-reduktionsmål er dybt godnat

DEBAT: Det giver ingen mening, at Danmarks forpligtelser til at reducere CO2-udslippet skal ligge over gennemsnittet for EU-landene, skriver Kenneth Kristensen Berth (DF).

Af Kenneth Kristensen Berth (DF)
EU-ordfører

EU-Kommissionens forslag til byrdefordeling har til formål at implementere Det Europæiske Råds beslutning fra 2014 om en reduktion af EU’s ikke-kvotebelagte drivhusgasudledning i 2030 på 30 procent i forhold til 2005.

Dermed indgår det i forslaget, at Danmark får et reduktionsmål svarende til 39 procent. Kun Luxembourg og Sverige skal levere et reduktionsmål, der er større end Danmark i form af en reduktion på 40 procent. Det er fuldstændig uacceptabelt, at Danmark skal pålægges ekstra store omkostninger, når eksempelvis lande som Rumænien og Bulgarien stort set går fri.

Disse BNP-baserede reduktionsmål betyder nok engang, at Danmark er blandt de medlemslande, der skal holde ekstraordinært for. Vedtages forslaget, får det alvorlige konsekvenser for danske virksomheder og ikke mindst landbruget. Differentierede nationale reduktionsmål skaber selvsagt ulige konkurrencevilkår for medlemslandene. I værste fald kan Danmarks forhøjede reduceringsmål på grotesk vis ende med en udflytning af danske virksomheders produktionsapparat til andre lande.

Fordel jævnt mellem medlemslande
Det giver ingen mening, at Danmarks forpligtelser skal ligge over gennemsnittet for EU-landene. Derfor burde regeringen selvfølgelig lægge sig i selen for at sikre danske interesser og afvise Kommissionens forslag. Skal reduktionsmålene give mening, skal de som minimum fordeles jævnt mellem medlemslandene.

Forslaget viser nok engang, at EU’s interesser og Danmarks interesser er to forskellige størrelser. Med stor undren og beklagelse må jeg derfor konstatere, at regeringen overordnet har meldt sin støtte til forslaget. En dansk regering burde til enhver tid prioritere Danmarks og danske virksomheders interesser over idealistiske målsætninger.

Det er forslag som dette, der viser, at EU-projektet bygger på en ideologisk konstruktion uden hensyn til de enkelte nationalstater. EU har udviklet sig til en abstrakt ide med et moralsk princip, hvor de nationale demokratier umyndiggøres uden respekt for de respektive landes interesser.

Forrige artikel DI til EL: Verdens fattigste vinder mest ved frihandel DI til EL: Verdens fattigste vinder mest ved frihandel Næste artikel Morten Helveg: Regeringen bør gå i dialog med danskerne om EU-forbehold Morten Helveg: Regeringen bør gå i dialog med danskerne om EU-forbehold
 • Anmeld

  Henning Bo Madsen · Formand Vestjyllands Energi- og Miljøforening

  DF holdning skader Danmark og landbruget

  DF´s afvisning af de reduktioner i udledning af drivhusgasser som EU har foreslået skader landet og landmændene. Danmarks reduktion er beregnet til 13,4 mio. ton. Klimarådet har bl.a. 6.juni fremlagt en liste med 10 billige eller meget billige tiltag, som kan reducere udledningerne med 14,3 mio. ton.
  Dertil kan lægges dyrere tiltag, som f.eks. biogas, der allerede er sat i gang med støtte. Det kan alene give ekstra 2,1 mio. ton.
  Biogas er eksempel på at landbruget vil tjene penge på reduktionerne.
  Det samme gælder Klimarådets forslag om dyrkning af energipil, bedre gyllehåndtering, varmepumper til opvarmning i landområder.
  Desuden vil landmændene tjene på tiltag som ikke er på listen, som f,eks. øget brug af halm og flis til opvarmning,
  Landmændene ville også få gavn af en mere positiv holdning fra DF til vindmøller og solceller på deres jord.
  Et fælles træk ved næsten alle Klimarådets forslag er at de vil skabe dansk beskæftigelse og indtægter spredt ud over landet.
  Vi er stadig mange danskere, som gerne vil have et job.
  Samtidig vil klimatiltagene gøre Danmark mere selvforsynende og mindre afhængig af andre landes politiske luner og trusler.