Thulesen Dahl: Jo mere I snakker om Europas Forenede Stater, jo værre går det

DEBAT: Det går værre og værre for EU, jo mere Macron, Merkel og Juncker råber op om europæisk identitet, skriver Kristian Thulesen Dahl (DF).

Af Kristian Thulesen Dahl (DF)
Formand

I sidste uge fremlagde EU-Kommissionen sit forslag til EU-budgettet, hvor der blandt andet i forbindelse med Storbritanniens udtrædelse af EU skal foretages justeringer. 

EU-Kommissionen mener tilsyneladende, at anledningen er god til at få banket nogle af de lande på plads, som ikke bukker og nejer for retningen fra det ”mægtige” EU.

Ungarn er et af de lande, som EU-Kommissionen derfor nu planlægger at straffe økonomisk. Blandt andet fordi de tillader sig at ville bestemme over deres egen udlændingepolitik!

Ungarn kom i vælten i 2015, da migrantkrisen var på sit højeste, og tusindvis af mennesker fra Syrien strømmede ind i Ungarn fra Serbien.

Ungarn reagerede ved at sætte hegn op – og bruge hårde metoder for at holde migranterne ude. De ville ikke acceptere at blive et transitland for migranter, der ville til lande som Tyskland, Danmark og Sverige. De sagde stop.

Jeg har respekt for, at Ungarn satte foden ned og selv ville bestemme, hvem der kom ind i deres land. I andre områder af Europa oplever vi nu, hvor store problemerne er blevet for andre transitlande.

Den græske ø Lesbos, der før i tiden var et meget populært turistmål i Grækenland, er blevet uigenkendelig. Hotelejere og lokale beboere på øen må se til i frustration, alt imens migranter strømmer til øen, hvor de bosætter sig i lejre under kummerlige forhold. I weekenden kunne vi igen i nyhederne se, hvordan båd efter båd sejler til Lesbos fyldt til randen med migranter.

Jeg forstår godt, at Ungarn ikke ville stå i en lignende situation. Det vil EU nu straffe dem for.

EU-lande kan ikke ensrettes
I det hele taget lader det til, at EU efter et par års tøven nu igen vil have meget mere EU og dermed mindre nationalstat og selvbestemmelse.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, sagde det meget tydeligt, da han holdt tale i Europa-Parlamentet i april:

”I en stadig mere usikker verden er det ikke mere national suverænitet, vi har brug for, men en større europæisk suverænitet,” sagde han blandt andet og begik dermed endnu en gang den store fejl, som de EU-glade politikere begår gang på gang:

De har en forestilling om, at alle EU-lande kan ensrettes og dermed kan forvandle sig til én samlet masse.

Hvis bare EU får større og større magt over områder som forsvaret, retspolitikken og udlændingeområdet, så skal det hele nok gå, tror de. Hvis bare EU bliver større og stærkere, så skal de kritiske røster nok forsvinde. 

Hvis bare nationalstaterne med tiden kan udvandes, så skal alle idéerne om landenes selvbestemmelse nok forsvinde som dug for solen. Som noget der var engang.

Men det er faktisk den største fejl, de kan begå, hvis de vil have EU-projektet til at overleve. For flere og flere vil sige fra overfor den udvikling.

Jo mere Macron, Merkel, Juncker og alle de andre råber op om større europæisk identitet og suverænitet; jo mere de taler om et Europas Forenede Stater, uanset hvad de kalder det; jo mere de gør for at udviske den nationale selvbestemmelse, jo værre vil det gå for EU.

EU får intet godt ud af at bruge bøllemetoder!

Forrige artikel Hummelgaard: Hvor er Enhedslistens alternativ til fælles flygtninge-løsning? Hummelgaard: Hvor er Enhedslistens alternativ til fælles flygtninge-løsning? Næste artikel SF og Radikal Ungdom: EU’s overlevelse kalder på rebranding SF og Radikal Ungdom: EU’s overlevelse kalder på rebranding
 • Anmeld

  Peter Ole Kvint · omnilog

  Et klassisk problem

  Tilhængerne af "Noget" fortæller hinanden at dette "Noget" i sig selv er løsningen på de problemer som dette "Noget" medføre.

 • Anmeld

  Erik

  Demokratisk dialog er dårligt iflg KTD og DANSK FOLKEBEDRAGS FORENING

  Nu kunne han ike længere skjule sin generelle anti-demokratiske holdning.

  Bla som han skildre UNGARNS problemet ,med at skrive at skribe manipuleriende ang at ensretning er ikke godt,der har han helt ret,,,men forbigår at det er harmoniseringen ,der mangler mere og mere i EU.

  SOM HAN NETOP FRYGTER da hean ved at dette vil udradere hans egoismer og ders trvsles muligheder fortsat

  For ensretning kan ikke og sker ikke i og for demokratiske lande.
  I et friviligt demokratisk samarbejde.

  Hvor netop alt der skal ske og foregår via afgivning afdemokratiske stemmer for eller imod.

  Men dette udelader KTD helt bevidst, da han og hans vil nedlægge EU, totalt.

  Men for kort tid siden var de driekte i konfrontation med egne målsætninger ang EU samarbejdet, da flere fra denne forsamling af bedragere i dansk folkebedrags forening,,,sørme ville at EU af alle skulle løse problematikkerne FÆLLES ,da selv disse df ere forstod og forstår,,,at det er via fælles indsats ., at der kan ændres noget der forbedre alle EU s borgeres hverdag helt grundlæggende til et bedre liv.

  Men alligevel kort tid efter viser igen KTD hvor ustabile ,utroværdigeog u-demokratisk han er og ønsker alle skal være med UNGARN s eks på egoismen,og fuldtændigt so mKTD BEVIDST overser hvad vi europære gjordfe for UNGARN i 1956 ,,,da de blev over taget helt af sovjet magten og med mange UNGARSKE flygtninge som reddede livet i EU lande.

  Men nu gentager sovjets diktaturet mønsteré ,bare nu mod andre flygtninge ,og forsøger at påføre/overføre resten af EU ,deres andel af probelmatikken.

  Hvor nu EU samlet undtagen de tre egoer , vil påføre Ungran enten økonomiske begrænsninger. som modregning af de mer omkostninger som UNGARN, bevidstegoistsik påføre alle EU landene.

  Med deres egoisme og relle tilbagevenden til sovjet tidens nationalismes diktatur form og egoisme hvor den Ungarske var forbudt i UNGARN under sovjet tiden og kun var vasal for SOVJET ,uden mulighder for nogen form af udvikling andet end at aflever overskud +mere til Sóvjet ufrivilligt ,og under tvang gjorde det.

  At nogen danskere overhovedet kan støtte om op om dette egoistiske og krigeriske tiltag,igen midt i EUROPA, som verdensdel ,, som om nogen verdensdel HAR VÆRET hærget af egoismens krigsliderligheder,,,med alt hvad det har ødelagt bogstaveligt for EUROPA og nu med NATO og EU er blevet så stabil ,som aldrig set før og hvor vi indtil mistillid , mistro og egoismen blev spred BEVIDST blat af bla DANSK FOLKEBEDRAGS FORENINGS LEDELSE, i Danmark ,,som bare internt har vist sit grundlag med netop disse destruktive kræfters spil, bla som i familen ,der var medlem og internt med og ved at afsløre hvor bedragriske de fra,, DANSK FOLKEBEDRAGS FORENING er ,,,uanset hvem og hvad det så er, inkl dem selv som eftflg bliver afsløtrte i og med samem adfærd ,, hvordan de skader og bedrager,under dække af at være demokrater ,,,selv deres egne familie medlemmer,,, som sørme PLUDSELIG ikke kan forstå og derfor ikke har nogen mening, lige pludselig og sørme heller ikke udtaler sig,,,, endda som en af de ledende, i og af denne rotterede i dansk politik og internationalt med støtte til trupj,, og er for Israels diktatur ,,som er en endu værre udgave end selv Hitler kunne og var det.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand.jur.

  Kære Per

  Kære Per

  Jeg undrer mig over hvad det for et demokrati, du skriveri om i EU, f.eks. er den økonomisk politik traktatfæstede og det betyder, at EU har bestemt at den mest rabiate borgerlige/liberalistiske øknomiske politik er gældende .
  Det også svært at indse,, at EU fremmer solidariteten frem for egoismen - og der formentlig mangle borgere i Eurpa der kan have svært ved at få øje på det, da det var den økonomiske svageste del af befolkningen, der fik regningen for finanskrisen - som eksempler herpå den lyse blå regering socia e reformer i 2012
  Jeg har aldrig forstået, at solidaritet kun er udstrakt til de lande, der er medlem i EU

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Lad os handle og samarbejde - så langt det enkelte land vil.

  Det har aldrig været meningen, at EF/EU-samarbejdet skulle være overstatsligt men derimod, alene, et mellemstatsligt samarbejde. Det er på dette punkt Europas politikere har svigtet og ladet EU vokse til en uregerlig og farlig størrelse. Man har helt enkelt forrådt det nationale folkestyre.

  Man kan for Danmarks vedkommende desuden konstatere, at det slet ikke er en legal mulighed for os, at deltage i et overstatsligt samarbejde. Dette fremgår af forarbejderne til 1953-års Grundloven. Grundlovskommissionen slog her fast, i forbindelse med behandlingen af § 20 at; "der i kommissionen har været enighed om, at såfremt en suverænitetsbeføjelse, som rigsdagen tidligere har overdraget til en mellemfolkelig myndighed, ønskes taget tilbage, vil et lovforslag herom kunne vedtages efter den almindelige regel ved simpelt flertal".

  Desuden er det utænkeligt, at danskerne i 1953 - 8 år efter besættelsesmagtens kapitulation ville stemme for en grundlovsændring der gav, af alle, tyskerne ret til at bestemme om danske forhold. Danskerne stemte for grundlovsændringen men ikke for, at folket ikke længere gennem deres sammensætning af Folketinget kunne ændre i bestående lovgivning og aftaler. Vi må tilbage til det mellemstatslige samarbejde for det overstatslige er en tikkende bombe, der udløses når nationalbefolkningerne, så at sige, har fået nok.

 • Anmeld

  Erik

  Modsatnder .eller fornægter at virkeligheden

  De fleste modstandere ser helt bort fra at EU er styret af blå flertal, akkurat som DANMARK er det.
  Og at en der direkte fornægter og nærmest forbyder at foregå med hans dirkete angreb mod den,med at udtale sig "" at jo mere EU omtales, jå værre bliver samarbejdet "" med den/de demokratiske dialoger,endda mellem dirkete modsatte holdninger.
  Og som i modstandere egentligt hylder og støtter.
  Hvor er jeres ønsker om demokratiet elle err det modsatte,som med disse støtte holdninger ,desværre beviser beviser til fulde , også jeres anti demokratiske relle holdninger og ønsker ,og hvor er i så bedre end liberale borgerlige,som kun vil EU ,når samarbejdet tjener deres egoismer.

 • Anmeld

  Egil Rindorf

  KTDs tungetale

  Jeg forstår ikke at KTD advarer om, at det kommer til at gå værre, hvis vi taler om en ting. Det må da netop være ved at tale om det, at man opnår en demokratisk proces og en enighed på et fælles niveau.
  I øvrigt må forestillede vanskeligheder for EU samarbejdet jo være en ren gave til DF, så hvorfor er han dog så bekymret? DFs vælgere må jo være begejstrede, KTD. Er ledelsen og DF-vælgerne kommet ud af trit?
  For DF prøver vel ikke bare at ride på to heste? Sådan, som DF så ofte gør.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Hvad har DF imod et demokratisk samarbejde

  At Putin er DFs store forbillede og Rusland påstås at være et fredselskende land, som aldrig kunne finde på at overfalde deres nabolande, eller genere deres infrastrukture med konstante hackerangreb er et synspunkt, som partiet har liret i årevis.
  Under dække at store nationalistiske interesser opildnes der til had mod alt og alle, og hvor man i tide og utide prøver at skabe spild til enten vores EU eller Nato samarbejde, og hvor hyldelsen af de sorte kræfter i EU, der ligefrem bider i den hånd, der fodre dem er en hån mod den demokratiske ånd i EU samarbejdet.
  Et parti der for længst har fundet ud af, at der er en stor skare af vælgere, der foretrækker et letfatteligt politiske budskaber for at slippe for besværet med at sætte sig ind i en hvilken som helst problematik, og derfor stemmer på et parti, som sælger et budskab om at varetage de svages interesser ved konstant at medvirke til at berige de mest velbjerge.

 • Anmeld

  Ivan Carsten Petersen · Adm.

  Til J.Jensen

  Du er lige noget for Stine Bosse og hendes tænkning. Jeg hører til den
  flog der tilsyneladende er offer for letfattelige politiske budskaber? så er
  det da godt, at Jensen har de vise sten.
  Fra en der er så ubegavet, at stemme på DF.

 • Anmeld

  Palle · korrekturlæser

  Tak for en velskrevet artikel

  Tak for det fine synspunk i artiklen her. Der er selvfølgelig altid frem og tilbage, men sådan er politik jo.

  mvh

  Palle
  Korrekturlæser her: https://findvarmepumpe.dk/

 • Anmeld

  T R

  DF og Tulle er en flok løgnere...

  Før vi overhovedet kan diskutere EU så bør vi ikke gøre det med løgnere som DF der siger det præcist modsatte af hvad man har stemt for de senere år på EU området. Således har DF STEMT FOR Schengen samarbejdet da man stemte for den vedtagne Europol aftale:

  https://ekstrabladet.dk/folkets-roest/folkevalgt/nu-har-df-stemt-ja-til-schengens-aabne-graenser/6633534

  Herudover har DF stemt for de sidste 45 ud af 48 EU love som denne regering og den sidste regering har forelagt fra EU - altså fuldstændigt i lige linje med øvrige EU tilhængere.

  https://www.dr.dk/nyheder/politik/eu-skeptiske-partier-stemmer-ofte-eu-love

  Så at høre Tulle brøle op om EU er hamrende utroværdigt som det meste af politikken DF i øvrigt står for. Det forbløffende er at folk ikke er i stand til at gennemskue partiet, men er villige til at købe alt hvad det parti siger og som bevisligt er enten det rene nonsens eller direkte løgn.

 • Anmeld

  Peder Kruse · Græsplænen

  Ikke igen, please

  EU har udviklet sig til en parodi på den drøm, som startede det kostbare eksperiment, de europæiske stater i dag kæmper med konsekvenserne af. Vi kan allerede øjne en magtfuldkommen union med militære kapaciteter og potentielle konflikter med Rusland, England, USA og diverse medlemslande. Toget kører, og det er nu, vi skal forhindre det europæiske mareridt i at udspille sin gentagelse, inden det er for sent. Krigsretorikken kører allerede på de høje nagler efter Putins taktiske træk mod EUs seneste ekspansionsforsøg mod sydøst. Vi var heldige, at unionen ikke var armeret i de dage.

 • Anmeld

  HC Hansen

  Manipulation igen-igen

  Man må igen konstatere, at selv formanden for DF forfalder til manipulation og let omgang med fakta. Men det ligger jo som bekendt i DFs DNA - som det ligger i alle populisters DNA.

  Forslaget til EUs nye budget, som KTD jo henviser til, har ikke til formål “at straffe Orban og andre højrepopulister for deres indvandringspolitik”. Der ligger i forslaget et øget fokus på at håndtere migrationen bedre, hvilket jo er helt i tråd med hvad DF prædiker. Det betyder jo så, at de lande som modtager flere migranter eller hvis grænser er udsat for det største pres fra migranter, vil modtage flere penge end de lande - læs Ungarn - som ikke har modtaget en eneste migrant...det er ligesom logikken i den del af budgetforslaget.

  Derudover har man lagt en ide frem om, at lande skal have et effektivt og troværdigt retssystem for at sikre, at de penge som de modtager fra de europæiske skatteydere bliver brugt efter hensigten. Altså, effektive og uafhængige domstole til at bekæmpe korruption og anden svindel og bedrag.

  Der ligger intet i det forslag, som kan siges at “straffe” Ungarn og da slet ikke grundet deres indvandringspolitik. Så det er igen-igen en manipulation, hvis man er generøs KTD. Hvis man er lidt mere grovkornet, så kunne man jo godt få den lille lumske tanke, at du taler mod bedrevidende og derfor...lyver.

  Hvorom alting er, så er det da klart at Orban & co ikke er glade for de ideer. Det vil jo ramme dem på pengepungen, som hidtil har været fyldt med rare europæiske skatteyderes penge alt imens de har stået på sidelinjen og råbt af EU. Men mere alvorligt er det jo, at de ideer rammer Orban og andre autoritære ledere på et ømt punkt: domstolenes uafhængighed og et retssystem, som bekæmper korruption og anden form for økonomisk kriminalitet. Den slags snusk er jo en integreret del af Orban/Putin og deres slængs politiske system. Det sidste, de ønsker, er uafhængige stemmer, som siger dem imod. De er autoritære i deres DNA.

  Hvad der så er grundlæggende foruroligende er, at KTD rent faktisk identificerer sig med den slags mennesker, taler dem op. KTD -Orban er ifølge sine egne ord en “illiberal demokrat”. Du kan ikke have et velfungerende demokrati uden liberale værdier i form af respekt for grundlæggende rettigheder for det enkelte menneske. Demokratiet dør, kvæles...langsomt eller hurtigt, men det kvæles. Og jeg finder det ekstremt foruroligende at KTD ikke højt, klart og tydeligt tager afstand fra det.

  Det er den virkelige debat her. For derude i Europa - og åbenbart også her i vores egen andedam - er der stærke kræfter, som med smart retorik ønsker at sænke vores demokrati. Og det skal vi kæmpe imod, vi skal udstille det og stille dem til ansvar for, hvad de egentlig siger.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  EU/Danmark.

  Thulesen Dahl.
  En ting forstår jeg ikke, det er, hvorfor i alverden gør DF så ikke noget ved EU modstanden. Det er alletiders chance for at få mulighed for at komme ud af dette sindssyge cirkus.
  Hvornår vågner I op til dåd?!. Det kunne jo være at det ville rette op på den nedgang som I, DF oplever i disse tider.
  Jo før vi forlader dette EU hul, jo bedre.
  Så indse det dog. Jo før, jo bedre.

 • Anmeld

  Tim Petersson · Direktør

  Spændende artikel

  Allan Gorm Larsen: spørgsmålet er hvor meget de i virkeligheden kan og vil gøre :)

  Mvh
  Tim Petersson
  https://varmepumpe-guide.dk

 • Anmeld

  Erik N. Pedersen

  Indflydelse demokratisk

  Med den anti demokratiske både adfærd, manglende demokrati beskyttelse og normerne i demokratiske SAMFUND AF BEFOKNINGERNE I HELE EU SAMARBEJDET ,,, med bedrag ikke kun fra og i fælleskabet fælles kasser (akkurat som de der støtter dansk folkebedrags forening normer og MANGEL l på demokrati fælleskabet,,,

  DERFOR er dansk folkebedrags FORENING,,, Ca
  halveret af NETOP NU Danmarks vælgere,,, i det sidst afholdte demokratiske valg i og af Danmarks befolkning

  Da dette BEDRAGERI,,

  DÉR ÉR det danske demokratisk FÆLLESKAB OG politiske doktriner,,,

  NETOP for at kunne på bedste demokratisk vis,,,

  AFVISE dansk folkebedrags forenings bedrag af danskerne,,, som vi stadig desværre bla grundet dansk folkebedrags forenings nægtelse inkl løgnene om At deltage,,,, IGEN MED samme adfærd som de anklager og påstår alle andre politiske PARTIER UDØVER,, , som NETOP kke er egoistiske bedrags forsamlinger.

  SOM DANSK FOLKEBEDRAGS FORENING ÉR

  Selv statskassen, FORSØGER OG ER dansk folkebedrags forening også at bedrage udover både EU og de 500 milioner mennesker der lever i EU fælleskabet,,,,, NU SØRME OGSÅ HAR FORSØGT SIG MED,, , med den kommune d
  DETTE OG DENNE værtshus-holder bor i og HANS værtshus ligger i.

  Som SKATTEBORGERENE skulle forære et vejnet omkring hans forretning,, jae selv en venstre borgmester måtte fastslå, at kommunens behov blev misbrugt til egen VINDING,, IGEN KUN for ét dansk folkebedrags forenings medlem.

  SÅ plat og bedrag er dansk folkebedrags FORENINGS,,, , HELE DNA,,,, OG OPSTANDELSE ÉR,,, SKABT AF BEDRAGERE OG FOR BEDRAGERE MOD DEMOKRATIER OG DEMOKRATIET.

  I både lille DANNEVANG og VÆNGE , samt det demokratiske og internationale demokratiske samarbejde med TYVERIERNE og MISBRUGET af DEMOKRATISKE DK EU med betroede midler.

  Og endda opstiller ham de selv forsøgte at pålægge al skylden, men som barn fra rottereden, så bed han fra sig, med samme midler,, at hvis dette blev iværksat,,,, så blev alle trukket med,, da han selvfølgelig havde beskyttet sig selv mod resten af rotteredens bedragere.

  Akurrat som de nu SØRME er blevet de miljø tosser,, AKKURAT SOM FORBRYDEREN OG ROTTEMOREN beskyldte som både ft og stor position i bedrags partiet i Danmark,,,,
  DANSK FOLKEBEDRAGS FORENING