Dødsliste splitter Parlamentet

AFBUREAUKRATISERING: EU’s folkevalgte har svært ved at blive enige om, hvordan de samlet skal reagere på EU-Kommissionens planer om at skrotte 80 lovforslag, blandt andet på det grønne område.

BRUXELLES: Der var stor støj i Europa-Parlamentet, da EU's folkevalgte for en måned siden fik forelagt den såkaldte dødsliste over forslag over planlagte EU-love, som EU-Kommissionen gerne vil trække tilbage.

På torsdag skal parlamentarikerne levere en samlet respons på listen, men de er nu blevet betydeligt mere stille. Der er langt fra enighed på tværs af politiske skel om, hvordan man skal håndtere Kommissionens planer om at skrotte 80 lovforslag, herunder relativt nye regler om affaldshåndtering og luftkvalitet, som har vakt vældig furore.

EU-Kommissionen har lovet ikke at gøre noget, før den har hørt både Parlamentet og EU’s ministre.

Login