Ekspert: EU-dom kan få vidtrækkende konsekvenser for EU’s handelspolitik

FRIHANDEL: En foreløbig udtalelse fra EU-Domstolen varsler markant opgør med EU’s handelspolitik, vurderer ekspert. DI håber at undgå gentagelser af efterårets kaotiske proces om CETA-aftalen.

BRUXELLES: EU's handelspolitik kan blive dramatisk forandret, og mens det kan styrke den demokratiske legitimitet, risikerer det at svække unionens rolle i verdenshandlen.

Sådan lyder vurderingen fra lektor ved København Universitet Jens Ladefoged Mortensen efter EU-Domstolens generaladvokat er kommet med sit forslag til en afgørelse i en længe ventet strid om unionens handelspolitik.

I udtalelsen, der skal stadfæstes af EU-Domstolen, inden den er bindende, konkluderer generaladvokaten, at en færdigforhandlet frihandelsaftale mellem EU og Singapore skal godkendes af alle EU-landes nationale parlamenter, inden den kan træde i kraft.

Login