Ekspert: EU-landene er det svageste led i kampen mod falske nyheder og valgindblanding

FAKE NEWS: EU ruster op mod nettrolde og indblanding udefra forud for næste års valg til Europa-Parlamentet. Men der skal gøres meget mere på nationalt niveau, mener ekspert.

BRUXELLES: Der bliver rustet op i informationskrigen forud for valget til Europa-Parlamentet næste år. Frygten for indblanding udefra, ikke bare i europaparlamentsvalget, men også i de 50 lokale og nationale valg, der bliver afholdt i Unionen frem mod 2020, får nu EU-Kommissionen til at tage nye skridt.

I denne uge fremlagde fire EU-kommissærer en handlingsplan for, hvordan de vil stramme grebet om netgiganterne, skrue op for EU’s budget til at analysere og bekæmpe falske nyheder og skabe et alarmsystem landene imellem, så de kan informere hinanden, hvis de oplever urent trav eller nye måder at påvirke vælgerne uretmæssigt på.

Det er ikke mindst russerne, som EU-kommissærerne har i søgelyset. Ifølge handlingsplanen udgør Rusland den største trussel mod EU via en systematisk og økonomisk velfunderet indsats for at sprede misinformation på en skala, der ikke ses fra noget andet sted.

Login