EL: Regeringen bør angribe slynglerne, ikke menneskerettigheds-domstolen

DEBAT: I stedet for at undergrave menneskerettighederne bør Danmark lægge økonomisk og politisk pres på de lande, der ikke følger domstolens afgørelser. Der er behov for at styrke menneskerettighederne, skriver Nikolaj Villumsen (EL).

Af Nikolaj Villumsen (EL)
Politisk ordfører

Regeringen har sat fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention øverst på sin liste af prioriteter for det danske formandskab for Europarådets Ministerkomité fra november 2017 til maj 2018.

Baggrunden er, at regeringen og dens støtteparti – og i denne sag desværre også Socialdemokratiet – har set sig gal på konventionens artikel 8 om retten til privatliv og familieliv.

I nogle få sager – mest kendt er sagen om den kroatiske statsborger Gimi Levakovic – har artikel 8 forhindret udvisning af kriminelle med meget nær tilknytning til Danmark og meget ringe tilknytning til det land, hvor de er statsborgere.

Naturligvis skal kriminelle straffes for deres handlinger, og det er Gimi Levakovic og andre da også blevet. Men retten til privatliv og familieliv er en fundamental menneskerettighed, som Danmark – som en af grundlæggerne af Europarådet – i 1950 fik nedfældet i den epokegørende konvention, som skabte rammerne for håndhævelsen af menneskerettigheder i dengang 10 (i dag 47) medlemslande i Europarådet.

Det er bekymrende, at netop Danmark, der historisk har holdt en klædeligt høj profil i menneskerettighedsspørgsmål, sætter denne sag som topprioritet i en tid, hvor autoritære tendenser breder sig i flere og flere af Europarådets medlemslande. 

Danmark i dårligt selskab
Autoritære stats- og regeringschefer i Europarådets lande (inden for og uden for EU) viser en stigende mangel på respekt for menneskerettigheder. Det gælder i Erdogans Tyrkiet, i Putins Rusland, i Orbáns Ungarn og desværre også i en række andre lande.

For de autoritære ledere er det en gave, at netop Danmark bløder op og ønsker en ændret praksis – ud fra en påstand om, at Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og domstolen i Strasbourg er gået for langt i forhold til at beskytte menneskerettighederne.

Alle alarmklokker burde ringe, når Jyllands-Posten 30. august 2017 under overskriften ”Anders Samuelsen søger alliance med Ungarn” kunne rapportere fra udenrigsministerens besøg i Budapest og citere hans ungarske kollega Péter Szijjártó for, at ”Danmark kan afgjort regne med Ungarns støtte, når I går i gang med at reformere den europæiske domstols praksis”.

Det er skræmmende, at regeringen søger støtte hos netop Ungarn, som er ét af de lande, der oftest dømmes ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Både den ungarske, den tyrkiske, den russiske og desværre mange andre europæiske regeringer med alvorlige menneskerettighedskrænkelser på samvittigheden har sikkert en lang smørrebrødsseddel med ønsker om ændringer i domstolens praksis.

Ligesom mange forbrydere sikkert kunne ønske sig straffeloven ændret på afgørende punkter. Men er dét virkelig den højeste prioritet for den danske regering at gå i spidsen her?

Regeringen spilder chancen for at gå forrest
Europarådet og Menneskerettighedsdomstolen er en vigtigt værktøj til at bekæmpe undertrykkelse, dårlig regeringsførelse, konflikt og kaos, der desværre er udbredt i flere medlemslande. I modsætning til i EU og NATO har man her faktisk værktøjer.

Og hele organisationen er en enorm normativ sejr for Danmark, da selv Putin, Orbán og Erdogan konventionsmæssigt har forpligtet sig til at sikre deres befolkningers grundlæggende menneskerettigheder. En forpligtelse, landene frivilligt har underlagt sig i forbindelse med medlemskabet af Europarådet. 

En dansk højesteretsafgørelse fra tidligere i år indebærer, at Danmark ikke kan overføre rumænske straffedømte til afsoning i hjemlandet, fordi Rumænien ikke kan garantere tre kvadratmeters celleplads til hver indsat. Afgørelsen bygger på Menneskerettighedsdomstolens praksis og er af regeringspartierne og DF brugt som argument for, at konventionen og domstolen lægger urimelige bånd på Danmark.

Men sagen er et godt eksempel på, at Danmark i stedet for at brokke sig over helt rimelige menneskerettigheder (ingen bør naturligvis afsone på under tre kvadratmeter!) burde hjælpe med nødvendige forbedringer af det rumænske fængselssystem, så landet kan overholde menneskerettighederne, og så Danmark med sindsro kan sende rumænske afsonere til afsoning under ordnede forhold i Rumænien.

I stedet for at undergrave menneskerettighederne bør Danmark lægge pres på de lande, der ikke følger domstolens afgørelser og hjælpe dem på vej til at følge menneskerettighederne. Vil de ikke tage imod hjælp, må Danmark og andre lande sætte dem under politisk og om muligt også økonomisk pres, så de lever op til deres forpligtelser.

Der er behov for at styrke menneskerettighederne. Det danske formandskab er en oplagt mulighed. Men den forspildes af regeringen.

Forrige artikel Kofod: Løkkegaard blotter Venstres liberalromantiske EU-fantasier Kofod: Løkkegaard blotter Venstres liberalromantiske EU-fantasier Næste artikel Bendtsen: Landbruget burde takke Europa-Parlamentet Bendtsen: Landbruget burde takke Europa-Parlamentet
 • Anmeld

  L. Jeppesen · Selvstændig

  Øhhh

  Er det ikke p.g. af menneskerettighederne at vi ikke kan udvise fremmede kriminelle der bliver ved med deres kriminalitet. Hvor er Danmarks befolknings menneskerettighed til at kunne leve fredeligt som inden denne folkevandring.
  Danmark skal passe på sin egen befolkning, men som det er nu er det de kriminelle der bliver beskyttet med mange/ flere betingede udvisninger. Det er jo grotesk.

 • Anmeld

  hans preben pedersen · Vi Grønne EUer !!!

  DANMARK ER GENNEMSYRET AF RACISME !!!!!!!

  Mimi Levakvic kom så vidt jeg husker til DK som TREÅRIG
  Hvad har det arme barn været udsat for fra svinske DANSKE racister. Når politiske partier slår plat af enkelte personer så er det for at få de personer som de har propaganderet gennem årtier til at stemme på netop de racistiske partier som vil føre DANMARK mod afgrunden , en afgrund hvor penge og ikke humanisme begraver DANMARK I KAPITALISTERNES EGNE RACISTISKE SVINEGYLLE !!!!!! Venligst hp.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  @ NN

  Hvis vi skal have en god og jævnbyrdig dialog om en så alvorlig problemstilling, så bør man vedstå sin identitet.
  Vh.
  I.R.Bertelsen

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger.

  Menneskerettigheder, menneskelig sikkerhed

  Skal een kriminel persons handlinger nu få så høj politisk prioritet, at regeringen intensivt vil etablere samarbejde med autoritære, ikke særligt demokratisk ledede regeringer om at ændre Menneskeretskonventionerne markant ?? Ovenikøbet har man meldt ud, at man fra regeringens side vil bruge sin magt og indflydelse, når man får formandsskabet.
  Troede ellers, at der i nuværende regering var en del liberale og dermed frihedselskende politikere ??
  Blot i lille Danmark er vi ca. 6.000.000 indbyggere. Skal hver enkelt borgers frihed, menneskeret og personlige sikkerhed beklikkes, fordi man ærgrer sig over ikke at kunne udvise en enkelt....eller måske en håndfuld kriminelle mennesker, der er opvokset og har gået i skole her i landet?
  Kommer i denne forbindelse til at tænke på H.C.Andersens eventyr , hvor Krible-Krable kigger i sit forstørrelsesglas: "Vanddråben". Skrevet for ca. 150 år siden.
  Rigtigt, rigtigt tankevækkende.
  GOD læselyst.