Viviane Reding

EU-Kommissær kan ikke lide strategier om formidling

9. maj 2012 kl. 22:30
EU-SPLID: Europa-Parlamentet tilbageholder syv millioner euro af Kommissionens penge med krav om at se en klar kommunikationsstrategi. Kommissær Viviane Reding nægter dog fortsat at fremlægge en.
| Flere

I fem måneder har Europa-Parlamentet indefrosset syv millioner euro på budgettet til Kommissionens kommunikationsarbejde. Kravet fra Parlamentet er, at Kommissionen fremlægger en skriftlig kommunikationsstrategi.

Lukket pengekasse
"Det, vi beder om, er en konkret beskrivelse af, hvordan Kommissionen vil bruge de her midler til deres kommunikationsarbejde, så vi efterfølgende kan have en diskussion om, hvordan vi synes, at de penge skal bruges," siger Morten Messerschmidt (DF), næstformand i AFCO-udvalget.

AFCO-udvalget er det ene af Parlamentets to fagudvalg, som har smækket pengekassen i over for Kommissionen. Det andet udvalg er Kultur- og Uddannelsesudvalget, hvor Morten Løkkegaard (V) er næstformand.

"Vi forlanger at få noget skriftligt fra kommissær Reding for at sikre os, at hun ikke endnu en gang løber fra sit løfte. De sidste to år har hun lovet at fortælle os, hvad Kommissionen laver på det kommunikative område, men uden at der er sket noget," siger Morten Løkkegaard. 

Imod strategier om formidling
Men både Morten Messerschmidt og Morten Løkkegaard kan komme til at vente længe på en sådan beskrivelse. Den øverst ansvarlige, kommissær Viviane Reding, har nemlig meldt ud, at hun ikke er tilhænger af kommunikationsstrategier.

"Jeg er journalist, og jeg kan ikke lide strategier om formidling."

Sådan lød hendes svar på et møde i slutningen af april, da både Morten Løkkegaard og Søren Søndergaard (Folkebevægelsen mod EU) spurgte om, hvornår Kommissionen fremlægger en samlet kommunikationsstrategi for EU. 

Kommissærens svar bekymrer Morten Løkkegaard.

"Jeg synes, at det er foruroligende, at den øverst ansvarlige for kommunikation i EU ikke tror på en strategi for sit eget område. Tror hun, at man driver politik efter intuition?" 

Ingen gennemsigtighed
På trods af parlamentarikernes krav fremviste Viviane Reding aldrig noget skriftligt ved mødet. Men hun anmodede stadig Parlamentet om at gøre de syv millioner euro tilgængelige for Kommissionen.

"Jeg vil bede udvalget om at hæve forbeholdet på budgettet, så vi også har midler til at støtte vores fælles kommunikationsindsats," sagde kommissæren.
 
Men det kommer ikke til at ske, hvis man spørger mange af parlamentarikerne, for de var langtfra tilfredse med kommissærens svar.

En af dem var Søren Søndergaard. Han mener, at både Parlamentet og EU's borgere har krav på at se, hvad Kommissionen vil med deres kommunikation.

"Når vi udbetaler millioner af euro til EU's kommunikationsarbejde, så er det kun rimeligt, at vi har en idé om, hvad de penge går til," siger han.  

Og det er Morten Løkkegaard enig i.

"EU har en strategi for alle andre politikområder, og her skal det kommunikative område selvfølgelig ikke være nogen undtagelse. Det er den måde, man driver ikke blot politik, men også virksomhed på," siger han.

Et påskud 
Selvom kommissæren ikke præsenterede en skriftlig strategi, talte hun om nogle af Kommissionens planer for EU's kommunikation og nævnte ét konkret initiativ. Det var en online høring for alle europæerne om deres holdning til medborgerskab, som Kommissionen vil holde på Europadagen 9. maj.

Alle tre danske parlamentarikere roser Kommissionen for initiativet, men ser det som et påskud for ikke at efterleve Parlamentets krav.

"Det er fint, men det er jo ikke en høring, som vi har anmodet om," siger Morten Messerschmidt, som mener, at kommissæren forsøger at undgå, at Parlamentet får medindflydelse på EU's linje i kommunikationspolitikken. 

"Som med anden lovgivning må Kommissionen komme med et konkret udspil, som så efterfølgende kan diskuteres i Parlamentet og Rådet i stedet for en eller anden fluffy tanke om, at nu skal vi holde en høring om, hvad borgerne gerne vil have," siger han.  

Søren Søndergaard ser den manglende strategi som et demokratisk problem for den politiske proces i EU.

"Der er behov for en politisk debat om kommunikationen i EU, men det kan vi ikke få mulighed for, så længe Kommissionen ikke præsenterer en samlet strategi, for så har vi intet at forholde os til og kan heller ikke stille ændringsforslag," siger han. 

Politisk studehandel
Dog vurderer Søren Søndergaard, at Viviane Reding kan ende med at få sin vilje og undgå at fremlægge en strategi. 

"Der er gået rygter om, at de to store grupper har lavet en politisk studehandel bag kulisserne. Og hvis det er sandt, så har hverken Morten Løkkegaard, Morten Messerschmidt eller jeg nogen indflydelse," siger han.

Næste gang, Viviane Reding skal stå skoleret om emnet, er i juni måned, hvor  koordinatorerne i AFCO-udvalget tager sagen op igen.

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK