Europæisk Ungdom: Udemokratiske EU-lande skal straffes hårdt

DEBAT: Når lande som Polen, Ungarn og Rumænien gang på gang vender sig mod vores fælleseuropæiske værdier, skal de mødes med alvorlige sanktioner, skriver Andreas Høstgaard Poulsen, landsformand i Europæisk Ungdom.

Af Andreas Høstgaard Poulsen
Landsformand i Europæisk Ungdom

Vold mod civile demonstranter, hetz mod frie medier og svækkelse af domstolenes uafhængighed er bare tre eksempler fra den bølge af brud på vores fælles demokratiske spilleregler og værdier, der har fundet sted i EU-lande gennem de seneste år.

Hvis medlemslandene ser stort på basale retsstatsprincipper og menneskerettigheder, bør de straffes, hvor det gør ondt, nemlig på adgangen til det indre marked og de fonde, som de i stor stil nyder godt af i dag.

Op mod 100.000 demonstranter samledes i sidste uge foran parlamentet i Rumænien. Demonstrationen var mod den siddende regering, der ad flere omgange har søgt at påvirke de selvsamme domstole, som er i gang med at undersøge regeringen for korruption.

Men den ellers fredelige demonstration tog en uventet drejning, da uropoliti gik til angreb på demonstranterne med vandkanoner, tåregas og knipler.

Regeringens svar var brutalt og et klart brud på de rettigheder og værdier, som vi i Europa deler: forsamlingsfrihed og retten til fredeligt at demonstrere.

Ikke bare et markedssamarbejde
At bryde med centrale fælleseuropæiske værdier er ikke kun en ny trend i Rumænien, men ses flere steder i Europa.

I Polen har vi de seneste år set forsøg på at påvirke forfatningsdomstolens uafhængighed.

Den samme tendens ses også i Ungarn, hvor Victor Orbán kontrollerer medierne og har ændret forfatningen til sin egen fordel.

EU er ikke kun et økonomisk markedssamarbejde med det indre marked som altoverskyggende omdrejningspunkt. EU er, og skal først og fremmest være, en stærk garant for at sikre borgere mod medlemslande, der ser stort på vores fælleseuropæiske værdier.

Derfor må vi i EU forhindre, at de polske, rumænske og ungarske regeringer forbryder sig mod netop disse værdier – forbryder sig mod vores fælles demokratiske spilleregler.

Behov for alvorlige økonomiske konsekvenser
Men fællesskabet er ikke holdbart, hvis en til enhver tid siddende regering kan se stort på vores fælles rettigheder, uden at det har nogen reelle økonomiske konsekvenser.

Derfor bør EU slå lige så hårdhændet ned på medlemslande, der angriber demokrati og menneskerettigheder, som når Margrethe Vestager uddeler bøder til Apple og Google, når de snyder i skat.

Landene skal kunne fratages adgang til EU's strukturfonde. Udviklings- og infrastrukturprojekter skal kunne sættes i bero, indtil landene overholder de værdier, vi har bygget Europa op omkring. Den økonomiske fordele af samarbejdet skal kobles sammen med den værdimæssige del af EU samarbejdet.

På den måde sikrer vi, at EU forbliver et frit, demokratisk samarbejde!

Forrige artikel Tænketanken Europa: Afhold ny folkeafstemning om Brexit Tænketanken Europa: Afhold ny folkeafstemning om Brexit Næste artikel DTL: Derfor er EU på vildspor i parkeringsstrid    DTL: Derfor er EU på vildspor i parkeringsstrid  
Ny a la carte-model for europæisk asylpolitik får hug fra flere sider

Ny a la carte-model for europæisk asylpolitik får hug fra flere sider

MIGRATIONSPAGT: EU-Kommissionen slagter kontroversiel idé om tvungen omfordeling af flygtninge, men indfører princippet igen ad bagdøren, lyder noget af kritikken af nyt EU-udspil til asylpolitik, mens andre mener, at fokus på grænsekontrol og hurtige udvisninger risikerer at underminere flygtninges retssikkerhed.