Forhandlinger om illoyal handelspraksis går ind i slutspillet

SAMHANDEL: Efter en afstemning i Europa-Parlamentet torsdag indledes nu trilogforhandlinger om et nyt direktiv, der med flere forbud vil beskytte små virksomheder mod urimelig samhandel i fødevareforsyningskæden. FødevareDanmark bakker op om stramninger.

For sene betalinger, ændringer af leveringsvilkår og annulleringer af ordrer kan snart blive forbudte handlinger på tværs af EU.

Torsdag gav Europa-Parlamentet i en afstemning et mandat til et forhandlingsteam om at forhandle den endelige udformning af et nyt direktiv om illoyal handelspraksis mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden.

“Det var nu eller aldrig, og jeg er glad for, at Parlamentet, trods presset de seneste uger fra supermarkedernes lobby for at dræbe denne lovgivning, har givet os et grønt lys for at afslutte arbejdet med nye regler, som vores landmænd så desperat har brug for at fjerne den uretfærdige handelspraksis fra fødevareforsyningskæden," udtalte ordfører og hovedforhandler for Parlamentet, italienske Paolo De Castro (S&D) efterfølgende i en pressemeddelelse.

Login