Nick Hækkerup
(Foto: um.dk)

Frihandel med USA til gavn for Danmark

22. oktober 2013 kl. 23:50
DEBAT: En ambitiøs frihandelsaftale mellem EU og USA vil give et betydeligt velstandsløft i Danmark. Derfor er der også grund til at få manet enhver ubegrundet frygt til jorden om de påståede negative konsekvenser af en frihandelsaftale, skriver handels- og europaminister Nick Hækkerup (S).
| Flere

EUdebatten

Af Nick Hækkerup (S)
Handels- og europaminister

Den seneste tids uro om det amerikanske budget risikerer at skygge for en vigtig udvikling: Krisen i USA er afløst af lovende vækst.

Efter en mindre opbremsning i 2013 ventes væksten ifølge IMF til næste år at stige til 2,6 procent. Næst efter Kina ventes USA tilmed at være den økonomi i verden, som vil vokse mest i absolut forstand frem mod 2020. Det er godt nyt for EU og Danmark.

USA er EU's vigtigste handelspartner. Det er samtidig Danmarks største eksportmarked uden for EU. Vores vareeksport til USA voksede med hele 20 procent i 2012, og det påvirker dansk vækst og beskæftigelse positivt.

Der er derfor ingen tvivl om, at Danmark har stærke interesser i de forhandlinger om en frihandelsaftale, som blev indledt mellem EU og USA i sommer, og som ventes at kunne øge eksporten yderligere.

Stort vækstpotentiale
Kommissionen anslår, at en ambitiøs frihandelsaftale mellem EU og USA vil give et betydeligt velstandsløft. En typisk dansk familie på to voksne og to børn står til at få 4000 kroner ekstra i disponibel indkomst om året, som følge af at varerne bliver billigere.

Effekten vil især komme af, at udgifterne ved at handle varer på tværs af Atlanten bliver lavere. Det skal ske ved, at en række tekniske handelshindringer afskaffes.

Men det skal også ske ved, at vi får fjernet de sidste rester af told.
Netop på grund af en sådan aftales store potentiale er det også vigtigt at få manet enhver ubegrundet frygt til jorden om de påståede negative konsekvenser af en frihandelsaftale.
 
Ikke en konkurrence på laveste fællesnævner

Der har bl.a. været rejst kritik af, at vi i EU og Danmark ikke vil kunne opretholde vores høje standarder for forbrugerbeskyttelse. Det er ikke en korrekt udlægning.

EU er gået ind i forhandlingerne med USA på den klare præmis, at vi vil kunne opretholde de standarder, som vi vurderer nødvendige af hensyn til bl.a. forbrugerbeskyttelse. I de tilfælde, hvor der ikke er en entydig videnskabelig dokumentation for, om f.eks en produktstandard er tilstrækkeligt sikker, så vil EU også fortsat stille krav om, at EU's standarder overholdes.

Det er også blevet sagt, at frihandelsaftalens afsnit om investeringsbeskyttelse kan betyde, at store internationale virksomheder vil kunne indklage bl.a. den danske stat for en voldgift for tabt fortjeneste, hvis vi fra dansk side indfører f.eks ny miljølovgivning.
 
Også det er en misforståelse. Forudsætningen for EU's forhandlinger om investeringsbeskyttelse er, at retten til at opretholde eller vedtage ny regulering, som tjener til at beskytte alment tvingende hensyn som bl.a. miljøbeskyttelse, ikke vil blive berørt.

Danmark, danske forbrugere, danske lønmodtagere og danske virksomheder har med andre ord meget at vinde ved en frihandelsaftale mellem EU og USA. Derfor er den også så vigtig for os.

EUdebatten

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK