Morten Helveg: Flygtningekrisen kan ikke udliciteres

DEBAT: Uanset hvor meget vi investerer i nærområderne, så slipper vi ikke for at forholde os til spørgsmålet om, hvordan vi fordeler flygtninge i Europa, skriver Morten Helveg Petersen (R).

Af Morten Helveg Petersen (R)
Medlem af Europa-Parlamentet 

Både sammen og hver for sig har EU’s stats- og regeringschefer travlt med at løse flygtninge- og migrantkrisen.

De har i hvert fald travlt med at skubbe såvel flygtninge og migranter som krisen væk fra livet, væk fra synsfeltet, væk fra de nationale grænser.

Skitsemodellen, eller metoden om man vil, er den samme, som vi kender fra den godt ét år gamle aftale mellem EU og Tyrkiet. EU køber sig aflad ude i byen. Vi betaler andre, det kunne for eksempel være Tunesien, Marokko, Libyen, for blot at nævne andre lande end Tyrkiet, for at beholde flygtninge og migranter på deres jord. Så er problemet væk, krisen er løst. På en måde. Det er ren og kynisk kalkule, ren udlicitering.

254 nåede ikke i land
Og det er selvfølgelig ingen løsning. Siden nytår har det ny, maltesiske EU-formandskab da også allerede afholdt det første store topmøde med overfartsruten mellem Libyen-Italien øverst på agendaen. Den var i 2016 lige så anvendt og befærdet som i rekordåret forinden. På mødet var viljerne gode, pengene sad næsten også løst, om end de var få.

Men for dem, der vil væk, var det blot et nyt møde i rækken af endeløse møder. Og selvsagt slet ikke nok til at afholde bare én af de til dato 9.931 personer, der i år er flygtet over det store hav i retning mod Europa. Forført af dyrt-købte smuglere til en farefuld færd med kun de mest nødvendige ting og fremtidshåb så store som Rundetårn som bagage. 254 nåede aldrig i land.

De tal er sjældent fremført i den danske flygtningedebat. Vi forholder os ikke til situationen i Syrien eller i Irak. Vi forholder os ikke til de livsændrende konsekvenser for helt almindelige mennesker. Vores politiske flygtningedebat er reduceret til et spørgsmål om, hvorvidt den midlertidige kontrol ved den dansk-tyske grænse er hovedårsagen til sidste års massivt dalende asyltal.

Det bliver ikke mindre absurd af, at der ikke er nogen, der kan levere et validt svar på det spørgsmål. Kun gisninger og mavefornemmelser. Lige som ingen med fuldstændig vished kan sige, at faldet i asylansøgninger til Danmark primært skyldes Tyrkiet-aftalen.

Stramninger er ren symbolpolitik
Det gør mig så uendelig trist til mode, at det eneste, der kan skaffes politisk flertal for i Danmark i denne valgperiode, er asylstramninger. Om det er nye partier eller gamle, hæderkronede partier, så er det udlændingestramninger. Tomheden i dansk politik under den siddende regering er så stor, at ekkoet kan høres helt til Bruxelles.

Løser vi flygtningekrisen med udlændingestramninger eller rettere symbolpolitiske stramninger, som ikke har andet formål end at stille sig an som handlekraft? Nej, det gør vi ikke. Det ved statsministeren så udmærket. Det samme gælder den ny udenrigsminister. De ved godt, at løsningen på flygtningekrisen er den fælles. De kan være med så langt, at vi sammen i Europa investerer i nærområderne og giver flygtningene en fremtid at håbe på, en fremtid at stå op til.

Hidtil har regeringen ikke givet mig grund til at tro på, at de også er villige til at samarbejde om en fælles fordeling af flygtninge, uagtet at det ville have nedbragt antallet af asylansøgere i det famøse 2015, hvor Europas afmagt, manglende solidaritet og samarbejde satte nye rekorder.

Fokus på fordeling
Uanset hvor meget vi investerer og gør af gode ting i nærområderne, så slipper vi ikke for at forholde os til spørgsmålet om tilstedeværelsen – og følgelig fordelingen af flygtninge på vores kontinent. Der er ingen løsning på flygtningekrisen uden.

Lad mig understrege, at jeg skriver om reelle flygtninge, ikke om migranter. De økonomiske migranter, altså mennesker som ikke er i fare, men alene bevæger sig for at forfølge en drøm om noget andet og bedre, siger også Radikale Venstre nej tak til. Her abonnerer vi på den samme holdning som regeringen. Reelle flygtninge er en helt anden sag. Intet EU-medlemsland skal kunne sige nej og skubbe forsvarsløse mennesker rundt fra den ene lukkede grænse til den næste.

Vi kan ikke skubbe ansvaret fra os
I Europa-Parlamentet er de politiske hovedgrupper, med undtagelse af ECR (hvor DF sidder), enige om, at det nuværende Dublin-system har spillet fallit. Systemet kunne ganske enkelt ikke håndtere de massive tilstrømninger i især 2015. Grupperne kan også enes om, at Dublin skal opgraderes.

Personligt tror jeg ikke på, at Dublin, ej heller i opgraderet form, er vejen til at løse flygtningekrisen på europæisk grund. Vi skal gå langt mere solidarisk, langt mere europæisk til værks. Ingen skal kunne dukke sig eller skubbe ansvaret videre til naboen.

ALDE-gruppen, hvor Radikale Venstre og Venstre sidder, foreslog allerede for to år siden at gå langt mere ambitiøst til værks. Vi vil helt erstatte Dublin med et nyt og anderledes robust og fair asylsystem, et fælleseuropæisk og centralt styret system, som sikrer en fair fordeling af flygtninge til alle EU-lande, så snart de er visiteret til at få asyl i Europa.

Forrige artikel Løkkegaard: Et lidt billigt angreb, Ole Christensen Løkkegaard: Et lidt billigt angreb, Ole Christensen Næste artikel Andreas Kamm: Uskøn konkurrence om at undgå flygtninge Andreas Kamm: Uskøn konkurrence om at undgå flygtninge
 • Anmeld

  Christian X

  Problemet vokser

  http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/Miljoe/2013/06/Naesten_11_milliarder_mennesker_i_2100.htm

  Ifølge ovenstående Link og FN's vurderinger vil verdens befolkning i løbet af de næste 85 år nå 11 mia. mennesker, heraf næsten 4 mia. alene i Afrika.

  Menneskets historie vidner ellers om, at mennesker til alle tider har søgt bedre livsvilkår. Fra nomader til i dag, hvor alverdens landbefolkninger søger mod byerne. Drømmen om bedre livsvilkår får sydamerikanere til at søge mod USA og mennesker fra det afrikanske kontinent mfl. til at søge mod Europa.

  Historien og biologien er fyldt med dokumentation om, hvad der sker, når en population bliver for stor i forhold til ressourcerne. Ressourcemanglen vil medføre hungersnød, tørst, krige og/eller sygdomme. Det vil medføre flugt til bedre græsgange, hvor mønstret risikere at gentage sig.

  Den store befolkningstilvækst vil derfor give anledning til både regionale konflikter - og folkevandringer til Europa fra Afrika, Mellemøsten og den muslimske del af Asien.

  Det bliver kun værre og dyrere, hvis vi gør, som vi plejer...

  Gør vi ikke det rigtige i tide - ender vi med at skulle gøre noget endnu mere drastisk senere.
  Det reelle europæiske og danske problem er, at de fleste politikere ikke vil gøre det rigtige - før alt andet er forsøgt. Selv der vil nogle "rettroende frelste" med alle midler intimidere dem, der vil gøre det nødvendige.

  Det nødvendige er:
  Suspender flygtninge- og menneskeretskonventioner
  Indfør permanent og effektiv grænsekontrol med de værnemidler, der skal til
  Opret lejre på det afrikanske kontinent, mens vi har råd
  Placer alle kommende, afviste og kriminelle asylansøgere i disse lejre

  Det vil bremse meget af den nuværende migrantstrøm. Langsigtede tiltag:

  Stop al bistand til afrikanske lande, der ikke vil indføre en 1-barns politik (som transformerede Kina).
  Giv generøs bistand til familieplanlægning, oplysning, prævention, abort og sterilisation.
  Tilskynd afrikanske regeringer til at hjælpe unge piger mod overgreb og teenage graviditeter, ved at indføre en seksuel lavalder på 18 år.

  Hvis man for alvor vil sikre en ordentlig fremtid for alle, både afrikanere, europæere og danskere - og ikke blot føle sig ideologisk god og frelst, er ovenstående nødvendigt, ellers ender det værre end de fleste kan forestille sig. • Anmeld

  Ete Forchhammer

  Plus, MEN

  Lige indtil jeg i ovenstående kom til skelnen mellem flygtninge og migranter kunne jeg kun klappe i mine store hænder ad Morten Helvegs indlæg, men så kom en misstemning ind på mig: det er jo ikke lande som vort, disse "migranter" søger væk fra, og de færreste er så heldige som den tidligere formand for de Radikale at kunne kvitte et godt job i hjemlandet for et endnu bedre i udlandet. Det radikale syn på "migranter" svarer til det p.t.(?) herskende herhjemme på arbejdsløse: de kan da bare se at få et arbejde, uanset at der ikke er arbejde til alle. Mon ikke mange af dem der over en kam vil holde "migranter" ude, selv ville søge væk hvis de var i en tilsvarende situation!? Er det virkelig kun muligt at tænke s/h og unuanceret? I og uden for politik 😢 ...

 • Anmeld

  Benny Bjerregaard

  Rettidig omhu...

  NHP "sætter kikkerten for det blinde øje"når han (meget sympatisk) vil tage imod flere. Han nægter at se for sig hvor (få) mange flere, udover dem der finder vej selv, der kunne være tale om ? - Så det står mål med vor evne!

 • Anmeld

  Ete Forchhammer

  Utidig omhu

  Det er ikke vor evne, men vor vilje den er gal med!

 • Anmeld

  M.S. Carstens · Realist

  Rigtig godt og realistisk beskreskrevet Christian X

  Vi har sendt ulandsbistand, hjælpeprogrammer, babymad og vaccine for Gud ved hvor mange millioner og milliarder pr. år gennem mindst 50 år og det eneste der er kommet ud af det, er endnu flere små sultne børn, som nu også skal hjælpes, så de om 15 år kan være med til, at øge overbefolkningen endnu mere, med små sultne børn. Plus selvfølgelig de mange NGOér der gennem tiderne har kunnet spille hellige, på andres regning.
  INGEN har lært dem, at der bør være et forsørgelsesgrundlag, for at kunne tillade sig at sætte børn i verden.
  Det er de´n vilje til anstændig hjælp der mangler, men den kan man jo ikke pudse glorier med, så den er ikke så interessant for egohumanisterne.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Misforståelse??

  Kære Christian X.
  Har du helt gennemtænkt konsekvenserne af dit forslag:
  "Det nødvendige"....?
  Har du gennemtænk, at samme blev udtrykt .... og effektueret som 1. punkt på en lang handlingsplan i Tyskland i 1930'erne og ind i 1940'erne?
  Man kaldte det næsten det samme, på tysk,
  DET mener du da ikke. Vel ?
  Håber, jeg har misforstået.

 • Anmeld

  Tommy Kløvdal · Landmand

  Så kom Nazi kortet..

  I.R.Bertelsen du er et kæmpe fjols, tåber som dig der gør problemerne umulige at løse og, æd nu din tudekiks og lad stå til.. Der er jo INTET Christian X skriver der på nogen måde udtrykker fascisme, tværtimod. Du er simpelthen for fesen... tud tud, nazi nazi.

 • Anmeld

  M.S. Carstens · Realist

  Korret; Tommy Kløvdal

  Hele fløjen af de venstresnoede og radigale, forsøger igen, igen, som i sin tid (optil og under Nazi), at få en ny (og end nu mere volds/undertrykkende) isme gjort stueren i Danmark.
  De tabte kampen da muren faldt og nu søger de nye totalitære muligheder, men glemmer denne gang, at de med forherligelsen af Islam, så også taber ALT hvad 68'erne ellers kæmpede for.

  Jeg tror, at hvis det som:
  I.R.Bertelsen · Borger og vælger
  her skriver,
  så kan Bertelsen om mindre en 10 år afskrive sig titlen som vælger.

  Se bare på Tyskland i dag/D.D.:
  Merkel er ved vride sig et nyreproblem til, for hun havde satset SÅÅ meget på den Islamiske diktator Erdogan ( i håb om færdiggørelse af Hitlers drøm?) at han nu rent faktisk kan starte en borgerkrig i Tyskland, mellem tyrkiske udvandrere!

  Nazismen var barbarisk og Islamismen slår alt i ondskab,
  men hvem som hylder/hjælper slige ismer, er dog de værste blandt os!

 • Anmeld

  Janette Lund · Bullshit Analyst

  Overbefolkninger

  Hvor er det rart at konstatere, at der er nogen, der har fattet det med overbefolkning. Det slider utroligt meget på vores ellers dejlige jordklode, at en bestemt dyreart/race homo sapiens raserer, ødelægger, forurener og bosætter sig steder, hvor det er farligt at bo f.eks. op ad vulkaner, lavvandede områder med hyppige oversvømmelser, i huse der kan blæse væk osv. Alt sammen fordi vi er for mange mennesker i forhold til jordklodens bæreevne.

  Stop omgående al ulandsbistand i sin nuværende form og lav den om til svangerskabsforebyggende midler. Den mest effektive form er vel sterilisation. Giv den til kvinder gratis i alle ulandene. Eller endnu bedre betal kvinderne for det. Det vil samtidigt give kvinderne noget frihed fra ikke at skulle have børn i over halvdelen af sit liv.

  Jeg troede ellers, at de radikale var noget "grønne". Men det giver da ingen mening, at flytte store folkeskarer fra de varme lande til det kolde nord. Skal disse mennesker ikke have opvarmede boliger om vinteren (co2 udslip)? Og hvem siger, at jordklodens folketal absolut skal stige ? Kan vi ikke bare blive ved de syv milliarder, eller hvor mange vi nu er ? Der mangler rent drikkevand mange steder, verdenshavene er overfiskede, husdyr presses ind i mindre og mindre plads under industrilignende torturkamre for at leverpostejen kan blive billig nok. Grøn beplantning fældes, rasere og planeres for at skaffe plads til flere og flere mennesker. Er jeg den eneste, der kan huske fra biologitimerne, at planterne "spiser" co2 og "udånder" ilt ? Fra satelitter kan man faktisk se majsmarkerne i USA med et svagt skær om natten. Og man kan spise majsen eller fodre den til husdyrene. Som det allerbedste man kan bruge majsen som brændstof den dag jordolien er brugt op :-) Det kan man ikke mere, hvis man har lavet markerne om til asfaltjungler.


 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen. · Pensionist.

  Migranter 2.

  Hvis ikke De Radikale, sammen med andre partier i 2003 havde haft så travlt med at "hugge" hovederne af Gadaffi og Hussein havde vi nok undgået det mareridt, som vi gennemlever i dag. Jeg flyder, ganske vidst ikke over af begejstring for diktatorer, men disse to lagde, trods alt, et "låg" over de terrorbevægelser, som i dag gør livet utåleligt for os andre. Jeg synes at Morten Helweg Pedersen skal huske på det, og ikke blamere sig, som han gør.
  De Radikale bærer også deres del af skylden.