Her er EU-Kommissionens nye arbejdsprogram

OVERBLIK: I sin tale om unionens tilstand præsenterede EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, en række politiske tiltag, som Kommissionen vil foreslå. Altinget har samlet et overblik.

STRASBOURG: Det var en bred vifte af politiske forslag, som formanden for EU-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, præsenterede i sin årlige state of the union-tale, som blev afholdt i Europa-Parlamentet i Strasbourg onsdag.

Altinget har samlet et overblik over de vigtigste emner, som EU-Kommissionen vil kaste sig over i den sidste del af mandatperioden.

Nyt boost til job, vækst og investeringer
Et af forslagene går på, at Kommissionen som led i at sikre bedre vilkår for vækst, investeringer og nye job vil gøre EU’s næste langtidsbudget efter 2020 større. Budgettet skal planlægges i maj 2018.

Et forbundet digitalt indre marked
En ny cybersikkerhedspakke skal give konkrete tiltag, der kan svare på de nye og forandrede cyber-trusler, der eksisterer i dag. Det indebærer blandt andet et forslag til at styrke agenturet for Netværk og Informationssikkerhed (ENISA).

Samtidig foreslår Kommissionen med en datapakke at styrke dataøkonomien ved at gøre det nemmere at udveksle ikke-personlige data i Europa.

Forhandlinger om gasrørledning
Et af tiltagene på energiområdet er, at Kommissionen vil gå ind i forhandlingerne om den russiske gasrørledning, Nordstream 2, hvor Rusland blandt andet har planer om, at ledningen skal gå igennem dansk territorium.

Indre marked og industri
En ny europæisk industristrategi skal give bedre konkurrenceevne, innovation og teknologisk ledelse af job i industrien. Samtidig skal strategien udnytte potentialet i digitale teknologier på tværs af alle industrielle sektorer.

Derudover vil Kommissionen foreslå en ny momspakke med forslag til, hvordan momsdirektivet i forhold til handel på tværs af grænserne i det indre marked kan moderniseres. Juncker foreslog samtidig at bruge traktatens mulighed for at overgå til at træffe denne slags beslutninger ved et kvalificeret flertal i stedet for enstemmighed, som gælder i dag.

Inden for samme område vil Kommissionen beskatte firmaer, der genererer deres overskud gennem digital økonomi på EU-plan. Det kan blandt andet omfatte Facebook og Google.

Desuden vil Kommissionen styrke sikkerhedsnettet under den europæiske finansielle sektor, som er skabt til at undgå fremtidige bankkriser.

En styrket bankunion
På det økonomiske område foreslår Kommissionen blandt andet en økonomi- og bankunionspakke, der indeholder forslag til et særskilt eurobudget, som ligger inden for det overordnede EU-budget. Budgettet skal blandt andet bruges til strukturelle reformer og virke som en reserve for bankunionen. Den skal samtidig kunne hjælpe medlemslande, der er på vej ind i euro-samarbejdet.

Desuden har Kommissionen foreslået, at EU får en fast europæisk økonomi- og finansminister.

Socialt arbejdsmarked
Kommissionen vil oprette en fælles europæisk arbejdsmarkedsmyndighed, der skal holde øje med, at reglerne om arbejdskraftens fri bevægelighed håndhæves. Myndigheden skal blandt andet styrke det administrative samarbejde og løse eventuelle konflikter mellem nationale myndigheder og samtidig bekæmpe misbrug af områdets lovgivning.

Dertil bebudede Juncker, at alle medlemslande skal vedtage den sociale søjle inden et topmøde, der finder sted i Gøteborg til november.

Handelspolitik
Kommissionen foreslår i en handelspakke en række overordnede retningslinjer for en mere værdibaseret, bæredygtig og gennemsigtig handelspolitik. Herunder indgår at Kommissionen vil starte forhandlinger om frihandelsaftaler med Australien og New Zealand.

Anti-terror
Med en anti-terrorpakke vil Kommissionen udstikke konkrete tiltag for bekæmpelse af radikalisering. Samtidig vil terrorpakken indeholde forslag, der skal gøre det nemmere at fjerne ulovligt materiale, der indeholder had, vold eller terror.

Forbrugerrettigheder
En ny forbrugerpakke skal hjælpe med at koordinere og effektivisere samarbejdet mellem forbrugermyndigheder på EU-plan.

Desuden vil Kommissionen gøre det lettere og mere brugervenligt for EU-borgere at få bragt ting på Kommissionens dagsordenen gennem borgerinitiativet, der i dag kræver en million underskrifter.

Migration og grænser
På migrationsområdet skal en ny pakke for migrationshåndtering tage hånd om og fokusere på hjemsendelser.

Samtidig vil Kommissionen styrke Schengen ved at opdatere samarbejdet. Kommissionen vil også fokusere på at få integreret Rumænien og Bulgarien i Schengen med det samme. Samtidig nævnte Juncker, at EU bør lade Kroatien blive fuldt medlem af Schengen, når landet opfylder alle krav.

Kommissionen vil også lancere en strategi for, hvordan to vest-Balkan-lande som Serbien og Montenegro kommer ind i EU.

Forsvar
Kommissionen vil inden for forsvarsområdet følge op på den europæiske forsvarsplan med fokus på implementering af den fælles europæiske forsvarsfond, hvilket også inkluderer en finansiel værktøjskasse.

Kommissærernes adfærd
Et andet væsentligt punkt er, at Kommissionen vil lave et nyt adfærdskodeks for EU-Kommissærer. Kodekset indebærer blandt andet, hvordan kommissærerne skal opføre sig ved nye job efter deres mandatperiode. Med det nye kodeks vil kommissærer have mulighed for at kandidere til Europa-Parlamentet.

Se hele listen over Junckers bebudede tiltag her.

Forrige artikel Video: Her er fem nedslag i Junckers state of the union-tale Video: Her er fem nedslag i Junckers state of the union-tale Næste artikel EU-formand sætter kurs mod mere union EU-formand sætter kurs mod mere union