Her er medlemmerne i regeringens implementeringsråd

INDFLYDELSE. Der er ikke blevet plads til grønne organisationer i rådet, der skal rådgive regeringen om implementering af EU-regler. Det giver skævvridning, lyder advarslen, mens erhvervs- og vækstministeren afviser kritikken.

Regeringen vil gøre op med overimplementering af EU-regler, og her ønsker Venstre hjælp fra et såkaldt implementeringsråd.

Foruden en formand og tre særlige sagkyndige kommer rådet til at bestå af medlemmer indstillet af 11 forskellige aktører, som Altinget er blevet bekendt med.

De 11 aktører er henholdsvis DI, Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer, Dansk Byggeri, Håndværksrådet, Rederiforeningen, Forbrugerrådet Tænk, DA, LO, Forsikring & Pension samt et medlem fra den finansielle sektor (Finansrådet og Realkreditrådet).

Login