Jens-Peter Bonde: Vis tillid til borgerne

DEBAT: EU bør gøres mere åbent, nært og demokratisk, så borgerne får ejerskab til Unionen og dens beslutninger, skriver Jens-Peter Bonde, redaktør på euabc.dk, forfatter og tidligere medlem af Europa-Parlamentet.

Af Jens-Peter Bonde
Redaktør af euabc.dk, forfatter og tidligere medlem af Europa-Parlamentet fra 1979 - 2008.

Den britiske folkeafstemning bør tages som et wake-up-call, der får EU-toppen til at skifte spor. Hvorfor ikke sige undskyld til borgerne for Unionens store fejl og forsømmelser? EF fungerede glimrende, da de skabte det fælles marked. Det gik galt, da de begyndte at blande sig i forhold, som bedre kan løses af kommuner, regioner og medlemslande.

Mon ikke en overraskende undskyldning fra statsministrene i Det Europæiske Råd kunne få borgerne til at tilgive og lytte igen?

Drop eller reformér møntunionen
Husk, hvordan møntunionen blev solgt som det store økonomiske fremskridt for alle. Men man startede en møntunion uden politisk styring. Kommissionsformand Delors kaldte det for en ”fejlkonstruktion”, som han kun kunne støtte, fordi han var sikker på, der ville komme en politisk overbygning.

Det er som at bygge et hus ved at starte med taget. Fælles penge kan være en kroning på en lang økonomisk tilpasning mellem landene. Man vedtog i stedet et monetært diktatur og lod politikken ligge. Resultatet er blevet meget synligt under finanskrisen. Fra 2008 til 2016 har Eurolandene mistet otte procent vækst sammenlignet med USA.

Europæiske lande uden for euroen har klaret sig meget bedre. Polen topper med 28 procent vækst. Sverige har vækstet 14 procent. Storbritannien ni procent, ligesom Tyskland.

Eurolandene har under ét haft tre procent vækst, ligesom Danmark med hjælp fra nye definitioner fra Danmarks Statistik. Danmark har bundet kronen til euroen, mens den svenske flydende kurs har gavnet svensk økonomi.

Den tyske sparepolitik er presset ned over alle lande, også dem der havde råd til at investere meget mere i grøn omstilling. Den bør opgives til fordel for en aftalt vækstplan. Euroen bør opgives, medmindre møntunionen reformeres til at sikre vækst, velstand og beskæftigelse.

Mere autonomi til medlemslandene
I 2016 druknede 5000 flygtninge i Middelhavet, mens statsministrene skændtes om flygtningepolitik og indgik kyniske aftaler med Tyrkiet og andre nabolande.

Vi bør hellere standse den illegale indvandring med en Marshall-plan for landenes udvikling og ved kun at tillade legale ansøgninger med tildeling af visa og flybilletter på ambassaderne. Så kan vi hjælpe de flygtninge, der trænger mest.

Illegale tilrejsende må sendes tilbage for at standse business-modellen med at sælge billetter i 100.000 kroners klassen til billige plastikbåde med stor risiko for drukning.

Den fri bevægelighed for personer må ændres, så landene selv kan bestemme, hvor mange borgere de vil optage fra andre lande. Medlemslandene bør også selv kunne styre løn og arbejdsvilkår. Social dumping med billig østeuropæisk arbejdskraft fik flertallet i Storbritannien til at stemme Leave. Det hjælper ikke nogen at insistere på de fire friheder som urørlige helligdomme. Resultatet kan nemt blive, at de alle forsvinder med Unionens opløsning.

EU skal kun blande sig i grænseoverskridende spørgsmål, og holde sig fra indblanding i landenes egne affærer. Der er nu over 144.000 love, regler, domme og standarder, som vi ikke kan ændre som vælgere på en valgdag. De bør kun administreres af Kommissionen og Domstolen, når de berører emner og sager, landene ikke kan regulere selv. Eksempelvis bekæmpelse af skattely.

Et åbent, nært og demokratisk EU
EU må gøres åbent, nært og demokratisk, så borgerne får ejerskab til Unionen og dens beslutninger. Samtlige regler må kunne ændres af vælgere på en valgdag. Det er den styreform, som kaldes demokrati.

Vore ledere bør indse, at kun demokrati og deltagelse fører til ansvar og respekt fra borgerne. Når noget så går galt, er det vores egen skyld, fordi vi stemte forkert. I dag er der ikke meget forbindelse med vore stemmer ved valgene og de kriser, vi står med i EU. Vi føler ikke ansvar for dem.

Vore folkeafstemninger om Lissabon-traktaten blev stjålet væk, da de først havde stemt nej til det samme indhold i Frankrig og Holland. Vore ledere behandlede os med despekt. Derfor reagerer folk ved at stemme nej til en frihandelsaftale med Ukraine i Holland, afskaffelse af et retsforbehold i Danmark og en udmeldelse af EU i Storbritannien.

Vi ville nok vise mere tillid til EU's ledere, hvis de viste mere tillid til vælgerne.

Forrige artikel Stine Bosse: Ingen kender konsekvenserne af Brexit Stine Bosse: Ingen kender konsekvenserne af Brexit Næste artikel Løkkegaard: DF fortsætter Europa-slingrekurs Løkkegaard: DF fortsætter Europa-slingrekurs