Juncker: Der er brug for én kaptajn på skibet

FREMTID: EU vil være nemmere at forstå for borgerne, hvis der kun er én figur i toppen, lyder det fra EU-Kommissionens formand i hans årlige tale til Unionen.

STRASBOURG: "Vi er begyndt at reparere taget, men vi bliver nødt til at gøre arbejdet færdigt, mens solen skinner, og det stadig holder tørt."

Med de ord lægger EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, i sin årlige tale om Unionens tilstand op til en betydelig forstærkning af nogle af de bærende dele i den europæiske arkitektur.

Én formand
I det, der ses som Junckers sidste store mulighed for at sætte sit præg på den politiske dagsorden, før der fra næste år går valgkampagne i EU-land, foreslår han at forstærke båndene mellem EU-Kommissionen og medlemslandene.

Det skal ske ved at skabe en euro-finansminister, der skal lede arbejdet blandt landene i den fælles mønt og samtidig være medlem af EU-Kommissionen. Og ved at fusionere sin egen rolle med den, som formanden for EU’s stats- og regeringschefer i Det Europæiske Råd har, så der ikke længere er tvivl om, hvem der tegner EU udadtil.

“Europa ville være nemmere at forstå, hvis der var én kaptajn til at styre skibet,” sagde han og tilføjede:

“En enkelt formand ville bedre reflektere vores EU’s sande natur som både en Union af stater og borgere.”

Juncker tilføjede, at han ikke selv er kandidat til den nye post som EU’s superpræsident. Men han lagde samtidig sin politiske vægt bag, at udvælgelsen sker i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet i 2019, så de forskellige europæiske grupperinger kan stille med kandidater. Her gjorde han også klart, at han støtter idéen om at inddrage nogle af de pladser i Parlamentet, som vil stå tomme, når briterne forlader Unionen, til at skabe transnationale politiske lister med kandidater, der kan stemmes på i hele EU.

Arrogant over for borgerne
De institutionelle forandringer er tegn på, at Kommissionen ikke forholder sig til Unionens rigtige problemer, men i stedet sidder i glastårnet og forlanger mere magt til EU, mener Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU.

“En finansminister, der skal styre medlemslandene endnu mere i Kommissionens retning, og en præsident over alle præsidenter, der skal sikre, at vi har én union med én præsident. Jeg synes, det er arrogant over for borgerne og over for demokratiet. Jeg synes, at I i Kommissionen allerede har rigeligt magt,” siger Rina Ronja Kari.

Heller ikke statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er imponeret.

“Lad os ikke blande roller og kompetencer. Vi har brug for formanden for Det Europæiske Råd som stemme for medlemsstaterne,” skrev den danske statsminister på Twitter.

Rumænien og Bulgarien i Schengen
Juncker slog også et slag for at udvide EU’s grænseløse Schengen-samarbejde til Rumænien og Bulgarien, som i et årti har været erklæret parate til at få Schengen-status, men som lige så længe er blevet blokeret af de øvrige medlemslande. Til gengæld bevægede han sig behændigt uden om det kontroversielle spørgsmål om, hvad der skal ske med den grænsekontrol på de indre linjer, som Danmark, Tyskland, Sverige og Østrig har indført, og som efter Kommissionens plan skal ophøre til november.

I talen lægger Juncker også op til, at EU’s budget skal være større i fremtiden, og at medlemslandene skal lægge mere magt over på EU-niveau i forhold omkring moms og skat, hvor landene i dag har vetoret.

Men kommissionsformanden gør også klart, at han vil være sikker på, at EU blander sig der, hvor det nytter. Derfor annoncerede han også en såkaldt nærheds- og proportionalitetstaskforce, der med førstenæstformand i Kommissionen, Frans Timmermans, i spidsen i løbet af det næste år sammen med medlemmer fra både nationale parlamenter og Europa-Parlamentet skal se på, om der er steder, der kan skæres ned på EU-lovgivningen.

“Vi skal ikke blande os i de europæiske borgeres hverdag ved at regulere ethvert aspekt,” understregede han.

Der, hvor han har tænkt sig at handle, er blandt andet på handelsområdet. Her lovede Juncker som forventet at åbne forhandlinger med Australien og New Zealand om nye frihandelsaftaler. Men han præsenterede samtidig et nyt forslag om screening af udenlandske investeringer i strategisk infrastruktur som for eksempel havne, forsvarsteknologi og energi, der skal beskytte dem mod opkøb udefra.

Ånde med begge lunger
Han tog også fat om den splittelse mellem øst og vest, som af mange ses som den helt store trussel mod sammenhængskraften i EU. Uenighed om demokrati og om den vandrende arbejdskraft må ikke få fællesskabets parter til at være mindre lige, for EU strækker sig fra Vigo til Wien og fra Spanien til Bulgarien, påpegede kommissionsformanden.

“Europa må ånde med begge lunger. Ellers vil vores kontinent få svært ved at få luft,” sagde han.

 

 

 

 

,

Forrige artikel "EU burde ikke være så dumme og naive, at vi finansierer vores fjender" Næste artikel Video: Her er fem nedslag i Junckers state of the union-tale Video: Her er fem nedslag i Junckers state of the union-tale