Jurist: DF og Sass viser 'grænseløs historieløshed', når de undsiger menneskerettigheder

KRONIK: Menneskerettigheder er under pres i hele verden - og i Danmark, hvor DF ønsker et opgør med konventionerne, mens Sass vender dem på hovedet. Det er udtryk for historieløshed kun at se rettighederne som besværlige regler. Erfaringer fra fortiden skal genoplives, skriver advokat Thorkild Høyer.

Af Thorkild Høyer
Advokat og bestyrelsesmedlem i Dignity og Levende Menneskerettigheder

Vi har netop fejret 100 års-dagen for afslutningen på 1. verdenskrig og fik i den anledning lejlighed til at gense de gruopvækkende film fra skyttegravskrigen.

Og ikke mindst blev vi igen mindet om, hvor umenneskeligt menneskeheden kan handle. Krigen kostede helt meningsløst cirka 15 millioner menneskeliv, hvortil kommer ofrene fra den spanske syge, udløst af krigen, som kostede mere end 40 millioner menneskeliv.

Erklæringer for menneskeret fødes
Fredsslutningen efter 1. verdenskrig ledte direkte frem mod den anden store krig – med de ufattelige grusomheder, den indebar i form af folkedrab og forfølgelser og cirka 70 millioner tabte menneskeliv.

2. verdenskrig førte verdens nationer til at etablere FN’s menneskeretserklæring.

Menneskerettighederne er gennem århundreder blevet en del af vores DNA, men de er ikke den fulde historie om os.

De er derimod udtryk for menneskehedens etiske kompas, den ledetråd, som vi gennem menneskehedens historie har fået udviklet for så vidt muligt at undgå overgreb på vores næste.

Før de blev kaldt menneskerettigheder, var der tilsvarende etiske ledetråde i verdens store religioner.

Den første egentlige sammenfatning af menneskerettighederne ser vi i Den Amerikanske Uafhængighedserklæring fra 1776 og derefter den franske menneskeretserklæring fra 1789, FN’s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne fra 1948 og naturligvis Den Europæiske Menneskerettighedskonvention fra 1950.

Disse mere grundlæggende erklæringer er gennem årene blevet fulgt op af andre konventioner, såsom Flygtningekonventionen fra 1951 og Torturkonventionen fra 1984.

Alarmerende debat om rettigheder
Den mest højtlarmende del af debatten forholder sig udelukkende til menneskerettighederne som regler, der er snærende og besværlige for den såkaldt ”nødvendige lovgivning” og på linje med alle mulige andre regler i vores lovgivning.

Vi hører socialdemokraten Henrik Sass Larsen tale om, at vi skal rode os ud af internationale konventioner og domstole, så vi får herredømmet tilbage.

Den udtalelse har han siden forsøgt at rode sig ud af, men udtalelsen skal ses og forstås på baggrund af Dansk Folkepartis årelange kampagne mod menneskerettighederne.

DF’s erklærede politik er, ”at Danmark skal forlade de internationale konventioner, selvom det kan betyde, at vi dermed også må forlade EU og Europarådet.”

Formålet er, som Morten Messerschmidt har udtrykt det, at en afskaffelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og -domstol vil sikre, ”at Folketinget ville få friere hænder til at vedtage love i overensstemmelse med befolkningens ønsker.”

Det er udtryk for en grænseløs historieløshed at se på menneskerettighederne kun som regler nedfældet i diverse konventioner.

Rettigheder under pres i hele verden
Menneskerettighederne er først og fremmest dyrekøbte indvundne menneskelige erfaringer.

De er hver især skabt på baggrund af kolossale menneskelige ofre, hvor menneskeheden kollektivt har indset, at noget måtte gøres for at begrænse mulige fremtidige ofre. Og dette noget, der blev gjort, er netop reglerne i konventionerne.

Når man som Sass og DF med flere undsiger konventionerne, så undsiger man i virkeligheden disse menneskelige erfaringer.

Man ignorerer tillige de mørke skyer, der for tiden trækker op over verden. Den populistiske bølge, der i store dele af verden får stadig bedre tag i befolkningerne.

Ungarn og Polen, der har forladt retsstatslige principper. Et Putins Rusland og et Erdogans Tyrkiet, der har udviklet diktatoriske tendenser.

Et Kina, der har påbegyndt registrering af alle indbyggere, internerer et stort antal mindretal og ikke holder sig tilbage fra at kidnappe politiske opponenter i udlandet for at retsforfølge dem i Kina. Et Saudi-Arabien, der fører krig i Yemen med et stort antal civile ofre og bistået af vestlige våbenleverancer. Og man kan blive ved. Udviklingen er ikke god.

Heldigvis er vi langt fra tidligere tiders overgreb og blodbade, men tendenserne er tydelige nok.

Skeptiske politikere begrænser individets rettigheder
Dernæst får Sass og DF også vendt menneskerettighederne på hovedet, og det har de tilsyneladende vældig godt held med i den offentlige debat, uimodsagte som de er af en ukyndig og ukritisk presse.

Med undtagelse af det absolutte forbud mod tortur, så skal menneskerettighederne altid afbalanceres over for hensynet til fællesskabet/statens interesser i for eksempel offentlig orden og sikkerhed.

Den afbalancering vil naturligt udvikle sig over tid, og derfor skal menneskerettighederne forvaltes dynamisk.

Hvor straffeloven og diverse særlove regulerer den enkelte borgers adfærd over for fællesskabet, så kan menneskerettighederne siges at regulere fællesskabets/statens adfærd over for borgerne.

Menneskerettighederne er indført til beskyttelse af borgerne mod staten. Med god grund – for de grusomste forbrydelser er altid blevet gennemført af stater mod borgere og nogle gange ovenikøbet med et folkeligt mandat som under Hitler-tiden.

Så når vi hører politikere argumentere mod menneskerettighederne og konventionerne, så argumenterer de i realiteten for en svækkelse af beskyttelsen af den enkelte borger mod overgreb fra staten. Og de argumenterer for en stærkere stat og tættere statslig regulering af borgerne.

Det er en vældig farlig udvikling, der på sigt kan true vores alles retssikkerhed og desuden nødvendige internationale samarbejder.

Behov for internationalt samarbejde
Det burde være unødvendigt at påpege, at de største udfordringer, som ikke blot det internationale samfund, men også de enkelte nationer står over for, er af en karakter, hvor der ikke findes løsninger på nationalt plan, men alene internationale løsninger.

Det gælder først og fremmest klimaudfordringerne, men også flygtningekrisen, der afspejler uligheden mellem syd og nord.

Der er derfor behov for et stærkere og mere intenst internationalt samarbejde, ikke et mindre.

Hvad kan man så gøre ved en udvikling, hvor menneskerettighederne i stigende grad undsiges og opfattes som forhindringer for nationalstaten?

Hver femte dansker støtter tortur
Lad mig her fortælle om en erindring fra mit barndomshjem. En nær ven af vores familie blev som modstandsmand anholdt af tyskerne og underkastet tortur.

Det fandt jeg først ud af mange år efter hans død, hvor jeg fik gravet retsprotokollerne frem. Han var en mand, som jeg havde et nært forhold til, men han var temmelig sær.

I mit hjem blev den tortur, som han blev udsat for, og som alle de voksne kendte til, aldrig omtalt, selvom den utvivlsomt havde haft stor betydning for hans lidt sære og tillukkede personlighed. Mine forældre og deres omgangskreds vidste, selvom det aldrig blev omtalt, hvor forfærdeligt tortur er, og ville ikke have det.

Var der derfor dengang kommet et forslag om, at man i særlige tilfælde, som en dansk officer gjorde for nogle år siden, og USA's præsident gør det i dag, kunne anvende tortur, ville det ikke have nogen gang på jord.

I dag ser det anderledes ud. Anvendelsen af tortur i særlige tilfælde støttes ifølge en meningsmåling af hver femte dansker.

Hvorfor har det ændret sig? Min tese er, at det er de personlige og individuelle erfaringer og erindringer, der gør forskellen.

Unge og midaldrende i dag har ingen personlige erfaringer med torturofre eller for sags skyld andre krænkelser af menneskerettighederne. De kender ingen i deres omgangskreds, der har været udsat for disse krænkelser.

Menneskerettighederne forvandler sig herved fra dyrekøbte menneskelige erfaringer til netop kun at være regler.

Regler, der kan ændres eller endog ophæves, på linje med alle andre regler. De bliver fjernet fra den særlige status, de i realiteten har som værende et udtryk for, hvad menneskeheden har lært gennem århundreder, vore kollektive erfaringer.

Dertil kommer, at vi i store dele af verden har vundet slaget om at overleve. Frem til 1970’erne var vi som samfund optaget af at opnå en tilfredsstillende materiel standard. Det var vore samfunds fælles fokus, og det har vi opnået til overflod.

Historiske grufuldheder skal genoplives
I dag har vi ikke noget fælles fokus. Vi er i en tilstand af limbo – en tilstand af lammelse. Hvor skal vi som samfund bevæge os hen? Vi dyrker narcissistisk vores personlige lykke - helt uforbundet til fællesskabet.

I den tilstand bliver internationale forpligtelser og det fremmede en udfordring, ja, nærmest en trussel.

Væk, væk, synes at være den fælles sang. Vi har nok i os selv og bryder os ikke om fælles forpligtelser og er mere optaget af at pege på de fremmede som trusler for vort samfund.

Det skaber udfordringer for menneskerettighedstilhængere i de kommende år. Hvordan finder vi veje til at gøre kommende generationer det begribeligt, at menneskerettighederne er vort fælles gods og værd ikke blot at bevare, men at styrke?

Vi skal finde metoder til at gøre de historiske erfaringer, som menneskerettighederne afspejler, til erfaringer, som nye generationer kan identificere sig med, og som de unge finder personligt vigtige og ikke blot regler på linje med færdselsloven og andre love.

Samtidig skal vi arbejde for at formulere de mål, som vort samfund kan og skal være fælles om. En fælles vision. Kun da kan vi afvende en udvikling, der lige nu kan virke truende.

Menneskerettighederne adskiller os fra barbariet
Der er meget på spil. Menneskerettighederne er den tynde fernis, der adskiller os fra barbariet. De er ikke givne. Der skal til stadighed kæmpes for dem.

Jeg har håb for fremtiden. Simpelthen fordi samfund, der har fornægtet de etiske principper, der er indeholdt i menneskerettighederne, historisk aldrig har haft lang levetid.

Samtidig er der grund til at være på vagt – fordi historien har lært os, at mørke tider sædvanligvis har indebåret voldsomme menneskelige omkostninger.

Forrige artikel Noah: EU’s landbrugsudspil underminerer klima, miljø og jobs Noah: EU’s landbrugsudspil underminerer klima, miljø og jobs Næste artikel Eks-ambassadør: Derfor spiller irsk bagstopper en vigtig rolle i Brexit-forhandlinger Eks-ambassadør: Derfor spiller irsk bagstopper en vigtig rolle i Brexit-forhandlinger
 • Anmeld

  Hans Jørgen Lassen · mag.art. & cand.jur.

  Selektiv brug af menneskerettigheder

  Vil Thorkild Høyer og hans foreninger så stoppe rituel omskæring af små drenge? Med henvisning til menneskerettighederne.

 • Anmeld

  Asta Bjerre

  Menneskerettighedsorganisationerne bør afvikles.

  menneskerettigheder har ingen berettigelse i et land som Danmark, hvor mennesker i forvejen er beskyttet af retssamfundet. Og de lande, hvor rettighederne kunne være påkrævet, der vil man ikke følge dem.
  I øvrigt kan et menneske ikke kun have rettigheder, det er bundet op på pligter, og hvis mennesket følger dets pligter her i livet, så var der ikke brug for rettigheder.

 • Anmeld

  S.A.

  Utopi

  Held og lykke med at få flygtningekrisen, bølgen af migranter og uønskede kulturer flettet sammen med menneskerettigheder.
  Samtlige islamiske lande arbejder sig henimod et shariastyre - disse lande vil da blæse højt og flot på vore ønsker om overholdelse af konventionerne.
  Tror for en gangs skyld at Sass har sagt noget intelligent. Vi må til at se på hvad vi kan gøre for dem der går brug for hjælp i vore egne kulturer. Betyder det at vi kommer til, at træde nogle muslimer lidt over tæerne må vi tage det med. Muslimerne tramper på vores kultur, så lidt modstand må de efterhånden kunne forvente.
  Støjberg som næste statsminister - ja tak!

 • Anmeld

  John zederkof Jessen

  Så er det sagt, men.....

  I 2019 vil vi bevæge længere ud af den vej, på vej mod kanterne - det kaldes nu procesrisiko - i nysprog - og velvillige mikrofonholdere vil villigt kritikløst lægge kanaler og spalter til, og skulle nogen/jeg og som i indlægget her fra Høyer, skrive noget andet, så er det nu på vej til at blive:

  Hatespeech, shitstorms, haters og det der er værre.

  Vi bevæger os væk fra historisk bevidsthed, og vi må ingen gang sige det højt mere.

  Jeg vil vælge at slutte med et let omskrevet citat, fra alle danskeres yndlingsserie, den, der angiveligt skulle definere os som nation:

  “Hvad er vi dog for nogle mennesker”

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Juristernes misbrug af menneskerettigheder.........

  Undergraver borgernes opbakning til menneskerettigheder. Der er massiv opbakning til at grusomheder som jødeforfølgelsen under anden verdenskrig aldrig skal accepteres, men når juristerne mener Levakovic og den morddømte bandeleder fra LTF er forfulgte som jøderne var det udstiller det juristernes totale mangel på at kende forskel på ret og uret.

  Der er advokater som delere huer og trøjer ud til bandemedlemmer i fængslerne for at markedsføre bandeadvokaterne overfor bandens medlemmer. 5,5 millioner malker de mest grådige af bandeadvokaterne i statskassen og bandeadvokaterne fastholder under henvisning til menneskerettighederne at bandemedlemmer med udenlandsk baggrund ikke skal udvises af landet. Advokaterne gør alt for at holde deres økonomiske guldfugle i landet så de kan tjene flere millioner på disse typer som juristerne anser som forfulgte lige som jøderne under krigen.

  Den største trussel mod menneskerettighederne er juristernes misbrug af de konventioner som skulle beskytte forfulgte og ikke give kriminelle fra udlandet ret til at udøve nye kriminelle handlinger i Danmark. Om det er kristne eller andre religiøse grupper bør ingen forskel - de kriminelle skal ud af landet og så længe juristernes fortolkning af at det sker vil opbakningen til konventionerne være under pres. Men det er juristerne som sammen med deres kriminelle guldfugle er problemet - ikke dem som ønsker de kriminelle ud af landet.

  Der vil aldrig være opbakning til at konventionerne giver Gimi Levakovic ophold og pension i Danmark og så længe advokaterne ikke kan indse dette er det advokaterne som skader konventionerne. Så man kan sige at advokaterne sætter indtjening over menneskerettighederne ved at misbruge konventionerne til fordel for de kriminelle.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Danske domstole kan dømme.

  Menneskerettighedskonventionen er på alle måder smuk men domstolen er et juridisk fejlskud og et angreb på det nationale folkestyres ret til, suverænt, at lade egne domstole tolke konventionstekster.

  For Danmarks vedkommende er det slet ikke muligt at lade overnationale domstole dømme hverken den danske stat eller dens borgere. Dette fordi Grundloven tildeler domstolene, de danske, den dømmende magt og dette er ikke ændret med indførelsen af § 20 i 1953-Grundloven. Det ville i givet fald have krævet en ændring af grundlovens § 3 hvis domstolene skulle fratages deres suverænitet. Det er ikke sket og overdragelse af domstolsbeføjelser til overstatslige domstole er derfor på ingen måde legal.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Det er påfaldende som jurister kan se stort på Grundloven når det passer juristerne.....

  Men Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har tiltaget sig langt mere magt end konventionen giver grundlag for og jura bliver til politik.

  Det er ganske det samme med de 27 dommere som Justitsministeriet fordrer med bijobs i strid med både Grundlovens bestemmelser om magtens tredeling samt artikel 6 i konventionen samt domspraksis med at der ikke må være skyggen af tvivl om en dommers upartiskhed. Når en landsdommer fusker med revisors selskab i en sag om revisors ansvar og dommeren samtidig er næstformand i revisornævnet skal man vist være jurist for at finde det korrekt. Dommerne sidder endda med medlemmer af folketinget og laver politiske kendelser i landsskatteretten mod betaling fra SKAT. At finde tre 100 % rene dommere i Højesteret som ikke udnytter/misbruger deres dommerembede ved bijobs er en umulighed.

  Men de danske jurister er mere optaget af kriminelles menneskerettigheder mod udvisning end at sikre dommerstanden er upartisk og ikke sætte egne økonomiske interesser over egen indtjening. Men advokater frygter vist at komme i "bad standing" hos dommerstanden som sætter deres Grundlovsstridige og konventionsstridige bijobs over en retfærdig rettergang. Justitsministeriet som fodrer dommerne med bijobs informerer endda dommerne om borgere som søger aktindsigt i dommernes bijobs så disse borgere kommer i "bad standing" hos dommerstanden.

  Juristernes forhold til retfærdighed og en retfærdig rettergang bliver påvirket af ekstra penge i dommernes lommer og myndighederne ved godt hvilke dommere som sælger deres dømmekraft på bekostning af både Grundlovens og konventionerne. Justitsministeriet giver de betalte dommere ekstra service ved at skrive til dommerne hvilke personer som ønsker indsigt i dommerne habilitetsbelastende bijobs. SKAT ved også godt hvilke dommere som altid dømmer til fordel for SKAT hvis der er bijobs at score.

 • Anmeld

  Karl-Jørgen Jensen

  Beskyldning mpd dansk officer

  Jeg bemærkede i artiklen, at der omtales at en dansk officer har gjort sig skyldig i tortur. Såfremt der tænkes på sagen mod kaptajn Annemette Hommel, vil jeg gøre Thorkild Høyer opmærksom på, at sagen førte til en frifindelse i Østre Landsret.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Når jurister ikke fortæller hele sandheden......

  https://www.berlingske.dk/samfund/annemette-hommel-forfremmes

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Når konventionerne ikke længere er en del af løsningen, men selve problemet....

  https://www.dr.dk/nyheder/politik/ministerium-advarer-mod-eu-dom-om-familiesammenfoering

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Et meget indsigtsfuldt indlæg af Thorkild Høyer

  Jeg er fuldstændig enig med ham. Der er mange i dag, der ikke forstår, at det netop er den internationale dimension af menneskerettighederne, som er vigtig. De kan ikke håndhæves udelukkende på national plan, da erfaring med nationer er, at de sagtens kan lave love i strid med menneskerettighederne.

 • Anmeld

  Torben Busk · Virksomhedsudvikler

  Hvad med menneskepligten?

  Menneskerettighederne beskytter mennesket mod overgreb fra staten. Den ret skal vi til enhver tid værne om. Men en menneskeret må også kalde på en menneskepligt, ellers er der ikke balance. Samfundet skal naturligvis også kunne beskytte sig mod overgreb fra mennesket (f.eks. terroristen). Det store spørgsmål er i virkeligheden, om den som ikke efterlever sin menneskepligt, samtidig skal være beskyttet af en menneskeret?

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Menneskerettigheder.

  Det der er det største problem ved de konventioner, vi er bundet af er at de vanskeliggør udvisning af ubekvemme personer, som direkte truer vores sikkerhed. Jeg tænker her på potentielle terrorrister fra Mellemøsten.

  Nu truer EU os med et direktiv som skal forpligte os til at tage imod flere familie sammenføringer. DVS. vi vil få sværere ved at afvise disse. Nej, der er kun en vej at gå, det er et alvorligt opgør med konventionerne, uanset om det gælder vores fortsatte EU medlemskab.


  Det bedste vil være om Danmark tilslutter sig visegrad landene, som, efter min mening, fører en fornuftig politik, som gør op med en del af de bindinger som EU giver. Tænk lige på de problemer EU løb ind i, i 2015, da kontrollen med de syd vendte "grænser" svigtede totalt.

  Jeg giver Sass Larsen og DF fuldstændig ret.

 • Anmeld

  Bjarne Bo Jensen

  Paradoksale menneskerettigheder

  Det paradoksale er, at de steder, hvor menneskerettighedsdomstolene ville have betydning, Kina, Saudi Arabien, Tyrkiet med mange flere, der har de absolut ingen indflydelse.
  De steder hvor de har indflydelse, som f.eks. Danmark virker de kontraproduktivt, idet de hindrer myndighederne i at beskytte deres borgere mod kriminelle.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Karl-Jørgen Jensen

  Annemette Hommel blev i juli 2006 frifundet af Østre Landsret for "grov pligtforsømmelse" ved sin måde at afhøre irakiske fanger på i forsommeren 2004. Bemærk at hun bliver frifundet i henhold til en ny afkriminaliserende militær straffelov, der trådte i kraft i januar 2006. Omkring 1 1/2 år efter at afhøringen irakiske fanger fandt sted. Den nye lov gør kun grov pligtforsømmelse strafbart. Den nye lov må også have tilbagevirkende kraft.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Bjarne Bo Jensen

  Danmark har kun fået omstødt 1 ud af 10 udvisningssager appelleret til EMD.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Historieløsheden truer hver eneste af os..

  Tak, Thorkild Høyer for et særdeles indsigtsfuldt, seriøst og reflekterende indlæg.
  **Ja. Menneskerettighederne beskytter enhver borger i ethvert land imod overgreb fra staten. Også den enkelte borger i Danmark.**
  I min optik er det dybt bekymrende, når ledende, ansvarlige politikere i et oplyst demokratisk samfund argumenterer for at fratage os borgere retten til beskyttelse fra overgreb fra staten. Det kan kun tolkes som et ønske om at få mulighed for at øve magt over de borgere, der er uenige med dem. Stærkt truende. Konsekvenserne er nærmest uoverskuelige.
  Når samme politikere argumenterer for, at det er ok, at handle- og beslutningsmæssigt at gå til grænsen eller overskride Grundlovens og Menneskerettighedernes grænser, så er alle vi borgere i fare.
  ....
  Er opvokset i efterkrigstiden, hvor både min farfar og min far døde alt for tidligt på grund af de stærke psykiske eftervirkninger, som deltagelse i frihedskampen og evakueringen af jøderne kom til at betyde.
  Man havde givet hinanden ord på at tie stille efter krigen bla med det sigte, at man jo skulle leve sammen bagefter. Som nysgerrigt stort barn spurgte jeg ofte ind til det, men fik altid svaret:"Vi skal leve sammen i fred nu." Kan i tilbageblik nu godt se, hvem, der var venner for livet i den lille provinsby, og hvilke handlende, man stiltiende aldrig handlede hos. Men vi, børnene, fik lov til at have fællesskaber i eksempelvis spejderbevægelsen og i svømmeklubben.
  ....
  Det er fuldstændigt rigtigt, at historieløsheden trives alt for godt. Værst er det, når vi vælgere hopper på limpinden og får sat vores kryds ved de skrydende, højtråbende og manipulerende politikere, der ikke kan finde ud af med ordentlighed, indsigt og viden at løse store, alvorlige problemstillinger i en globaliseret verden,....I stedet agerer de som Chr. IV med herskesyge, egenrådighed, angst og indædt heksejagt mod det og dem, de ikke umiddelbart forstår.
  Hvis disse højtråbende, historieløse politikere, der mangler empatisk og etisk forståelse, får magten i Danmark, så er hver eneste af os borger, der er uenige med dem. truet.
  **Menneskerettighederne skal vi slås for at bevare,.....både for vores egen og for vores børns skyld.**
  Menneskerettighederne er ingen selvfølge. De er et livsnødvendigt etisk, moralsk kompas, der skal og må sætte kursen for fredelig sameksistens i en stor verden, hvor mange ledere desværre er både selvpromoverende og magtsyge på andre menneskers bekostning.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Allan Gorm Larsen

  Er du klar over, hvad man i Visegradlandene gør ved de borgere, der har en anden mening end den, der er fremherskende i Staten?
  Mener du virkeligt, at den styreform skal overføres til Danmark?

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist

  To, der har fat i det rigtige:

  Torben Busk og Bjarne Bo Jensen.
  Selv om kronikøren da nok er et godt menneske, som ikke primært lever af at forsvare kriminelle udlændinge (??) ja så har han jo ikke selv forstået hvad der er dilemmaet med menneskerettigheder, som jo i den grad trænger til en forbedring og opdatering.
  Terrorister og vaneforbrydere, som p.t. beskyttes af disse rettigheder, så det går ud over pæne mennesker, de skal da ikke have særlig beskyttelse via disse love, blot fordi man har lavet fejl i lovene og glemt at opdatere dem senere !
  Som Torben Busk antyder, skal beskyttelsen via internationale regler kun virke der, hvor den anklagede ikke selv har begået en afskyelig og dybt kriminel handling. Måske flere gange..

  Forresten er det også misbrug af menneskerettighederne, hvis enhver sindsyg form for religionsudøvelse er fredet på enhver måde.
  Vi oplever jo netop nu, hvordan terrorister i deres "religion"s navn lemlæster og myrder helt uskyldige. Er det sådanne umennesker, som hr HØYER vil beskytte ? Eller er det de moralske og lovlydige, som skal beskyttes ?

  Men bare den kendsgerning, at visse religioner indeholder regler og traditioner, som man tvinger menigheden til at overholde (fx lemlestelse af små drenge/piger, burkatvang o.l., faste mm.), det tyder da på, at religiøs TVANG, det er helt ok, men frihed i menigheden til at handle anderledes, det fås der slet ingen legal støtte til !!
  HVOR er vi henne med sådanne "rettigheder" ??

 • Anmeld

  Bjarne Bo Jensen

  Vestligt skyldskompleks

  Det mærkelige er, at det stort set kræves, at der skal være en europæer eller nordamerikaner involveret før menneskerettighedsdomstolene træder til.
  Til Jesper Lund, ja, fordi de danske domstole på forhånd opgiver at dømme udvisning.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Hetzen mod EMD er fuld af løgne

  Hvis fakta er at meget få danske udvisningssager appelleret til EMD bliver omstødt af denne domstol, så bliver det fakta imødegået med en løgn at danske domstole på forhånd opgiver at dømme kriminelle udlændinge til udvisning. Underforstået at hvis en dansk domstol dømte en kriminel udlændinge til udvisning, så ville han få dommen omstødt, hvis han appellerede dommen til EMD. Men lige netop det fakta afkræfter.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  visegrad.

  JA!.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Danske domme og afgørelser afsagt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

  Til den, der er oprigtig interesserede i at basere sin holdning til EMD's indflydelse på, anbefaler jeg at kigge lidt Institut for Menneskerettigheders afgørelsesdatabase (https://menneskeret.dk/monitorering/afgoerelsesdatabase)

  Ifølge databasen har Danmark haft ialt 130 sager. I 14 af dem har anklageren fået ret at være blevet krænket. Her er de 14 sager:

  1) En ghanesisk kvinde fik afslag på familiesammenføring med sin ægtefælle, som var dansk statsborger, med den begrundelse, at hun og hendes mand havde større tilknytning til Ghana. EMD's Storkammer kom frem til, at den danske 28-årsregel (nu 26 år), hvorefter der kunne ses bort fra tilknytningskravet, såfremt den herboende ægtefælle havde haft dansk indfødsret i minimum 28 år (nu 26 år), var i strid med artikel 14 sammenholdt med artikel 8, fordi den var indirekte diskriminerende.

  2) Der forelå en krænkelse af artikel 8, da de danske myndigheder ikke havde taget hensyn til en 17-årig somalisk piges interesser ved ophævelse af hendes opholdstilladelse.

  3) Klager blev udvist grundet narkohandel, men EMD fandt, at EMRK var krænket.

  4-6) 3 klagere, som var danske forretningsmænd dømt for selskabstømning, hævdede, at den lange sagsbehandlingstid var i strid med artikel 6. EMD gav dem ret,

  7) Klager, som var dansk vekselerer, hævdede, at den lange sagsbehandlingstid i en konkurssag, som han var involveret i, var i strid med artikel 6. EMD gav ham ret,

  8) Klageren mente, at sagsforløbet, som omhandlede fejloperation af hendes kæbe, udgjorde en krænkelse af artikel 6 grundet den lange sagsbehandlingstid. EMD fandt, at EMRK var krænket.

  9) De danske regler at indgå eksklusivaftaler med fagforeninger er en krænkelse af den enkeltes ret til selv at bestemme.

  10) Klageren blev anholdt, fordi hun nægtede at opgive sin identitet i forbindelse med en bøde for at have kørt uden billet. Hun sad derefter i detention i 13,5 timer fra kl. 23. Først efter kl. 6.30 næste morgen forsøgte myndighederne at identificere hende. EMD fandt, at EMRK var krænket.

  11) Klageren var blevet handicappet efter at have været involveret i en bilulykke. Sagen vedrørte udbetaling af erstatning og varede i over 8 år, hvilket særligt henset til klagerens afhængighed af pengene udgjorde en krænkelse

  12) 90 personer blev smittet med HIV efter blodtransplantationer. Der blev anlagt sag mod de ansvarlige medicinalfirmaer og staten. For nogle af klagerne varede sagerne over seks år og for andre fire år. Seks af klagerne fik af EMD medhold i klagen, mens to ikke gjorde.

  14) En dansk journalist var i Danmark dømt for overtrædelse af straffelovens § 266 b for at stå bag et tv-program, hvor racistiske ytringer blev udbredt (den såkaldte Grønjakke-sag). Dette var i strid med artikel 10.

  13) EMD fastlog, at en dommer, som havde besluttet at varetægtsfængsle en person grundet ”særlig bestyrket mistanke”, ikke også kunne medvirke til at træffe den endelige afgørelse i sagen.

 • Anmeld

  Torben Snarup Hansen · småborger

  farvel til ytringsfrihed - goddag til befolkningsudskiftning

  Tror Thorkil Høyer på julemanden? I hvert fald tror han på romantisk skåltalesnak, som han henter i USA's uafhængighedserklæring: "We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness....." - Amerikanerne kunne og kan ikke bruge dette pladder-pludder til noget. I Frankrig gik det endnu værre med en "menneskerettighedserklæring", der fjernede det guddommelige forsyn og estattede det med levebrødsrevolutionære, som inden længe satte gang på guillotinen, så deres modstandere lærte at holde kæft. I dag har FN og EU-globalister vedtaget en erklæring, der for det første dikterer, at illegale immigranter skal indrejse frit i de vestlige stater, og for det andet, at censur indføres mod kritikere af globalismens evangelium.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  "og derfor skal menneskerettighederne forvaltes dynamisk" skriver advokat Thorkild Høyer.

  Så er det blot et spørgsmål om det er juristerne eller de demokratisk valgte som skal tolke på konventionens juridiske indhold. Kan juristerne på samme måde tolke på danske love eller kræver det at demokratisk valgte politikere ændrer lovene ?

  Hvornår har juristerne fået mandat til at opfinde nye områder at dømme på uden der er et klart juridisk lovgrundlag ?

  Og hvis juristerne kan tolke konventionen i strid med demokratiet og det skriftlige indhold i konventionen kan nationale politikere vel med større ret tolke konventionen dynamisk ?

  Hvem har givet juristernes magt til at opfinde forbud og tolkning af konventionen som strider mod demokratisk valgte holdninger i flere nationer ? Har juristerne ikke tiltaget sig både dømme og lovgivende magt som vi ikke tillader i Grundloven i Danmark ?

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Hvem vedtager ændringer i internationale konventioner ?

  Demokratisk valgte politikere eller dommerne som tolker uden et juridisk klart grundlag i konventionen ?

  Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er jo ikke en stentavle som ikke skal tilpasses nutiden, men at konventionen misbruges til at give ophold til Levakovic eller den morddømte bandeleder fra LTF er der kun opbakning til hos juristerne fordi advokaterne malker millioner på disse sager som betales af statskassen.

  Såfremt konventionerne kun har opbakning fra jurister som tjener på disse og er i direkte modstrid med borgernes holdninger til kriminelle er det juristerne som undergraver ikke alene konventionerne, men selv demokratiet og Grundlovens bestemmelser om magtens tredeling. Det er blevet juristernes paradis og borgernes mareridt.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Danske domme og afgørelser afsagt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (Rettelse)

  Til den, der er oprigtig interesserede i at basere sin holdning til EMD's indflydelse på, anbefaler jeg at kigge lidt Institut for Menneskerettigheders afgørelsesdatabase...->
  Til den, der er oprigtig interesserede i at basere sin holdning til EMD's indflydelse på Danmark på fakta, anbefaler jeg at kigge lidt Institut for Menneskerettigheders afgørelsesdatabase

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  I hvert fald ....

  .... ville jeg meget nødigt leve i et land, hvor vores politiske ledelse...og dermed lovgiverne...blæste på Grundloven og menneskerettighederne og dermed tilsidesatte vælgernes og borgernes ret til i tryghed at kunne give udtryk for deres meninger og holdninger. Alle skal og må være lige for loven.
  **Som folkevalgt politiker har man et stort ansvar for i sine ytringer og i sin adfærd at skabe sammenhængskraft og retfærdighed i landet, så sameksistensen og levevilkårene for alle indbyggere er så trygge som muligt. **
  At enhver indbygger har ansvaret for at opføre sig ordentligt overfor andre er en selvfølge. Man kan i dagligdagen ikke klare sig ved blot at give andre skylden for alt.
  **Ingen politiker kan give andre skylden for de love og vedtægter, de selv beslutter. De skal være voksne nok til selv at tage ansvaret for egne beslutninger, vedtægter og love.**
  Ridefoged-systemet og 'Den Store Bastians* opdragelsesmetoder fra 1848 har man ude i virkelighedens samfund,.. i det oplyste demokrati,.. forladt for mange årtider siden. De skal ikke genindføres, ligesom Gulerodsmetoden som ledelses- og administrationsform er dybt forældet og forfejlet i et oplyst demokrati.
  ....
  Nedgørende generaliseringer overfor skiftende befolknings- og mindretalsgrupper viser alene tegn på en umoden og historieløs fortolkning af virkeligheden.
  Fordi Breivik foretog sig uhyrligheder på Bygd-Ytøya, er ikke alle kristne nordmænd forbrydere.
  Fordi Ubåds-Madsen og Amagermanden foretog sig vanvittige forbrydelser, er ikke alle kristne danskere forbrydere.
  Fordi Hells Engels og Banditos samlede sig og førte indbyrdes krig, er det ikke en adfærd, som alle danskere tilslutter sig og skal lægge navn til.
  Fordi Loyal to Familia dyrkede banderelateret vold og kriminalitet, er ikke alle mennesker fra arabiske lande kriminelle.
  Generaliserende nedgørelser og beskyldninger kan bruges til intet.
  ....
  Tja. De stridende børn i skolegården kan optræde armsvingende, sveddryppende og skingert højtråbende overfor hinanden og påstå: "Det er de andres skyld, for det er dem, der begyndte..!!".... Men de er jo også børn, der i løbet af deres udvikling skal lære at tackle selv svære problemer mere hensigtsmæssigt og mere holdbart,.. bla via lydhørhed, dialog og samarbejde. Og de fleste børn bliver som voksne gode til det.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Der er nogen som ikke forstår at menneskerettighederne er også til for dem

  Det er sørligt hvor mange bidragsyder sandsynligvis ikke har forstået at menneskerettighederne er til at beskytte bl.a. deres ytringsfrihed - grundlovens § 77 giver en meget lille materielt beskyttelse - ligesom menneskerettigheder beskytter borgerne mod overgreb fra statsmagten .
  Det er som om rationalitet forsvinder hver gang udlændige bliver nævnt.
  Det er underligt at konstatere at det gælder også når folk stemmer på partier der ikke har problemer at forrringe deres levevilkår

 • Anmeld

  Bjarne Bo Jensen

  Menneskerettighederne beskytter ikke statsborgerne

  Kim Nielsen
  I Danmark beskytter menneskerettighederne ikke borgerne tværtimod. De beskytter derimod ikke statsborgere, som kan udgøre en trussel mod statsborgerne.
  I de lande, hvor der er brug for det, har menneskerettighederne ingen effekt, for der gør statsmagten hvad den vil.
  Det er udelukkende en vestlig foranstaltning, som var oplagt efter 2. Verdenskrig, men som i dag er uden reel betydning, bortset fra de ulemper de påfører den vestlige verden.
  Hvordan beskytter menneskerettighederne danskeres ytringsfrihed?
  Jeg forstår ikke, hvad Høyer mener med historieløshed, historien viser at menneskerettighederne ingen reel betydning har, kun den ulempe de medfører i Vesten.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Historieløshed er når jødernes skæbne i nazitiden glemmes

  Historieløshed er når det glemmes at verdenssamfundet ikke ville modtage jøder, som flygtede fra Nazityskland med den konsekvens at de endte i kz-lejre.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Bjarne Bo Jensen

  Jeg tvivler på om du har sat dig ind i menneskerretighederne når du påstår, at de kun beskytter borgere, der er udgør en trussel mod statsbogere ( således forstår jeg dig, selv om din sætning kan give en anden mening ved ordet ikke)
  Der er intet til hindre i grundloven for at lovgiver forbyder dig at sige noget om udlændinge eller at kritisere regeringen.
  Det hindre den europæiske menneskerettighedsartikel 10, der beskytter den materielle ytringsfrihed.
  EMRK sikrer retfærdigt rettergang og sociale pensioner osv.
  Jeg undrer mig bare at du og andre bidragsydere på grund af en neagativ holdning til udlændinge er i stand til at ville undergrave sine egne juridiske - og sociale rettigheder bl.a. ved at stemme på partier der ikke har nogen problemer med at forringe velfærdsstaten og det sociale sikkerhedsnet
  Du ønskes et godt nytår

 • Anmeld

  Bjarne Bo Jensen

  Kim Nielsen

  Jeg har ikke noget imod udlændinge, jeg har noget imod kriminelle udlændinge, som menneskerettighederne beskytter mod hjemsendelse, men som er til fare for danske statsborgere.
  Om end et lidt fortærsket eksempel; Levakovicfamilien hvor familieoverhovedet ikke kan udvises.
  Jeg ser det som en ulempe, at et land ikke selv kan bestemme hvem de ønsker som borgere, og vil sammenligne det med, at du nok ikke inviterer hvem som helst til at bo i dit hjem.
  Jeg vil også lige gentage, at menneskerettighederne ikke har nogen som helst effekt i andre end de vestlige lande.
  Derfor er de i virkeligheden en parodi.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Når den juridiske elite tiltager sig politisk magt.....

  ....og misbruger konventionens bestemmelser om beskyttelse mod forfølgelse som jøderne blev udsat for med beskyttelse af dybt kriminelle som Levakovic og den morddømte bandeleder fra LTF undergraver juristerne borgernes opbakning til konventionen.

  Det er juristerne som mistolker konventionens beskyttelses bestemmelser til at give ophold og pension til kriminelle og samtidig belønne fattigdomsflygtninge når de trænger ulovligt ind i Europa. Juristerne belønner ulovligheder med ophold og det har aldrig været konventionens hensigt. Politikerne støtter det ikke - borgerne støtter det ikke - men juristerne støtter det.

  Alle støtter at jødeforfølgelsen aldrig mere må finde sted, men kun juristerne støtter at det også opfatter dybt kriminelle fra udlandet.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Bjarne Bo Jensen

  Menneskerettighederne har sikkert mest effekt i de vestlige lande. At menneskerettighederne har effekt i de vestlige lande er da positivt.

  FN's menneskerettighederne har imidlertid også den funktion at virke som en referenceramme til brug, når et land af omverdenen skal kritiseres for at behandle sine borgere dårligt og uacceptabelt. Uden disse menneskerettigheder ville det være umuligt at konkretisere en kritik af landet.

 • Anmeld

  Bjarne Bo Jensen

  Jesper Lund

  Menneskerettighederne har kun effekt i de vestlige lande, og er her mere til ulempe end til gavn.
  De svarer lidt til de ti bud, de er fine rettesnore, men der skal ikke dømmes efter dem, det klarer de nationale domstole efter de enkelte landes love som er demokratisk styrede.
  For de verdslige love gælder ikke samme regler som for de gejstlige, at han skal komme og dømme levende og døde.
  Jeg vil gentage, at menneskerettighedsdomstolen er en parodi, for den virker kun i lande hvor rettighederne allerede følges.

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist og fri europæer

  Så derfor kan vi konkludere,

  at uanset det gode formål med menneskerettighedskonventioner på såvel globalt som på europæisk plan,
  så er der mange tilfælde, hvor intentionerne ikke nås.
  En debattør har sågar undret sig over, at brugen af overnationale instanser faktisk strider imod vores Grundlov, som siger at afgørelser træffes i danske domstole vedr, sager, som hører hjemme i dette land.

  En anden debattør har - som jeg selv - undret sig over, at et menneske, som har begået en meget grov forbrydelse (efter verdensflertallets mening) pludselig skulle være mere eller mindre fredet, fordi det land han opholder sig i, ikke har dødsstraf. Lad os bruge eksemplet med ISILkrigere, der efter en halshugning flygter til fx DK.
  - Så er det jeg spørger dumt: ja men har vi i DK ikke andre strafmuligheder, som kunne neutralisere forbryderen? Hvis forbryderen opholder sig her, er det vel op til os, hvordan vi bedømmer forbrydelsen?
  - Vi skulle selvfølgelig have alle vores livslange omkostninger betalt af den stat, som slipper for at hjemtage fangen. Ups, det var værre!

  Men man kan også som mange debattører gør, spørge: Hvorfor skulle sådanne forbrydere efter sådanne handlinger have krav på beskyttelse, som hindrer hjemsendelse til det land, hvor forbrydelsen er begået -dødsstraf eller ej ? DET virker da som en forfejlet regel i den konvention, vi har nikket til !
  Og det er vel problemet :: at få RETTET de forkerte regler og moderniseret alle de forældede regler - som forekommer som en helt uoverkommelig opgave.
  Så derfor er den eneste fremkommelige vej, at vi her i DK følger vores egne love og regler og sørger for, at de bliver ajourført så de passer til nutidens virkelighed.
  Så slipper vi i DK for at tage stilling til overstatslige aftaler, som enten ikke virker eller ikke følges af alle, bl.a. fordi man ikke kan enes om hvad retfærdighed er, i Kina, Afghanistan, Saudi-Arabien, USA, UK, Rusland..... eller Marokko.
  Vi oplever jo også i dag, at fx USA bare trækker sig ud af indgåede internationale aftaler, også fx i FN, fordi de ser friheden som en større fordel.
  Så når alting falder fra hinanden, kan vi kun stole på os selv !

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Alt for mange jurister kan ikke skelne ret fra uret......

  Hvis det var lykkedes terroristerne som myrdede den danske og den norske pige i Marokko at flygte fra Tanger til Europa var de sikret mod udlevering til straf i Marokko i det øjeblik de havde sat foden på europæisk grund. Hvis de var flygtet til Danmark var de blevet dømt 16 års fængsel og løsladt efter blot 10 år til tålt ophold med pension på Lindholm hvor de så kunne sejle til Møn og dyrke deres religiøse fanatisme.

  Disse typer vil advokater stå i kø for at forsvare som forfulgte jøder i Europa.

  Det er muligt at tager fejl af juristernes misfortolkning af konventionens bestemmelser, men jeg mener disse typer skal straffes hårdere end konventionen giver mulighed for.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Flertal for at Danmark vedbliver at være tilknyttet internationale konventioner, herunder EMRK/EMD

  Der er heldigvis flertal for at Danmark vedbliver at være tilknyttet internationale konventioner, herunder EMRK/EMD. Det er der forhåbentlig også i de fleste andre lande.

  Lige i øjeblikket foregår en kamp mellem "de gode" og "de onde". Menneskerettigheder er ikke en selvfølgelighed. Der skal kæmpes for dem. Jeg håber "de gode" vinder.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Juristerne undergraver systematisk menneskerettighederne......

  ......og konventionerne er ikke hellige skrifter som ikke kan forandres.

  Så længe juristerne giver ophold og pension til stærkt kriminelle med baggrund i tolkning af konventionerne vil disse miste borgernes opbakning og selvom juristerne ser stort på dette vil det svække respekten for konventionerne.


 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist og fri europæer

  Skal vi kæmpe for det gode, Jesper Lund

  så kræver det først og fremmest en erkendelse af, at de fælles menneskerettigheds-regler ikke virker helt som de skal, og at de derfor BØR forbedres.

  Kan man lykkes med det, så de problemer debattørerne har rejst, bliver løst,
  ja så er vi vel alle glade. Og også den danske grundlov.

  Når vi dertil, ja så kan vi også aftale, hvilke sanktioner, der bør være imod lande, som ikke følger de vedtagne regler eller nægter at tilslutte sig reglerne.
  Men dertil når vi jo kun, HVIS nogen formår at få reglerne opdateret, så de passer til nutidens grufulde virkelighed og samtidig får en præventiv effekt så lande ikke bare fortsat kan bryde reglerne.

 • Anmeld

  Bjarne Bo Jensen

  Hvilken kam skal kæmpes?

  Jesper Lund, hvilken kamp er det der skal kæmpes i Danmark og de vestligt orienterede lande når det drejer sig om menneskerettigheder?
  Ja, måske abortproblematik og brug af prævention i katolske lande.
  Ellers er det vist det samme som at løbe åbne døre ind.
  Kampen med stå i/med lande som f.eks. Kina og Saudi Arabien, og her kunne man jo så f.eks., som et pressionsmiddel, ophøre med al samhandel indtil de overholdt menneskerettighederne.
  Din retorik, gode og onde er malplaceret, jeg tror ikke at det er specielt onde mennesker der er imod EMD/EMRK

 • Anmeld

  Hans Christian Knudsen · Konsulent

  Historieløshed og velstand - en glemslens cocktail

  En opadgående velfærdskurve siden 2. Verdenskrig kombineret med at generationerne, der har oplevet krig på dansk jord uddør, ser ud til at have udløst en kollektiv glemsel. Når denne cocktail så tilsættes lidt Fake News og populisme er vi tæt på at have en distanceret kynisme til udfordringer der helt åbenbart ikke kan løses indenfor Danmarks grænser. Måske er det en helt naturlig reaktion på at leve i fred og fordragelighed i mange år, at man sænker paraderne hjemme og bliver irriteret over larm og støj fra andre dele af verden, som i nogle tilfælde kan komme til at forandre ens hverdag. Men ikke desto mindre lever vi i den samme verden og kan ikke melde os ud. Historien har vist at vi ikke kan tage fred for givet. Fred skal der arbejdes for. Og dette arbejde kan i sagens natur ikke foregå ensidigt på Christiansborg.

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist og fri europæer

  og Hans Christian Knudsen,

  hvad var så konsulentens konkrete forslag ? - For det fik vi ikke lige fat på.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Bjarne Bo Jensen

  KIna er kæmpe trussel mod menneskerettighederne pga. landets tiltagende indflydelse i verden. Det gør det ikke mindre vigtigt, at Danmark sammen med den vestlige verden støtter op om FN's menneskerettighedskonventionen og andre internationale konventioner. Vi skal vise Kina, hvilke menneskerettigheder den vestlige verden sammen med en del andre lande er enige om, at jordens befolkning bør have. Danmark skal absolut ikke være med til at nedbryde de internationale konventioner.

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist og fri europæer

  Korrekt Jesper Lund, koventionerne skal ikke nedbrydes,

  men de skal ajourføres, så de både passer bedre til nutidens umenneskeligheder,

  og bedre imødegår de kriminelles muligheder for at undgå at blive dømt retfærdigt, fx i situationen, hvor et tålt-ophold-land ikke har lov til at sende forbryderen tilbage til gernings-landet grundet dødsstraffen,

  og bedre håndterer de udenforstående landes flugt fra deltagelsen i retfærdighed, fx i form af mærkbare sanktioner.

 • Anmeld

  Bjarne Bo Jensen

  Jesper Lund

  Jeg forstår hvad du mener, men Kina er da fuldstændigt ligeglade med menneskerettighederne, og de ved, at ingen i Vesten er interesserede i at gøre noget aktivt ved det.
  Befolkningen i Vesten er mere interesserede i billige smartphones
  For at sætte tingene lidt i perspektiv er det max 15% af verdens befolkning der lever i lande der respekterer menneskerettighederne.
  Misforstå mig ikke, jeg mener helt klart, at der er brug for formulerede menneskerettigheder, men en ikke demokratisk institution som EMRK kan og skal ikke have magt til at bortdømme en national domstol.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Nu skal Kina ikke misbruges af juristerne til at begrunde konventionsmisbrug....

  .....som giver Levakovic ophold og pension. Vi må og skal tage ansvar for problemerne i eget land og få konventionerne bragt i overensstemmelse med virkeligheden.

 • Anmeld

  Helle A · Advokat

  Høyer kendt venstreorienteret

  Venstreorienterede vil rive alt ned af det bestående ( sådan er socialister). De tror at de så kan danne alliance med the muslims. Hvem tror I vinder den kamp ( som de uvægerligt må tage til sin tid). Der er ingen menneskerettigheder for whites - kun for alle andre. Det kommer til at koste os vores kultur. The end og the western World.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Bjarne Bo Jensen

  Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) og tllknyttede domstol (EMD) gælder kun for Europarådets 47 medlemslande, bl.a. Tyrkiet og Rusland. Her kunne man bruge det samme argument for støtte op om EMRK som jeg anvender til at støtte op om FN's menneskerettighedskonventionen. Nemlig at vise Tyrkiet og Rusland hvilke menneskerettigheder hovedparten af Europarådets 47 medlemslande er enige om, at Europarådet bør have.

  Jeg har en tidligere kommentar angivet en liste over de 14 EMD sager, hvor staten har tabt sagen. Den viser at Danmark kun har tabt én udvisningssag. Der er én sag, der underkender et afslag på familiesammenføring. 7 sager med krager over for lang behandlingstid. Én sag, der finder den danske 26-årsregel diskriminerende. Én sag, der finder at eksklusivaftaler er krænkende. Én sag, der finder at en journalists ytringsfrihed er blevet krænket. Og én sag om inhabilitet af en dommer.

  Jura Levakovic tabte i 23. oktober 2018 udvisningssagen mod Denmark ved EMD, så han bliver udvist af Danmark.

 • Anmeld

  Bjarne Bo Jensen

  Hvad vil du reelt stille op?

  Du nævner Rusland og Tyrkiet, som er relevante, men hvad vil du stille op. Jeg kan forestille mig at de hellere forlader Europarådet, hvis der bliver stillet krav til dem.
  At man ikke allerede har smidt dem ud bekræfter min tidligere konklusion, at disse institutioner ikke virker andre steder end i Vesten.
  De sager du har listet tidligere viser desuden med al tydelighed, at det er rene bagateller de arbejder med.
  Det viser igen, sammenholdt med Rusland og Tyrkiet, at institutionen har en ren terapeutisk funktion.
  Man kunne også kalde den en skåltaleinstitution.
  Nu var det Gimi jeg hentydede til, og han er ikke blevet udvist, da det ifølge Højesteret ville stride imod internationale forpligtelser!!!

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Bjarne Bo Jensen

  Hvis Rusland og Tyrkiet forlader Europarådet, så ser det endnu mere sort ud for de to landes befolkninger. Og en del af kampen for udbredelse af de europæiske menneskerettigheder er tabt. Men vi skal ikke selve medvirke til at undergrave dem.

  EMD kan ikke gøre for at Højesteret ikke vil udvise Gimi Levakovic. Han bliver sikkert udvist næste gang, der kører en sag imod ham. Det er underligt, at Højesteret ikke har idømt ham udvisning og så se, hvad EMD mener om denne udvisning, hvis han appellerer dommen til denne domstol. Højesteret har da intet at tabe.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Jesper Lund

  Højesteret skal ikke agere politisk eller dømme efter en folkestemning de skulle dømme på grund af en saglig grundlag.
  Der er mange debattør der er så forblindet af deres negative indstilling til udlændige er i stand til at offer den beskyttelse af deres rettigheder over for
  Staten og er i stand til at stemme på patier der ikke har problemer med at forringe deres sociale vilkår.
  Der er næppe ikke et eneste land i Europa der ikke har overtrådt EMRK
  EMRK ikke blevet til at kunne dunke et eller flere lande oveni hovedet, men at sikre borgerne nogen lande hverken gennem diktatur eller demokrati undergraver disse.


  staten

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Til Rolf Nielsen

  De eneste ansvarlige for love, regler og vedtægter er og bliver de ledende, ansvarlige politikere.
  Der er en tredeling af magten, og den lovgivende magt er og bliver politikernes.
  Det er ganske enkelt ansvarsforflygtende at skyde skylden for en eventuel uklar eller forkert lovgivning på andre.
  Hver eneste valgte politiker skal og må stå til ansvar for egne beslutninger. Længere kan og må den ikke være, når vi befinder os i et forhåbentligt oplyst demokratisk samfund.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Mærkeligt som dommerne ved ECHR ændrer holdning til udvisning....

  ....af kriminelle når politikere i flere lande hæver stemmen uden at konventionen er blevet ændret en tøddel.

  Lovene skal vedtages af folkevalgte politikere og juristerne skal loyalt følge de skrevne love og konventioner uden politiske tolkninger. Såfremt politikerne ønsker konventionerne ændret må dette ske eller også må man udtræde eller tage forbehold overfor de konventioner som ikke længere bliver fortolket som oprindeligt vedtaget.

  Juristerne skal ikke ændre på konventionerne som det passer juristerne - det er politikerne som skal sikre at de juridiske formuleringer er i overensstemmelse med det som der er demokratisk opbakning til i de lande som har tiltrådt konventionerne.

  Juristerne har IKKE magt til at ændre på det juridiske indhold af konventionerne og opfinde nye fortolkninger som ikke klart fremgår af konventionerne.

  Juristerne har tiltaget sig politisk magt som de aldrig må få. At juristerne ønsker politisk magt viser blot de ikke har skyggen af respekt for demokratiet.

 • Anmeld

  Bjarne Bo Jensen

  Fordi EMRK er der

  Jesper Lund, Højesteret dømte som jeg skriver, fordi de ikke ville gå på tværs af menneskerettighederne, som in dette tilfælde helt klart overbeskytter kriminelle mennesker, og risikere at blive bortdømt af EMRK.
  Det er de situationer jeg tidligt har beskrevet som en ulempe for danske statsborgere der fortsat kan blive udsat for kriminelle aktiviteter.
  Anden forklaring kan jeg ikke se.
  Dommen viser også, at der kommer et politiserende element ind i dommene, hvilket igen skyldes antagelser om EMRK´s holdninger.
  Europaråd eller ej, Ruslands og Tyrkiets befolkninger er lige dårligt faren.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Kim Nielsen

  Det var forkert formuleret af mig, at Højesteret bare skulle idømme ham til udvisning og så se, hvad EMD mener om denne udvisning. Højesteret skal selvfølgelig afgøre en sag alene efter hvad den finder er den korrekte afgørelse. Men det er min opfattelse at Højesteret kigger på hvordan EMD har dømt i lignende sager i dens vurdering af, hvad den finder er den korrekte afgørelse. Og det kan være i vurdering af EMD's holdning til udvisning, at Højesteret har vurderet at Gimi Levakovic ikke kan udvises. Men selv Institut for Menneskerettigheder mener, at Højesteret har været for tilbageholdne med at udvise kriminelle udlændinge.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Jesper Lund

  Højesteret har pligt til at undgå brud på Danmarks forpligtelser efter EMRK, derfor har du ret i at Højesterets holder sig ajour med domme fra EMD.
  I betænkningerne blev det antaget, at hvis EMD s praksis ændrede retspraksis og som kom efter Danmark gjorde EMRK til gældende dansk ret via lovgivningen, skulle Højesteret være tilbageholdende og overlade det til lovgivere at sørge for Danmark lever op til forpligtelserne eller risikere at blive udsat for kritik.
  Lovgivet følger nogle gange ikke op til denne forudsætning, f.eks. skal landene i Europa have en effektiv straffeværn mod slave og tvangsarbejde.
  Både Frankrig og Storbritannien er dømt for ikke at have et effektiv straffeværn mod slave - og tvangsarbejde.
  Storbritannien indførte en straffebestemmelse i deres straffelov
  Danmark har ikke en effektiv straffeværn mod slave - og tvangsarbejde _ ligesom Danmark ikke opfylder sin forpligtelse efter ILO konventions artikel 25 om indførelse af en straffebestemmelse mod slave og tvangsarbejde.
  Det er således ikke f.eks. kun Rusland og Tyrkiet, der evt. har en modvilje at overholde EMRK - det har Danmark også.
  Det skal nævnes at Den Europæiske menneskerettighedskonventions artikel 4 om slave og tvangsarbejde skal fortolkes i overensstemmelse med ILO- konvention nr 29 om slave og tvangsBejdd

 • Anmeld

  Helle A · Advokat

  Husk FN består af forbrydelser og diktaturer

  For nylig var formanden for FNs menneskerettigheder s udvalg. en disk prins. Og husk lige han kritiserede Europa for ikke at tage flygtninge og - sjovt nok ( forstået med bidende ironi)- tager Saudi Arabien ingen flygtninge fordi de - sjovt nok- ikke passer ind i landet!!

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Menneskerettigheds konventionen.

  Det er helt fint med konventionerne, men, det problem disse udgør er at de gør det meget svært at udvise forbrydere , som f.eks. udgør trusler mod den nationale sikkerhed. Hvis man bare kunne holde disse under lås og slå ville meget være opnået, men også det besværliggøres. jeg kan ikke se det anderledes end at disse konventioner må udsættes for en nøjere granskning, som må føre til en revidering.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  En kriminel udlænding kan ikke udvises, hvis han risikerer dødsstraf eller tortur i sit hjemland

  Det forbyder EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder og EMRK.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Jesper Lund

  Det er EMRK artikel 3 og denne regel gælder også selv om EU charter eksisterede eller ej.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Kim Nielsen

  Ja, også for de af Europarådets 47 medlemmer, som ikke er medlem af EU.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Dødsstraf er da indført i Tyrkiet ?

  Og så kan vi ikke udvise kriminelle fra Tyrkiet til Tyrkiet som har underskrevet Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ? Og Rusland har vist ikke officielt dødsstraf, men flere af Putins modstandere dør på mærkelig vis.

  Juristerne tolker konventions bestemmelser politisk alt efter hvilket land som krænker konventionen. I Danmark er det altid til de kriminelles fordel.

  Og nu skal en kendt bandeadvokat jo tjene ekstra på at føre sagen om den morddømte bandeleder for LTF ved ECHR. Juristerne holder fest og forsvarer selv det mest groteske for de politiske dommere ved ECHR.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Rolf Nielsen

  Jeg forstår ikke din mange og utallige angreb på akademikere og jurister.
  Hverken Tyrkiet eller Rusland har dødsstraf - og man skal være varsom med at fremsætte udokumenterede beskyldninger

 • Anmeld

  Helle A · Advokat

  Høyer skriver samfund uden etik og respekt for menneskerettighederne ikke varer længe

  Høyer skriver samfund uden etik og respekt for menneskerettighederne ikke findes længe. Hvor længe har muslimske samfund eksisteret? Smide homoer ud fra højhuse, kvinder uden rettigheder fx til skilsmisse og halv arveret og at jøder skal udslettes. Hvor længe har det eksisteret ...vel ca 2000 år!!!

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Nu er det akademikerne som har magten i vores samfund og de er dygtige til at varetage egne interesser...

  .....når vane kriminelle fra udlandet skal have ophold og pension i Danmark.

  Så står juristerne i kø for at forsvare disse typer så længe statskassen betaler gildet. Akademikernes a-kasser viser endnu en gang hvordan den akademiske adel stortrives så længe der er samfundspenge at misbruge.

  Storbankernes direktioner og bestyrelser er også alle akademikere som ikke kender forskel på ret og uret. Folketinget består af over 60 % akademikere som holder hånden over akademikere som er kriminelle hos både myndighederne og i storbankerne. Dommerstanden sælger deres dømmekraft til myndigheder og sagerne bliver derfor aldrig opklaret og akademikerne slipper for straf. Det er jo akademikerne som holder hånden over det akademiske broderskab som udvikler IT systemer til milliarder i SKAT som aldrig kommer til at virke samt bygger super syge huse hvor der mangler både læger og rene operationsinstrumenter. Jo, akademikerne svigter konstant og har aldrig ansvar for noget som helst........de bliver blot overbetalt for en ringe indsats fordi de er medlem af akademikernes broderskab. Det er på tide at stoppe de Erasmus Montanus typer og straffe dem på lige fod med alle andre.

  Dommerundersøgelser er jo forbeholdt det akademiske broderskab og undersøgelserne afdækker sjældent sandheden lader det akademiske broderskab gå fri med fyldte lommer som bugner af bonus for svigt og bedrag.

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist

  Rolf Nielsen, det var meget på een gang

  Hvad skal vi gøre ved det ?
  Der har været så mange kloge debattører i denne streng, så flere af dem må vel have nogle bud på, hvad der kunne afhjælpe roderiet her....

  Og sådan en kapacitet som Thorkild Høyer selv kunne vel starte en kampagne, hvor der blev taget fat i... fx. muslimske kioskers salg af hælervarerne, som helt tilfældige tyve har stjålet for få timer siden i danske supermarkeder.
  Åh nej, jeg stryger lige ordet muslimske i denne sammenhæng, for det ved vi jo ikke nok om så længe det ikke er blevet undersøgt sådan rigtigt grundigt. Og det har politiet ikke ressourcer til på grund af øhh.. bandekriminalitet og andre småting.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Rolf Nielsen

  Din kritik lyder som en misundelse fra en der formentlig ikke har haft muligheden for at tage en videregående uddannelse.
  Jeg ville - hvis jeg var systemkritiker - rettet kritikken mod politikerne

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Henrik Glemmesen

  Jeg finder der er noget fundamentalt galt, når nogle åbenlyst går ind og sjæler i en forretning - og det forekommer at det næsten er omkostningsfrit at gøre.
  Det har bare ikke noget med menneskerettighederne at gøre og Thorkild Højets opgave at starte en kanpagjne men en opgave som politiet og anklagemyndigheden tage alvorligt

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  At gå efter budbringeren......

  ....sker tit når argumenterne slipper op.

  Fakta er tit ubehagelige for dem som benægter fakta.

  Men det er rigtigt at akademikerne i justitsministeriet og i politiet hellere freder de kriminelle fra fjerne lande end straffer dem. Akademikerne kender ikke forskel på ret og uret.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Dommerne i Højesteret giver frit ophold til dem på tålt ophold.....

  https://www.berlingske.dk/politik/hoejesteret-traekker-taeppet-vaek-under-regeringens-oenske-om-at-goere

  Juristerne belønner dem som nægter tålt ophold og giver dem ophold og pension i stedet.

 • Anmeld

  Henrik Erland Andersen · Pensioneret major.

  Almindelig historisk misforståelse.

  Forfatteren nævner, at Hitler foretog sine grusomheder med folkelig opbakning. Det er ikke korrekt. Det tyske folk valgte ikke Hitler på demokratisk vis. Han kuppede sig til magten. Nazisterne havde endda fået færre stemmer ved det seneste valg inden kuppet, end ved valget forinden, og de opnåede ikke flertal nogen af gangene. Ret skal være ret, og det er derfor ukorrekt at beskylde det tyske folk for at stå bag Hitler, selv om der ikke var voldsom mange stemmer, han manglede.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Kim Nielsen

  Det.er ikke korrekt Adolf Hitler kom til magen via demokratiet i Tyskland.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Konventioner, igen.

  Jeg funderer somme tider over, hvorfor dømte forbrydere som har myrdet i Allahs navn ikke kan hjemsendes fordi det strider imod menneskerettighederne. Det begrundes i reglen med at disse kumpaner risikerer tortur og dødsstraf i hjemlandet.
  Det gør, tilsyneladende, ikke noget at de har dræbt, og måske, tortureret andre mennesker, men de må ikke selv udsættes for samme behandling, nej, det vil jo kunne "krænke" deres rettigheder, men jeg mener bare, at når disse har gjort andre fortræd, så forstår jeg bare ikke, hvorfor vi så absolut skal beholde dem her i stedet for at kunne udvise dem. Der er noget galt et eller andet sted, efter min mening. Jeg har meget svært ved at se logikken i dette.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger, pårørende.

  Om at blive kriminaliseret ved lov.

  Når man udviser, har man påtaget sig magten og ansvaret til uden vedkommendes samtykke at handle restriktivt på et andet menneskes vegne. Værgemål?
  Nu er "Boghandleren" lige blevet udvist til 'sikkerhed' i Marokko uden egentlig vished for, om man som ansvarlig magthaver har udsendt ham til tortur eller måske henrettelse.. Ingen tvivl om, at han i sin adfærd havde været en trussel, fordi han anså sig selv som en slags frihedskæmper, der ville kæmpe imod det, der i hans optik var ondt. Det mål, han havde sat sig, var en trussel for vores samfund. Derfor blev han naturligvis dømt og har været fængslet. Man ville af med ham, så han mistede sit danske statsborgerskab, hvorved han lettere kunne udvises.
  At man har tænkt sig grundigt om inden udvisningen blev effektueret, skal vi være glade for.
  I realiteten kan vi nemlig alle en dag blive beskyldt for hvad som helst
  ....
  Hvis DU, Allan Gorm Larsen, var den ansvarlige magthaver / værge, som stod overfor selve personen, ville du så kunne trække på skulderen og sige: " Du har syntes noget forkert, som kunne være farligt for os. Nu skal du rejse hjem og sørge for at bygge dit land op. Jeg håber ikke, at du nok allerede fra i morgen vil blive afhørt på det voldsomste, eller måske bliver tortureret. Jeg kan ikke gøre for. Du har jo selv været ude om det. God rejse og kom godt hjem."
  ....
  Problematikken er ikke så enkel endda. Derfor kræves der omtanke, etik, moral og respekt for menneskerettighederne, når man skal tage så drastiske beslutninger på et andet menneskes vegne.
  ....
  De udenlandske tiggere er også ved lov blevet kriminaliseret og fængslet. Skal man også "bare" udvise dem til en uvis skæbne til det, de valgte at flygte fra / rejse fra? Skal de børn, de som forældre har forældremyndigheden over, også uden videre kunne udvises til en barsk uvished / usikkerhed ?
  ....
  Hvis man er afvist asylmodtager, bliver hele familien, store som små kriminaliseret og anbragt eksempelvis på Sjælsmark Kaserne. Tålt ophold. Lukket inde. Strengt overvåget. 93 børn samt voksne. Kriminelle eller Kriminaliserede?
  ....
  Da vi bor i nærheden og da vi hørte om børnene, kontaktede vi Sjælsmark Kaserne. Vi havde netop ryddet et børneværelse, fordi vores børnebørn var blevet store og vi tænkte, at man nok kunne bruge gode børnesenge, dyner, legetøj, bøger osv. Afvisningen var klar: Det må I ikke komme med. Kontakt Røde Kors.....!
  Hvad behager?
  Er vi nu også farlige?
  Er de børn blevet kriminelle fængslede? Er vi borgere farlige, hvis vi nærmer os og har noget med?
  Gid nogle journalister ville sætte sig for at undersøge grundigt:
  HVAD foregår der lige her, rundt om hjørnet?
  At de ansvarlige , eksempelvis Udlændinge-og Integrationsministeren eller Justitsministeren, vil gå forrest med reelle oplysninger til borgerne om forholdene på Sjælsmark Kaserne er vist en utopi. Men anmodningen er hermed alvorligt viderebragt..


 • Anmeld

  Bjarne Bo Jensen

  Svært at forstå

  I. R.Bertelsen
  Du bruger ret mange ord, men det er svært at få hoved eller hale i hvad det er du vil fortælle!

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Kim Nielsen

  Det er sikkert et velmenende indlæg I.R.Bertelsen har skrevet og som lærer burde han vide at det er vigtig at hvis ville formidle noget er man klar og tydelig og deler punkterne op med markering, således at modtagerne ved, hvornår man taler om udvisning eller afviste flygninge børns vilkår osv.
  Den kendte afdøde forsvars advokat Carl Madsen skrev, at hans far, der var lærer, havde sagt til ham, hvis man skal forklare noget, så skal man gør ddt, så selv den dummeste dreng i klassen kunne forstå det.
  Den Afdøde Højesterets dommer, professor og dr. Jur Jørgen Nørgaard sagde, at hvis man ikke kunne forklare sin farmor en indviklet retsregel skulle man ikke være jurist.
  I.R.Bertelsen skriver ofte i et velformulerede og varierede sprog, men har også evne til at virke skinhellig ( og på mange måder ligner overlærer Clausen i livsens ondskab)
  Jeg forstår til fulde I,,R. Bertelsen betænkeligheder ved at tage statsborgerskab fra folk og sende dem til et land, der er beskyldt for ikke at overholde menneskerettighederne.
  Det et også prisværdig at udvise bekymring for børns vilkår i udrejsecenter
  I hvert fald er det udtryk for en empati der forekommer som en mangelvarer.
  Det er ikke alt jeg er enig med læreren i

 • Anmeld

  Bjarne Bo Jensen

  Kim Nielsen

  Nu ved jeg ikke m det er mig du svarer, men jeg er uenig i at Bertelsens indlæg er velformuleret, det er derimod rodet.
  Bare overskriften "Om at blive kriminaliseret ved lov" bortset fra, at det vel altid er er loven der afgør om man har gjort noget kriminelt eller ej, så forstår jeg ikke udsagnet i forhold til den efterfølgende tekst.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Udvisning.

  I R Bertelsen stiller mig nogle spørgsmål, som jeg gerne vil forsøge at besvare.
  For det første drejer det sig om mennesker som har begået forbrydelser af forskellig art.
  For det andet har disse mennesker søgt "tilflugt" hos os for at "søge beskyttelse", men de er kommet ganske u inviteret, så jeg kan med min bedste vilje ikke se at vi på nogen måder bærer noget som helst ansvar overfor disse. De har lov til, frit at forlade Danmark igen, hvis opholdet ikke huer dem.
  For det tredje, de familier, som opholder sig på Sjælsmark kasserne bruger deres egne børn som en slags "forpost", for, selv at kunne opnå permanent opholdstilladelse til trods for, at deres ophold er bedømt u begrundet. Jeg synes lige at man bør tage disse kendsgerninger i øjesyn inden man lader følelserne løbe af med en.

 • Anmeld

  Inger Pedersen · THANKS TO BABA EGBE

  ingerpedersen1964@gmail.com

  Hej, jeg hedder "Inger Pedersen" Jeg er fra Danmark. Jeg var gift i 9 år med Oscar. Ting begyndte at blive grimt, og vi havde kampe og argumenter næsten hver gang på grund af min manglende evne til at føde ham et barn. Min mand pludselig begyndte at sove ude og give forskellige undskyldninger for, hvorfor han ikke kan komme hjem. Han begyndte at have anliggender med andre kvinder uden for at overveje, hvordan jeg vil have det.

  Hele min verden blev knust, og det ser ud til, at jeg mistede den eneste person, jeg nogensinde virkelig har elsket. Oscar var min bedste ven, min soulmate, min Superhelt og min hjerteslag, men han ser ikke længere noget godt i mig. Det blev værre på et tidspunkt, at han anmodede om skilsmisse ... Jeg prøvede mit bedste for at få ham til at skifte mening og blive hos mig, men al indsats var nytteløs. Jeg bønfaldt og prøvede alt, men stadig, intet virkede.

  Gennembruddet kom, da nogen introducerede mig for denne vidunderlige, store stavebeslag, der til sidst hjalp mig med ... Jeg har aldrig været fan af ting som dette, men besluttede bare at prøve modvilligt, fordi jeg var desperat og efterlod intet valg ... Han holdt specielle bønner og brugte rødder og urter ... Inden for 2 dage ringede han til mig og var ked af alt det følelsesmæssige traume, han havde forårsaget mig, han flyttede tilbage til huset, og vi fortsætter med at leve lykkeligt. hvad et vidunderligt mirakel Baba Egbe gjorde for mig og min familie. Den gode nyhed er Oscar, og jeg er nu tilbage sammen og lever lykkeligt, og vi er blevet velsignet med tre børn, to drenge og en dejlig pige efter 9 år med barnløshed. Han hjalp mig også med at løse mit gigtproblem, som jeg har beskæftiget mig med i årevis

  Jeg har introduceret ham for en masse par med problemer overalt i verden, og de har haft gode nyheder ... Jeg er overbevist om, at nogen derude har brug for hans hjælp. For hurtig hjælp af enhver art, kontakt Baba Egbe nu via hans e-mail: babaegbetemple@gmail.com eller WhatsApp ham på +2347013499818Hej, jeg hedder "Inger Pedersen" Jeg er fra Danmark. Jeg var gift i 9 år med Oscar. Ting begyndte at blive grimt, og vi havde kampe og argumenter næsten hver gang på grund af min manglende evne til at føde ham et barn. Min mand pludselig begyndte at sove ude og give forskellige undskyldninger for, hvorfor han ikke kan komme hjem. Han begyndte at have anliggender med andre kvinder uden for at overveje, hvordan jeg vil have det.

  Hele min verden blev knust, og det ser ud til, at jeg mistede den eneste person, jeg nogensinde virkelig har elsket. Oscar var min bedste ven, min soulmate, min Superhelt og min hjerteslag, men han ser ikke længere noget godt i mig. Det blev værre på et tidspunkt, at han anmodede om skilsmisse ... Jeg prøvede mit bedste for at få ham til at skifte mening og blive hos mig, men al indsats var nytteløs. Jeg bønfaldt og prøvede alt, men stadig, intet virkede.

  Gennembruddet kom, da nogen introducerede mig for denne vidunderlige, store stavebeslag, der til sidst hjalp mig med ... Jeg har aldrig været fan af ting som dette, men besluttede bare at prøve modvilligt, fordi jeg var desperat og efterlod intet valg ... Han holdt specielle bønner og brugte rødder og urter ... Inden for 2 dage ringede han til mig og var ked af alt det følelsesmæssige traume, han havde forårsaget mig, han flyttede tilbage til huset, og vi fortsætter med at leve lykkeligt. hvad et vidunderligt mirakel Baba Egbe gjorde for mig og min familie. Den gode nyhed er Oscar, og jeg er nu tilbage sammen og lever lykkeligt, og vi er blevet velsignet med tre børn, to drenge og en dejlig pige efter 9 år med barnløshed. Han hjalp mig også med at løse mit gigtproblem, som jeg har beskæftiget mig med i årevis

  Jeg har introduceret ham for en masse par med problemer overalt i verden, og de har haft gode nyheder ... Jeg er overbevist om, at nogen derude har brug for hans hjælp. For hurtig hjælp af enhver art, kontakt Baba Egbe nu via hans e-mail: babaegbetemple@gmail.com eller WhatsApp ham på +2347013499818