Kari om social søjle: Det kan næsten kun gå galt

DEBAT: Når EU med den sociale søjle vil indføre fælles lovgivning for vidt forskellige arbejdsmarkeder og velfærdsmodeller, er det dømt til at gå galt, skriver Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU.

Af Rina Ronja Kari
Medlem af Europa-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU

EU-Kommissionen har lagt op til, at den såkaldte sociale søjle skal forbedre de sociale rettigheder for dem, der står uden for arbejdsmarkedet.

Der er tale om “bæredygtige sociale rettigheder”. Og hvem skulle dog være uenig i, at der er brug for gode sociale rettigheder?

Spørgsmålet er bare, hvordan vi gør det bedst, og hvad EU’s rolle skal være.

Vidt forskellige lande
I udkastet til den sociale søjle fremgår det, at Kommissionen ønsker integrerede sociale rettigheder. Altså en eller anden version af EU-harmonisering. Og så ender vi ved det evigt tilbagevendende problem i EU: medlemslandene er meget forskellige. Især i forhold til netop sociale rettigheder.

Kommissionen angiver selv, at der i alle medlemslande findes sociale ydelser for dem, der af flere årsager står uden for arbejdsmarkedet. Dog er disse ydelser så forskellige både i forhold til størrelse og varighed, at der ikke kan drages mange paralleller.

Til gengæld er der et klart fælles træk. Medlemslandene er underlagt stram økonomisk styring fra EU, som fremmer nedskæringer på velfærden, forringelser af de sociale ydelser, højere pensionsalder mv. Styringen kommer blandt andet fra Finanspagten og Europluspagten. Den økonomiske styring har betydet flere fattige og flere arbejdsløse. Med andre ord, ville det være et oplagt sted at tage fat, hvis man gerne vil have et mere socialt Europa. Men der er ikke lagt op til, at der skal rykkes ved denne styring i den sociale søjle.

Ind på arbejdsmarkedet
Et utvetydigt mål med den sociale søjle er at få flere mennesker ind på arbejdsmarkedet og fastholde dem i længere tid. Der er en ensidigt økonomisk fokusering på, at folk skal arbejde mere og længere. Til gengæld er det svært at spore nogen form for menneskelig omsorg eller interesse, hvis borgerne bliver slidte af arbejdet. Det er kun et spørgsmål om at få mere ud af dem.

Men hvad så med den del af befolkningen, der ikke kan være på arbejdsmarkedet? Dem der er kronisk syge, dem med svære sociale problemer, de lavtkvalificerede, samt dem der bare har ondt i livet? De nævnes ikke. Dem der står uden for systemet, eksisterer ikke. Dette minder om, da Platon i det antikke Grækenland sagde, at alle i demokratiet er ligeværdige, at alle har hver sin stemme, og at ingen må nægtes sine rettigheder, men at han alligevel accepterede slaveriet, idet slaverne stod uden for systemet, og derfor var ikke-eksisterende i det demokratiske samfund.

Er EU’s syn på sociale rettigheder blot Platon 2.0?
Hvem ønsker ikke et socialt Europa?

Alle os, der ønsker at bevare den danske model, hvor vi har et relativt stort sikkerhedsnet, og hvor arbejdsmarkedets parter har stor indflydelse, ja vi kan med god grund være bekymrede over Kommissionens toner om den sociale søjle.

At indføre EU-lovgivning på et så ømtåleligt område kan næsten kun gå galt. EU’s one-size-fits-all model passer sjældent til noget som helst, fordi når man forsøger at ramme så forskellige arbejdsmarkeder og velfærdsmodeller, så risikerer man simpelthen at ødelægge dem alle sammen.

Hvis et socialt Europa derimod handlede om at gøre op med EU’s nedskæringspolitik, ja, så ville der faktisk være fornuftige perspektiver i det. Så kunne vi se investeringer over hele EU i velfærd og i at løfte de fattigste og svageste op, samtidig med at der kunne blive skabt nye arbejdspladser. Se dét ville være et rigtigt socialt Europa.

Forrige artikel S til Løkkegaard: Social søjle er ikke en kniv i ryggen på den danske model S til Løkkegaard: Social søjle er ikke en kniv i ryggen på den danske model Næste artikel Akademikerne: Den danske model er ikke i fare Akademikerne: Den danske model er ikke i fare
 • Anmeld

  Poul Simonsen · Matros

  Husk datid!

  "Alle os, der ønsker at bevare den danske model, hvor vi har et relativt stort sikkerhedsnet, og hvor arbejdsmarkedets parter har stor indflydelse, ja vi kan med god grund være bekymrede over Kommissionens toner om den sociale søjle."

  Det der "har" skal skiftes ud med "havde", hvis man vil beskrive den danske tilstand.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Demokrati eller ? DEMAGOGI

  Nu er alle demokratier grundlagt og næsten, udført med ligestillingen, som formål og formålet, mens gennemførelsen er under stadig konstant pres om at forringes,bla af jer og alle sort blå ideologier

  Men vi forlod dog klasse samfundene tildels ,OG hvor er det ikke muligt reelt at harmonisere i demokratierne ????.

  HVAD HINDRE ???

  Eks vis arbejdsmarkederne,næsten eneste sektor der virkelig kæmper mod harmoniseringen, er ALLE sort blå inkl SOC og så liste ø og andre modstandere af EU , i Danmark og i resten af EU medlemslande.

  Med og i alle deres ELENDIGE EGOISMER

  Og med det krav som jeg kun har hørt omtalt,som går ud på at alle lande/fagforbund skal garantere,og udstyres med magt til at fastholde ,evt. ved/med hjælp af myndighederne, der fortsat skal have monopolet på fysisk magtanvendelse , i og indenfor for lovene og i de pågældende lande.

  At selv sikre, eller efter behovet for hjælp fysisk,som arbejdsgiverne allerede benytter ,hvor SOC, samt Blå partier har anvendt og benyttet bla i DK flere gange.

  Med og brugen,af kravet om at det er den samfundsmæssige sikkerhed ,der trues i og af arbejdskampene,og derfor overordnet ,skal bringes til ophør.

  Så kan vi være enige eller uenige , og som i alle demokratier også FRIT give udtryk for synspunkterne.

  Men her føjes en opgave på den til enhver tid siddende reg og evt, som i DK ,hvor arbejdsmarkedsparterne løser problematikkerne selvstændigt ,ihverttilfælde på papiret.

  Og skulle kunne og have foregået, uden politisk påvirkninger,men som det er sket i DK trods parternes frie viljer ?.

  Men at der enten via lovgivning for de lande uden den danske model, og i dk med , at der er garanti for samme løn og arbejdsvilkår , for alle og med samme arbejde,og hvor dette ikke er muligt grundet arbejdspladsernes størrelser, med branchens lønninger .

  Hvor vi netop herhjemme mangler åbenheden om disse ,grundet sort blå ideologier og netop IKKE demokratiske rettigheder,for og til både individet og samfundet som helhed,hvor disse er blokeret, af disse anti demokratiske kræfters frie spil i vore demokratier

  Og at disse krav selvfølgeligt derfor er harmoniseret, så snart der arbejdes for udenlandske,i både i hjemlandet og udenfor ,efter pågældende lands aftaler/lovgivning, sådan at det ikke, som nu KUN sker, ved FRIT at konkurrere med ABSOLUTTE og laveste løn omkost og arbejdsforholds forringelser,

  Som reelt eneste gældende konkurrenceparameter,og alt om kvalitet osv er helt udeladt bevidst ,da de arbejdsgivere der forsøger sig, med at have ordnede løn og arbejdsforhold ,er totalt udraderet eller bliver det ,ret hurtigt i de pågældende markeder hvor de opererer og opererede.

  Og at KARI og co ikke bevidst endda , vil forstå dette er deres store mangler,da alt samarbejde altid har overvundet disse ,sortblå ideologiernes hærgen, uanset om de kun er udmøntet for og til arbejdsgivernes del, eller endt med verdenskrige ,hvor endnu engang KUN fællesskabet sejrede og gjorde og gør det fortsat hver gang.

  Og dette vil modstanderne af EU samarbejdet, aldrig erkende trods og mod bedre viden. helt bevidst.

  Så selvfølgeligt kan et både socialt og harmoniseret EU sikres,men det kræves som med alle demokratiske tiltag ,KAMPE i parlamenterne,som disse også er skabt for ,at afløse de FYSISKE kampe og deres kamp pladser i alle landene, nu er HELDIGVIS flyttet til parlamenterne i demokrtaierne.

  Hvor netop demokratierne er så strålende udformet og derfor skabte ,at via den åbenhed, som også fornægtes af både sort blå ideologierne og modstanderne af EU samarbejdet, og begge arbejder for at få skabt så mange af som overhovedet muligt,med manipuleringerne direkte løgne og som sidste skud, endda svindel og bedrag, via og med skattely lig. konstruktioner udformede og udført med direkte svindel og bedrag (brud af tillid, med skabelsen af mistillid mod både grupper og individer osv helt bevidst udført) og derfor bevidst udført mod og med misbruget af både EU demokratiernes fælleskasser ,endda én más.

  Så fremfor disse " beklagelser, manipulerende og løgne etc".

  Så fremvis dog nogle løsninger og deltag i kampen om skabelsen af EU som de demokratiske og befolkningernes EU, men desværre igen grundet i modstandernes uviljer.

  Hvor de har det så svært med fælles løsningerne ,som gældende for os alle, at i hellere i jeres ideologier eller manglen på og af dem, ikke hverken kan eller fremviser, andre løsninger eller alternativer ,til dem der er eksisterende og virker,men som med og i alle demokratier ,aldrig er hverken perfekte eller færdigudviklede,og aldrig skal være det.

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  Å hva så.

  Kunne godt tænke mig om Rina har et svar på, hvad der så må gøres.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Ansvar og fornægtelse

  Det får vi aldring og ihverttilfælde indtil nu ikke er sket, nogen steder modstanderne er blevet spurgt om et alternativ og som bla liste ø udøver til perfekt, ved aldrig at stemme, og holde sig ude af alle andres partiers løsninger, som selvfølgeligt i demokratierne ikke er et partis vedtagelser ihverttilfælde hvor intet Parti har suveræne flertal som de fleste og mest folkelige demokratiet aldrig får og hvor det har været forsøgt at manipulere magten som værende demokratisk, altid er blevet væltet og erstattet gennem tiden, desværre nogle gange bare igen med et manipuleret såkaldt demokrati, som skaber kaos og borgerkrige i værste ødelæggende former, som bla påstås af påståe demokrater i demokratiernes frihed foregøjler at være demokratiske.
  Men dette tør disse fantaster fra modstanderne af EU aldrig bevise da dé også derved selv mister deres frihed som er begrundelsen for hele deres eksistens grundlag grundet vore demokratiske friheder som indtil de væbnede forsøg på at omstyrte disse demokratier, og først der også desværre MÅ OG griber til udemokratiske tiltag, for at forsvare demokratiet som vi så dét i bare de to vk.som vi siden 1945 har været foruden.
  Og alt dét ved disse fantaster også,, derfor besvare de aldrig dén slags spørgsmål, så heller Kari gør dette desværre og dermed sabotere dé desværre selv de friheder for at kunne benytte dem i demokratierne, som se må destruere for at få magten da som her ikke deltager i demokratiernes dialoger, som de relt ikke ønsker skal være mulige i deres styre former og metoder

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  Indtil videre...

  Jeg tror såmænd heller ikke, at jeg vil få noget svar, men selv tavshed er sigende og nogle gange larmende.
  Det indtil videre kendte svar er UD AF EU OG DANNELSE AF ET NORDISK FÆLLESSKAB bestående af ca. 20 millioner mennesker i et hav af o. 500 millioner.
  Hvis man skulle forfølge denne tankegang, så kan sådan løsning kun give mening, hvis der bliver dannet en ny Kalmarunion, der samordner en nordisk indsats, som kan inspirere det samlede EU, inden for rammerne af et fælles EU. Landet SKANDINAVIA, hvor fælles lovgivning, fælles parlament og fælles regering og fælles præsident vil skabe en stærkere position i et fælles regionernes EU, hvis man nu skulle fastholde selvstændige beslutningsområder.
  Det ville give mening, men et sådant skridt vil Ø aldrig kunne tage, fordi de har låst sig ind i nationalstatseuropa.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Skandinavien forenet? 😊 vrøvl

  Når nu både SV med den absolut største både befolkning, økonomi osv, sammen med dk og Finland alle er medlemmer i EU, og foreningen af Norden er for altid ude af billedet, og med et fint samarbejde i EU og via EU,.
  Hvor Norge og Island stadig er så ego orienterede, men hvor begge mere og mere fodres og presses af befolkningerne til at samarbejde og endnu mere end selv Norge gør,i og olien, slipper op for Norge samtidigt med at fossile brændstof udfaces overalt og UK melder sig ud, så er begge nærmest for overlevelsen som selvstændige frie demokratier, nød til og bliver medlemmer af EU.
  Med både Putins regime og UK styrker sit samarbejde/afhængighed af Trump i USA, grundet manglen på adgang frit til EU s indre marked.
  Så disse drømmerier om et forenet Norden, som er allerede nærmest etableret via EU for os der er med.
  Er og forbliver drømme hvis dét Skal/skulle og kunne etableres uden for EU

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  Ganske rigtigt

  Selvfølgelig kan SKANDINAVIA i praksis ikke realiseres de næste hundrede år. Selv hvis det kunne vil det være ligegyldigt i sammenhængen.
  Mit forsøg på at give et bud på et svar fra Rina var bare en hjælpende hånd, der måske kunne give Folkebevægelsen og Ø et alibi for at fastholde et Fata Morgana.