Kjærum: Lad ikke dansk formandskab svække menneskerettighederne

DEBAT: Den indvandrerkritiske debat i Danmark kan ende med at svække menneskerettighederne i store dele af Europa, når Danmark overtager formandskabet for Europarådet, skriver Morten Kjærum, direktør for Raoul Wallenberg Instituttet i Lund. 

Af Morten Kjærum
Direktør, Raoul Wallenberg Instituttet, Lund

I regeringsgrundlaget står, at »Danmarks kandidatur til FN’s Menneskerettighedsråd i 2019-21 vil være en oplagt mulighed for at markere dansk politik på rettigheder og værdier.«

Det er i den grad et oplagt udgangspunkt for det danske formandskab for Europarådet. Udfordringerne i Europa er alvorligere nu, end de har været i mange år.

Anti-demokratiske strømninger og disrespekt for grundlægende retsstatsprincipper er ved at få godt fat i øst- og centraleuropæiske lande, bakket op af Putins Rusland, terrorisme udfordrer flere europæiske lande, ytringsfriheden begrænses, og pladsen for civilsamfundet skrumper dag for dag.

Dikteret af DF
Dybe reelle problemer er der rigeligt af til at skabe en relevant og vigtig dagsorden for det danske formandskab, baseret på vores respekt for ”rettigheder og værdier”.

Men de fleste ressourcer er kastet ind på ét projekt, styret af en indenrigspolitisk dagsorden dikteret af Dansk Folkeparties lange kamp mod menneskerettighederne.

Udstyret med en justitsministeriel task-force har man forsøgt at løfte en national værdidiskussion ind i formandskabet for de 47 lande i Europarådet.

Task-forcens reelle formål var at finde veje til at svække/stække den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, især (men ikke udelukkende) i forhold til beskyttelse af privat- og familieliv, omtalt i artikel 8 af den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Lad os første gå med på ideen om, at Domstolen er for dynamisk i sine afgørelser ud fra artikel 8, når det kommer til udvisning af udlændinge fra Danmark.

Selvom de få sager, det drejer sig om, måtte kunne betragtes som et problem i Danmark, blegner de danske udfordringer i lyset af de kæmpe problemer, som Europa står over for. Vil man hellere luge i forhaven end at forsøge at slukke ilden i huset?

Der er ikke noget dansk problem
Men er der overhovedet et dansk problem angående Domstolen?

Her måtte man vel tro, at task-forcen havde undersøgt sagen og var velforberedt til at tage diskussionerne med de andre europæiske lande.

I det sidste år er jeg adskillige gange blevet spurgt af forundrede embedsmænd fra andre Europarådslande, om jeg kunne forklare ”det danske problem”.

Det kunne jeg af gode grunde ikke, for som Institut for Menneskerettigheder har dokumenteret med en nylig undersøgelse, så er der ikke et problem.

Tværtimod er domstolen ganske stats-venlig, når det kommer til udvisning af udlændinge. Den yder en ringere beskyttelse end mange landes domstole, herunder de danske.

Østlande bakker op om dansk dagsorden
Da der nu ikke er et dansk problem, kan man så ånde lettet op og regne med, at den Europæiske Menneskerettighedsdomstol kan fortsætte sit arbejde uden at blive svækket under det danske formandskab?

Det kan man ikke, for andre lande som for eksempel Rusland, Ungarn og Polen mener fortsat, at den dynamiske fortolkning er gået for langt vedrørende artikel 8, når Domstolen beskytter homoseksuelles rettigheder.

Andre lande med ondt i menneskerettighederne mener, at domstolen er for dynamisk i beskyttelsen af ytringsfriheden og tilsvarende kernerettigheder.

Alle disse lande er derfor interesserede i den danske dagsorden. Det blev klart illustreret med Udenrigsministerens besøg i Ungarn, hvor Orban’s regering tilsyneladende gav ministeren varm opbakning til det danske projekt. 

Vi skal værne om rettighederne
Europarådet og Domstolen blev oprettet for at værne mod ekstremisme og beskytte de europæiske borgeres ytrings-, forsamlings- og foreningsfrihed, retten til familieliv og meget mere.

En væsentlig komponent i dette er også beskyttelsen af minoriteter – etniske og religiøse mindretal, politiske mindretal og andre.

Det er næsten altid minoriteterne, der først bliver ramt af populismen, men i sidste ende svækkes rettighederne for alle.

I en periode hvor populisme og ekstremisme udfordrer de demokratiske kerneværdier i vores samfund, må vi i særdeleshed værne om de institutioner, som blev skabt for at beskytte alles – også minoriteternes - rettigheder.

Den indvandrerfjendske debat i Danmark må ikke bidrage til at erodere menneskerettighederne i store dele af Europa.

Formandskabet bør tage udgangspunkt i regeringsgrundlaget og styrke rettigheder og værdier, for Europa har brug for et  lederskab af den karakter.

Forrige artikel Bendtsen: Landbruget burde takke Europa-Parlamentet Bendtsen: Landbruget burde takke Europa-Parlamentet Næste artikel DF: EU fører skizofren migrationspolitik DF: EU fører skizofren migrationspolitik
 • Anmeld

  Jørgen Lindhagen · Folkepensionist

  Det danske E U formandskab skal ikke have mundkurv på

  Det danske formandskab skal helt klart repræsentere det danske folks forskellige holdninger.

  I mange spørgsmål negligerer politikerne de danske vælgeres holdninger pt.

  Vi har vores forbehold i forhold til mere integration i E U Unionen, det bør i allerhøjeste
  Skinne igennem.

  De danske politikere er over for den danske
  befolkning reelt forpligtede til klart at stå tydeligt
  frem og fastholde vores folkevalgte beslutninger
  I forhold til E U og det uden valne udenoms
  Forklaringer.

  De danske politikere har fået for vane at fremstille
  E U som noget uundværligt som vi bliver nød til at
  Integrere Danmark totalt i = E U = en samlet stat.

  De forgøgler med deres vanvitige holdninger både
  Ude i Europa og herhjemme i Danmark,

  At 80 procent af danskerne støtter tanken om
  Mere E U Union.
  At. E U hat foretaget sig med nogle gode ting
  Der har nedbragt flygtningestrømmene til
  Europa hvilket ikke er sandt på nogen som
  helst måde.
  At E U har tilskyndet og Inviteret de såkaldte
  flygtninge med frit lejde til alle de
  Europæiske lande tales / skrives der ikke om

  At E U kræver at fordele de såkaldte flygtninge
  Til medlems landene, som E U selv har
  inviteret, var helt sikkert ikke det de fleste
  Medlemslande havde regnet med ville ske
  da de meldte sig ind.

  At De danske politikere bør vågne op og bruge
  det kommende formandskab, til at
  repræsentere det danske folks reelle
  Demokratiske holdninger og ikke kun det
  Radikales og de yderliggående venstre
  orienteredes holdninger.

  At Lars Løkke ville overveje sammen med
  Kristian Jensen at finde det danske sind
  Frem og arbejde lidt for Danmark, istedet
  For som nu at arbejde sammen med de
  Radikale for at få opløst Danmark til en
  Lille kommune i E U. Uden nævneværdige
  Demokratiske rettigheder mere.
 • Anmeld

  Steffen Nørregaard · civilingeniør

  Ajourføring

  Som Jonas Christoffersen siger: Det er sundt at debattere menneskerettighederne. Der er lavet flere tilføjelser siden den første udgave vedtaget umiddelbart efter anden verdenskrig.
  Det største problem er nok, at danske domstole inkl. Højesteret overfortolker konventionen.

 • Anmeld

  Torben Bregnballe

  Konventionerne skal ændres

  Konventionerne skal ændres. Indtil det er sket, skal Danmark fratræde dem.
  Morten Kjærum har de sidste 30 år arbejdet ihærdigt for den masseindvandring, Danmark har oplevet fra Mellemøsten/Afrika.

 • Anmeld

  Jørgen Lindhagen · Folkepensionist

  Svar til Steffen Nørregaard

  Ja det er nok af samme årsag at Socialdemokatiets formand har skrevet at vi kommer til at lægge arm med juristerne om
  det er politikerne der skal lovgive eller om det
  Er juristernes lovgivning der skal bestemme
  Det hele.

  Det er jo sådan og hrværetdet i mange år at juristerne har gransket alle nye love og omfortolket det hele til deres selvbestaltede
  J U R A., dette fænomen er desværre udbredt
  over hele verden, det er derfor at
  E U Unionen idag er =
  JURISTERNES PARADIS = ingen reel lovgivning
  af politikere uden lovgivningen er blevet gennem
  Analyseret af JURISTER.

  Jo menneskeheden har meget at gøre op med
  og lægge arm om før vi får en bedre verden.

  Vi skal have rydet op i vi alene vide holdningerne.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Politiske ansvar for valgte politikere og befolkningene der har valgt dem

  Igen gentages en bevidstløs og uden indhold kritik af EU.
  EU er ikke bedre end de politkere der vælges til at rep befolkningerne i EU landene.
  Akkurat som de der vælges i hjemlandene er og bliver det også af befolkningerne.
  Og desværre er samme "format" eller reelt manglen på disse helt demoktatiske formål,også begået af ensiddige modstandere og vi der er tilhængere.
  Men at uden demokratisk adfærds normer , fremføre vore såkladte argumenter, men med forkerte adreseringer,med tro på at dette forstærker vore argumenteringer. for eller imod.
  Fremfor at evt påpege de demokratiske "afvigelser" som bevidst fremføres og desværre, især af modstanderne, men også er fuldt eksisterende på vi tilhængeres side.
  Og netop brugen af u-demokrtaiske debat former og argumenteringer,er næsten totalt destruerende af al fornuftig debat muligheder,
  Som jo består af og fra direkte udmeldinger af EU, til direkte styringer uden om alle de demokratiske valgte parlamenter i EU landende,
  Der som EUs, er demokratisk valgte,men ogå bedraget i og via netop den, samt de friheder og de derved flg muligheder for at kunne begå og foretage bedragene ,fuldt bevidste af bedragerne,uanset hvilken side de så er valgt på både i EU s og alle i landendes parlamenter.
  Og sålænge vi accepeter denne amputering af alle demokartier og de demokratiske dialog forsøg,der skal føres i demokratierne,, som befolkningerne, uanset vort politiske tilholds forhold,via denne mangel destruere på forhånd, via vore fanatismer,som er den dirkete modstand mod de demokratiske dialoger.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Værdier og ansvarlighed

  Tænk,.... Sidder her i mit lille hus....midt i Danmark.... i provinsen, ...i det ellers så trygge, demokratiske, frihedselskende og frihedsforsvarende, Danmark, hvor vi i dagligdagen tager vare på hinanden og respekterer og hjælper hinanden trods forskelligheder.... og bliver SÅ bekymret over, at Danmark skal have formandsskabet i EU.
  HVEM er det, vi vil sende derned som vores valgte repræsentanter på den ansvarsfulde post? Hvilke holdninger til os borgere og til mennesker i al almindelighed repræsenterer de? Er det de sociale og liberale fællestanker, hvor man respekterer det enkelte menneskes frie, ansvarsfulde rettigheder? Eller er det politiske repræsentanter, der højtråbende og med oppustet, nedgørende retorik og handlinger vil miskreditere og indsnævre noget af det vigtigste for os allesammen, Menneskerettighederne ?? Vores allesammens ret til at leve, tro, tænke og udtale os frit??
  ....
  "Isme" skal og må man stille sig kritisk og selvransagende overfor.
  Egoisme, konformisme, radikalisme, ekstremisme, populisme og mange flere.
  ....
  På sigt sætter jeg min lid til den opvoksende generation. der i skole og fritidstilbud har lært hinanden at kende og derved fået en forståelse for, at det ikke er øjen-og hårfarve og trosretning, men indholdet i og værdierne hos det menneske, man er sammen med, der betyder noget. Forhåbentligt har skolernes 'anti-mobbe-programmer' også givet dem en dyb forståelse for, at man ingen vegne kommer i fællesskabet ved at nedgøre og mistænkeliggøre hinanden.
  ....
  Hvis jeg skal være helt "ekstrem", vil jeg foreslå, at vores politisk valgte repræsentanter og 'forbilleder' på Slotsholmen får tilbudt et anti-mobbe-kursus.
  ....Og så må vi vælgere tænke os rigtigt godt om, når vi skal til valgurnerne, for vi har et stort ansvar.

 • Anmeld

  Jørgen Lindhagen · Folkepensionist

  De fornægter sig ikke Morten Kjærums

  E U indoktrinerede venner, der konstant forsøger at holde gang i
  ILUSIONISMENS E U UNION = JURISTERNES PARADIS.

  Men dybest set så må vi takke dem, deres ILUSIONS DRØMME er gået for langt. De er blevet rigtig godt gennemskuelige.

  Angstens sved lyser mere og mere op, de er bange for at vi skal sende et efter deres mening forkert hold til formandsskabet vi det næste halve år
  skal levere til JURISTERNES PARADIS E U UNIONEN på DANMARKS VEGNE.

  MEN MEN MEN. VI skal selvfølgelig sende et hold af dansk sindede
  POLITIKERE, der helt klart forstår danskernes flertals HOLDNING til vores
  folkevalgte beslutning om EU UNIONS FORBEHOLD.

  NU MÅ det holde op, vi holde op med at tillade de Radikale globalicerede
  holdninger fra Danmark får lov til at sætte ? tegn ved danskernes forbehold
  nede i juristernes paradis EU UNIONENs såkaldte Parlament og det sker hele tiden uden Dansk FLERTALS OPBAKNING.

  N må det holde op, vi må kunne forlange at vor danske statsminister
  LARS LØKKE RASMUSSEN begynder at arbejde og tydeligt forklarer
  MERKEL OG MACRONEN + EU UNIONEN , at Danmark har et bestående
  flertal der har besluttet at vi faktisk ikke ØNSKER MERE E U UNION END VI
  HAR PT, SÅ VI UNDGÅR PÅ ET SENERE TIDSPUNKT AT GÅ RUNDT OG SYNGE MED PÅ =

  ACK DU LIEBER AUGUSTIN ALLES IST VÆK VÆK VÆK
  ACK DU LIEBER AUGUSTIN ALLAE IST VÆK. =

  SAMT MISTET VORE DEMOKRATISKE RETTIGHEDER.

  men fortsæt bare Morten Kjærum du er den bedste øjenåbner =
  helt på højde med TRADS og tak for det.
  i er begge to de bedste venner af folket = gennem skuelige, så bliv ved bliv ved.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Manipuleringer eller "ismer" begge er udemokratiske

  Jae det er godtnok skidt at lønmodtageres indbyrdes kamp for at overleve stoppes så de love, overenskomster og aftaler der er officielle faktisk får dén betydning at konkurrence samfundene i EU må efterleve de aftalte arbejdsmarkeds betingelser og forlade løndumpning, samt konkurrencen om det største overskud via forringelserne som kun gavner fåtallene i samfundene Og hindre kvalitets produktions og lønninger til at være kendte og aftalte, således at de ikke kan benyttes til overskud forøgelserne, som for nuv er gældende i de liberale ikke demokratiske friheder for og til fåtallene med ENSIDDIGE betalinger af flertallene.
  Som EU samarbejdet også helt lav praktisk frembragte at chauffør stuerne bla i Danmark faktisk kunne benyttes efter de forhold og opgave løsninger de er opstillettil og for , hvis dér altså er nogen overhovedet.
  På ruterne som bus chaufførene benytter dagligt.
  Tilsvarende som de opholdssteder for landevejens trafikanter også er og var skabt til
  Som nu fordi faciliteterne til transport chaufførene er fuldstændigt udeladt i hele EU.
  Grundet lønsum og løndumpningen er kampen for alle chaufførene i EU og medføre disse meget utrygge og helt igennem umenneskelige betingelser, for slet ikke at omtale sikkerheder for al øvrig trafik.
  Og som kun EU samarbejdets forpligtigelser dog ikke for nuv kan imødegå i hele EU, og dermed skabe dé virkelige og menneskelige samt civiliserede demokratiske forhold for. Da intet land kan påtvinge andre lande dette, og derfor er det kampen om laveste "udgift" og ALT andet i transport branchen i hele EU er kun for nedadgående, med alle negativer som de absolut eneste konkurrence parametre i hele EU
  Så selvfølgelig kan Danmark genindføre disse betingelser for både menneskelig værdigheden og levevilkår , i og for alle bare 495 millioner mennesker i dét øvrige. Hvor EU landenes politikkere selvfølgeligt vil gøre det, når Danmark siger dé skal gøre dét Danmark siger dé skal, for deres befolkninger.
  Men er det dét vor sort blå reg foretager sig eller er det relt dé samme "værktøjer" 😌 som de øvrige og især nogle som dog skulle have erfaringerne fra nærmest samme styreform som de heldigvis forlod og blev medlemmer af EU også. Men desværre igen anvender som private berigelses muligheder med smadringen af vore demokratier og civiliserede levevilkår for og til alle borgeres velfærd, så bevis dog dét i dér støtter denne reg og det flertal den altid er sikret i både Danmark og EU.
  AF JER OG JERES STEMMER BEGGE STEDER

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger, pens. lærer

  Menneskerettighedskonventionen

  Jørgen Lindhagen:
  Vil sådan liiiige huske dig på, at det er Menneskerettighedskonventionen, der drøftes i denne sammenhæng. DEN vedrører og er grundlæggende værdifuld for os ALLE.

 • Anmeld

  Søren Ferling

  MR er minoritetsundertrykkende...

  "En væsentlig komponent i dette er også beskyttelsen af minoriteter – etniske og religiøse mindretal, politiske mindretal og andre."

  Europæere er en lille global minoritet, der er ved at blive udryddet af tilvandring fra områder med ti gange så mange mennesker.

  Denne langstrakte kulturelle og fysiske folkemordsproces faciliteres af MR, der dermed er i strid med sig selv og reelt kan bruges til hvad som helst - alt afhænger af fokus.

  Og i dag er vi selv ude af fokus for MR, der således dehumaniserer europæere. Ve er blevet til et 'noget', et substrat, på hvilket det er andre menneskers ret at leve uden at skæbnen for dette substrat er et emne.

 • Anmeld

  Jørgen Lindhagen · Folkepensionist

  Helt klart M R KONVENTIONERNE er en stor fejltagelse

  Der i dag bliver anvendt til at UDRYDE Europas oprindelige befolkning, =

  vi er kun i STARTFACEN, men hvis vore politikere der stort set alle er såkaldt
  LÆRDE mennesker ikke vågner op og skrotter =

  MENNESKERETTIGHEDS KONVENTIONERNE for Europas vedkommende så vil Europas oprindelige befolkning blive UDRYDET på ganske få ÅR igennem
  især voksende TERORISTISKE HANDLINGER; som det ses i dag i hele =
  i HELE VERDEN = på hele VORES JORD - KLODE.

  Det eneste vi almindelige mennesker kan pege på er at vi i dag mere eller mindre er UNDERLAGT DE LÆRDES TYRANI =
  DE LÆRDE HAR FEJLFORTOLKET alt hvad der FORREGÅR rundt om på
  hele JORDEN og HISTORISK altid HAR GJORT DET.

  VI almindelige mennesker kan kun håbe på at nogle af disse såkaldte
  LÆRDE VÅGNER OP og får skrottet eller totalt får OMSKREVET =

  MENNESKERETTIGHEDS KONVENTIONERNE, som bliver misbrugt i dag af
  " JURISTERNES PARADIS " DER IDAG SOM DET SES HAR BREDT SIG OVER
  HELE JORDEN, HVILKET SOM DET OGSÅ SES ER EN SVØBE DER HAR
  INFILTRERET EUROPA OG HELE EU OMRÅDET. =

  EU ER = MED DET OMTALTE BABELSTÅRNN I BIBLEN OG VIL DESTRUERE SIG SELV ,

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Menneskerettigheder.

  Det forekommer mig at Morten Kjærrum bekymrer sig mere om bl. a . kriminelle udlændinge end vores. Eller har jeg måske misforstået et, eller andet ?.
  Jeg tror det næppe.