Kofod: EU-Marshallplan skal løfte Afrika og lette migrantbyrden

DEBAT: Forhandlingerne om EU’s næste budget er en gylden mulighed for at løfte Afrikas økonomi og dermed lette migrantstrømmen mod Europa, skriver Jeppe Kofod (S).

Af Jeppe Kofod (S)
Gruppeformand for Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet

Flygtninge- og migrantstrømmen er, trods mange års indsats, fortsat en af vor tids største kriser. Sidste år registrerede EU’s kyst- og grænseagentur FRONTEX mere end 200.000 illegale grænsekrydsninger ind i EU.

Det er faktisk et fald på cirka 60 procent set i forhold til året før og bevis på, at den øgede indsats, man fra EU’s side har sat i værk, er begyndt at virke. Men uanset at det store fald er et godt tegn, så må vi aldrig glemme, at der bag disse tal gemmer sig menneskeskæbner.

Hver eneste én af de 119.000 mennesker, der sidste år krydsede Middelhavet fra Nordafrika til Italien, risikerede både liv og lemmer i deres rejse mod Europas kyster. Men for langt størstedelen af dem vil den farefulde færd over Middelhavet i synkefærdige joller og papirstynde gummibåde være aldeles forgæves.

En håbløs færd mod kummerligheden
Ofte er det økonomiske årsager, der driver unge afrikanere i de store migrationsstrømme, ikke personlig forfølgelse. På den centrale middelhavsrute kom sidste år 18.163 fra Nigeria, 9.713 fra Guinea og 9.506 fra Elfenbenskysten. Alle tre lande, hvor de grundlæggende forudsætninger for et godt liv er til stede, men dog stadig skal hjælpes yderligere på vej.

Deri ligger også, at disse mennesker ikke har udsigt til at få asyl eller opholdstilladelse i Europa. Dermed er de henvist til en skyggetilværelse, hvis det lykkes dem at smugle sig ind i Europa. Det er en kummerlig tilværelse, i evigt skjul fra myndighederne og ofte i endeløs gæld til menneskesmuglere.

EU-budgettet skal løfte Afrika
Det er et grundlæggende menneskeligt træk, at man altid vil forbedre livsvilkårene for sig og sine. Byder fremtidsudsigterne i nærområdet ikke på andet end fattigdom, så vil man søge grønnere græsgange.

Derfor er det også åbenlyst, at den eneste langtidsholdbare måde at stoppe migrantstrømmen på er at forbedre leveforholdene i afsenderlandene. Her taler mange partier om behovet for en styrket indsats i nærområderne.

Men i Socialdemokratiet er vi klar til at sætte handling bag ordene med en målrettet handlingsplan for Afrika. Og med forhandlingerne om EU’s budget har vi netop nu en gylden mulighed for at sætte ind i en skala, der virkelig kan gøre en forskel til det bedre.

En Marshall-plan for Afrika
EU er, som blok, verdens største bidragsyder, når det kommer til udviklingsbistand. Alene i 2016 gav EU-landene samlet cirka 560 milliarder kroner i udviklingsstøtte.

Året før det tegnede EU-landene sig for mere end 55 procent af den globale udviklingsbistand. Men selvom vi er dem, der yder mest, er vi ikke nødvendigvis også dem, der hjælper bedst. For hvis hjælpen er spredt for tyndt ud, så virker de mange milliarder ikke efter hensigten.

Når vi i EU forhandler vores næste mangeårige budget, vil vi derfor presse på, for at den enorme udviklingsbistand målrettes de lande, der er allerhårdest ramt af affolkning.

Vi ønsker en plan, der fokuserer på at skabe langvarig vækst i de afrikanske lokalsamfund. Mere retfærdige handelsaftaler med de afrikanske lande, så de kan sælge deres varer til os – og leve af det. Og så vil vi omlægge landbrugsstøtten. Så vi kan frigøre penge til at løfte Afrika og lette migrantbyrden i Europa – og således, at vi ikke udkonkurrerer de afrikanske bønder på deres eget marked.

Det er på tide at stoppe den onde cirkel, der fastholder så mange afrikanere i en håbløs drøm om Europa. Det kan vi med en helhedsplan, der giver et løft til Afrikas økonomi og letter presset på EU’s ydre grænser. Derfor er der brug for en Marshall-plan for Afrika i EU’s næste budget.

Forrige artikel Bendt Bendtsen: Puigdemont kom, så – og det var så det Bendt Bendtsen: Puigdemont kom, så – og det var så det Næste artikel Concito: EU-budgettet skal omsætte grønne løfter til handling Concito: EU-budgettet skal omsætte grønne løfter til handling
 • Anmeld

  Ole Christoffersen · Ministerråd, pensioneret.

  EU perspektivet skal tages fra immigranterne

  EU har en forpligtelse som en god nabo til at bistå Afrika i sin udvikling. Det løser imidlertid ikke immigrantkrisen. På tros af enkelte afrikanske landes hurtige udvikling, vil de økonomiske forskelle mellem Afrika og EU fortsat være store - formentlig nogle generationer fremover, og motivationen for den enkelte afrikaner til at søge mod EU vil være der mange år fremover. Den eneste vej til at stoppe døden i Middelhavet er at tage EU-perspektivet fra immigranterne. EU's ydre grænse må styrkes effektivt, og EU må bistå nabolandene med at vende immigrantstrømmen.

 • Anmeld

  Peter Poulsen · Metering engineer

  Det rene idioti og bortkastning af penge

  Det er lidt som Anders Lund Madsen for nylig skrev om han og brorens 1 mio. donation til mad i Akrika: 5000 fik mad hver dag i et år, og så fortsatte de med at sulte.

  Men faktisk sulter de ikke i Afrika. Tværtimod kan de netop skaffe penge til at betale menneskesmuglere.
  HVIS EU skulle gøre noget godt for Afrika, så var det at lave handelsaftaler.
  Der er brug for efterspørgsel på arbejdskraft i Afrika. Der er brug for noget at stå op til som giver mening,

  Afrika er rigt ! Rigt på ressourcer. Afrika skal bare ikke sælge ressourcerne rå, men værdiforøge dem.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  overbefolkning.

  Overbefolkning=fattigdom.
  Når vi tager i betragtning, hvordan mange af disse migranters opførsel, både i Buda Pest og Calais har været, hvor de både hærgede og plyndrede der. I Buda Pest trampede de endda på den mad, de fik tilbudt i utilfredshed , kan jeg godt forstå at de fleste af os i Europa er blevet godt og grundigt trætte af dem. Orban viste sig som et rigtigt mandfolk, han lukkede grænserne.
  "Ubudne gæster" braser i gennem Europas dør. Jo, hvis vi gerne vil af med disse igen, tja så skal vi bare betale os ud af det, genialt.
  Hvis sådanne gæster forcerede min dør, uden at være inviteret. Ville de bare blive smidt ud igen, uden vederlag.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Jeppe Kofod ved åbenbart ikke hvad en Marshallplan er

  Fint med en Marshallplan for Afrika, betalt af EU-landene. Men kun hvis pengene tages fra alle de nytteløse hjælpeorganisationer, der jo primært hjælper sig selv til gode job.

  For en Marshallplan er noget helt andet. Det er hjælp til det lokale private initiativ i et retssamfund der sikrer den private ejendomsret, og de forhold kan Jeppe Kofoed kun finde enkelte steder i det Afrika han vil hjælpe.

  Det er desværre nok urealistisk at Socialdemokratiet vil støtte sådan en hjælpepakke, som venstrefløjen vil kalde "hjælp til kapitalisterne."

  Men det er det eneste der har udsigt til at skabe noget varig og bedre i Afrika.

  For en Marshallplan er det modsatte af socialhjælp til de fattige som Socialdemokratiet jo elsker at flage med. Det er derimod at skabe forhold der gør det muligt for de fattige SELV at løfte sig op ved at tilvejebringe bedre rammebetingelser for det lokale private produktionsliv.

 • Anmeld

  Jan Sohn · socialrådgiver

  Stakkels Afrika

  Det er egentligt svært finde den, eller de årsager, der er skyld i Den situation, det smukke land er i endt i. Da jeg gik i skole i 1950´erne sloges afrikanerne med forskellige kolonimagter, for at få frihed i egne suveræne stater. Det fik de, og straks begyndte man at slås indbyrdes for at afgøre, hvilke stammer og klaner, som nu skulle have magten. Den kamp er vist ikke helt overstået endnu i flere lande.
  I alle disse mange år, der er gået siden de afrikanske lande fik deres egne regeringer, har den vestlige verden pumpet milliarder af kroner, dollars, D-mark, pund og endelig euro ud over kontinentet. Imidlertid virker det som om de stadig er fattige, Indbyggerne får ikke nok at spise, så hvad har alle de penge egentligt været værd.

 • Anmeld

  Peter Poulsen · Metering engineer

  @Jan Sohn

  Kontinentet Afrika er stadig "ramt" af lokale magtkampe, men det er altså kun få steder at sult er et problem.
  Løsningen er, som jeg skriver tidligere - samhandel.

  Samhandel indebærer at man accepterer lokale handelsforhold, hvoraf indgår det, vi i Europa opfatter som korruption / penge under bordet. Noget vi selv helt officielt kalder gebyrer :)

  Berøringsangsten med Afrika gør at det er Indien og Kina som sidder tungt på samhandel, og det går desværre mest på at skaffe billige råvarer og betale med kinesiske lortevarer.

  Afrika har brug for egenforædling, altså værdiforøgelse ved hjælp af lokalt arbejde. Det opstår ikke med nødhjælp og "Marshallhjælp".

  Hvor ved jeg det fra ? Jeg har haft virksomhed i vest/centralafrika.

  Hvorfor gør jeg det ikke mere ? Det er umuligt at skaffe kapital til investering i Afrika.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Jan Sohn har du virkelig svært ved at finde årsagerne?

  Alle undertrykte har til alle tider kæmpet mod den store Bastian. Hvem dette uhyre er kan variere en smule. Du har ret i at i vor ungdom var det kolonimagterne som var i vælten.

  Jeg husker dog at religion allerede da var begyndt at blive radikaliseret. Nigeria og Sahara var betændte områder også da. I Sydafrika dyrkedes traditionel wodoo med stor intensitet. Dengang stod den katolske kirke dog stærkt de fleste steder, bl.a. grundet kolonimagtens jerngreb.

  Og her er så årsagen til radikaliseringen - religion. Muslimerne er blevet militariseret samtidig fordi katolicismen har måttet træde et skridt tilbage.

  Det mest spændende og rædselsfulde scenarie er naturligvis at se filmen startet påny men denne gang ikke i Afrika men i stedet i Sydamerika. Centralmagten har også her trukket sig tilbage.

 • Anmeld

  Peter Poulsen · Metering engineer

  Et sidespring, men..

  @Claus Sønderkøge
  Islam er jo kun et problem i det nordlige Afrika...og lidt i Nigeria.
  Man kan sige meget dårligt om den katolske kirke, som står stærkt i både dele af Afrika og i Sydamerika. Den er dog næppe skyld i generel fattigdom.
  Når du nævner Sydamerika, så er jeg nødt til at sige det.....fattigdomsproblemer i Syd- og Mellemamerika er mest af alt en konsekvens af socialistisk diktatur, lige som det har været i Rusland og visse asiatiske lande.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Poulsen Islam er blevet et problem i dag i mere end 2/3 af Afrika

  Poulsen i dag er islam et alvorligt problem i næsten alle afrikanske lande. Hele det gamle fransktalende område er alvorligt inficeret. Kenya, Tanzania, Uganda, Cameroun har også alvorlige problemer. Det er mere korrekt at sige at landene ned mod Sydafrika vist ikke er alvorligt truet endnu. Hvorvidt vi tror det alene grundet vor i dag uduelige presse er vist svært at afgøre.

  Problemet er latent i Sydamerika fordi den ordnende centralmagt, USA, har trukket sig tilbage. Tomrummet skal udfyldes af noget eller nogen. Europa har ikke tradition for at gå i brechen for katolsk fundamentalisme og USA har ikke længere kraften.

  Indtil videre holder Kina striks orden i Asien men en dag vil vor ubetænksomme kampagne for Vest-Kina måske bære frugt og så går det natuligvis også galt her. Xinqian og Urumqi har et stort bagland i de gamle russiske stater.

  Endelig er hinduerne ikke mere menneskelige end muslimerne. Så lad os håbe på at Kina kan holde skansen.

 • Anmeld

  Jan Sohn

  Stakkels Afrika

  De muslimske lande i Afrika, ja, vel ikke kun der, men overalt, brænder, og så længe det står på, kan de næppe hjælpes. Både den muslimske verden og den katolske, har en ikke ringe skyld i kontinentets situation. De to religioner har ingen forståelse for, at mange børn spiser meget mere end få børn. Alle beregninger peger på, at Afrika vil have fordoblet sit befolkningstal i 2050, og så vil problemerne være uløselige. Der er nok at tage fat på.

 • Anmeld

  Peter Poulsen · Metering engineer

  Befolkningstilvækst er økonomisk betinget

  Siden 1960 er andelen af fattige i verden faldet fra 90% til 10%, og sammen med dette, fødselstallet.
  Statistisk set knækker fødselskurven ved en årlig indtægt per capita på ca 10.000$.
  Handel med Afrika, især ved efterspørgsel på forædlede varer, vil øge deres indtjening, og dermed reducere fødselstallet, som vi ser det i resten af verden

 • Anmeld

  THERESA WILLIAMS · lost love spell

  jeg har brug for min ex tilbage

  Hej, jeg er Theresa Williams Efter at have været i forhold til Anderson i årevis, brød han op med mig, jeg gjorde alt for at bringe ham tilbage, men alt var forgæves, jeg ville have ham tilbage så meget på grund af den kærlighed jeg har for ham, Jeg bad ham med alt, jeg lavede løfter, men han nægtede. Jeg forklarede mit problem for min ven, og hun foreslog, at jeg hellere skulle kontakte en stavekaster, der kunne hjælpe mig med at stave for at bringe ham tilbage, men jeg er den type, som aldrig troede på magi, jeg havde intet valg end at prøve det, jeg mailede stavekassen, og han fortalte mig, at det ikke var noget problem, at alt vil være okay inden tre dage, at min ex vender tilbage til mig inden tre dage, han kastede magten og overraskende den anden dag, den var omkring 4 pm. Min ex kaldte mig, jeg var så overrasket, jeg svarede på opkaldet og alt, hvad han sagde var, at han var så ked af alt, hvad der skete, at han ønskede, at jeg skulle vende tilbage til ham, at han elsker mig så meget. Jeg var så glad og gik til ham, det var hvordan vi begyndte at leve sammen igen heldigvis. Siden da har jeg lovet, at enhver, jeg ved, har et forholdsproblem, ville være til hjælp for en sådan person ved at henvise ham eller hende til den eneste virkelige og magtfulde stavekaster, der hjalp mig med mit eget problem. email: {drogunduspellcaster@gmail.com} du kan maile ham, hvis du har brug for hans hjælp i dit forhold eller et andet tilfælde.

  1) kærlighedstæller
  2) Lost Love Spells
  3) Skilsmisse
  4) Ægteskab Spells
  5) Binding Stave.
  6) Breakup Spells
  7) Forsæt en tidligere elsker
  8.) Du ønsker at blive forfremmet på dit kontor / Lotteri stavning
  9) vil tilfredsstille din elsker
  Kontakt denne flotte mand, hvis du har noget problem for en varig løsning
  gennem {drogunduspellcaster@gmail.com}

Ugens EU-podcast: Bliver det britiske parlament nødt til at udskyde Brexit?

Ugens EU-podcast: Bliver det britiske parlament nødt til at udskyde Brexit?

PARLAMENTET#50: Theresa Mays Brexit-aftale faldt med et brag i Westminster, men dagen efter overlevede hun en mistillidsafstemning. Nu skal premierministeren prøve at samle et dybt splittet parlament, der måske slet ikke kan enes om noget før exit-datoen 29. marts. Vi går i dybden og ser på EU’s reaktioner i denne uges europæiske podcast.