Kommissionen vil skrue bissen på over for EU's problembørn

RETSSTAT: Der er brug for bedre lovgivning, så EU nemmere kan straffe lande som Polen og Ungarn, der konsekvent udfordrer basale demokratiske principper, lyder det fra EU-Kommissionen.

BRUXELLES: EU skal have flere og mere effektive våben i kampen mod de medlemslande, der underminerer gængse retsstatsprincipper.  

Derfor har EU-Kommissionen sat gang i en omfattende debat, der i juni 2019 skal munde ud i en række anbefalinger til, hvordan EU kan stoppe angrebet på de uafhængige retssystemer, som hærger i blandt andet Polen, Ungarn og Rumænien. 

De gode råd skal komme fra EU’s medlemslande, Europa-Parlamentet og de europæiske civilsamfundsorganisationer. 

Login