Konservativ EP-spidskandidat: Det er for tidligt at droppe dansk grænsekontrol

DEBAT: Tænketanken Europa negligerer data, når de mener, den midlertidige danske grænsekontrol bør genovervejes. EU er ikke klar til at vende tilbage til det grænseløse indre marked, skriver Pernille Weiss (K).

Af Pernille Weiss (K)
Spidskandidat til Europa-Parlamentet

Det er på tide at overveje, om den midlertidige danske grænsekontrol til Tyskland stadig giver mening, skriver Tænketanken Europa på Altinget.

Og argumenterer med, at EU’s indsats over for flygtninge og illegale migranter nu virker så godt, at risikoen for at blive løbet over ende af for mange udlændinge på én gang er kommet under kontrol.

Jeg værdsætter Tænketanken Europas analyser meget højt, men lige her synes jeg, at de negligerer for mange data, til at deres anbefaling giver mening.

Ja, presset er aftaget. Nogle steder. Men ikke alle. Især fra den vestafrikanske middelhavskyst er presset på Spanien øget. Markant.

Og hermed antallet af illegale immigranter, der kommer i land og efterfølgende ’forsvinder’ længere op i EU. Dette gælder også for presset mod det græske øhav.

Læg dertil det udsving over året, som også spiller ind. Læg også dertil, at antallet af migranter, der bevæger sig i retning af Europa, er stigende og ophober sig i nabolandene til EU – vel at mærke i lejre eller centre, hvor humane og retslige forhold er kritisable.

Større grænsepatrulje foreslås
Det kan godt være, at vi kan holde dem ude i øjeblikket, men presset kan blive så stort, at EU’s grænsepatrulje, Frontex, ikke er stærkt nok med deres nuværende ressourcer.

Meget tyder på, at det er logikken, og derfor er EU-Kommissionens forslag også, at patruljen skal være større fra 2020. Det foreslås ikke uden grund.

Indtil udvidelsen af Frontex fra i dag 1700 til 10.000 mand i 2020 er effektueret, er det tudetosset at fjerne grænsekontrollen til Danmark. Den ydre grænse om EU skal fungere optimalt først!

Det er rigtigt, at EU har lukket Vestbalkan-ruten, indgået aftale med Tyrkiet, hjulpet Libyens kystvagt, destrueret menneskesmuglerbåde i Middelhavet og lavet mange hjemsendelsesaftaler. Men det ændrer ikke på, at situationen i migrations- og flygtningestrømmene bliver stadigt større og komplekse i de nærmeste år fremover.

Det behøver man ikke, som påstået af Tænketanken Europa, at være populist eller højreekstremist for at indse. Den kan en ansvarlig, medmenneskelig, nøgtern – og konservativ – godt få øje på og rynke brynene overfor.

Asylpolitikken er ikke moderniseret
Sagen er jo, at vi i EU ikke har moderniseret vores asylpolitik, så den virker optimalt effektivt i nærområderne.

Vi har ikke i EU fundet grebet til at koble udviklingshjælp til erhvervsudvikling, handelsaftaler og økonomiske partnerskaber på en måde, der får lande, hvis befolkninger ellers vil eller skal flytte/flygte fra, til at fungere leve- og bæredygtigt.

Fungere, så menneskerettigheder og mindretalsbeskyttelse er en selvfølge og en naturlig del af omstillingen til en demokratisk samfundsmodel.

Fungere, så der skabes vækstende økonomier med arbejdspladser til befolkningen og teknologier med klimavenlig udnyttelse af landenes naturressourcer.

Fungere, så den store befolkningstilvækst, der især i Afrika er på vej (+1,3 milliarder om kun 30 år), kan håndteres uden katastrofer og migrationstsunamier til følge.

Fungere, så den investering, som Danmark i øjeblikket gør i EU’s nye Africa Trust Fund, viser sin værdi. Og så videre …

Det er for tidligt at vende tilbage til det grænseløse indre marked
Jeg er bestemt ikke uenig med Tænketanken Europa og dens direktør Bjarke Møller i at EU skal tilbage til det grænseløse indre marked. Slet ikke. Det er jo hele idéen om nationalstaternes fællesskab. Men det er for tidligt.

De katastrofale tilstande i 2015 bør være i frisk og alvorlig erindring. Og vi skal have fuld fokus på det, vi skal gøre, for at undgå nogensinde at stå i en lignende situation. Meget af det endnu kun på papiret.

Det vil jeg se fungere i virkeligheden, og derfor lever jeg indtil videre godt med, at vi passer ekstra godt på vores danske, egne grænse.

Forrige artikel Margrete Auken: Hvornår opdager DF, at plastikforurening er en alvorlig trussel? Margrete Auken: Hvornår opdager DF, at plastikforurening er en alvorlig trussel? Næste artikel Messerschmidt:  Hjemsend millionhær af vagabonder, vi aldrig har inviteret Messerschmidt: Hjemsend millionhær af vagabonder, vi aldrig har inviteret
Nyt udspil om mindsteløn tager hensyn til dansk model

Nyt udspil om mindsteløn tager hensyn til dansk model

NYHEDSANALYSE: Udkast afslører, at der er gjort meget for at holde den danske overenskomstbaserede arbejdsmarkedsmodel ude af EU-Kommissionens nye udspil om europæisk mindsteløn. Spørgsmålet er, om det er nok set med danske øjne.