LO: EU anerkender behov for socialt sikkerhedsnet

DEBAT: EU-Kommissionens udmeldinger om en europæisk søjle for sociale rettigheder peger i retning af, at EU i langt højere grad skal være lønmodtagernes union, skriver Arne Grevsen, LO’s næstformand.

Af Arne Grevsen
LO’s næstformand

Et solidt socialt sikkerhedsnet er afgørende for et samfund.

Ikke kun fordi, den enkelte ikke skal frygte for sin tilværelse, hvis livet rammer et par bump på vejen. Et socialt sikkerhedsnet øger fleksibiliteten på arbejdsmarkedet. Det styrker sammenhængskraften og fællesskabet, at man ikke skal frygte at blive efterladt på bunden.

Det er ikke en nyhed for os i Danmark. Det er til gengæld en nyhed – og en god en af slagsen – at fordelene ved et solidt socialt sikkerhedsnet er gået op for EU-Kommissionen. For selv om det er tidligt at fælde endelig dom over forslaget til en ”europæisk søjle for sociale rettigheder”, er der tydeligvis gået et lys op for Kommissionen.

Lønmodtagernes EU
Med forslaget fulgte nemlig to markante udmeldinger, som peger i retning af, at EU med den sociale søjle i langt højere grad skal være lønmodtagernes union: Dels understreger EU-Kommissionen, at det er vigtigt, at den økonomiske udvikling resulterer i social fremgang og øget sammenhængskraft. Gevinsterne må altså ikke kun komme en lille gruppe til gavn.

Og dels har Kommissionen anerkendt, at socialpolitikken og en aktiv arbejdsmarkedspolitik ikke kun er en udgift. Men at den rent faktisk har en positiv effekt på både jobskabelsen og værdien af den menneskelige arbejdskraft.

De erkendelser er der i sig selv grund til at glæde sig over: For EU og det indre marked har overordnet set været en gevinst for danske lønmodtagere. I en lille, åben økonomi som vores, er det ikke en mulighed at isolere sig fra omverdenen. EU har bidraget til stabil vækst og jobskabelse i Danmark.

Men overalt i Europa er almindelige mennesker begyndt at tvivle på projektet. Krisen og den alt for høje arbejdsløshed i Europa har sat skub i en stigende nationalisme og skepsis over for det europæiske fællesskab. Ikke mindst eksemplificeret med Storbritanniens beslutning om at forlade fællesskabet.

Ud af krisen
Derfor har der i høj grad været brug for, at EU sætter almindelige menneskers behov og bekymringer i fokus. Samtidig glæder vi os i LO over, at det ikke er gået ubemærket hen i EU-Kommissionen, at en række en række medlemslande kom markant bedre og hurtigere ud af krisen igen: Nemlig de lande, der havde sørget for solide, sociale sikkerhedsnet.

Social- og arbejdsmarkedspolitikken sikrer nemlig ikke kun ordentlige forhold og tryghed. Den er også en positiv produktiv faktor. Det har Kommissionen erkendt. Og det er i øvrigt også værd at huske på, når vi diskuterer velfærd i Danmark.

Det er som sagt stadig uklart, hvilke konkrete initiativer søjlen for sociale rettigheder kommer til at indeholde. Og mens vi i LO er glade for, at Kommissionen nu sætter fokus på almindelige menneskers bekymringer og udfordringer, er vi spændte på det endelige resultat.

Pas på den danske model
Og særligt på hvilken juridisk status EU-Kommissionen forestiller sig, at søljen skal have. Som udgangspunkt har Kommissionen lagt op til, at søjlen skal omfatte både social- og arbejdsmarkedspolitik, uddannelse, bolig og meget mere: Herunder på områder, hvor der er national kompetence. Her er det er vigtigt at give medlemslandene plads til designe deres sikkerhedsnet, så det passer til deres særlige behov og traditioner.

I fagbevægelsen er vi altid parate til at arbejde for fælles løsninger: Det er sådan set vores kerneformål. Men det er et lige så vigtigt princip at anerkende, at der altid er lokale behov, som vi bedst håndterer ved at lade de enkelte medlemslande og arbejdsmarkedets parter bevare deres selvbestemmelsesret. Derfor arbejder vi hårdt for, at den danske model og parternes autonomi også bliver respekteret inden for den sociale søjle.

Forrige artikel Radikale: Energiunionen sikrer Europa med grøn strøm og fri konkurrence Radikale: Energiunionen sikrer Europa med grøn strøm og fri konkurrence Næste artikel DA: EU's sociale søjle giver lønmodtagere falsk tryghed DA: EU's sociale søjle giver lønmodtagere falsk tryghed