Løkkegaard: Risiko for britisk EU-exit har aldrig været større

DEBAT: Stemmer briterne ja til premierminister David Camerons EU-medlemsaftale, vil det trække EU i den rigtige retning. Men som det ser ud nu, har risikoen for et nej aldrig været større, skriver Morten Løkkegaard (V).

Af Morten Løkkegaard (V)
Medlem af Europa-Parlamentet

Man bør ikke være overtroisk ved folkeafstemninger - og da slet ikke, når det gælder den nært forestående britiske om EU-medlemskab.

Cameron har nemlig valgt datoen 23. juni - Sankthansaftens dag - til formålet. Når vi tænder bålet samme aften for at skræmme de onde ånder væk - ja, så kræver det ikke megen løbsk fantasi at forestille sig Drachmanns (og Shu-bi-duas) Midsommervise sunget som en national(istisk) kampsang, mens flammerne fra bålet holder migrant-strømme, EU-bureaukrater og andet fremmed uvæsen på behørig afstand.

Det bliver derfor ikke uden en vis bæven, at jeg går til Sankthansbålet i år. Når flammerne er dødt ud, og bålet brændt ned vil vi kende resultatet af den mest skæbnesvangre afstemning i EU's nyere historie. En ”alt eller intet”-afstemning, som vil betyde enten status quo, hvor Storbritannien forbliver en del af EU, eller det modsatte, hvor Storbritannien og EU skal indlede en historisk skilsmisse.

Lad det være sagt med det samme: Jeg håber inderligt, at briterne siger ”ja” til at forblive en del af EU. Vi har brug for briterne, og briterne har brug for os - og for at forblive en del af EU-samarbejdet. Den erkendelse er efterhånden nået alle - selv Dansk Folkeparti, som har lagt sig på Camerons kritiske ja-linie. Kun den yderste venstre- og højrefløj og Folkebevægelsen mod EU er parate til at støtte en all-out-udgang med alt, hvad dette vil indebære.

Stor risiko for et nej
Som det ser ud lige nu, kan dette ydersynspunkt ende med at blive normen: Risikoen for et "UK-nej" har nemlig aldrig været større:

For det første har Briterne aldrig været kendt som et folkefærd, der var glødende EU-tilhængere. EU-medlemskabet kan for briternes vedkommende kun betegnes som et halv-lunkent fornuftsægteskab. Lige fra starten i 1973 har den britiske EU-skepsis været dybt forankret i en grundfortælling om Imperiets storhed - og fald, direkte forårsaget af kræfter udefra, det vil sige fra kontinentet. Mistro til tyskere og franskmænd er en del af folkekarakteren, ligesom den aldrig svigtende tro på, at alt britisk, også fodbolden, i bund og grund er verdens bedste.

For det andet er betingelserne - omstændighederne - lige nu som skabt til "the perfect storm": Ligesom i Danmark har flygtninge- og migrantkrisen gjort befolkningen grundlæggende utryg, og de tusinder af migranter, som opholder sig især i London, har været en voldsom udfordring for den del af den britiske befolkning, som konkurrerer om lavtlønsjobs og ofte taber og må dele velfærdsordninger med de fremmede.

For det tredie er den britiske offentlighed - og dermed også den politiske debat - domineret af en uhørt populistisk og fremmedfjendsk presse, som i årtier har kampagnet indædt for at få Storbritannien ud af EU - uanset konsekvenserne.

Og for det fjerde har det politisk dominerende parti, de konservative, i snart mange år været ved at brække midt over på spørgsmålet - og på den måde ødelagt ethvert tilløb til politisk konsensus mellem de EU-ansvarlige partier, som vi kender det fra bl.a. Danmark. Oven i dette har det nationalistisk-populistiske UKIP-parti - med sin karismatiske og usædvanligt veltalende leder, Nigel Farage - formået at udnytte det svækkede konservative parti til at skabe noget nær en folkebevægelse, der siger konsekvent nej til alt, hvad der kommer fra den anden side af Den Engelske Kanal.

Tilsammen har disse fire faktorer skabt en uhørt giftig cocktail, som lige nu er en reel trussel mod et fortsat britisk EU-medlemskab.

Fordel for Danmark med et ja
Og hvad har vi på ja-siden så at byde på? Ja, som sædvanlig kun sund fornuft og argumenter. I dagens Europa noget nær den svageste valuta, man kan smide på bordet.

Ikke desto mindre er der mange argumenter for, at vi – også set med danske briller - kun kan håbe på, at briterne vælger at forblive medlemmer af klubben:

De økonomiske analyser peger entydigt i retning af, at den britiske økonomi vil lide under et ”Brexit”, ligesom også BNP’et i resten af EU ville dykke. Den britiske handel med de øvrige EU-lande er over en årrække øget, og Storbritannien har også nydt godt af de mange frihandelsaftaler, EU har indgået med tredjelande. 125 handelsmæssige relationer, som på ny ville skulle forhandles. Det vil tage det meste af et årti.

Også ideologisk vil et EU uden Storbritannien være meget lidt ønskværdigt for Danmark. Storbritannien hører sammen med Danmark til de EU-lande, som trækker i en mindre protektionistisk og mindre føderalistisk retning i EU. Jeg har gennem mine første fem år som europa-parlamentariker erfaret, at vi i Venstre meget ofte har været på linje med briterne, både med hensyn til handel og værdier, og den politiske kultur i Storbritannien og Norden er på mange måder langt mere ens end i Frankrig, Syd- og Central-Europa.

Ligesom Danmark står Storbritannien også uden for Eurozonen og har spillet en væsentlig rolle i at forhindre en marginalisering af ikke-Euro-lande. Storbritannien har helt overordnet set også en betydelig vægt økonomisk og sikkerhedspolitisk, som bidrager væsentligt til EU’s pondus over for andre spillere på den globale scene. Den tyngde vil være svær for EU - og herunder også Danmark - at undvære.

Trækker EU i rigtig retning
Det er helt givet, at den aftale, som Cameron fik i stand med EU først på året, vil sætte nye rammer for Storbritanniens deltagelse i det europæiske samarbejde, hvis det bliver et ja fra briterne 23. juni. Mange af de ændrede spilleregler er vand på den danske mølle og vil forhåbentlig også bidrage til at trække EU i den retning, vi ønsker.

Desværre er Camerons højt besungne aftale allerede gledet i baggrunden i den valgkamp, som nu har kørt i to-tre uger. Folkeafstemninger har nemlig en tendens til at handle om alt muligt andet end det, som befolkningen bliver spurgt om (jvf. de mange danske nej'er 3. december). En folkeafstemning bliver af mange vælgere betragtet som en ventil, hvor man kan slippe af med galden og gassen og protestere mod politikere, systemer, sager eller andet, man er utilfreds med.

Alt i alt kunne man godt blive en anelse dystopisk tænkende med alle disse usikkerhedstegn før Midsommer. Omvendt går vi trods alt mod lysere tider, og et Sankthansbål er jo alles bål - også de af os, som ikke tror på, at de onde ånder kommer fra Bruxelles...

Forrige artikel S: EU er vejen til billigere realkredit S: EU er vejen til billigere realkredit Næste artikel Fremtidsforsker: Putins nøgle ligger i vedvarende energi Fremtidsforsker: Putins nøgle ligger i vedvarende energi
 • Anmeld

  Palle Traulsen

  Godt for Europa.

  Morten Løkkegaard har travlt med i sin EU-psykose, at fremsætte en lang værdiladede betragtninger, der ikke kan klare konfrontationen med virkelighedens verden. Politisk bragesnak. EU er i sin nuværende udformning en fejlkonstruktion. Set med danske øjne er der tale om et grundlovskrænkende demokratibedrageri forestået - borgerne uvidende - af uegnede folkevalgte tillidsrepræsentanter gennem politisk svig og bedrageri. Kravene til demokratisk og juridisk kongruens er tilsidesat på utilstedelig vis, hvorved EU-samarbejdet aktuelt - uden demokratisk legitimitet - reelt er en trussel mod demokratiske retsstater, herunder Danmark. Vedtagelsen af Lissabontraktaten - uanset den demokratiske uanstændighed - giver et godt udgangspunkt for at få styr på rodebutikken med henblik på en gennemgri-bende og påkrævet revision af EU-samarbejdet. Ingen betvivler behovet for samarbejde i Europa, men det skal afklares, hvad det tilkommer samarbejdet at beskæftige sig med, og hvad det aldeles skal holde sig fra. Det vil være en stor befrielse for Europa, når briterne siger nej tak til fortsat omklamring af en insti-tutionel opbygning, der er i kontrast til demokratiets grundbegreber. Det er ikke her stedet at kommentere mindst 9 af Løkkegaards mere eller mindre mærkværdige påstande, men blot er det jo noget sludder at anføre, at folkeafstemninger har en tendens til at handle om alt muligt andet end det, som borgerne bliver spurgt om under henvisning til den 3. december. Borgernes svar var ganske klart, idet det opstillede afstemningsgrundlag på ingen måde kunne begrunde og berettige til yderligere suverænitetsafgivelse. Hvis det er svært at forstå, skal man næppe være folkevalgt tillidsrepræsentant. Forhåbentligt siger britiske borgere ja til at komme tilbage til demokratisk værdighed. Det vil være godt for Europa, idet en række lande vil følge efter og derefter i fællesskab skabe det traktatgrundlag, der er fundamentet for europæisk kultur. Det kan jo ikke nytte, at fordi besværet med at ændre en eksisterende traktat med dens indhold af en række tåbelige bestem-melser, betyder, at tåbelighederne fortsættes ufortrødent. Udtræden af traktaten kan meget enkelt ske efter artikel 50 i Traktat om den Europæiske Union, hvorefter de udtrædende lande meget hurtigt kan etablere nye samarbejdsformer. Ikke-udtrædende lande vil således meget snart møde en nye hverdag, hvor deres selvop-fattelse af uundværlighed korrigeres. Den oppustede og intimiderende diskussion om BNP, som nærmest har fået karakter af økonomisk prostitution, hører ingen steder hjemme, da løsninger nødvendigvis må findes som led i gensidig afhængig-hed. Folkevalgte tillidsrepræsentanter som Løkkegaard og tilsvarende er uden fornøden indsigt i EU og forudsætningsløse med hensyn til de demokratiske nøglefaktorer. Det er stærkt beklageligt, at demokratiets borgere - da de nu er demokratiets krumtap - ikke stiller større krav til deres valgte repræsentanter og lader sig "forblænde" af ukvalificeret bragesnak til skade for samfundet.

 • Anmeld

  Peder Kruse

  En politikers manglende kompetence

  "Folkeafstemninger har nemlig en tendens til at handle om alt muligt andet end det, som befolkningen bliver spurgt om (jvf. de mange danske nej'er 3. december). "

  Danskerne sagde nej til, at de EUforiske politikerne i al fremtid skulle have ret til at overføre suverænitet på retsområdet til et overstatsligt foretagende nede i Europa uden at behøve tage hensyn til de danske vælgere. Det var præcist det, vi blev spurgt om. Det var præcist, hvad vi svarede nej til.

  Hvis ikke du forstår det Morten, foreslår jeg, du går i lære som blikkenslager eller lignende.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen

  EU er ikke en del af løsningen, men selve problemet.....

  EU så passivt til mens millioner af migranter væltede ind i EU og Schengen viste sig lige så effektivt som EU. Venstre lovede et flygtningestop før valget og nu kommer der 100.000 flygtninge som skal have danskernes lejeboliger, uddannelse, jobs og folkepension.

  Men Morten Løkkegaard stortrives i EU hvor han goder bliver stadig mere groteske:

  http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/nyt-eu-gak-gak-limousine-luksus-til-mepere/5998031

 • Anmeld

  Bjarne Schytte

  Norge klarer sig suverænt godt!

  I år 2000 havde vi en afstemning om den fælles valuta - Euroen! Fortalerne for Euroen proklamerede bål og brand dvs. økonomisk ruin for Danmark, hvis vi sagde nej til Euroen!Som måske bekendt har det været en ubetinget fordel, at Danmark beholdt sin egen valuta! Adskillige lande oplevede massive forbruger-prisstigninger ved overgangen til Euro! Norge som ikke er medlem af hverken EU eller Euroen klarer sig glimrende med diverse frihandelsaftaler. Selvfølgelig vil både Danmark og briterne kunne forhandle sig til gode frihandelsaftaler udenfor EU., og uden Merkels omklamring!

 • Anmeld

  Mogens Bertelsen

  EU moral !!!

  EU har spillet totalt fallit, Morten.. Moralsk!!
  Tænke sig, overlader det til en muslimsk diktator at behvogte EU's grænser !!!
  Og samtidig give næsten 80 millioner fri adgang til "velfærdsstat Europa"
  Dét er med til at EU skepsis bliver større og større. Befolkningen bliver ikke spurgt !!!
  Dét tør man ikke !!!

 • Anmeld

  Thor Arentoft

  Assisuations-aftale for GB er OK for EU.

  England kommer aldrig at stå udenfor EU -NATO - FN.
  Der vil blive tale om en aftale som er bedst mulig for alle.

 • Anmeld

  Poul B.

  Totalt forskellige politiske kulturer i EU gør tingene umulige.

  Gode gamle Europa er opdelt i en mængde nationalstater. Hvad er det udtryk for gennem historien? Svaret er: Forskelligheder! Ellers var vi allerede èt stort land.
  Europa er en gammel by med skæve gader og historiske huse.
  EU toppens agenda (som vi ellers ikke må kende) er at fjerne alt det gamle bras og i stedet opføre et højhus! Hvordan staver man til Hwarrrr (tøm lungerne)!
  Obs. Vi skal have et moderne EF...selvfølgelig ...resten finder vi selv af af i de gamle huse....Morten Løkkegaard. Du ved det jo godt. Kom nu i gang for dullan!

 • Anmeld

  M.S. Carstens

  Håb for Danmark?

  Hvis de er kloge, og folkets stemme bliver hørt bliver det Brexit.
  Og må vore politikkere så venligst få rygrad og lade Danmark følge efter omgående!
  EU ligger i ruiner og jo længere vi bliver, jo mere vil det koste os at komme ud af den synkende Titanic.

  Men hvor e´r det dog sørgeligt, at vore politikkere ikke selv tør gå vejen, som borgerne ønsker. Er det mon fordi, de lurer attraktive retreteposter forude, at de forfølger deres og pantsætter befolkningen?