Løkkegaard: S stikker kniv i ryggen på den danske arbejdsmarkedsmodel

MEST LÆSTE: Socialdemokraterne i Bruxelles har solgt ud af arvesølvet og stemt ja til en ny lovgivning, der vil ensrette EU-medlemslandenes arbejdsmarkedsmodeller, skriver Morten Løkkegaard (V) i folketingsårets tredje mest læste debatindlæg på Altinget: eu.

Af Morten Løkkegaard (V)
Medlem af Europa-Parlamentet

(Bragt første gang 26. januar 2017)

I torsdags indtog Socialdemokratiets medlemmer i Europa-Parlamentet en helt ny rolle som EU-avantgarde. I den egenskab stak de en kniv i ryggen på den danske arbejdsmarkedsmodel, som de sidste 100 år har sikret Danmark en plads i velfærdssamfundenes verdenselite.

Konkret stemte socialdemokraterne for, at EU-Kommissionen skal fremsætte lovgivning, der rækker langt ind i – og underminerer – den succesfulde model.

Afstemningen handlede om parlamentets input til kommissionens længe ventede såkaldte sociale søjle. Baggrunden er det seneste årtis kriser, der har udfordret særligt de syd-østeuropæiske lande med voksende ulighed, stigende arbejdsløshed og helt utilstrækkelige sociale systemer. Det har ført til frustration i en række af Europas befolkninger.

En skadelig social søjle
Søjlen er således – ganske sympatisk – tænkt som en helt ny dimension i unionens arbejde, der skal give ramte borgere mere tiltro til Europas ledere. Men midlet er forkert – ja, direkte skadeligt: Med søjlen vil man ensrette de nationale social- og arbejdsmarkedsmodeller.

Problemet er, at disse systemer er i dag helt og holdent er under national kompetence, fordi der er voldsom forskel på, hvordan systemerne fungerer fra land til land. Disse historisk betingede forskelle må være udgangspunktet for fremtidens model.

I Venstre mener vi, at der er et naturligt samspil imellem økonomi, beskæftigelse og sociale ydelser. Men – og der er et stort men: Som udgangspunkt er det vækst i økonomien, der skal støbe fundamentet for vores velfærdssamfund. Udfordringer for de europæiske økonomier skal løses ved vækst, og væksten må tage udgangspunkt i virksomhedernes grundvilkår.

S sælger ud af arvesølvet
Derfor skal vi altid sikre os, at nye teknologier og arbejdsformer indsluses i arbejdsmarkeds- og velfærdssystemer, så der skabes muligheder for både virksomheder og borgere. Netop den balance er et grundprincip i den danske model, som hidtil har nydt bred opbakning blandt danske politiske partier og – ikke mindst – blandt parterne på arbejdsmarkedet. 

Derfor er det mildt sagt mærkværdigt, at de danske socialdemokrater så nemt opgiver danske lønmodtagere og årtiers balance i arbejdsmarkedet. Med afstemningen i sidste uge har S solgt ud af dansk arvesølv for at tækkes deres gruppefæller i syd og øst, der ønsker fælles EU-lovgivning.

Det må ikke ske. Venstre vil derfor forsætte kampen for at bevare den dynamiske og inklusive arbejdsmarkedsmodel. Det handler om vores velfærd.

Forrige artikel Løkkegaard: Brexit samler Europa - men prisen bliver høj Løkkegaard: Brexit samler Europa - men prisen bliver høj Næste artikel Søndergaard: Min gode kollega står til 15 års fængsel Søndergaard: Min gode kollega står til 15 års fængsel